Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Color LaserJet Pro M252, M274 i M277 - wyświetlany jest komunikat o błędzie „Brak papieru" i drukarka nie pobiera papieru

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, MFP M274n, MFP M277n, and MFP M277dw.
Na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat o błędzie „Brak papieru” i drukarka nie pobiera papieru z podajnika lub nie podaje papieru do druku. Drukarka może wydawać dźwięki takie jak podczas drukowania, lecz nie przechodzi przez nią papier.
  Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
Problemy z podawaniem papieru mogą wynikać z korzystania z podartych, zakurzonych, pofałdowanych, pomarszczonych lub pogiętych arkuszy papieru. Jakość papieru też może mieć wpływ na występowanie tego problemu. Aby unikać występowania tego problemu, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami.
 • Używaj tylko papieru dobrej jakości, zgodnego ze specyfikacjami drukarki.
 • Przechowuj papier w suchym i chłodnym miejscu. Problemy z podawaniem papieru występują częściej w miejscach o dużej wilgotności.
 • Nie drukuj na już zadrukowanym papierze. Wilgotność tuszu może powodować sklejanie się arkuszy papieru.
 • Przed ponownym załadowaniem papieru poczekaj, aż drukarka dokończy zadanie drukowania lub wyświetli komunikat „Brak papieru”.
Upewnij się, że papier używany do drukowania jest w dobrym stanie, ułożony w stos na podajniku papieru, a ścieżka papieru i podajnik nie są zablokowane.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia HP należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 2. Odłącz kabel USB lub kabel Ethernet z gniazda z tyłu drukarki.
 3. Pociągnij główny podajnik (Podajnik 2) do siebie, aby go otworzyć.
  Rys. : Wysuń główny podajnik (Podajnik 2)
  Ilustracja: Wysuń główny podajnik
 4. Wyjmij papier z Podajnika 2, a następnie sprawdź stan papieru:
  • Wymień podarte, pozwijane, pomarszczone i zgięte arkusze papieru.
  • Unikaj drukowania na zakurzonym papierze. Załaduj ponownie papier, który znajdował się w Podajniku 2 przez dłuższy czas.
  • Upewnij się, że wszystkie arkusze w stosie są tego samego rodzaju i rozmiaru. Podczas jednego zadania drukowania drukarka może obsłużyć tylko jeden rodzaj papieru.
 5. Sprawdź, czy w podajniku szczelinowym z priorytetem odbioru (Podajnik 1) i Podajniki 2 nie ma przeszkód.
   Rys. : Położenie Podajnika 1 i Podajnika 2.
   Ilustracja: Położenie Podajnika 1 i Podajnika 2.
  1. Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru (Podajnik 1)
  2. Główny zasobnik wejściowy (zasobnik 2)
 6. W razie wykrycia przeszkód wewnątrz Podajnika 1 lub Podajnika 2, przejdź do rozwiązania Wyczyść wałki podawania papieru i pobierania papieru.
 7. Wyciągnij zasobnik 2 całkowicie z drukarki.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik 2 całkowicie z drukarki
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik 2 całkowicie z drukarki
 8. Rozsuń maksymalnie prowadnice szerokości i długości papieru.
  Rys. : Rozsuń prowadnice papieru
  Ilustracja: Rozsuń prowadnice papieru
  Jeśli chcesz załadować papier formatu Legal, wyciągnij przednią i tylną część podajnika, aby go rozsunąć.
  Rys. : Rozsuń podajnik papieru
  Ilustracja: Rozsuń zasobnik dla papieru formatu Legal
 9. Załaduj kolejny stos arkuszy papieru do Podajnika 2.
  Rys. : Załaduj kolejny stos arkuszy papieru do Podajnika 2
  Ilustracja: Załaduj kolejny stos arkuszy papieru do Podajnika 2
 10. Dosuń prowadnice szerokości i długości papieru do krawędzi papieru. Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, aby nie zgięły papieru.
 11. Upewnij się, że stos arkuszy papieru nie wykracza poza oznaczenia na bokach prowadnic szerokości papieru.
  Rys. : Dosuń prowadnice papieru, a następnie sprawdź wysokość stosu
  Ilustracja: Dosuń prowadnice papieru, a następnie sprawdź wysokość stosu
 12. Włóż Podajnik 2 z powrotem do drukarki.
    Uwaga:
  Jeżeli rozszerzono podajnik papieru do papieru rozmiaru legal, podajnik nie będzie kończył się równo z obudową drukarki po włożeniu. Jest to stan normalny.
  Rys. : Włóż podajnik papieru
  Ilustracja: Włóż podajnik papieru
 13. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nadal występuje, należy przejść do kolejnej czynności.
Krok 2: Wydrukuj stronę czyszczącą, aby wyczyścić wałki podawania papieru i pobierania papieru
Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wałki wewnątrz drukarki, a następnie wydrukuj stronę testową.
Na rolkach podawania papieru i rolkach pobierania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia powodujące zacięcia papieru i problemy z podawaniem papieru. Drukowanie strony czyszczącej może wyczyścić wałki podawania papieru i pobierania papieru bez potrzeby ręcznego ich czyszczenia.
Krok 3: Wyczyść wałki automatycznego podajnika dokumentów i wkładkę separatora (jedynie M277)
Kurz lub resztki papieru na wałkach lub wkładce separatora wewnątrz urządzenia mogą być przyczyną problemów z podawaniem papieru. Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki automatycznego podajnika dokumentów i wkładkę separatora.
 1. Do czyszczenia potrzebne będą następujące materiały:
  • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie drze się i nie pozostawia włókien
  • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)
 2. Wyjmij oryginalny dokument z automatycznego podajnika dokumentów.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
 5. Otwórz pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
  Rys. : Otwórz pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Otwórz pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
 6. Znajdź wałki pobierania papieru i wkładkę separatora w automatycznym podajniku dokumentów.
  Rys. : Wałki pobierania papieru i wkładka separatora
  Ilustracja: Wałki pobierania papieru i wkładka separatora
 7. Zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij ją.
 8. Wilgotną ściereczką zetrzyj zanieczyszczenia z wałków pobierania papieru i wkładki separatora.
 9. Pozostaw osłonę automatycznego podajnika dokumentów otwartą przez 2 minuty, aby wałki pobierania papieru i wkładka separatora mogły wyschnąć.
 10. Zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
  Rys. : Zamknij pokrywę ADF
  Ilustracja: Zamknij pokrywę ADF
 11. Załaduj ponownie oryginalny dokument stroną zadrukowaną do góry do podajnika. Delikatnie wsuń dokument do drukarki tak daleko, jak to jest możliwe.
    Uwaga:
  Do automatycznego podajnika dokumentów nie należy wkładać więcej niż 35 arkuszy papieru. Większe stosy mogą powodować problemy z podawaniem papieru.
 12. Dosuń prowadnice szerokości papieru dokładnie do krawędzi papieru.
  Nie dociskaj prowadnic zbyt mocno, aby nie powyginały papieru.
 13. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 15. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nadal występuje, należy przejść do kolejnej czynności.
Krok 4: Zresetuj drukarkę
Czasami błąd nadal występuje, chociaż nie występują żadne problemy z podawaniem papieru. Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować drukarkę, a następnie spróbuj wydrukować raport stanu materiałów eksploatacyjnych.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków.
 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 6. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 7. Jeżeli drukarka nie zostanie włączona automatycznie, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
    Uwaga:
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 8. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.
 9. Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nadal występuje, należy przejść do kolejnej czynności.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...