Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Brak możliwości druku czarnym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5645, ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665, 7640, 7643, 7644, 7645, OfficeJet 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 8040 z Neat oraz 8045 e-All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Tylko system operacyjny Windows: Jeżeli na wydrukach pojawia się przekręcony, pomieszany lub nielogiczny tekst, wydruki są niekompletne albo brakuje na nich tekstu lub grafiki, przejdź do dokumentu W systemie Windows drukowane są ciągi stron zawierające dziwny lub zniekształcony tekst.
Rys. : Przykład przekręconego, pomieszanego lub nielogicznego tekstu lub niekompletnego zadania drukowania
Ilustracja: Przekręcony, nielogiczny tekst oraz niekompletny wydruk
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 2: Pozwól drukarce odpocząć
Automatyczna procedura serwisowania drukarki rozwiązuje wiele problemów z jakością druku, np. słabo widoczny czarny tekst czy problemy po zainstalowaniu nowych wkładów z atramentem. Procedura ta nie wymaga od użytkownika żadnych czynności. Jakość druku powinna poprawić się w ciągu kilku godzin.
 • Jeżeli w wyniku wspomnianej procedury problem został rozwiązany, można zaprzestać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeżeli procedura nie przyniosła rozwiązania problemu, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Sprawdź papier
Kierując się poniższymi wskazówkami, sprawdź, czy używany papier jest właściwie dobrany do konkretnego zadania drukowania. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
  Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
 • Włóż papier do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele typów papieru, jak na przykład papier fotograficzny lub inne specjalne rodzaje papieru, ma dwie strony: zadrukowywaną i niezadrukowywaną. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Do drukarki wkładaj wyłącznie czysty, niepomarszczony papier.
  Rys. : Nie używaj pomarszczonego papieru
  Ilustracja: Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Rys. : Papier z technologią ColorLok zalecany jest do drukowania dokumentów tekstowych
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, dla najlepszego efektu użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie przyjmować atramentu równie dobrze, jak inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
  Uwaga:
Stosowanie papieru nieodpowiedniego rodzaju, uszkodzonego lub nieobsługiwanego może powodować powstawanie pionowych smug na wydrukach.
Przykłady poziomych i pionowych smug na wydruku
Rys. : Poziome smugi na wydruku
Ilustracja: Poziome smugi na wydruku.
Jeżeli na wydrukach występują poziome linie lub inne problemy z jakością druku oprócz pionowych smug, przejdź do następnego kroku.
Rys. : Pionowe smugi na wydruku
Ilustracja: Pionowe smugi na wydruku.
Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug na wydruku. Zamiast tego sprawdź papier w sposób opisany we wcześniejszej części tego dokumentu lub poszukaj dokumentu z opisem tego problemu. Powstawaniu pionowych smug na kopiach można zapobiec czyszcząc szybę skanera.
Po sprawdzeniu papieru ponów drukowanie.
Rozwiązanie 4: Sprawdź ustawienia drukowania
Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Rozwiązanie 5: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań
Jeśli występują smugi atramentu w tylnej części wydruków, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.
 1. Włóż do zasobnika zwykły biały papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem po ekranie, aby przewinąć do pozycji Konfigurowanie, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie (). Wyświetlone zostanie menu Konfigurowanie.
 3. Przesuń palcem, aby przejść do części Konserwacja drukarki, a następnie dotknij opcji Konserwacja drukarki.
 4. Dotknij opcji Usuń smugi na stronach.
    Uwaga:
  Podczas procesu czyszczenia mogą pojawiać się mechaniczne odgłosy.
 5. Po wydrukowaniu strony testowej dotknij przycisku OK.
 6. Sprawdź stronę testową, aby stwierdzić, czy problem został rozwiązany.
Rozwiązanie 6: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić szacunkowe poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.
Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić szacowany poziom atramentu.
Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Atrament (), aby wyświetlić aktualne szacunkowe poziomy atramentu.
Rys. : Przykład informacji o szacowanym poziomie atramentu w pełnych wkładach
Ilustracja: Przykład szacunkowych poziomów atramentu.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkłady z niskim poziomem atramentu lub puste wkłady atramentowe.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Wyświetli się ekran Otwarta pokrywa, a na panelu sterowania pojawi się wiadomość „W celu drukowania drzwi oraz pokrywa dostępu muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” Opcja Wymień atrament również wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu dotykowego.
