Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP - Praca z plikami (Android 5.0/Lollipop)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP i Compaq z systemem operacyjnym Android 5.0/Lollipop.
Tablet jest wyposażony w pamięć wewnętrzną, którą można powiększyć za pomocą karty pamięci lub rozwiązań w chmurze. Dokument ten pozwala zapoznać się z opcjami zapisywania plików na tablecie.

Korzystanie z czytnika kart pamięci

Karty pamięci umożliwiają zwiększenie ilości pamięci masowej tabletu. Możesz tworzyć kopie zapasowe plików lub przenosić pliki i foldery pomiędzy kilkoma urządzeniami, używając do tego celu kart pamięci. Aplikacja może odczytać, zapisać i usunąć dane ze wszystkich folderów na karcie pamięci, do których został jej przyznany dostęp. Można wybrać kartę pamięci jako preferowane miejsce instalacji pobieranych aplikacji.

Wkładanie i wyjmowanie kart pamięci

Lokalizacja i rodzaj czytnika kart zależą od modelu tabletu. Czytnik kart może mieścić się w otwartym gnieździe, gnieździe zakrytym klapką lub może odczytywać karty wkładane do urządzenia w wyciąganej szufladce.
Postępuj zgodnie z instrukcjami zależnymi od rodzaju gniazda czytnika kart swojego tabletu:

Gniazdo czytnika kart z wyciąganą szufladką

Wyciągana szufladka czytnika kart może znajdować się z boku tabletu. Wykonaj niżej opisane czynności, aby włożyć karty pamięci do modelu czytnika kart z szufladką:
 1. Włóż końcówkę wygiętego spinacza lub podobny przedmiot do otworu szufladki czytnika kart pamięci i naciśnij, dzięki czemu szufladka się wysunie.
  Rys. : Szufladka czytnika kart
  Szufladka czytnika kart
 2. Wyciągnij szufladkę na kartę pamięci i włóż do niej kartę microSD, złotymi stykami skierowaną do dołu.
  Rys. : Wkładanie karty do szufladki
  Wkładanie karty do szufladki
 3. Wsuń szufladkę z kartą pamięci z powrotem do gniazda, aż się zablokuje.
Wykonaj następujące czynności, aby wyjąć kartę pamięci z czytnika kart:
 1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Dezinstalacja karty pamięci, aby odinstalować kartę z systemu.
 2. Włóż końcówkę wygiętego spinacza lub podobny przedmiot do otworu szufladki czytnika kart pamięci i naciśnij, dzięki czemu szufladka się wysunie.
 3. Wyciągnij szufladkę z kartą pamięci i wyciągnij kartę.
 4. Wsuń pustą szufladkę z powrotem do gniazda, aż się zablokuje.

Dezinstalacja karty pamięci

Przed wyjęciem karty pamięci wykonaj opisane niżej czynności, aby odinstalować kartę w celu jej bezpiecznego usunięcia z tabletu:
  Przestroga:
Aby zapobiec utracie danych, przed wyjęciem karty pamięci z gniazda odinstaluj ją.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie dotknij opcji Ustawienia.
 2. W obszarze Urządzenie dotknij pozycji Pamięć.
  Rys. : Pamięć
  Pamięć
 3. Zlokalizuj pozycję karty SD.
 4. Dotknij pozycji Dezinstaluj kartę SD.
  Rys. : Dezinstaluj kartę SD
  Dezinstaluj kartę SD
  Jeżeli opcja Dezinstaluj kartę SD jest niedostępna, oznacza to, że karta nie jest zainstalowana. Jeżeli widoczna jest opcja Instaluj kartę SD, oznacza to, że karta jest już odinstalowana i można ją wyjąć.
 5. Wybierz opcję OK, aby potwierdzić.
  Rys. : Potwierdź dezinstalację karty SD
  Potwierdź dezinstalację karty SD

Korzystanie z usługi HP Connected Drive (rozwiązanie pamięci masowej w chmurze)

Serwisy internetowe umożliwiające przechowywanie danych w chmurze, takie jak HP Connected Drive, umożliwiają zapisywanie plików w Internecie, dzięki czemu są one dostępne z dowolnego miejsca. Aplikacja HP Connected Drive jest preinstalowana na niektórych modelach tabletów. Można ją też pobrać w języku angielskim w witrynie Google Play. Więcej informacji można uzyskać w dokumencie pomocy HP Korzystanie z aplikacji HP Connected Drive do przechowywania i udostępniania plików.
Rys. : Ikona HP Connected Drive
Ikona HP Connected Drive na liście aplikacji

Często zadawane pytania

Zapoznaj się z poniższymi odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące pracy z plikami na tablecie.

