Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka serii HP Officejet 4630 i Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One nie drukuje za pomocą czarnego lub kolorowego atramentu bądź wysuwa puste strony

Problem

Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.

Rozwiązanie 1: Wyjmij czarny wkład drukujący

Jeżeli po dokonaniu konfiguracji drukarki zauważasz brak czarnego tuszu lub wydruki są wyblakłe, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć pojemnik z czarnym tuszem i drukować za pomocą tuszu kolorowego. W ten sposób urządzenie będzie pracować w trybie pojedynczego pojemnika z tuszem, mieszając trzy kolory tak, aby powstał czarny.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Zlokalizuj gniazda z lewej i prawej strony drukarki.
  Ilustracja: Zlokalizuj gniazda po bokach drukarki
 3. Wsuń palce w dwa gniazda, następnie delikatnie podnieś je, otwierając pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 5. Pociągnij wkład atramentowy z kolorem czarnym, aby wyjąć go z gniazda.
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Odłóż wkład atramentowy z kolorem czarnym dyszami skierowanymi do góry.
  Ilustracja: Wkład atramentowy z dyszami skierowanymi w górę
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 8. Ponów próbę drukowania.
  • Jeżeli drukarka działa prawidłowo w trybie jednego wkładu atramentowego, zostaw wkład atramentowy z kolorem czarnym na kilka godzin lub na całą noc, po czym zamontuj go ponownie i ponów wydruk. Jeżeli jakość wydruku jest zadowalająca, przerwij rozwiązywanie problemu.
  • Jeżeli drukarka nie pracuje prawidłowo w tym trybie lub jakość druku pozostawia wiele do życzenia po zamontowaniu wkład atramentowy z kolorem czarnym, przejdź do kolejnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu

Niski poziom atramentu może powodować pogorszenie jakości druku. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.

Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Strona główna , aby otworzyć stronę główną.
 2. Naciśnij strzałkę w dół , aby wybrać polecenie Poziomy atramentu, a następnie naciśnij przycisk OK. Na panelu sterowania zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu.
   Ilustracja: Szacunkowe poziomy atramentu
  1. Wskaźnik poziomu atramentu kolorowego
  2. Wskaźnik poziomu atramentu czarnego
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.

Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Zlokalizuj gniazda z lewej i prawej strony drukarki.
  Ilustracja: Zlokalizuj gniazda po bokach drukarki.
 3. Wsuń palce w dwa gniazda, następnie delikatnie podnieś je, otwierając pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 5. Wyciągnij pojemnik z wkładem drukującym i wyjmij go z gniazda.
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za wystającą końcówkę, aby ściągnąć z niego taśmę.
  Ilustracja: Zerwij plastikową taśmę.
 7. Trzymaj nowy wkład atramentowy pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę głowicy, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
 8. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
  Uwaga:
  Umieść wkład kolorowy w gnieździe z lewej strony. Umieść czarny wkład atramentowy w gnieździe z prawej strony.
   Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
  1. Włóż wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a wkład czarny po prawej
 9. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady atramentowe (o ile to konieczne).
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania, rozpocznij procedurę wyrównywania wkładów. Drukarka przeprowadzi wyrównywanie wkładów atramentowych i wydrukuje stronę wyrównywania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej

Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić automatyczne narzędzie czyszczące wkłady atramentowe.
Uwaga:
Konieczne może być kilkukrotne przeprowadzenie procesu czyszczenia głowicy w celu zapewnienia optymalnej jakości wydruku.
Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Do podajnika papieru włóż kartkę czystego, białego papieru formatu Letter lub A4.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk strzałki w dół , aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół , aby zaznaczyć pozycję Oczyść głowicę drukującą, a następnie naciśnij przycisk OK. Drukarka wyczyści głowicę, następnie wydrukuje stronę testową głowicy drukującej.
  Ilustracja: Przykład strony testowej głowicy pozbawionej błędów
 4. Sprawdź jakość druku na stronie testowej głowicy drukującej.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Ustal wkład powodujący problemy, a następnie go wymień

Jeżeli czyszczenie głowicy nie rozwiązało problemu, wykonaj następujące kroki w celu określenia i dokonania wymiany pojemnika, który powoduje problem.
Uwaga:
Wymień wkład, który powoduje problem, nawet jeżeli poziom jego atramentu nie jest niski.

Krok 1: Ustal, który wkład powoduje problem

 1. Sprawdź stronę testową wydrukowaną w ramach poprzednich czynności.
 2. Sprawdź jakość tekstu i kolorowych bloków.
 • Jeżeli tekst jest źle wydrukowany, oznacza to problem z wkładem atramentowym czarnym.
 • Jeżeli widoczne są źle wydrukowane pasy kolorowe, to problem występuje z wkładem atramentowym kolorowym.

Krok 2: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy

Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę Drukarka i przegląd wydajności strony, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Zlokalizuj gniazda z lewej i prawej strony drukarki.
  Ilustracja: Zlokalizuj gniazda po bokach drukarki.
 3. Wsuń palce w dwa gniazda, następnie delikatnie podnieś je, otwierając pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 4. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 5. Wyciągnij pojemnik z wkładem drukującym i wyjmij go z gniazda.
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za wystającą końcówkę, aby ściągnąć z niego taśmę.
  Ilustracja: Zerwij plastikową taśmę.
 7. Trzymaj nowy wkład atramentowy pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę głowicy, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
 8. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
  Uwaga:
  Umieść wkład kolorowy w gnieździe z lewej strony. Umieść czarny wkład atramentowy w gnieździe z prawej strony.
   Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
  1. Włóż wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a wkład czarny po prawej
 9. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady atramentowe (o ile to konieczne).
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania, rozpocznij procedurę wyrównywania wkładów. Drukarka przeprowadzi wyrównywanie wkładów atramentowych i wydrukuje stronę wyrównywania.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Oddaj drukarkę do naprawy

Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk dołącz do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk umieść w podajniku wyjściowym.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...