Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka serii HP Officejet 6230 ePrinter - Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Zacięcie papieru lub problem z podajnikiem"

Dokument ten dotyczy drukarek serii HP Officejet Pro 6230 ePrinter.
Podczas drukowania drukarka przestaje podawać arkusze, a na komputerze wyświetlany jest komunikat o błędzie:
Zacięcie papieru lub problem z podajnikiem
 • Usuń z drukarki wszelkie przeszkody lub elementy blokujące podajniki.
 • Po zakończeniu naciśnij przycisk OK poniżej lub przycisk OK lub Wznów na drukarce.
 • Aby anulować zadanie drukowania, naciśnij przycisk Anuluj (X) na drukarce lub kliknij przycisk Anuluj drukowanie.
Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe rozwiązania dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych zacięć papieru.

Ten film pokazuje sposób usuwania zacięcia papieru w drukarce serii HP Officejet Pro 6230 ePrinter

Rozwiązanie 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Wyłączenie i ponowne włączenie drukarki powodują jej częściowe zresetowanie. Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić drukarkę i wydrukować raport stanu drukarki.

Krok 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć drukarkę, a następnie włączyć ją ponownie.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka się nie wyłączy, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Uwaga:
  Drukarka może przejść proces przygotowania do pracy, który może trwać kilka minut. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces przygotowywania do pracy zakończy się.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Spróbuj wydrukować raport stanu drukarki, aby sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo.
 1. Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego, a następnie wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Anuluj () przez pięć sekund, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona testowa.
  Rys. : Przykładowy raport stanu drukarki
  Ilustracja: Przykładowy raport stanu drukarki

Rozwiązanie 2: Usuń zacięty papier z drukarki

Wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności, aby usunąć zacięty papier z drukarki, a następnie spróbuj wydrukować raport stanu drukarki.

Krok 1: Usuń luźny papier z zasobnika wyjściowego

Jeżeli możliwy jest dostęp do zaciętego papieru od strony zasobnika wyjściowego, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć papier.
 1. Ostrożnie wyjmij cały luźny papier z zasobnika wyjściowego.
 2. Sprawdź, czy na rolkach zasobnika wyjściowego nie ma zaciętego papieru.
 3. Do odszukania wałków w środku drukarki może przydać się latarka.
 4. Delikatnie wyciągnij cały zacięty papier i kawałki podartego papieru spomiędzy wałków zasobnika wyjściowego. Ciągnij oburącz, aby nie podrzeć arkuszy papieru.
 5. Wyjmij kawałki podartego papieru spomiędzy wałków zasobnika wyjściowego.

Krok 2: Usuń zacięty papier z podajnika papieru

Jeżeli możliwy jest dostęp do zaciętego papieru od strony zasobnika wejściowego, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć papier.
 1. Unieś zasobnik wyjściowy.
  Rys. : Unieś zasobnik wyjściowy
  Ilustracja: Unieś zasobnik wyjściowy.
 2. Obiema rękami chwyć zacięty papier w zasobniku wejściowym, a następnie powolnym, ale silnym ruchem ciągnij papier ku sobie, aby go wyjąć.
    Przestroga:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier z zasobnika. Jeżeli wewnątrz drukarki pozostaną resztki podartego papieru, mogą powodować kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
 3. Chwyć od spodu za uchwyt podajnika i wyciągnij go.
  Rys. : Wyciągnij zasobnik wejściowy
  Ilustracja: Wyciągnij zasobnik wejściowy.
 4. Naciśnij zatrzaski po lewej i prawej stronie zasobnika wejściowego, a następnie pociągnij zasobnik ku sobie, aby go wyjąć.
  Rys. : Wyjmij zasobnik wejściowy
  Ilustracja: Wyjmij zasobnik wejściowy.
 5. Sprawdź szczelinę, w której znajdował się podajnik papieru. Obiema rękami chwyć zacięty papier w szczelinie, a następnie powolnym, ale silnym ruchem ciągnij papier ku sobie, aby go wyjąć.
    Przestroga:
  Bardzo ostrożnie wyjmij papier ze szczeliny. Jeżeli wewnątrz drukarki pozostaną resztki podartego papieru, mogą powodować kolejne zacięcia papieru, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania.
  Rys. : Sprawdź, czy w szczelinie jest zacięty papier
  Ilustracja: Sprawdź, czy w szczelinie jest zacięty papier.
  Uwaga:
  Korzystając z latarki, dokładnie sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Rys. : Użyj latarki
  Ilustracja: Użyj latarki
 6. Upewnij się, że nie ma żadnej przeszkody pod urządzeniem i że powierzchnia, na której stoi drukarka, jest czysta, płaska i równa.
  Uwaga:
  Dzięki ustawieniu na płaskiej i równej powierzchni podajnik papieru nie będzie się zginał po dociśnięciu go.
 7. Zamocuj podajnik w przeznaczonym miejscu.
 8. Dociśnij podajnik do drukarki, tak aby wskoczył na miejsce, a następnie opuść zasobnik wyjściowy.
  Rys. : Włóż podajnik, a następnie opuść zasobnik wyjściowy
  Ilustracja: Włóż podajnik, a następnie opuść zasobnik wyjściowy.

