Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet T3500 Production eMFP - Komunikat „On hold for paper" (Wstrzymanie ze względu na papier)

Na podstawie warunków ustawionych podczas wysyłania zadania (zobacz Akcja wykonywana w przypadku niezgodności papieruAkcja wykonywana w przypadku niezgodności papieru) drukarka zdecyduje, która z załadowanych ról papieru najlepiej pasuje do zadania drukowania. Jeśli żadna z ról papieru nie spełnia wszystkich ustawionych warunków, drukarka wstrzyma zadanie ze względu na papier. Można ręcznie wznowić drukowanie i wymusić użycie papieru innego niż ustawiony przy wysyłaniu zadania, w przeciwnym razie zadanie pozostanie wstrzymane.

Kryteria wyboru roli, na której zostanie wydrukowane zadanie

Podczas wysyłania zadania użytkownik może ustawić żądany rodzaj papieru (w sterowniku lub wbudowanym serwerze internetowym). Drukarka wydrukuje zadanie na roli z wybranym rodzajem papieru o szerokości wystarczającej do wydrukowania obrazu bez jego obcinania. W przypadku gdy więcej niż jedna z ról spełnia wszystkie kryteria drukowania zadania, rola zostanie wybrana zgodnie z preferencjami użytkownika. Te ustawienia można zmienić na panelu sterowania drukarki: zobacz Opcje przełączania rolOpcje przełączania rol.

Kiedy zadanie jest wstrzymywane ze względu na papier?

Jeśli akcją ustawioną w przypadku wystąpienia niezgodności rodzaju papieru jest Wstrzymaj zadanie (zobacz Akcja wykonywana w przypadku niezgodności papieruAkcja wykonywana w przypadku niezgodności papieru), zadanie jest wstrzymywane ze względu na papier w następujących przypadkach:
  • Rodzaj papieru ustawiony przez użytkownika nie odpowiada wybranej roli ani dowolnej z załadowanych ról, jeśli nie wybrano żadnej.
  • Rodzaj papieru ustawiony przez użytkownika jest załadowany do drukarki, ale obraz jest za szeroki, aby zmieścić się na wybranej roli lub dowolnej z ról, jeśli nie wybrano żadnej.

Czy po załadowaniu nowej roli papieru zadania wstrzymane ze względu na papier zostaną wydrukowane automatycznie?

Tak. Po każdym załadowaniu nowej roli papieru drukarka sprawdzi, czy zadania wstrzymane ze względu na papier mogą być wydrukowane na tej roli.

Nie lubię, kiedy zadania są wstrzymywane ze względu na papier. Czy mogę temu zapobiec?

Tak. Można to zrobić za pomocą panelu sterowania: zobacz Akcja wykonywana w przypadku niezgodności papieruAkcja wykonywana w przypadku niezgodności papieru.

Pomimo ustawienia dla opcji Paper mismatch action (Akcja w przypadku niezgodności papieru) wartości Print anyway (Drukuj mimo to) niektóre zadania nadal są wstrzymywane (tylko sterownik do systemu Windows)

Jeśli wybrano opcję Pokaż podgląd wydruku w sterowniku lub wbudowanym serwerze internetowym, zadania będą wstrzymane, dopóki użytkownik nie sprawdzi podglądu i nie wznowi zadania. Sprawdź, czy opcja Pokaż podgląd wydruku w sterowniku nie jest zaznaczona i nie jest wyświetlone okno podglądu czekające na potwierdzenie kontynuowania drukowania.

Zadanie ma szerokość równą szerokości roli papieru załadowanej do drukarki, ale jest wstrzymane ze względu na papier

W zależności od typu pliku zarządzanie marginesami odbywa się w różny sposób:
  • W przypadku plików HP-GL/2 i HP RTL zgodnie z domyślnym ustawieniem marginesy są wliczone w obszar rysunku, dlatego 914-milimetrowy plik HP-GL/2 i HP RTL można drukować z marginesami na 914-milimetrowej roli papieru bez wstrzymywania ze względu na papier.
  • Jednak w przypadku innych formatów, takich jak PostScript, PDF, TIFF lub JPEG, drukarka domyślnie dodaje marginesy na zewnątrz obrazu, ponieważ często pliki w tych formatach (np. zdjęcia) nie zawierają marginesów. Oznacza to, że aby wydrukować obraz TIFF o szerokości 914 mm , drukarka musi aby dodać marginesy, a do wydruku rysunku potrzeba papieru o szerokości 925 mm. Może to spowodować, że zadanie zostanie wstrzymane, gdy do drukarki został załadowany papier o szerokości tylko 914 mm.
    Aby drukować pliki w tych formatach bez dodatkowych marginesów na zewnątrz obrazu, można wykorzystać opcję Przycinaj zawartość według marginesów. Ponieważ opcja ta wymusza ustawienie marginesów wewnątrz obrazu, jej włączenie umożliwia wydrukowanie 914-milimetrowego pliku w formacie TIFF na papierze z roli 914-milimetrowej bez wstrzymywania zadania ze względu na papier. Jeśli jednak w obramowaniu obrazu nie uwzględniono odstępów, część obrazu może być przycięta z powodu marginesów.
Uwaga:
Jeśli zostanie wybrana opcja Dopasuj do rzeczywistego rozmiaru, zadanie zostanie wydrukowane tylko na papierze, którego szerokość dokładnie pasuje do szerokości z zadania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...