Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP DeskJet, ENVY, OfficeJet - Brak możliwości druku czarnym lub kolorowym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet Ink Advantage 5645, ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665, 7640, 7643, 7644, 7645, OfficeJet 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746 oraz 8040 z Neat e-All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.
Uwaga:
W przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych problemy z jakością druku może spowodować nieostrożne obchodzenie się z wkładem atramentowym przez obsługę w sklepie lub podczas instalacji. Jeżeli zauważasz problemy z drukowaniem w przypadku nowo zainstalowanych wkładów atramentowych, poczekaj kilka godzin na zakończenie automatycznej procedury serwisowania, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 1: Ponownie zainstaluj sterownik druku (tylko system Windows)

Jeżeli nie można drukować w kolorze na komputerze z systemem Windows, odinstaluj oprogramowanie drukarki i zainstaluj je ponownie. Pomiń ten krok, jeżeli drukarka może drukować w kolorze.
 1. Usuń drukarkę z listy urządzeń.
  Więcej informacji o usuwaniu drukarki z listy urządzeń można znaleźć w dokumencie Usuwanie oprogramowania (system Windows).
 2. Przejdź na stronę internetową Pomoc techniczna HP dla klientów - Pobieranie oprogramowania i sterowników, a następnie zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania drukarki.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 2: Korzystaj z oryginalnych pojemników z atramentem HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Opis wkładu atramentowego
Na całym świecie
Wkład atramentowy czarny
HP 62 czarny
HP 62XL czarny
Wkład atramentowy kolorowy
HP 62 trójkolorowy
HP 62XL trójkolorowy
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.

Krok 3: Pozwól drukarce odpocząć

Automatyczna procedura serwisowania rozwiązuje wiele problemów z jakością druku, np. słabo widoczny czarny tekst czy problemy po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego. Nie trzeba wykonywać żadnych czynności. Jakość druku powinna zacząć polepszać się w ciągu kilku godzin.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 4: Sprawdź papier

Sprawdź, kierując się poniższymi wskazówkami, czy używany papier jest właściwie dobrany do konkretnego zadania drukowania. W przeciwnym wypadku umieść w drukarce papier odpowiedniego rodzaju.
 • Włóż papier do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele papierów ma stronę przeznaczoną do zadrukowania i stronę nienadającą się do zadrukowania, np. papier fotograficzny i koperty. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Używaj tylko czystego, niepomarszczonego papieru.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, aby uzyskać najlepszy efekt użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie wchłaniać atramentu równie dobrze co inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 5: Sprawdź ustawienia drukowania

Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 6: Sprawdź tylną stronę wydruków pod kątem rozmazań

Jeśli występują smugi atramentu w tylnej części wydruków, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.
 1. Włóż do zasobnika zwykły biały papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki przesuń palcem po wyświetlaczu, aby przewinąć do pozycji Ustawienia, a następnie dotknij ikony Ustawienia.
  Wyświetlone zostanie menu Ustawienia.
 3. Przesuń palcem, aby przejść do części Konserwacja drukarki, a następnie dotknij opcji Konserwacja drukarki.
 4. Dotknij opcji Usuń smugi na stronach.
  Uwaga:
  Podczas procesu czyszczenia mogą pojawiać się mechaniczne hałasy.
 5. Po wydrukowaniu strony testowej dotknij przycisku OK.
 6. Sprawdź stronę testową, aby dowiedzieć się, czy problem został rozwiązany.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 7: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu z panelu sterowania drukarki.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Atrament, aby wyświetlić aktualne szacunkowe poziomy atramentu.
Przykład szacunkowych poziomów atramentu.

Krok 8: Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe

Wymień wkłady puste lub z bardzo niskim poziomem atramentu. W przeciwnym wypadku przejdź do kolejnego kroku.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją.
  Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 3. Lekko naciśnij pusty lub prawie pusty wkład atramentowy, aby go zwolnić.
  Naciśnij wkład atramentowy
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z lewej strony, aby wymienić wkład trójkolorowy.
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z prawej strony, aby wymienić wkład czarny.
 4. Wyjmij wkład atramentowy z gniazda, pociągając go do siebie, a następnie odłóż go na bok w celu późniejszego oddania do recyklingu.
  Uwaga:
  Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP funkcjonuje w wielu krajach/regionach i jest bezpłatny.
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Wyjmij wkład atramentowy z opakowania
 6. Pociągnij za pomarańczowy pasek, aby usunąć przezroczystą taśmę ochronną z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków koloru miedzi ani dysz atramentowych. Nie naklejaj ponownie taśmy zabezpieczającej styki. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Usuń taśmę. Nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych
 7. Trzymając nowy wkład atramentowy pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w lewym gnieździe.
  • Umieść czarny wkład atramentowy w prawym gnieździe.
  Włóż nowy wkład atramentowy
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład atramentowy.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 10. Dotknij opcji OK.
 11. Zaczekaj, aż drukarka zakończy kalibrowanie i wyrównywanie wkładów atramentowych.
  Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 12. Dotknij OK, a następnie wyrzuć lub oddaj do recyklingu stronę wyrównywania.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 9: Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku

Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować raport diagnostyki jakości druku.
 1. Do podajnika włóż zwykły biały papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
  Wyświetlone zostanie menu Ustawienia.
 3. Dotknij pozycji Raporty, a następnie pozycji Raport jakości druku.
  Zostanie wydrukowana strona diagnostyczna jakości druku.
Przykład strony diagnostycznej jakości druku bez błędów
Przykład raportu diagnostyki jakości druku bez błędów.
Przykładowy raport diagnostyki jakości druku z błędami
Przykładowy raport diagnostyki jakości druku z błędami.

Krok 10: Sprawdź kolorowe pasy pod kątem defektów

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy na kolorowych pasach nie występują defekty.
 1. Sprawdź kolorowe pasy w raporcie diagnostyki jakości druku.
  Przykład kolorowych pasów pozbawionych defektów.
 2. Jeżeli kolorowe pasy nie są przeplatane białymi liniami, nie są wyblakłe lub niewidoczne, przejdź do kroku dotyczącego sprawdzania wyrównania.
 3. Jeżeli kolorowe pasy są poprzeplatane białymi liniami, są wyblakłe lub całkowicie niewidoczne, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 11: Wyczyść wkłady atramentowe

Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wkłady atramentowe z poziomu panelu sterowania drukarki.
Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Do podajnika włóż zwykły biały papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki przewiń palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Konfigurowanie.
  Wyświetlone zostanie menu Ustawienia.
 3. Przesuń palcem w górę na ekranie i dotknij przycisku Konserwacja drukarki.
 4. Kliknij przycisk Czyszczenie wkładów atramentowych.
  Zostanie wydrukowany raport diagnostyki jakości druku.
 5. Przyjrzyj się dokładnie raportowi diagnostyki jakości druku.
  • Jeżeli jakość wydruku jest satysfakcjonująca, naciśnij opcję Kontynuuj po pojawieniu się monitu o przejście do kolejnego etapu czyszczenia. W razie potrzeby powtórz te czynności w przypadku trzeciego czyszczenia.
   Uwaga:
   Jeżeli głowica jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim razie poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem wszystkich trzech etapów czyszczenia.
  • Jeżeli jakość wydruku jest satysfakcjonująca, dotknij opcji Gotowe po pojawieniu się monitu o przejście do kolejnego etapu czyszczenia. Możesz przerwać rozwiązywanie problemów.
 6. Przyjrzyj się dokładnie jakości wydruku raportu diagnostyki druku.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 12: Sprawdź linie wyrównania i ramkę pod kątem defektów

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić linie wyrównania i ramkę pod kątem defektów.
 1. Sprawdź linie wyrównania i ramkę na raporcie diagnostyki jakości druku.
  Przykład linii wyrównania i ramki.
 2. Jeśli linie wyrównania są proste i łączą się ze sobą, można przerwać rozwiązywanie problemu.
 3. Jeżeli linie nie są proste i nie łączą się ze sobą, przejdź do kolejnego kroku w celu wyrównania drukarki.

Krok 13: Przeprowadź wyrównywanie drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać drukarkę z panelu sterowania.
 1. Do podajnika włóż zwykły biały papier formatu U.S. Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki przeciągnij palcem w lewo, a następnie dotknij ikony Ustawienia.
  Wyświetlone zostanie menu Ustawienia.
 3. Przesuń palcem w dół na ekranie i dotknij przycisku Konserwacja drukarki.
 4. Dotknij pozycji Wyrównaj drukarkę.
 5. Po tym, jak drukarka wydrukuje stronę wyrównywania, dotknij przycisku OK, a następnie użyj ponownie lub wyrzuć tę stronę.
 6. Ponów próbę drukowania.
  • Jeśli w wyniku powyższej procedury problem zostanie rozwiązany, można zaprzestać wykonywania dalszych czynności rozwiązywania problemów.
  • Jeżeli raport diagnostyki jakości wydruku zawiera rozmazania lub smugi, przejdź do następnej czynności, aby wyczyścić obszar wokół dysz atramentu.
  • Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, a w raporcie diagnostyki jakości druku nie widać rozmazań ani smug, przejdź do kroku, w którym opisano, jak wymienić problematyczny wkład atramentowy.