 3. Dotknij opcji Wymień atrament, aby obejrzeć na ekranie dotykowym film przedstawiający sposób wymiany wkładów atramentowych (opcjonalnie).
 4. Lekko naciśnij pusty lub prawie pusty wkład atramentowy, aby go zwolnić.
  Rys. : Naciśnij wkład atramentowy
  Ilustracja: Naciśnij wkład atramentowy
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z lewej strony, aby wymienić wkład trójkolorowy.
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z prawej strony, aby wymienić wkład czarny.
 5. Wyjmij wkład z gniazda, pociągając go do siebie, a następnie odłóż go na bok w celu późniejszego oddania do recyklingu.
    Uwaga:
  Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP funkcjonuje w wielu krajach/regionach i jest bezpłatny.
 6. Wyjmij nowy wkład z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmij wkład z opakowania
  Ilustracja: Wyjmij wkład z opakowania
 7. Pociągnij za pomarańczowy pasek, aby usunąć przezroczystą taśmę ochronną z wkładu.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu ani dysz atramentowych
  Ilustracja: Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu ani dysz atramentowych
 8. Trzymając wkład pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść wkład trójkolorowy w lewym gnieździe.
  • Umieść wkład czarny w prawym gnieździe.
  Rys. : Umieść nowy wkład atramentowy
  Ilustracja: Umieść nowy wkład atramentowy
 9. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Gdy pokrywa jest dobrze zamknięta, ekran Otwarta pokrywa z komunikatem „W celu drukowania drzwi oraz pokrywa dostępu muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” zniknie, a urządzenie powróci do ekranu głównego.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
 11. Dotknij opcji OK.
 12. Zaczekaj, aż drukarka zakończy kalibrowanie i wyrównywanie wkładów. Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 13. Dotknij OK, a następnie wyrzuć lub oddaj do recyklingu stronę wyrównywania.
Rozwiązanie 7: Wydrukuj i oceń raport diagnostyki jakości druku, a następnie rozwiąż problemy
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować, a następnie ocenić raport diagnostyki jakości druku.
Krok 1: Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku
Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować raport diagnostyki jakości druku.
 1. Do podajnika papieru włóż czysty, biały, zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie (). Wyświetlone zostanie menu Konfigurowanie.
 3. Dotknij opcji Raporty, a następnie opcji Raport jakości druku. Zostanie wydrukowana strona diagnostyczna jakości druku.
Rys. : Przykład raportu diagnostyki jakości druku bez błędów
Ilustracja: Przykład raportu diagnostyki jakości druku bez błędów.
Rys. : Przykładowy raport diagnostyki jakości druku z błędami
Ilustracja: Przykładowy raport diagnostyki jakości druku z błędami.
 • Jeżeli na stronie testowej nie wystąpiły błędy druku, oznacza to, że urządzenie i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Nie należy wykonywać żadnych innych czynności zaradczych, opisanych w tym dokumencie. Jeżeli jakość wydruków wciąż jest niezadowalająca, należy postępować zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi jakości druku.
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma odpowiednią rozdzielczość. Obrazy, które zostały zbytnio powiększone, mogą wyglądać na rozmyte lub nieostre.
  • Jeżeli problem występuje wyłącznie na krawędzi wydruku, użyj oprogramowania zainstalowanego wraz z drukarką lub innego programu i obróć obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu wydruku.
  Przekręcony, nielogiczny tekst oraz niekompletny wydruk (ilustracja)
  Tylko w przypadku systemu operacyjnego Windows: Jeżeli na wydrukach pojawia się przekręcony, pomieszany lub nielogiczny tekst, wydruki są niekompletne albo brakuje na nich tekstu lub grafiki, przejdź do dokumentu W systemie Windows drukowane są ciągi stron zawierające dziwny lub zniekształcony tekst
 • Jeżeli na stronie testowej widać jeden lub kilka tego typu defektów, wykonaj następną czynność.
Krok 2: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy na kolorowych pasach nie występują defekty.
