Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows w sieci przewodowej (Ethernet)

Uwaga:
Przed instalacją oprogramowania drukarki należy skonfigurować drukarkę HP. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano drukarki, wykonaj instrukcje konfiguracji elementów sprzętowych urządzenia.

Opcje instalacji i sterownika

Przejrzyj następujące informacje i ustal, którą opcję instalacyjną chcesz wybrać.
Instalacja z płyty CD
Pobieranie
W przypadku nowego urządzenia
Instalacja z CD jest również szybką i prostą metodą, ale może nie zawierać najnowszego dostępnego oprogramowania, nawet dla nowszych produktów.
Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla urządzenia, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.
W przypadku starszego urządzenia
Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.
Pobranie oprogramowania daje dobre rezultaty w wypadku starszych urządzeń i może pomóc uniknąć problemów z instalacją.
Informacje na temat oprogramowania
Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne jedynie w momencie wypuszczenia urządzenia na rynek.
Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojego produktu. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu urządzenia i płyty CD na rynek.
Poza opcjami instalacji oprogramowania istnieje kilka rodzajów sterowników druku dostępnych dla niektórych urządzeń. W wypadku systemu Windows dostępne mogą być następujące opcje.
Sterownik druku HP PCL 6: Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami.
 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne.
 • Zapewnia na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia dla większości zastosowań.
 • Zaprojektowany na uzyskanie najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface).
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
Uniwersalny sterownik druku HP (UPD): Uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows ma za zadanie ułatwiać zarządzanie środowiskami druku w wypadku kilku drukarek podłączonych do sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku urządzenia wyłącznie drukującego, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.
Aby użyć UPD, należy go pobrać z witryny internetowej HP. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.hp.com/go/upd.

Instalacja w systemie Windows® w wypadku przewodowego (Ethernet) połączenia sieciowego z użyciem płyty CD dołączonej do opakowania

 1. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia oraz do sieci, jeżeli jeszcze nie został podłączony. Poczekaj kilka minut, aż urządzenie pobierze adres sieciowy.
 2. Sprawdź, czy połączenie sieciowe zostało ustanowione. Na panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć . Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione.
  Uwaga:
  Taki adres IP jak np. 192.168.0.1 jest kodem cyfrowym w unikalny sposób identyfikującym urządzenie w rodzaju komputera lub drukarki w sieci.
 3. Włóż dysk CD z oprogramowaniem systemu drukowania do napędu dysków CD-ROM. Instalator oprogramowania wykryje język systemu operacyjnego, a następnie wyświetli menu główne programu instalacyjnego w tym samym języku.
  Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się 30 sekundach, wykonaj poniższe czynności.
  1. W menu Start kliknij opcję Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenia: X:\SETUP.EXE (gdzie X jest oznaczeniem napędu CD-ROM).
  3. Kliknij przycisk OK. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego.
   Uwaga:
   Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.
 4. Na ekranie Wybór oprogramowania zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
  • Zalecana instalacja oprogramowania obejmuje sterownik druku PCL 6 oraz oprogramowanie dla wszystkich dostępnych funkcji urządzenia. Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij łącze Dostosuj opcje oprogramowania. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
 5. Przeczytaj treść umowy licencyjnej, kliknij pole wyboru Zapoznałem się i zgadzam się na warunki umowy instalacyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 6. Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji. Po zamknięciu instalatora nastąpi wyświetlenie przycisku Dalej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 7. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wskaż opcję Podłącz przez sieć przewodową.
 8. Kliknij opcję Automatycznie znajdź moje urządzenie w sieci. Jeżeli instalator nie może znaleźć urządzenia, wpisz ręcznie jego adres IP, nazwę hosta lub adres sprzętowy. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Na ekranie Znalezione urządzenia sieciowe pojawi się lista urządzeń. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 10. Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran Konfiguracja urządzenia. Wybierz, czy urządzenie powinno być drukarką domyślną i czy ma wydrukować stronę testową. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Nastąpi wyświetlenie ekranu Włącz usługi sieciowe HP. Aby włączyć usługi sieciowe teraz, kliknij przycisk Dalej. Aby włączyć usługi sieciowe w późniejszym momencie, kliknij przycisk Anuluj. Do instalacji oprogramowania usługi sieciowe HP nie są wymagane.
  Więcej szczegółów na temat usług sieciowych HP i usługi HP ePrint można uzyskać poprzez kliknięcie tutaj w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji usługi HP ePrint.
 12. Zostanie wyświetlony ekran Zakończ. Z poziomu tego ekranu dostępne są kreatory instalacyjne umożliwiające konfigurowanie dodatkowych funkcji urządzenia. Skonfiguruj dodatkowe funkcje urządzenia teraz lub w późniejszym czasie.
 13. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację urządzenia.

