Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablet HP Slatebook i komputer Slate 21 - Używanie aplikacji w wielu oknach (Android 4.4/KitKat)

Ten dokument dotyczy tabletów HP Slatebook i komputerów Slate 21 z systemem Android 4.4/KitKat.
System operacyjny Android umożliwia jednorazowo używanie tylko jednej aplikacji. Jednak za pomocą funkcji HP Dual App Viewer (wiele okien) możesz wyświetlać dwie aplikacje jednocześnie i z nich korzystać. Ta funkcja jest dostępna na tabletach HP Slatebook i komputerach Slate 21 z systemem Android 4.4/KitKat. Niniejszy dokument zawiera więcej informacji na temat funkcji HP Dual App Viewer.

Wyświetlanie samouczka funkcji HP Dual App Viewer

Aplikacja HP Dual App Viewer zawiera samouczek opisujący sposób korzystania z poszczególnych funkcji aplikacji HP Dual App Viewer. Aby wyświetlić samouczek, otwórz szufladę aplikacji i dotknij ikony HP Dual App Viewer.
Rys. : HP Dual App Viewer
Pasek aplikacji
Rys. : Ikona HP Dual App Viewer
Ikona HP Dual App Viewer
Poniższe sekcje prowadzą przez kolejne etapy samouczka HP Dual App Viewer.

Używanie dwóch aplikacji jednocześnie

Aby użyć aplikacji HP Dual App Viewer, wykonaj następujące kroki:
 1. Dotknij aplikacji, którą chcesz uruchomić.
 2. Użyj jednej z poniższych metod, aby otworzyć drugą aplikację:
  • Dotknij ikony Strona główna i otwórz inną aplikację z poziomu strony głównej.
  • Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , aby otworzyć szufladę aplikacji (pasek aplikacji) i wybierz aplikację z kolekcji.
 3. Gdy otwarta jest więcej niż jedna aplikacja, dotknij ikony Ostatnio używane aplikacje , aby wyświetlić aplikacje obok siebie.
  Rys. : Widok dwóch aplikacji
  HP Dual App Viewer

Przeglądanie otwartych aplikacji

Jeśli otwarte są więcej niż dwie aplikacje, możesz je przeglądać, przesuwając pusty obszar pod aplikacjami. Przeglądaj aplikacje, przesuwając w prawo lub w lewo. Wybierz aplikację z kolejki, dotykając jej.
Rys. : Przeglądanie otwartych aplikacji
Przeglądanie strony samouczka aplikacji

Zamykanie aplikacji

Aby zamknąć aplikację i usunąć ją z kolejki, przeciągnij w górę lub w dół, zaczynając od pustego obszaru nad oraz pod aplikacją.
Rys. : Zamykanie aplikacji
Zamykanie okna samouczka aplikacji

Zmiana na tryb pełnoekranowy

Można otworzyć aplikację w trybie pełnoekranowym, stukając dwukrotnie poniżej aplikacji. Aby powrócić do orientacji dwóch aplikacji, dotknij ikony Ostatnio używane aplikacje .
Rys. : Zmiana na tryb pełnoekranowy
Zmiana na tryb pełnoekranowy, strona samouczka

Zmiana kolejności aplikacji

Zmiana kolejności aplikacji otwartych w kolejce pozwala wybrać dwie aplikacje, które będą wyświetlone w orientacji dwóch aplikacji. Aby zmienić kolejność otwartych aplikacji, dotknij i przytrzymaj poniżej aplikacji, którą chcesz przenieść, a następnie przeciągnij aplikację w żądane położenie.
Rys. : Zmiana kolejności aplikacji
Zmiana kolejności aplikacji, ekran samouczka

Używanie aplikacji w funkcji HP Dual Viewer

Istnieje wiele czynników, które wpływają na sposób działania funkcji HP Dual Viewer. Czynniki te obejmują współczynnik obrazu używanych aplikacji, używane aplikacje do przeglądania stron w Internecie, orientację i wersję używanych aplikacji, oraz rodzaj używanych aplikacji.

Informacje na temat współczynnika obrazu aplikacji

HP Dual Viewer obsługuje wszystkie aplikacje ze sklepu Google Play, niezależnie od tego, czy są one otwierane ze współczynnikiem 4:3 czy 16:9. Współczynnik 4:3 jest większy niż 16:9 i jest preferowanym układem funkcji HP Dual Viewer.
  Rys. : Przykładowe współczynniki aplikacji
  Przykład współczynnika układu aplikacji
 1. Współczynnik 16:9
 2. Współczynnik 4:3

Używanie aplikacji do przeglądania stron w Internecie

Aplikacje do przeglądania sieci Web są również wyświetlane ze współczynnikiem 4:3 lub 16:9. Współczynnik 4:3 jest również preferowanym układem tego typu aplikacji. Większy format współczynnika pozwala wyświetlić więcej zawartości w oknie. Przeglądarka Firefox jest wyświetlana ze współczynnikiem 16:9, a Google Chrome ze współczynnikiem 4:3.
  Rys. : Przykładowe współczynniki aplikacji do przeglądania stron
  Przykładowe współczynniki przeglądarek
 1. Firefox ze współczynnikiem 16:9
 2. Google Chrome ze współczynnikiem 4:3
Zarówno w przypadku współczynnika 16:9, jak i 4:3, czasami użycie desktopowej, a nie mobilnej wersji aplikacji pozwala uzyskać lepsze rezultaty. Aby wczytać wersję desktopową przeglądarki, dotknij ikony menu i wybierz Zażądaj rozmiaru desktopowego.
Rys. : Zażądaj rozmiaru desktopowego
Zażądaj rozmiaru desktopowego, opcja wyświetlania

Używanie aplikacji do odtwarzania wideo

Aplikacje do odtwarzania wideo używane wraz z funkcją Dual App Viewer mogą wymagać początkowo trybu pełnego ekranu, aby wyświetlić elementy sterowania wideo. Jednak po wczytaniu filmu można powrócić do trybu dwóch aplikacji i obejrzeć wideo.
Rys. : Aplikacja odtwarzacza wideo
Przykładowa aplikacja odtwarzacza wideo

Włączanie i wyłączanie funkcji HP Dual App Viewer

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję HP Dual App Viewer, otwórz menu Ustawienia i znajdź przełącznik funkcji HP Dual App Viewer w sekcji Urządzenie.
Rys. : HP Dual App Viewer, przełącznik włączania/wyłączania
HP Dual App Viewer, przełącznik włączania/wyłączania


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...