Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet Z6800 and Z6600 Printer Series - Zagnieżdżanie zadań w celu oszczędzania papieru

Termin „zagnieżdżanie” oznacza automatyczne drukowanie obrazów lub stron dokumentu na papierze obok siebie zamiast kolejno po sobie. Ma to na celu uniknięcie marnowania papieru.
Rys. : Oszczędzanie papieru za pomocą zagnieżdżania
 1. Kierunek przesuwu papieru
 2. Zagnieżdżanie wyłączone
 3. Zagnieżdżanie włączone
 4. Papier oszczędzony dzięki zagnieżdżaniu
Kiedy drukarka próbuje zagnieżdżać strony?
Gdy opcja Zagnieżdżanie ma ustawienie Włącz w menu zarządzania zadaniami panelu sterowania i na stronie zarządzania zadaniami wbudowanego serwera internetowego.
Które strony mogą być zagnieżdżane?
Wszystkie strony mogą być zagnieżdżane, o ile nie są tak duże, że nie zmieściłyby się obok siebie na roli, lub jeśli jest ich zbyt wiele, aby zmieściły się na pozostałym papierze w roli. Pojedyncza grupa zagnieżdżonych stron nie może być wydrukowana oddzielnie na dwóch rolach.
Które strony kwalifikują się do zagnieżdżenia?
Aby znaleźć się w tym samym zagnieżdżeniu, poszczególne strony muszą być zgodne w następujących punktach:
 • Wszystkie strony muszą mieć to samo ustawienie jakości druku (Tryb ekonomiczny, Szybka, Normalna lub Najlepsza).
 • Ustawienia Maksymalna rozdzielczość i Jednokierunkowy muszą być identyczne na wszystkich stronach.
 • Ustawienie Marginesy musi być identyczne na wszystkich stronach.
 • Ustawienie Obraz lustrzany musi być identyczne na wszystkich stronach.
 • Ustawienie Obcinarka musi być identyczne na wszystkich stronach.
 • Ustawienia dopasowania kolorów muszą być identyczne na wszystkich stronach. Zobacz Opcje regulacji kolorówOpcje regulacji kolorów.
 • Wszystkie strony muszą być kolorowe lub wszystkie muszą być w skali szarości: nie można zagnieżdżać stron kolorowych ze stronami w skali szarości.
 • Wszystkie strony muszą należeć do jednej z następujących dwóch grup (dwie grupy nie mogą się mieszać w jednym zagnieżdżeniu):
  • CALS/G4
  • PostScript, PDF, TIFF, JPEG
 • W niektórych przypadkach strony JPEG, TIFF i CALS/G4 o rozdzielczości większej niż 300 dpi (punktów na cal) nie mogą być zagnieżdżane z innymi stronami.
Jak długo drukarka czeka na inny plik?
Aby zapewnić jak najlepsze wyniki zagnieżdżenia, drukarka czeka po otrzymaniu pliku, aby sprawdzić, czy następna strona może być zagnieżdżona z bieżącą stroną lub innymi stronami z kolejki. Ten okres oczekiwania jest równy czasowi oczekiwania na zagnieżdżenie. Domyślny czas oczekiwania na zagnieżdżenie to dwie minuty. Oznacza to, że drukarka czeka do 2 minut po otrzymaniu ostatniego pliku, zanim zacznie drukować ostateczne zagnieżdżenie. Ten czas oczekiwania można zmienić za pomocą panelu sterowania drukarki: Wybierz ikonę menu konfigurowania , a następnie wybierz kolejno opcje Opcje zarządzania zadaniami > Opcje zagnieżdżania > Wybierz czas oczekiwania. Dostępne ustawienia: od 1 do 99 minut.
Jeśli drukarka czeka, aż upłynie czas przeznaczony na zagnieżdżenie, czas pozostały jest wyświetlany na panelu sterowania. Aby wydrukować zagnieżdżenie (i anulować oczekiwanie na zagnieżdżenie), naciśnij przycisk Wysunięcie strony i obcięcie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...