Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP - korzystanie z aparatu (system Android 5.0 / Lollipop)

Ten dokument dotyczy tabletów HP z systemem operacyjnym Android 5.0 / Lollipop.
Tablet jest wyposażony w dwa aparaty: jeden znajduje się z tyłu tabletu, a drugi z przodu. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące wykonywania zdjęć, nagrywania filmów i innych zastosowań aparatów tabletu.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć za pomocą tabletu
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz aplikację Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, aby wyświetlić menu aparatu, a następnie dotknij polecenia Aparat.
  Rys. : Aparat
  Aparat
 3. Zsuń (pomniejszenie) lub rozsuń (powiększenie) dwa palce na ekranie.
 4. Dotknij ikony aparatu w dolnej części ekranu lub naciśnij jeden z przycisków regulacji głośności +/-, aby zrobić zdjęcie.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych

Zrób zdjęcie panoramiczne za pomocą aparatu. Automatyczne łączenie kilku obrazów podczas wykonywania panoramy całej sceny.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, następnie wybierz aplikację Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, aby wyświetlić menu aparatu, a następnie dotknij polecenia Panorama.
  Rys. : Panorama
  Panorama
 3. Wyznacz początek zdjęcia panoramicznego za pomocą wizjera, następnie dotknij opcji Panorama w dolnej części ekranu.
 4. Zaczekaj, aż w wizjerze pojawi się niebieski punkt.
  Tablet automatycznie wykona zdjęcie.
  Rys. : Panorama
  Panorama
 5. Powoli obróć tablet, aby wycelować wizjer w kolejny punkt.
  Ten zostanie powiększony i zmieni się na niebieski, gdy umieścisz go w wizjerze.
  Uwaga:
  W celu uzyskania najlepszych efektów należy trzymać tablet oburącz, zachowywać jak najbardziej równą wysokość i poruszać nim powoli.
 6. Gdy niebieski punkt znajdzie się w obszarze wizjera, zaczekaj aż aparat automatycznie wykona zdjęcie.
 7. Powtórz tę czynność przy każdym punkcie aż do utworzenia panoramy.
 8. Aby zakończyć panoramę, dotknij znaku zaznaczenia w dolnej części ekranu.
  Tablet wykona i zapisze obraz panoramiczny.

Robienie zdjęć sferycznych

Robienie zdjęć sferycznych za pomocą aparatu. Funkcja automatycznie łączy obrazy w widok o zakresie 360 stopni.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, następnie wybierz aplikację Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Przesuń palcem zaczynając od lewej części ekranu, aby wyświetlić menu aparatu, a następnie dotknij polecenia Zdjęcie sferyczne.
  Rys. : Zdjęcie sferyczne
  Zdjęcie sferyczne
 3. Trzymaj tablet pionowo. Przesuń aparat, aż wizjer zatrzyma się na niebieskim punkcie.
  Uwaga:
  Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wyśrodkuj tablet podczas rejestrowania obrazu.
  Rys. : Fotosfera
  Robienie zdjęć sferycznych
  Niebieski punkt zmieni kolor na biały. Tablet automatycznie zapisze pierwszą część zdjęcia sferycznego.
 4. Nadal trzymaj tablet i powoli go obracaj, aż wizjer zatrzyma się na kolejnym niebieskim punkcie.
  Punkt zmieni kolor na biały, a tablet automatycznie zapisze drugą część zdjęcia sferycznego.
 5. Powtórz czynność przy każdym kolejnym niebieskim punkcie, aż do utworzenia zdjęcia sferycznego.
  Zdjęcie typu fotosfera jest kompletne, gdy wszystkie kąty sceny zostaną zarejestrowane i nie będzie żadnych pustych miejsc na ekranie.
 6. Dotknij zaznaczenia w dolnej części ekranu, aby przetworzyć i zapisać zdjęcie.

Rejestrowanie filmów

Obejrzyj film przedstawiający korzystanie z aparatu w Twoim tablecie.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, następnie wybierz aplikację Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Przesuń palcem zaczynając od lewej części ekranu, aby wyświetlić menu aparatu, a następnie dotknij polecenia Film.
  Rys. : Film
  Film
 3. Zsuń (pomniejszenie) lub rozsuń (powiększenie) dwa palce na ekranie.
 4. Dotknij ikony filmu w dolnej części ekranu, aby rozpocząć nagrywanie.
  Uwaga:
  Podczas filmowania możesz wykonywać zdjęcia, wystarczy dotknąć ekranu. Ekran chwilę zmieni kolor na biały podczas robienia zdjęcia. Jego kopia pojawi się po prawej stronie ekranu. Filmowanie nie zostanie zakłócone.
 5. Dotknij przycisku Stop w dolnej części ekranu, aby zatrzymać nagrywanie i zapisać film.

