Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet 7510 - wyświetla się błąd „Zacięcie papieru w drukarce"

Dokument ten dotyczy drukarek HP OfficeJet 7510 Wide Format All-in-One.
Podczas drukowania, skanowania lub kopiowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie:
Zacięcie się papieru w drukarce. Wyjmij papier, a następnie naciśnij OK
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Niniejszy dokument dotyczy faktycznych i fałszywych zacięć papieru.
Krok 1: Wyjmij papier z podajnika papieru
Wyjmij wszystkie luźne arkusze papieru z zasobnika papieru, ale nie usuwaj papieru, który został zacięty w zasobniku podczas wykonywania tego kroku.
 1. Otwórz zasobnik wyjściowy.
  Rys. : Unieś zasobnik wyjściowy.
  Ilustracja: Unieś zasobnik wyjściowy.
 2. Wyjmij z podajnika wszystkie luźne arkusze papieru.
 3. Opuść zasobnik wyjściowy.
Krok 2: Usuń zacięty papier od tylnej strony drukarki
Wyjmij cały zacięty papier z tyłu drukarki.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
  Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 2. Przy włączonej drukarce odłącz kabel zasilający od tylnej części drukarki, a następnie odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza drukarki należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń lub porażenia prądem.
 3. Jeżeli drukarka łączy się z komputerem poprzez kabel, odłącz kabel USB lub Ethernet od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Obróć drukarkę, aby skierować ją tyłem do siebie.
 5. Naciśnij przyciski po obu stronach tylnej pokrywy dostępu, a następnie pociągnij, aby ją zdjąć.
   Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
   Ilustracja: Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  1. Naciśnij przyciski znajdujące się po bokach tylnej pokrywy dostępu
  2. Zdejmij tylną pokrywę dostępu
 6. Delikatnie wyciągnij zacięty papier i resztki zaciętego papieru spomiędzy wałków wewnątrz drukarki. Arkusze papieru wyciągaj oburącz, aby uniknąć ich podarcia.
    Uwaga:
  Wygląd drukarki, którą posiadasz, może się nieznacznie różnić od urządzenia przedstawionego na ilustracji, ale sposób postępowania jest taki sam.
  Rys. : Wyjmij zacięty papier
  Ilustracja: Wyjmij zacięty papier.
    Przestroga:
  Jeżeli papier podrze się podczas wyciągania go spomiędzy wałków, mogą wystąpić kolejne zacięcia papieru. Sprawdź, czy między rolkami i trybami nie ma kawałków papieru, które mogły zablokować się w urządzeniu.
  Rys. : Usuń resztki podartego papieru
  Ilustracja: Usuń resztki podartego papieru.
 7. Załóż z powrotem tylną pokrywę dostępu drukarki. Pchnij uchwyty po bokach tylnej pokrywy dostępu, a następnie popchnij je aż do zablokowania na miejscu.
Krok 3: Usuń zacięty papier z podajnika ADF
Upewnij się, że w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) nie znajduje się zacięty lub rozdarty papier. Aby wykonać poniższe czynności, potrzebna będzie latarka.
Rys. : Użyj latarki
Ilustracja: Użyj latarki
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, o ile nie została wyłączona wcześniej.
 2. Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
  Rys. : Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
 3. Unieś dźwignię znajdującą się na lewej krawędzi automatycznego podajnika dokumentów (ADF), aby podnieść jego mechanizm.
  Rys. : Unieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.
 4. Ostrożnie wyciągnij zablokowany papier z podajnika ADF. Aby uniknąć rozdarcia całych arkuszy papieru, papier należy wyciągać obiema rękoma.
    Przestroga:
  Jeżeli papier podarł się podczas wyciągania z mechanizmu, sprawdź, czy wewnątrz automatycznego podajnika dokumentów, pomiędzy rolkami i kółkami, nie znajdują się resztki podartego papieru. Przy użyciu latarki dokładnie sprawdź, czy pomiędzy wałkami nie ma skrawków papieru. Jeżeli w drukarce pozostaną resztki podartego papieru, prawdopodobnie papier zatnie się ponownie.
 5. Zamknij automatyczny podajnik dokumentów.
Krok 4: Wyjmij zacięty papier z podajnika papieru
Usuń zacięty papier z podajnika papieru.