 1. Sprawdź kolorowe pasy w raporcie diagnostyki jakości druku.
  Rys. : Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów
  Ilustracja: Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów.
 2. Jeżeli kolorowe pasy nie są przeplatane białymi liniami, nie są wyblakłe lub niewidoczne, przejdź do kroku dotyczącego sprawdzania wyrównania.
 3. Jeżeli kolorowe pasy są poprzeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku, aby oczyścić wkłady atramentowe.
Krok 3: Wyczyść wkłady drukujące
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wkłady atramentowe z poziomu panelu sterowania drukarki.
 1. Do zasobnika wejściowego załaduj czysty, biały, zwykły, papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfiguracja (). Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
 3. Przesuń palcem w górę na ekranie i dotknij przycisku Konserwacja drukarki.
 4. Kliknij przycisk Czyszczenie wkładów atramentowych. Zostanie wydrukowany raport diagnostyki jakości druku.
 5. Przyjrzyj się dokładnie raportowi diagnostyki jakości druku.
  • Jeżeli jakość wydruku jest satysfakcjonująca, naciśnij opcję Kontynuuj po pojawieniu się monitu o przejście do kolejnego etapu czyszczenia. W razie potrzeby powtórz te czynności w przypadku trzeciego czyszczenia.
     Uwaga:
   Jeżeli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. Jeżeli tak, poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem wszystkich trzech etapów czyszczenia.
  • Jeżeli jakość wydruku jest satysfakcjonująca, dotknij opcji Gotowe po pojawieniu się monitu o przejście do kolejnego etapu czyszczenia. Nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
 6. Przyjrzyj się dokładnie jakości wydruku raportu diagnostyki druku.
  Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.
Krok 4: Sprawdź linie wyrównania i ramkę pod kątem defektów
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić linie wyrównania i ramkę pod kątem defektów.
 1. Sprawdź linie wyrównania i ramkę na raporcie diagnostyki jakości druku.
  Rys. : Przykład linii wyrównania i ramki
  Ilustracja: Przykład linii wyrównania i ramki.
 2. Jeśli linie wyrównania są proste i łączą się ze sobą, można przerwać rozwiązywanie problemu.
 3. Jeżeli linie nie są proste i nie łączą się ze sobą, przejdź do kolejnego kroku w celu wyrównania drukarki.
Krok 5: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać drukarkę z panelu sterowania.
 1. Do podajnika papieru włóż czysty, biały, zwykły papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie (). Wyświetlone zostanie menu Konfigurowanie.
 3. Przesuń palcem w dół na ekranie i dotknij przycisku Konserwacja drukarki.
 4. Dotknij pozycji Wyrównaj drukarkę.
 5. Po tym, jak drukarka wydrukuje stronę wyrównywania, dotknij przycisku OK, a następnie użyj ponownie lub wyrzuć tę stronę.
 6. Wydrukuj kolejny raport diagnostyki jakości druku, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaprzestać wykonywania dalszych czynności.
 • Jeżeli raport diagnostyki jakości wydruku zawiera rozmazania lub smugi, przejdź do następnej czynności, aby wyczyścić obszar wokół dysz atramentu.
 • Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, a w raporcie diagnostyki jakości druku nie widać rozmazań ani smug, przejdź do kroku, w którym opisano, jak wymienić problematyczny wkład atramentowy.
Krok 6: Wyczyść obszar wokół dysz
Czynności tych nie należy wykonywać, jeżeli na stronie testowej lub innym wydruku nie ma widocznych rozmazań tekstu lub smug. Jeśli na wydrukach widać rozmazania lub smugi, wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić obszar wokół dysz atramentowych.
Rys. : Przykład rozmazanego tekstu
Ilustracja: Przykład rozmazanego tekstu
Rys. : Przykład tekstu ze znakami rozmazania
Ilustracja: Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Suche patyczki z pianki gumowej, niestrzępiąca się ściereczka lub dowolny miękki materiał, który nie strzępi się i nie pozostawia włókien (np. filtr do kawy)
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia, które mogą uszkodzić wkłady)
     Przestroga:
   Do czyszczenia styków nie wolno używać środków czyszczących ani alkoholu. Środki te mogą uszkodzić wkład atramentowy lub drukarkę.