Używanie funkcji głębi ostrości

Głębia ostrości pozwala przyciągnąć uwagę widza na pierwszy plan. Użyjgłębi ostrości do robienia portretów i elementów w planie bliskim. Po wykonaniu zdjęcia możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmycie obrazu za pomocą narzędzia do zmiany punktu ostrości.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, następnie wybierz aplikację Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, aby wyświetlić menu aparatu, a następnie dotknij polecenia Głębia ostrości.
  Rys. : Głębia ostrości
  Głębia ostrości
 3. Aby wykonać zdjęcie, skieruj aparat na fotografowany obiekt i dotknij ikony głębi ostrości .
 4. Po wyświetleniu monitu powoli przesuwaj tablet do góry, utrzymując punkt ostrości na obiekcie.
  Rys. : Unoszenie tabletu
  Unoszenie tabletu
  Po wykonaniu zdjęcia na ekranie pojawi się znak zaznaczenia.
 5. Aby dostosować rozmycie obrazu do ostrości zdjęcia, przesuń palcem zaczynając od prawej strony tabletu. Otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz jedno z nich. Konieczne może być odczekanie do przetworzenia zdjęcia.
 6. Dotknij ikonę głębi ostrości u dołu ekranu. Tylko zdjęcia wykonane w trybie głębi ostrości korzystają z tej ikony .
 7. Dotknij i przeciągnij biały punkt wzdłuż suwaka regulacji, aby zmienić intensywność rozmazania obrazu. Możesz również dotknąć dowolne miejsce na zdjęciu.
  Rys. : Intensywność rozmycia
  Regulacja intensywności rozmazania obrazu
 8. Dotknij przycisku Gotowe w lewym górnym rogu ekranu, aby zapisać zdjęcie w tablecie.

Zmień ustawienia

Użyj ustawień aplikacji Aparat, aby zmienić ekspozycję, rozdzielczość, jakość obrazu i inne opcje. Możesz również użyć ustawień do uzyskania dostępu do menu Pomoc i wysłania swojej opinii.
Przesuń palcem zaczynając od lewej części ekranu, aby wyświetlić menu aplikacji aparat, następnie dotknij ikony Ustawienia w prawej dolnej części ekranu.
Rys. : Ustawienia
Menu Ustawienia
Z poziomu menu Ustawienia można wybrać następujące opcje zdjęć:
 • Rozdzielczość i jakość: Zmiana rozdzielczości, jakości i inne opcje dla każdego trybu aplikacji Aparat. Regulacja proporcji obrazu w trybie aparatu, jakość w trybie filmowania, rozdzielczość w trybie zdjęcia sferycznego i panoramicznego oraz jakość obrazu w trybie głębi ostrości. Bieżące ustawienie jest wyświetlane poniżej każdego trybu aplikacji Aparat.
  Dotknij aplikacji Aparat, aby uzyskać dostęp do menu wyboru dla tego trybu.
   Rys. : Rozdzielczość i jakość
   Menu Rozdzielczość i jakość
  1. Bieżące ustawienie tylnego aparatu – (4:3) 7,7 megapikseli
  2. Bieżące ustawienie przedniego aparatu – (16:9) 2,1 megapikseli
  3. Bieżące ustawienie tylnej kamery – HD 1080p
  4. Bieżące ustawienie przedniej kamery – HD 1080p
  5. Bieżące ustawienie rozdzielczości trybu panoramicznego – normalna
  6. Bieżące ustawienie jakości obrazu – normalna
 • Zapis lokalizacji: Informacje na temat miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. Dotknij przycisku Wł. / wył. obok opcji Zapisz lokalizację.
  Informacje o lokalizacji są przechowywane w aplikacji Zdjęcia.
  Rys. : Zapis lokalizacji
  Przycisk Wł. / wył. zapis lokalizacji
 • Zaawansowane: Dotknij opcji Zaawansowane , aby uzyskać dostęp do ręcznego ustawiania ekspozycji i jej kompensacji (zmiana jasności) w trybie aparatu. Dotknij przycisku Wł. / wył. obok opcji Ręczna ekspozycja.
  Gdy ręczna ekspozycja jest włączona, możesz zmieniać jasność zdjęć w skali od -2 (ciemniejsze) do + 2 (jaśniejsze). Użyj menu opcji trybu aparatu.
  Rys. : Ręczna ekspozycja w menu w Zaawansowane
  Ręczna ekspozycja w menu w Zaawansowane
 • Pomoc i opinie zwrotne: Dotknij opcji Pomoc i opinie zwrotne do wyświetlania artykułów na temat korzystania z aplikacji Aparat. Dotknij danego tytułu, aby go otworzyć lub wybierz opcję Przeglądaj wszystkie artykuły.
  Dotknij opcji Opinia zwrotna, aby wysłać twórcom opinię na temat aplikacji Aparat. Twoja opinia zostanie wysyłana pocztą e-mail i pomoże twórcom usprawnić aplikację.
  Rys. : Pomoc i opinie zwrotne
  Menu Pomoc i opinie zwrotne