Krok 3: Usuń zacięty papier z wnętrza drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier ze ścieżki oraz obszaru dostępu do wkładów atramentowych w drukarce.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących. Karetka może się przesunąć na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów drukujących
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów drukujących.
 2. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem, należy odłączyć przewód zasilający przed wkładaniem rąk do środka drukarki.
 3. Jeżeli drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB lub Ethernet, odłącz je od gniazd znajdujących się z tyłu drukarki.
 4. Znajdź pokrywę ścieżki papieru, chwyć uchwyt, a następnie unieś pokrywę, aby ją zdjąć.
  Rys. : Zdejmij pokrywę ścieżki papieru
  Ilustracja: Zdejmij pokrywę ścieżki papieru.
 5. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier i kawałki podartego papieru ze ścieżki papieru. Aby uniknąć rozdarcia całych arkuszy papieru, wyciągaj papier obiema rękami.
  Rys. : Usuń zacięty papier ze ścieżki papieru
  Ilustracja: Usuń zacięty papier ze ścieżki papieru.
  Uwaga:
  Korzystając z latarki, dokładnie sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Rys. : Użyj latarki
  Ilustracja: Użyj latarki
 6. Załóż pokrywę ścieżki papieru. Delikatnie dociśnij pokrywę, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.
  Rys. : Załóż pokrywę ścieżki papieru
  Ilustracja: Załóż pokrywę ścieżki papieru.
 7. Przesuń ręcznie karetkę w prawo do samego końca obszaru dostępu do wkładów atramentowych i sprawdź, czy z lewej strony karetki nie ma zaciętego papieru lub innych przeszkód.
 8. Chwyć za zacięty papier i pociągnij go do siebie.
  Rys. : Wyjmij zacięty papier z lewej części karetki
  Ilustracja: Wyjmij zacięty papier z lewej części karetki.
  Uwaga:
  Korzystając z latarki, dokładnie sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Rys. : Użyj latarki
  Ilustracja: Użyj latarki
 9. Przesuń karetkę w lewo do samego końca obszaru dostępu do wkładów atramentowych i sprawdź, czy z prawej strony karetki nie ma zaciętego papieru lub innych przeszkód.
 10. Chwyć za zacięty papier i pociągnij go do siebie.
  Rys. : Wyjmij zacięty papier z prawej części karetki
  Ilustracja: Wyjmij zacięty papier z prawej części karetki.
  Uwaga:
  Korzystając z latarki, dokładnie sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Rys. : Użyj latarki
  Ilustracja: Użyj latarki
 11. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości drukarki, przesuwając ją delikatnie w prawo i w lewo.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Ponownie podłącz przewód zasilający w tylnej części drukarki, a następnie podłącz kabel USB lub Ethernet, jeśli któryś z nich jest podłączony.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 15. Jeśli przycisk Wznów () miga, naciśnij go.

Krok 4: Wydrukuj raport stanu drukarki

Spróbuj wydrukować raport stanu drukarki, aby sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo.

Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki podawania papieru

Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wałki wewnątrz drukarki, a następnie spróbuj wydrukować raport stanu drukarki.
Przed rozpoczęciem czyszczenia wałków, upewnij się, że posiadasz poniższe materiały:
 • Długi niestrzępiący się wacik bawełniany
 • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie drze się i nie pozostawia włókien
 • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)

Krok 1: Wyczyść wałki znajdujące się wewnątrz drukarki

Wykonaj poniższe czynności, aby wyczyścić wałki znajdujące się w obszarze dostępu do wkładów atramentowych w celu usunięcia kurzu, włókien papieru i innych zabrudzeń, które mogą gromadzić się na wałkach i powodować zacinanie się papieru oraz problemy z podawaniem go.
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka może się przesunąć na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
 3. Podłącz przewód zasilający z powrotem do tylnej części drukarki a następnie odłącz drugi koniec przewodu od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 4. Jeżeli drukarka łączy się z komputerem poprzez kabel, odłącz kabel USB lub Ethernet od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 5. Znajdź pokrywę ścieżki papieru, chwyć uchwyt, a następnie unieś pokrywę, aby ją zdjąć.
  Rys. : Zdejmij pokrywę ścieżki papieru
  Ilustracja: Zdejmij pokrywę ścieżki papieru.
 6. Zwilż delikatnie gazik, a następnie wyciśnij z niego nadmiar wody.
 7. Dociśnij gazik do znajdujących się wewnątrz drukarki wałków i obracaj je palcami w górę. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Rys. : Wyczyść wałki w obszarze dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Wyczyść wałki w obszarze dostępu do wkładów atramentowych
 8. Pozostaw rolki do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 9. Załóż pokrywę ścieżki papieru. Delikatnie dociśnij pokrywę, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.
  Rys. : Załóż pokrywę ścieżki papieru
  Ilustracja: Załóż pokrywę ścieżki papieru.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Spróbuj wydrukować raport stanu drukarki, aby sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo.

Rozwiązanie 4: Zresetuj drukarkę

Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować drukarkę i usunąć w ten sposób fałszywy komunikat o zacięciu papieru, a następnie spróbuj wydrukować raport stanu drukarki.

Krok 1: Zresetuj drukarkę

Wykonaj następujące czynności, aby zresetować drukarkę.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w tryb oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.
 7. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
  Drukarka może przejść przez proces rozgrzewania. Kontrolki na drukarce mogą migać, a karetka może się przesuwać.
 9. Przed przystąpieniem do dalszych czynności poczekaj na zakończenie nagrzewania się urządzenia. Drukarka powinna przestać wykonywać czynności i wydawać dźwięki.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Spróbuj wydrukować raport stanu drukarki, aby sprawdzić, czy sprzęt działa prawidłowo.

Rozwiązanie 5: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...