 1. Aby wyłączyć drukarkę (jeśli nie jest już wyłączona), naciśnij przycisk zasilania.
 2. Wyjmij cały papier z zasobnika wyjściowego.
 3. Unieś zasobnik wyjściowy.
  Rys. : Unieś zasobnik wyjściowy.
  Ilustracja: Unieś zasobnik wyjściowy.
 4. Wyciągnij zasobnik wejściowy do pozycji zewnętrznej.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik wejściowy
  Ilustracja: Wyciąganie podajnika wyjściowego
 5. Obiema rękami chwyć zacięty papier w zasobniku wejściowym, a następnie wolnym, ale silnym ruchem ciągnij papier ku sobie, aby go wyjąć.
    Przestroga:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier z podajnika. Jeżeli wewnątrz drukarki pozostaną jakiekolwiek resztki podartego papieru, prawdopodobnie spowodują one kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
 6. Popukaj stosem arkuszy zwykłego papieru o płaską powierzchnię, aby wyrównać krawędzie kartek, a następnie włóż papier do podajnika.
 7. Sprawdź, czy wszystkie arkusze w stosie są tego samego formatu i rodzaju. Nigdy nie wkładaj różnych rodzajów papieru do zasobnika. Podczas jednego zadania drukowania drukarka może obsłużyć tylko jeden rodzaj papieru.
    Uwaga:
  Nie używaj papieru ze spinaczami lub zszywkami. Nie używaj papieru, który jest zagięty, podarty, zakurzony, wilgotny, pomarszczony, pozawijany ani pofałdowany.
 8. Upewnij się, że wysokość papieru nie przekracza kropkowanych żółtych linii (prowadnice ładowania papieru), widocznych po bokach zasobnika.
  Rys. : Prowadnice ładowania papieru
  Ilustracja: Prowadnice ładowania papieru
 9. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi stosu papieru, a następnie opuść zasobnik wyjściowy.
  Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, aby nie unieruchomiły papieru
   Rys. : Dosuń prowadnice szerokości papieru, a następnie opuść zasobnik wyjściowy
   Ilustracja: Podajnik wejściowy
  1. Dopasuj prowadnicę szerokości papieru
  2. Opuść zasobnik wyjściowy
 10. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazda elektrycznego.
 11. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 12. Aby włączyć drukarkę, naciśnij przycisk zasilania.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Jeśli drukarka ponownie jest w stanie drukować, kopiować i skanować, a komunikat o błędzie nie jest już wyświetlany na panelu sterowania, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Krok 5: Upewnij się, że karetka porusza się swobodnie
Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód wewnątrz drukarki, które mogą zapobiec swobodnemu przesuwaniu się karetki na całej szerokości drukarki. Aby wykonać poniższe czynności, potrzebna będzie latarka.
Rys. : Użyj latarki
Ilustracja: Użyj latarki
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
  Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 2. Korzystając z obu rąk, wsuń palce w gniazda po prawej i lewej stronie drukarki i ostrożnie podnieś je, aby otworzyć pokrywę dostępu do karetki. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych.
  Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj kilka sekund, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz drzwiczki dostępu do karetki
  Ilustracja: Otwórz drzwiczki dostępu do karetki
 3. Po włączeniu drukarki odłącz kabel zasilający od tylnej części drukarki, a następnie odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, przed przesunięciem karetki ręcznie i zresetowaniem mechanizmu podajnika papieru należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
 4. Jeżeli drukarka łączy się z komputerem poprzez kabel, odłącz kabel USB lub Ethernet od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Korzystając z latarki, sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Rys. : Papier zacięty na torze karetki
  Ilustracja: Papier zacięty na torze karetki
 6. Ostrożnie wyciągnij zacięty lub podarty papier z wnętrza urządzenia.
 7. Sięgnij dłonią do obszaru dostępu do karetki, a następnie przesuń karetkę ręcznie.
  • Jeżeli karetka jest z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 8. Usuń wszelkie resztki luźnego lub podartego papieru.
 9. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości drukarki, delikatnie przepychając karetkę w lewo, a następnie w prawo.
