Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym związanych z serwerami DNS (Windows 8)

Dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 8 oraz Windows 8.1.
Nieprawidłowe ustawienia serwerów DNS mogą spowodować wystąpienie następujących objawów, nawet jeżeli sygnał sieci jest bardzo mocny.
 • W przeglądarce internetowej nie można wczytać żadnych stron internetowych.
 • Można otworzyć strony internetowe, ale zamiast obrazów wyświetlana jest ikona czerwonej litery X.
 • Przeglądarki internetowe sporadycznie wyświetlają komunikat Strona jest niedostępna.
 • Brak lub ograniczone połączenie z siecią.
W dokumencie tym zawarto rozwiązania problemów z połączeniem internetowym związanych z nieprawidłowymi ustawieniami serwerów DNS. Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby skonfigurować ustawienia serwerów DNS i nawiązać połączenie z Internetem.
 1. Na ekranie startowym wpisz panel sterowania, aby otworzyć panel Wyszukiwanie i z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Panel sterowania.
  Rys. : Wyniki wyszukiwania dla Panelu sterowania
  Panel Wyszukiwanie z wynikami wyszukiwania frazy „panel sterowania” w systemie Windows 8.
 2. W oknie Panel sterowania kliknij polecenie Wyświetl stan sieci i zadania.
  Rys. : Panel sterowania
  Polecenie Wyświetl stan sieci i zadania w oknie Panel sterowania
 3. Kliknij polecenie Zmień ustawienia karty sieciowej.
  Rys. : Centrum sieci i udostępniania
  Polecenie Zmień ustawienia karty sieciowej w oknie Centrum sieci i udostępniania
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe używane do łączenia się z Internetem (Wi-Fi lub Ethernet), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  Rys. : Okno Połączenia sieciowe
  Wybór właściwości połączenia sieciowego Wi-Fi w oknie Połączenia sieciowe
 5. W oknie Właściwości przewiń w dół i zaznacz pozycję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  Rys. : Okno Właściwości: Wi-Fi
  Zaznaczona pozycja Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
 6. W oknie Właściwości: Protokół internetowy wybierz Użyj następujących adresów serwerów DNS.
  Rys. : Okno Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
  Wprowadzanie danych preferowanego serwera DNS w oknie właściwości protokołu IPV 4
 7. Wprowadź następujące dane publicznych serwerów DNS:
  • Preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
  • Alternatywny serwer DNS: 8.8.4.4
   Uwaga:
   Wymienione powyżej serwery DNS są serwerami publicznymi i ich dostępność może ulec zmianie bez uprzedzenia. Jeżeli mimo wprowadzenia powyższych adresów serwerów DNS nadal występują problemy, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
 8. Kliknij przycisk OK i zamknij wszelkie okna.
 9. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + R, w polu Otwórz wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Wykonywanie polecenia services.msc
  Wpisywanie polecenia services.msc w oknie Uruchamianie.
 10. W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy usługę WebClient, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
  Rys. : Usługa WebClient
  Otwieranie okna właściwości usługi WebClient
 11. W oknie Właściwości: WebClient rozwiń listę Typ uruchomienia i wybierz pozycję Automatyczny.
 12. Kliknij przycisk Start. W polu Stan usługi zostanie wyświetlony stan Uruchomiono.
  Rys. : Właściwości usługi WebClient
  Zmiana typu uruchomienia usługi WebClient na Automatyczny
 13. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.
Można teraz otworzyć przeglądarkę i przeglądać strony internetowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...