Instalacja w systemie Windows® w wypadku przewodowego (Ethernet) połączenia sieciowego poprzez pobranie oprogramowania

 1. Podłącz kabel sieciowy do urządzenia oraz do sieci, jeżeli jeszcze nie został podłączony. Poczekaj kilka minut, aż urządzenie pobierze adres sieciowy.
 2. Sprawdź, czy połączenie sieciowe zostało ustanowione. Na panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć . Jeżeli wyświetlany jest adres IP, połączenie sieciowe zostało ustanowione.
  Uwaga:
  Taki adres IP jak np. 192.168.0.1 jest kodem cyfrowym w unikalny sposób identyfikującym urządzenie w rodzaju komputera lub drukarki w sieci.
 3. Przejdź do strony Sterowniki i pobieranie dla wybranego urządzenia:
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz urządzenie z listy podobnych urządzeń na stronie.
 5. Wybierz właściwy system operacyjny i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij opcję Sterownik, a następnie przejrzyj dostępne opcje sterownika. Dostępne opcje różnią się w zależności od urządzenia.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca opcję Pełne oprogramowanie, aby zoptymalizować wydajność produktu i jego funkcje.
 7. Kliknij wybrany sterownik, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz.
 8. Jeżeli wyświetli się okno Pobieranie pliku — Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź do wybranej lokalizacji na komputerze, aby zapisać plik.
 9. Kliknij przycisk Zapisz. Oprogramowanie zostanie pobrane do komputera. Zapisz lub zapamiętaj lokalizację zapisanego pliku.
 10. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Otwórz folder, a następnie kliknij pobrany plik. Nazwa pliku ma rozszerzenie .exe.
  Uwaga:
  Jeżeli ekran Pobieranie zakończone zostanie zamknięty, przejdź do zapisanej lokalizacji pliku .exe i kliknij go.
  Uwaga:
  Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.
 11. Zaakceptuj domyślne miejsce zapisania plików. Kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj, aż instalator wyodrębni pliki w celu przygotowania ich do instalacji.
 12. Na ekranie Wybór oprogramowania zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
  • Zalecana instalacja oprogramowania obejmuje sterownik druku PCL 6 oraz oprogramowanie dla wszystkich dostępnych funkcji urządzenia. Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij łącze Dostosuj opcje oprogramowania. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
 13. Przeczytaj treść umowy licencyjnej, kliknij pole wyboru Zapoznałem się i zgadzam się na warunki umowy instalacyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 14. Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji. Po zamknięciu instalatora kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 15. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wskaż opcję Podłącz przez sieć przewodową.
 16. Kliknij opcję Automatycznie znajdź moje urządzenie w sieci. Jeżeli instalator nie może znaleźć urządzenia, wpisz ręcznie jego adres IP, nazwę hosta lub adres sprzętowy. Kliknij przycisk Dalej.
 17. Na ekranie Znalezione urządzenia sieciowe pojawi się lista urządzeń. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 18. Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran Konfiguracja urządzenia. Wybierz, czy urządzenie powinno być drukarką domyślną i czy ma wydrukować stronę testową. Kliknij przycisk Dalej.
 19. Nastąpi wyświetlenie ekranu Włącz usługi sieciowe HP. Aby włączyć usługi sieciowe teraz, kliknij przycisk Dalej. Aby włączyć usługi sieciowe w późniejszym momencie, kliknij przycisk Anuluj. Do instalacji oprogramowania usługi sieciowe HP nie są wymagane.
  Więcej szczegółów na temat usług sieciowych HP i usługi HP ePrint można uzyskać poprzez kliknięcie tutaj w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji usługi HP ePrint.
 20. Zostanie wyświetlony ekran Zakończ. Z poziomu tego ekranu dostępne są kreatory instalacyjne umożliwiające konfigurowanie dodatkowych funkcji urządzenia. Skonfiguruj dodatkowe funkcje urządzenia teraz lub w późniejszym czasie.
 21. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację urządzenia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...