 10. Zamknij drzwiczki dostępu do karetki.
 11. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie do gniazda elektrycznego.
 12. Ponownie podłącz kabel USB lub Ethernet, chyba że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej.
 13. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż proces rozgrzewania zostanie zakończony.
Jeśli drukarka ponownie jest w stanie drukować, kopiować i skanować, a komunikat o błędzie nie jest już wyświetlany na panelu sterowania, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Krok 6: Wyczyść wałki w obszarze dostępu do karetki
Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść wałki pobierania papieru w obszarze dostępu do karetki.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie podrze się i nie pozostawi włókien
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
  • Czyste, niestrzępiące się waciki bawełniane
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 3. Podłącz przewód zasilający z powrotem do tylnej części drukarki, a następnie odłącz drugi koniec przewodu od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia HP należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka odniesienia obrażeń lub porażenia prądem.
 4. Jeżeli drukarka łączy się z komputerem poprzez kabel, odłącz kabel USB lub Ethernet od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Korzystając z obu rąk, wsuń palce w gniazda po prawej i lewej stronie drukarki i ostrożnie podnieś je, aby otworzyć pokrywę dostępu do karetki.
  Rys. : Otwórz drzwiczki dostępu do karetki
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 6. Zwilż delikatnie gazik, a następnie wyciśnij z niego nadmiar wody.
 7. Dociśnij gazik do znajdujących się wewnątrz drukarki wałków i obracaj je palcami w górę. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki w obszarze dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Wyczyść wałki w obszarze dostępu do wkładów drukujących
 8. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 9. Zamknij drzwiczki dostępu do karetki.
Krok 7: Wyczyść wałki znajdujące się w podajniku ADF
Wyczyść wałki podawania papieru w podajniku ADF.
 1. Podnieś górną pokrywę automatycznego podajnika dokumentów. Umożliwia to uzyskanie łatwego dostępu do rolek i wkładki separatora.
  Rys. : Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś osłonę automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i odszukaj wałki oraz wkładkę separatora.
 2. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 3. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
   Rys. : Czyszczenie rolek i wkładki separatora
   Ilustracja: Czyszczenie rolek i wkładki separatora.
  1. Wałki
  2. Wkładki separatora
 4. Unieś dźwignię znajdującą się na lewej krawędzi automatycznego podajnika dokumentów (ADF), aby podnieść jego mechanizm.
  Rys. : Unieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś mechanizm automatycznego podajnika dokumentów.
 5. Wyczyść wałki znajdujące się w mechanizmie ADF.
  Rys. : Wałki w mechanizmie ADF
  Ilustracja: Wałki w mechanizmie ADF
 6. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 7. Zamknij automatyczny podajnik dokumentów.
Krok 8: Wyczyść wałki w tylnej części drukarki
Wyczyść wałki z tyłu, wewnątrz drukarki.
 1. Obróć drukarkę, aby skierować ją tyłem do siebie.
 2. Zdejmij tylną pokrywę dostępu. Wciśnij przyciski po obu stronach tylnej pokrywy dostępu, a następnie wyciągnij ją.
   Rys. : Zdejmij tylną pokrywę dostępu
   Ilustracja: Zdejmij tylną pokrywę dostępu
  1. Naciśnij przyciski znajdujące się po bokach tylnej pokrywy dostępu
  2. Zdejmij tylną pokrywę dostępu
 3. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 4. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki z tyłu drukarki
  Ilustracja: Wyczyść wałki z tyłu drukarki
 5. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 6. Załóż z powrotem tylną pokrywę dostępu drukarki. Pchnij uchwyty po bokach tylnej pokrywy dostępu, a następnie popchnij je aż do zablokowania na miejscu.
Jeśli drukarka ponownie jest w stanie drukować, kopiować i skanować, a komunikat o błędzie nie jest już wyświetlany na panelu sterowania, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Krok 9: Zresetuj drukarkę
Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
Jeśli drukarka ponownie jest w stanie drukować, kopiować i skanować, a komunikat o błędzie nie jest już wyświetlany na panelu sterowania, nie ma potrzeby wykonywania kolejnych czynności.
Krok 10: Oddaj drukarkę do naprawy
Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, oddaj drukarkę do serwisu.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...