Krok 14: Wyczyść obszar wokół dysz

Czynności tych nie należy wykonywać, jeżeli na stronie testowej lub innym wydruku nie ma widocznych rozmazań tekstu lub smug. Jeśli na wydrukach widać rozmazania lub smugi, wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić obszar wokół dysz atramentowych.
Przykład rozmazanego tekstu
Przykład tekstu ze znakami rozmazania
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Suche patyczki z pianki gumowej, niestrzępiąca się ściereczka lub dowolny miękki materiał, który nie strzępi się i nie pozostawia włókien (np. filtr do kawy)
  • Woda destylowana, filtrowana lub mineralna (woda z kranu może zawierać zanieczyszczenia uszkadzające wkłady atramentowe)
     Przestroga:
   Nie używaj środków czyszczących ani alkoholu do czyszczenia styków wkładu atramentowego. Środki te mogą uszkodzić wkład atramentowy lub drukarkę.
 2. Włącz drukarkę.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Wyświetli się ekran Otwarta pokrywa, a na panelu sterowania pojawi się wiadomość „Aby móc drukować, pokrywa lub drzwi muszą być zamknięte. Upewnij się, że są dobrze zamknięte.” Opcja Wymień atrament również wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu dotykowego. Nie trzeba wybierać tej opcji w tym momencie.
 4. Lekko naciśnij jeden z wkładów atramentowych, aby go zwolnić, a następnie wyjmij go z gniazda, pociągając ku sobie.
  Naciśnij, aby wyjąć wkład atramentowy
    Przestroga:
  Nie wyjmuj obu wkładów jednocześnie. Wkłady atramentowe należy wyjmować i czyścić osobno. Po wyjęciu wkładu atramentowego nie należy trzymać go poza drukarką dłużej niż 30 minut.
 5. Chwyć wkład atramentowy po bokach.
  Chwyć wkład atramentowy po bokach.
 6. Sprawdź, czy na stykach wkładu drukującego nie osadził się atrament lub brud.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Nie dotykaj styków ani dysz.
 7. Lekko zwilż patyczek z pianki gumowej lub niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną, a następnie wyciśnij nadmiar wody.
 8. Za pomocą patyczka oczyść obszar i krawędzie wokół dysz atramentowych.
    Przestroga:
  Nie czyść płytki dysz.
   Dysze atramentowe i styki wkładu atramentowego.
  1. Płytka dysz – nie czyścić
  2. Obszar wokół dyszy – czyścić
  3. Styki wkładu atramentowego - nie czyścić
 9. Pozostaw wkład atramentowy na 10 minut do czasu wyschnięcia czyszczonej powierzchni lub osusz go nowym wacikiem.
 10. Wsuń wkład atramentowy pod niewielkim kątem do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij do góry, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Ponownie umieść trójkolorowy wkład atramentowy w lewym gnieździe.
  • Ponownie umieść czarny wkład atramentowy w prawym gnieździe.
  Wyjmij i włóż wkład atramentowy jeszcze raz
 11. Powtórz powyższe czynności, aby wyczyścić okolice dysz drugiego wkładu atramentowego.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 13. Włącz drukarkę.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 15: Wymień problematyczny wkład atramentowy

Jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku widoczne są defekty, a powyższe czynności nie rozwiązały problemu, wymień wkład atramentowy będący przyczyną problemu mimo tego, że we wkładzie nie brakuje atramentu. Wkład atramentowy będący przyczyną problemu to ten, który spowodował wydrukowanie w raporcie diagnostyki jakości druku defektów opisanych we wcześniejszej części niniejszego dokumentu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę Drukarka i przegląd wydajności strony, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, umieszczając dwa palce pod jednym lub oboma niewielkimi uchwytami po obu stronach pokrywy dostępu do wkładów, a następnie podnosząc ją.
  Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 3. Lekko naciśnij pusty lub prawie pusty wkład atramentowy, aby go zwolnić.
  Naciśnij wkład atramentowy
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z lewej strony, aby wymienić wkład trójkolorowy.
  • Wyjmij wkład atramentowy z gniazda z prawej strony, aby wymienić wkład czarny.
 4. Wyjmij wkład atramentowy z gniazda, pociągając go do siebie, a następnie odłóż go na bok w celu późniejszego oddania do recyklingu.
  Uwaga:
  Wymień puste lub prawie puste wkłady atramentowe. Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP funkcjonuje w wielu krajach/regionach i jest bezpłatny.
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa.
  Wyjmij wkład atramentowy z opakowania
 6. Pociągnij za pomarańczowy pasek, aby usunąć przezroczystą taśmę ochronną z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków koloru miedzi ani dysz atramentowych. Nie naklejaj ponownie taśmy zabezpieczającej styki. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Usuń taśmę. Nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych
 7. Trzymając nowy wkład atramentowy pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w lewym gnieździe.
  • Umieść czarny wkład atramentowy w prawym gnieździe.
  Włóż nowy wkład atramentowy
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład atramentowy.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 10. Dotknij opcji OK.
 11. Zaczekaj, aż drukarka zakończy kalibrowanie i wyrównywanie wkładów atramentowych.
  Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 12. Dotknij OK, a następnie wyrzuć lub oddaj do recyklingu stronę wyrównywania.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba robić nic więcej.

Krok 16: Oddaj drukarkę do serwisu

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk dołącz do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk umieść w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...