Zmiana ustawień danego trybu

Opcje danego trybu zapewniają kontrolę nad jego działaniem. Dotknij ikony elipsy w dolnym rogu ekranu, aby otworzyć menu opcji dla każdego trybu. Opcje zależą od wybranego trybu.
Opcja
Informacje o opcji
Dostępne opcje:
 Czasomierz
Czasomierz opóźnia wykonanie zdjęcia o 3-10 sekund. Czasomierz wyświetla odliczanie i emituje dźwięk po każdej sekundzie, dając Ci czas na ustawienie się do autoportretu lub zdjęcia grupowego.
Dotknij ikony czasomierza co najmniej raz, aby włączyć 3-sekundowe () lub 10-sekundowe () odliczanie. Kolejne dotknięcie ikony spowoduje wyłączenie opcji.
Tryb aparatu.
 Siatka
Siatka jest nakładana na obraz w wizjerze. Linie siatki pomagają ustawić kompozycję. Nie będą widoczne na finalnym zdjęciu.
Wybierz ikonę siatki, aby ją włączyć lub wyłączyć.
Tryby aparatu, kamery i głębi ostrości.
 HDR (wysoki zakres dynamiki)
Tryb HDR pozwala robić zdjęcia o mniejszym kontraście pomiędzy obszarami intensywnie oświetlonymi i ciemnymi. Obszary zdjęcia, które mogłyby pozostać ciemne w regularnej ekspozycji (cienie) są rozjaśnione, a jasne obszary są przyciemnione, co daje w rezultacie zdjęcie z wyraźniejszymi szczegółami.
Wybierz ikonę trybu HDR, aby go włączyć.
Tryb aparatu.
 Lampa błyskowa
Użyj lampy błyskowej do wykonywania zdjęć przy słabym oświetleniu.
Kliknij ikonę lampy błyskowej, aby ją włączyć. Dotknij jej ponownie, aby wybrać opcję automatycznej lampy błyskowej ().
Tryb aparatu.
Uwaga:
Opcja lampy błyskowej jest niedostępna, jeżeli włączona jest funkcja HDR .
 Zmień aparat
Opcja zmiany aparatu umożliwia wybór pomiędzy aparatem przednim lub tylnym. Użyj tylnego aparatu, aby wykonywać zdjęcia innych ludzi i otoczenia. Wybierz kamerę skierowaną do przodu, aby wykonywać autoportrety.
Dotknij opcji Zmień aparat, aby przełączać się pomiędzy aparatem przednim i tylnym.
Tryby aparatu, kamery i głębi ostrości.
 Wartość ekspozycji
Użyj opcji Wartość ekspozycji , aby ustawić jej kompensację (jasność).
Dotknij ikony Wartość ekspozycji, aby uzyskać dostęp skali od -2 do + 2.
Tryb aparatu.
Uwaga:
Ręczna ekspozycja musi być włączona w sekcji Zaawansowane (menu Ustawienia), aby opcja Wartość ekspozycji była dostępna.
 Poziomo
Dotknij ikony Poziomo, aby wykonywać poziome zdjęcia panoramiczne. Opcja Poziomo to ustawienie domyślne dla trybu panoramicznego.
Tryb Panorama
 Pionowo
Dotknij ikony Pionowo, aby wykonywać pionowe zdjęcia panoramiczne.
Tryb Panorama
 Szeroki kąt
Szeroki kąt zdjęć panoramicznych obejmuje większy obszar pionowy, niż zdjęcia tego typu. Dotknij opcji szeroki kąt, aby wykonywać tego typu zdjęcia panoramiczne.
Tryb Panorama
 Tryb rybiego oka
Dotknij opcji rybiego oka, aby wykonać zdjęcie o kącie widzenia 180 stopni.
Tryb Panorama

Inne aplikacje do obsługi aparatu dla systemu Android 5.0

Inne aplikacje, których można używać do obsługi aparatów tabletu, są dostępne w witrynie Google Play Store (w języku angielskim).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...