Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Komunikaty o błędzie pojawiają się na niebieskim ekranie (Windows 10, 8, 7)

Dokument dotyczy komputerów HP z systemem operacyjnym Windows 10, Windows 8 lub Windows 7.
Istnieje wiele powodów, dla których komputer z systemem operacyjnym Windows może mieć problemy z uruchamianiem lub rozruchem lub wyświetlają się niebieskie ekrany z komunikatami o błędzie. Jeżeli komputer wyświetla niebieski ekran, prawdopodobnie można zidentyfikować jeden lub więcej objawów, które pozwolą na ogólne określenie natury problemu. Jeśli nie masz pewności, co jest problemem, zapoznaj się z treścią jednego z następujących dokumentów wsparcia HP:
Skorzystaj z tego dokumentu, jeżeli komputer przestaje odpowiadać i wyświetlany jest niebieski ekran lub komputer ciągle uruchamia się od nowa. W większości przypadków na niebieskim ekranie wyświetlany jest komunikat o błędzie lub kod błędu, komputer nie reaguje na polecenia wprowadzane z klawiatury i w celu wyłączenia komputera wymagane jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez 15 sekund lub dłużej.
Rys. : Przykład błędu niebieskiego ekranu w systemie Windows 10 i Windows 8
Przykład błędu niebieskiego ekranu w systemie Windows 8
Rys. : Przykład błędu niebieskiego ekranu w systemie Windows 7
Przykład błędu niebieskiego ekranu w systemie Windows 7
Uwaga:
W zależności od używanej wersji systemu Windows 10 informacje i ilustracje zawarte w tym dokumencie mogą być nieco inne.
Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby rozwiązać problem z niebieskim ekranem na komputerze.

Krok 1: Wykonaj reset sprzętowy

Jeśli komputer nagle przestaje prawidłowo się uruchamiać, należy w pierwszej kolejności wykonać reset sprzętowy.

Krok 2: Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie w celu wyświetlania komunikatów o błędzie

Wiele błędów sterowników sprzętu lub systemu operacyjnego powoduje wyświetlanie na komputerze określonego komunikatu o błędzie przed zatrzymaniem pracy lub wyłączeniem komputera. Jeżeli jednak komputer jest skonfigurowany pod kątem automatycznego ponownego uruchamiania po wystąpieniu błędu, komunikat może zniknąć, zanim użytkownik zdąży go przeczytać. Użytkownik może zapobiegać ponownemu uruchamianiu się komputera poprzez wyłączenie funkcji automatycznego ponownego uruchamiania w systemie Windows. To pozwoli wyświetlać komunikaty o błędzie po pojawieniu się błędu niebieskiego ekranu.

Ten film przedstawia sposób wyłączania funkcji automatycznego ponownego uruchamiania komputera w celu wyświetlenia komunikatów o błędzie w systemie Windows 8 i 7.

Wykonaj jeden z poniższych zestawów czynności, aby wyłączyć automatyczne ponowne uruchamianie w komputerze.
Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania zostanie w ten sposób wyłączona. Jeżeli podczas ponownego uruchamiania komputera pojawi się określony komunikat o błędzie uruchamiania, poszukaj rozwiązania w Internecie.

Krok 3: Poszukaj informacji o określonych komunikatach o błędzie

Poniżej przedstawiono przykłady komunikatów o błędzie najczęściej wyświetlanych na niebieskim ekranie, ale komunikat o błędzie na ekranie użytkownika może się różnić:
Rys. : Przykład kodu błędu na niebieskim ekranie
Przykład kodu błędu na niebieskim ekranie z komunikatem o błędzie DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL.
 • Komunikaty o błędzie zaczynające się od ciągu 0x.
 • Driver_IRQL_ Not_less_or_Equal (W tym komunikacie o błędzie zwykle jest nazwa sterownika, który go powoduje).
 • Whea_uncorrectable_Error.
Do wyszukania witryn z informacjami o sposobach rozwiązania problemu należy użyć dokładnego tekstu komunikatu o błędzie.

Krok 4: Przywracanie systemu Windows do poprzedniego stanu

Przywracanie systemu powoduje cofnięcie ostatnich zmian, które mogą powodować wyświetlanie niebieskiego ekranu z komunikatem o błędzie, w tym zmiany ustawień, a także dezinstalację niedawno zainstalowanych programów.
Uwaga:
W przypadku większości komputerów punkty przywracania systemu są tworzone w ramach ustawień domyślnych. Punkty przywracania mogą być wyłączone, zależnie od konfiguracji. Przejdź do następnego kroku, jeżeli punkty przywracania systemu są niedostępne.