Czy mogę podłączyć tablet do komputera w celu przesłania plików?

Tak. Tablet można podłączyć do komputera kablem z jednej strony zakończonym złączem USB, a z drugiej strony zakończony złączem micro-USB. Podłącz koniec USB kabla do dowolnego portu USB z tyłu komputera. Podłącz koniec micro-USB kabla do gniazda micro-USB na obudowie tabletu. Poczekaj, aż na komputerze zostanie zainstalowany sterownik USB. Jeżeli włączona jest blokada ekranu (taka jak wzór, kod PIN lub hasło), odblokuj tablet. Tablet wyświetlany jest na komputerze jako zewnętrzne urządzenie pamięci masowej.
Uwaga:
Niektóre tablety są wyposażone w zasilacz sieciowy, od którego można odłączyć kabel USB. Odłącz kabel USB od zasilacza i podłącz go do jednego z gniazd USB w komputerze. Podłącz drugi koniec kabla do gniazda micro-USB na obudowie tabletu.

Dlaczego nie można wyświetlić plików po podłączeniu tabletu do komputera?

Można wyświetlać tylko lokalne pliki i foldery, do których przypisane zostało konto. W celu wyświetlenia lokalnie przechowywanych plików i folderów należy zalogować się na konto właściciela urządzenia. W celu wyświetlenia lokalnie przechowywanych plików i folderów użytkownika należy zalogować się na konto użytkownika urządzenia. Po zalogowaniu się do tabletu na konto właściciela lub użytkownika urządzenia, upewnij się, że ekran jest odblokowany (jeżeli ustawiona jest jakakolwiek forma blokady ekranu, taka jak wzór, kod PIN lub hasło).

Dlaczego nie widzę plików na karcie pamięci?

Jeżeli karta pamięci microSD została włożona, ale na tablecie nie widać plików, oznacza to, że aplikacja używana do uzyskiwania dostępu do plików może nie mieć uprawnień do korzystania z karty pamięci. Spróbuj użyć innej aplikacji, aby otworzyć pliki.
Jeżeli wcześniej ta sama aplikacja była używana w systemie Android 5.0/Lollipop do uzyskiwania dostępu do plików przechowywanych na karcie pamięci, a teraz nie widać plików, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z kartą pamięci:
 1. Jeżeli to możliwe, przetestuj kartę pamięci przy użyciu innego komputera, aby upewnić się, że działa ona prawidłowo.
  Jeżeli nie można uzyskać dostępu do karty na innym komputerze, problem może dotyczyć karty. Skontaktuj się z producentem karty pamięci w celu uzyskania pomocy technicznej lub wymiany karty. Jeżeli karta działa prawidłowo, przejdź do następnego kroku.
 2. Wyjmij kartę pamięci i włóż ją ponownie do gniazda w tablecie.
  Jeżeli teraz tablet widzi kartę i pliki, problem został rozwiązany. Jeżeli na tablecie nadal nie można uzyskać dostępu do karty, przejdź do następnego kroku.
 3. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie dotknij opcji Ustawienia.
 4. W obszarze Urządzenie dotknij pozycji Pamięć.
  Rys. : Pamięć
  Pamięć
 5. Dotknij pozycji Instaluj kartę SD.
  Rys. : Instaluj kartę SD
  Instaluj kartę SD
  Jeżeli opcja instalacji nie jest dostępna, przejdź do następnego kroku.
 6. Uruchom ponownie tablet z włożoną kartą pamięci: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij pozycji Wyłącz. Po całkowitym wyłączeniu zasilania tabletu ponownie naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu wyświetlenia na ekranie logo firmy HP.
  Jeżeli karta nadal nie jest dostępna, tablet może wymagać naprawy. Skontaktuj się z firmą HP za pomocą karty Skontaktuj się z obsługą techniczną, która znajduje się w górnej części ekranu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...