Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet 3830, DeskJet 3830 -- wyświetlanie błędu „zacięcie papieru"

Dokument dotyczy drukarek HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835 oraz DeskJet Ink Advantage 3835, 3836, 3838 All-In-One.
Podczas drukowania, skanowania lub kopiowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów błędu:
 • Zacięcie papieru
 • Zacięcie podajnika dokumentów (Ten komunikat błędu jest wyświetlany tylko w przypadku zacięcia papieru w automatycznym podajniku dokumentów).
  Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Krok 1: Znajdź zacięty papier
Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj znalezienia zaciętego papieru.
Jeśli sprawdzono i usunięto zacięty papier z każdego miejsca w drukarce, a błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.
Krok 2: Sprawdź, czy karetka wkładu atramentowego przesuwa się swobodnie.
Aby upewnić się, że w drukarce nie znajdują się żadne obce przedmioty, przesuń karetkę wkładu atramentowego na całej szerokości drukarki.
 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Otwórz drzwiczki zewnętrzne.
  Rys. : Otwórz drzwiczki zewnętrzne
  Ilustracja: Otwórz drzwiczki zewnętrzne
 3. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 5. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 6. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu ręcznego przesunięcia karetki i zresetowania mechanizmu podawania papieru bez ryzyka porażenia prądem konieczne jest odłączenie przewodu zasilającego.
 7. Używając latarki, sprawdź, czy nic nie blokuje toru ruchu się karetki i usuń znaleziony papier lub inne przedmioty.
    Przestroga:
  Jeżeli podczas wyciągania papier podarł się, sprawdź, czy wewnątrz drukarki, pomiędzy wałkami i kółkami, nie znajdują się żadne skrawki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
 8. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, aby uzyskać dostęp do wnętrza drukarki, a następnie ręcznie przesuń karetkę.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 9. Usuń wszelkie luźne skrawki papieru oraz inne przeszkody.
 10. Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze. Przesuń karetkę zdecydowanym ruchem do lewej, a następnie do prawej strony drukarki.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 12. Zamknij drzwiczki zewnętrzne.
  Rys. : Zamknij drzwiczki zewnętrzne
  Ilustracja: Zamknij drzwiczki zewnętrzne
 13. Wysuń zasobnik wyjściowy, a następnie jego przedłużenie.
  Rys. : Wysuń zasobnik wyjściowy
  Ilustracja: Wysuń zasobnik wyjściowy i jego przedłużenie
 14. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 15. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego
 16. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 3: Użyj automatycznego narzędzia, aby wyczyścić rozmazany atrament.
Wyczyszczenie rozmazanego atramentu może pomóc w usuwaniu zacięć papieru i zoptymalizować jakość druku.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 2. Załaduj papier do podajnika wejściowego.
 3. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfiguracja ().
 4. Dotknij pozycję Narzędzia.
 5. Dotknij opcji Wyczyść smugi na stronie, a następnie dotknij przycisku OK.
  Drukarka wciągnie powoli jeden arkusz. Przez ok. minutę drukarka może wydawać dźwięki. Przed wyjęciem arkusza poczekaj, aż zostanie on całkowicie wysunięty.
 6. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 4: Ręcznie wyczyść wałki w obszarze dostępu do wkładów atramentowych
Na wałkach podawania papieru mogą gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Długi niestrzępiący się wacik bawełniany
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 4. Odłącz kabel USB, jeżeli jeszcze jest podłączony.
 5. Podnieś zasobnik wejściowy.
  Rys. : Podnieś zasobnik wejściowy
  Ilustracja: Podnoszenie podajnika papieru
 6. Podnieś i przytrzymaj osłonę podajnika wejściowego.
    Uwaga:
  Nie należy zdejmować osłony podajnika wejściowego. Osłona podajnika wejściowego zapobiega przed przedostaniem się przedmiotów obcych na ścieżkę papieru i spowodowaniem zacięcia papieru.
 7. Zajrzyj do otwartego podajnika papieru i odszukaj szare wałki pobierania papieru. Konieczne może być użycie latarki, aby podświetlić ten obszar urządzenia.
  Rys. : Wałki pobierania papieru
  Zdjęcie: Wałki pobierania papieru
 8. Zwilż długi bawełniany wacik wodą butelkowaną lub destylowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 9. Przyciśnij wacik do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskaj z umiarkowaną siłą, tak aby usunąć kurz i brud.
 10. Opuść osłonę podajnika wejściowego.
 11. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10-15 minut.
 12. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 13. W razie potrzebny podłącz ponownie kabel USB do drukarki.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 5: Ręcznie wyczyść wałki podawania papieru wewnątrz podajnika ADF
Na wałkach podawania papieru mogą gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru.
 1. Podnieś górną pokrywę automatycznego podajnika dokumentów. W ten sposób uzyskasz łatwy dostęp do rolek i wkładki separatora.
  Rys. : Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
 2. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar płynu.
 3. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
   Rys. : Czyszczenie rolek i wkładki separatora
   Ilustracja: Czyszczenie rolek i wkładki separatora.
  1. Wałki
  2. Podkładka separatora
 4. Unieś dźwignię na lewej krawędzi podajnika ADF, aby podnieść jego mechanizm.
  Rys. : Unieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.
 5. Wyczyść wałki znajdujące się w mechanizmie ADF.
 6. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 7. Zamknij automatyczny podajnik dokumentów.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 6: Zresetuj drukarkę
Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnej czynności.
Krok 7: Oddaj drukarkę do naprawy
Jeżeli komunikat błędu nadal pojawia się po wypróbowaniu wszystkich innych czynności opisanych w tym dokumencie, należy oddać drukarkę do naprawy.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...