Krok 5: Uruchom testy diagnostyczne sprzętu, używając narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Błędy niebieskiego ekranu mogą być powodowane przez problemy z elementami sprzętowymi, takimi jak pamięć lub dysk twardy. Narzędzie HP PC Diagnostyk Sprzętowych UEFI umożliwia testowanie głównych elementów komputera przy użyciu szybkich lub dłuższych i bardziej kompleksowych testów. Narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI można użyć nawet wtedy, gdy komputer nie uruchamia systemu Windows.
Więcej informacji na temat uruchamiania testów diagnostycznych sprzętu na komputerze, w tym opcji testowania sprzętu dla komputerów, które nie oferują funkcji UEFI, znajduje się w niżej wymienionych dokumentach:
Uwaga:
Aby przetestować sprzęt na komputerze z systemem operacyjnym Linux, uruchom program HP PC Hardware Diagnostics z dysku USB. Aby pobrać najnowszą wersję programu diagnostycznego, przejdź do strony internetowej HP Hardware Diagnostics.
Skorzystaj z poniższych zestawów czynności, aby uruchomić testy diagnostyki sprzętu UEFI obejmujące pamięć i dysk twardy komputera.
Dostępne są trzy testy systemu: test skrócony, szybki i rozszerzony. Te testy pozwalają sprawdzić podstawowe funkcje głównych podzespołów. W poniższych procedurach opisano uruchamianie testu szybkiego i rozszerzonego.
Jeżeli wszystko jest gotowe do uruchomienia testów, skorzystaj z instrukcji zawartych w poniższych sekcjach. Rozpocznij od skorzystania z szybkiego testu, aby szybko określić problemy sprzętowe. Po zakończeniu szybkiego testu, jeśli nie znaleziono żadnych błędów, ale komputer nadal przejawia symptomy problemu sprzętowego, uruchom test rozszerzony.

Ten film przedstawia sposób testowania dysku twardego za pomocą narzędzia Hardware Diagnostic Tests UEFI

Krok 6: Zainstaluj aktualizacje za pomocą narzędzia HP Support Assistant

Błąd sygnalizowany wyświetlaniem niebieskiego ekranu może się pojawić, jeżeli system BIOS komputera lub któryś ze sterowników urządzenia jest nieaktualny lub nie jest zgodny z innym składnikiem sprzętowym lub oprogramowaniem. Narzędzie HP Support Assistant jest przeznaczone do zarządzania aktualizacjami oprogramowania.
Wykonaj opisane niżej czynności, aby przeskanować komputer za pomocą programu HP Support Assistant.
 1. Połącz się z Internetem.
 2. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję HP Support Assistant.
 3. Kliknij pozycję Aktualizacje.
  Rys. : Aktualizacje
  Przycisk Aktualizacje na ekranie głównym aplikacji HP Support Assistant
 4. Narzędzie HP Support Assistant wyświetla stan aktualizacji.
  Rys. : Sprawdzanie dostępności aktualizacji
  Opcja Sprawdź teraz aktualizacje HP w programie HP Support Assistant
 5. Jeżeli aktualizacje są potrzebne, narzędzie HP Support Assistant wyświetli listę aktualizacji ważnych i zalecanych. Zaznacz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij opcję Pobierz i zainstaluj wybrane aktualizacje.
  Rys. : Pobierz i zainstaluj wybrane aktualizacje
  Pobierz i zainstaluj wybrane aktualizacje w narzędziu HP Support Assistant
  Pamiętaj, aby zainstalować wszystkie ważne i zalecane aktualizacje systemu BIOS i aktualizacje sterowników urządzeń.

Krok 7: Zainstaluj aktualizacje systemu Windows

W niektórych przypadkach przyczyną wyświetlania się komunikatów o błędzie na niebieskim ekranie jest brak najnowszych aktualizacji systemu Windows. Być może firma Microsoft udostępnia aktualizację Windows, która rozwiąże występujący na komputerze problem z niebieskim ekranem. Należy sprawdzić, czy na komputerze zainstalowano wszystkie najnowsze aktualizacje Windows.
Użyj jednego z poniższych zestawów czynności, aby ręcznie sprawdzić dostępność i zainstalować udostępnione aktualizacje z poziomu panelu sterowania usługi Windows Update:

Krok 8: Odzyskaj system za pomocą narzędzia Odzyskiwanie systemu HP

Jeśli żadne z powyższych czynności nie usuwają błędu, wykonaj kopię zapasową danych i przeprowadź procedurę odzyskiwania systemu HP w komputerze. Instrukcje można znaleźć w temacie Rozwiązanie wspomagane HP – Przeprowadzenie odzyskiwania systemu HP.

Skontaktuj się z HP

Jeżeli porady zawarte w tym dokumencie nie rozwiązały problemu z błędem niebieskiego ekranu, skontaktuj się z HP za pomocą karty Skontaktuj się z pomocą techniczną, która znajduje się w górnej części ekranu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...