 2. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Wyświetli się ekran Otwarta pokrywa, a na panelu sterowania pojawi się wiadomość „W celu drukowania drzwi oraz pokrywa dostępu muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” Opcja Wymień atrament również wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu dotykowego. Nie trzeba wybierać tej opcji w tym momencie.
 4. Lekko naciśnij jeden z wkładów atramentowych, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda, pociągając do siebie.
  Rys. : Naciśnij, aby wyjąć wkład atramentowy
  Ilustracja: Naciśnij, aby wyjąć wkład atramentowy
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Wkłady wyjmuj i czyść pojedynczo. Po wyjęciu wkładu nie zostawiaj go poza drukarką na więcej niż 30 minut.
 5. Chwyć wkład po bokach.
  Rys. : Chwyć wkład atramentowy po bokach
  Ilustracja: Chwyć wkład po bokach.
 6. Sprawdź, czy na stykach wkładu drukującego nie osadził się atrament lub brud.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz.
 7. Lekko zwilż patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 8. Za pomocą patyczka oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Rys. : Wyczyść obszar wokół dysz atramentowych
   Ilustracja: Dysze atramentowe i styki wkładu atramentowego.
  1. Płytka dysz - nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy - czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego - nie czyścić
 9. Pozostaw wkład atramentowy na 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz go nowym wacikiem.
 10. Wsuń wkład atramentowy pod niewielkim kątem go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Ponownie umieść wkład trójkolorowy w lewym gnieździe.
  • Ponownie umieść wkład czarny w prawym gnieździe.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy na miejsce
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy na miejsce
 11. Powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić okolice dysz drugiego wkładu atramentowego.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
 13. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę, o ile nie zostanie włączona automatycznie.
Rozwiązanie 8: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy
Jeżeli w raporcie diagnostyki jakości druku widoczne są defekty mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkład atramentowy będący przyczyną problemu. Wkład będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie na raporcie diagnostyki jakości druku defektów opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Krok 2: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkład drukujący, będący przyczyną problemu.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Wyświetli się ekran Otwarta pokrywa, a na panelu sterowania pojawi się wiadomość „W celu drukowania drzwi oraz pokrywa dostępu muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” Opcja Wymień atrament również wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu dotykowego.
 3. Dotknij opcji Wymień atrament, aby obejrzeć na ekranie dotykowym film przedstawiający sposób wymiany wkładów atramentowych (opcjonalnie).
 4. Lekko naciśnij pusty lub prawie pusty wkład atramentowy, aby go zwolnić.
  Rys. : Naciśnij wkład atramentowy
  Ilustracja: Naciśnij wkład atramentowy
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z lewej strony, aby wymienić wkład trójkolorowy.
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z prawej strony, aby wymienić wkład czarny.
 5. Wyjmij wkład z gniazda, pociągając go do siebie, a następnie odłóż go na bok w celu późniejszego oddania do recyklingu.
    Uwaga:
  Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP funkcjonuje w wielu krajach/regionach i jest bezpłatny.
 6. Wyjmij nowy wkład z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu wykonanych z czarnego tworzywa.
  Rys. : Wyjmij wkład z opakowania
  Ilustracja: Wyjmij wkład z opakowania
 7. Pociągnij za pomarańczowy pasek, aby usunąć przezroczystą taśmę ochronną z wkładu.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu ani dysz atramentowych
  Ilustracja: Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu ani dysz atramentowych
 8. Trzymając wkład pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść wkład trójkolorowy w lewym gnieździe.
  • Umieść wkład czarny w prawym gnieździe.
  Rys. : Umieść nowy wkład atramentowy
  Ilustracja: Umieść nowy wkład atramentowy
 9. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Gdy pokrywa jest dobrze zamknięta, ekran Otwarta pokrywa z komunikatem „W celu drukowania drzwi oraz pokrywa dostępu muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” zniknie, a urządzenie powróci do ekranu głównego.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
 11. Dotknij opcji OK.
 12. Zaczekaj, aż drukarka zakończy kalibrowanie i wyrównywanie wkładów. Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 13. Dotknij OK, a następnie wyrzuć lub oddaj do recyklingu stronę wyrównywania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...