Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Konfiguracja drukarki (urządzenie) (modele dn i h)

W niniejszym dokumencie opisano montaż poszczególnych części drukarki. Przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli drukarka jest już skonfigurowana, na końcu tego dokumentu znajdziesz pomoc dotyczącą instalacji oprogramowania i odnośniki do instrukcji.
W niniejszym dokumencie zawarto następujące kroki dotyczące konfigurowania tej drukarki:
Rozpakuj drukarkę
 1. Wybierz miejsce umieszczenia drukarki, które spełnia następujące warunki:
  • Miejsce solidne, dobrze wentylowane, wolne od pyłu i nienasłonecznione
  • Zakres temperatur: Od 15° do 30° C
  • Zakres wilgotności: od 10% do 80%
  Ustaw drukarkę w takim miejscu, by można było otworzyć wszystkie drzwiczki i podajniki.
  Rys. : Wymagania dotyczące miejsca
 2. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
    Przestroga:
  Drukarka waży 51,6 kg. HP zaleca, by drukarkę przenosiły cztery osoby.
    Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Rys. : Zawartość opakowania
 3. Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z obudowy drukarki. Otwórz wszystkie pokrywy i podajniki, usuń taśmę, pomarańczowe plastikowe wkładki w podajnikach i pozostałe materiały pakunkowe z wnętrza drukarki.
  Rys. : Usuń taśmę transportową i element ochronny z pianki.
Przygotowanie kasety z tonerem
 1. Pociągnij dźwignię zwalniającą pokrywy górnej, aby otworzyć pokrywę.
  Rys. : Otwieranie górnej pokrywy
 2. Usuń pozostałości opakowania z wnętrza drukarki.
  Rys. : Usuń elementy opakowania
 3. Złap za uchwyt kasety z tonerem i pociągnij, aby ją wyjąć.
  Rys. : \Wyjmowanie kasety z tonerem
 4. Chwyć kasetę z tonerem za oba końca i potrząśnij nią 5-6 razy, aby rozprowadzić toner.
  Rys. : Potrząsanie kasetą z tonerem
 5. Pociągnij za pomarańczowy uchwyt, aby usunąć taśmę uszczelniającą toner. Wyciągnij całkowicie taśmę uszczelniającą z kasety.
  Rys. : Pociągnij za pomarańczowy uchwyt, aby usunąć taśmę uszczelniającą toner.
 6. Wyjmij arkusz odnajdywania.
  Rys. : Wyjmowanie arkusza odnajdywania.
 7. Wyrównaj kasetę z tonerem w gnieździe, a następnie wsuń ją do drukarki.
  Rys. : Wkładanie kasety z tonerem
 8. Zamknij górną pokrywę.
  Rys. : Zamykanie pokrywy górnej
Instalacja pojemnika wyjściowego
 1. Ustaw w jednej linii wypustki pojemnika wyjściowego z otworami po lewej stronie drukarki.
  Rys. : Ustawianie pojemnika wyjściowego
 2. Przekręć pojemnik, by znalazł się na właściwym miejscu.
  Rys. : Zainstalowany pojemnik wyjściowy
Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)
Jeśli zamierzasz podłączyć drukarkę do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń ten krok i przejdź do sekcji Podłącz kabel zasilający i włącz drukarkę w tym dokumencie.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Aby użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy ją podłączyć po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu podczas instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego
Podłączanie przewodu zasilającego i włączanie drukarki
Rys. : Podłączanie zasilania i włączanie drukarki
 1. Podłącz kabel zasilający do drukarki. Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, należy stosować wyłącznie dołączony kabel zasilający.
 2. Podłącz przewód zasilający urządzenia do uziemionego gniazdka prądu zmiennego.
    Przestroga:
  Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji drukarki. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie drukarki. Drukarka wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
 3. Włącz drukarkę.
  Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli drukarka została podłączona do sieci, sieć rozpoznaje drukarkę i przydziela jej adres IP lub nazwę hosta.
 4. Na panelu sterowania ustaw język, format daty/godziny oraz strefę czasową. Gdy wyświetlony zostanie ekran główny dotknij opcji Konfiguracja wstępna i włącz podstawowe funkcje drukarki.
    Uwaga:
  Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień w przypadku drukarki podłączonej do sieci, po zakończeniu instalacji oprogramowania wpisz adres IP drukarki w pasku adresu przeglądarki internetowej.
Ładowanie podajnika 2
 1. Otwórz podajnik.
    Uwaga:
  Nie otwieraj podajnika, gdy jest on używany.
  Rys. : Otwieranie podajnika
 2. Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru.
  Rys. : Wyrównywanie prowadnic
 3. Włóż papier na tacę. Sprawdź papier, aby upewnić się, że prowadnice lekko dotykają krawędzi stosu, ale nie wyginają go.
    Uwaga:
  Aby uniknąć zacięć, nie należy przepełniać podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika pełnego podajnika.
    Uwaga:
  Jeśli podajnik nie jest prawidłowo ustawiony, to podczas drukowania może pojawić się komunikat o błędzie lub może dojść do zacięcia papieru.
  Rys. : Wkładanie papieru
  Rys. : Dopasuj prowadnice do brzegów papieru
 4. Zamknij podajnik.
  Rys. : Zamykanie podajnika
 5. Na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o konfiguracji podajnika.
 6. Dotknij przycisku OK, aby zaakceptować wykryty format i rodzaj, lub dotknij przycisku Modyfikuj, aby wybrać inny format lub rodzaj papieru.
 7. Wybierz prawidłowy format i rodzaj papieru, a następnie dotknij przycisku OK.
Sprawdzanie czy drukarka działa
Aby sprawdzić czy drukarka działa, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Aby sprawdzić, czy drukarka drukuje, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.
  2. Otwórz kolejno następujące menu:
   • Raporty
   • Strony konfiguracji i stanu
  3. Dotknij elementu Strona konfiguracji, by go wybrać.
  4. Dotknij przycisku Drukuj, by wydrukować stronę konfiguracji drukarki i stronę Jetdirect.
  5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
   • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
   • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
   Rys. : Strona JetDirect
 2. Aby sprawdzić działanie podajnika dokumentów i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. W podajniku dokumentów umieść stronę konfiguracji stroną zadrukowaną do góry.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Drukarka kopiuje, a następnie drukuje stronę.
 3. Aby sprawdzić działanie szyby skanera i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Start. Drukarka kopiuje, a następnie drukuje stronę.
FutureSmart 4
 1. Aby sprawdzić, czy drukarka drukuje, wykonaj następujące czynności:
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń do opcji Raporty.
  2. Dotknij opcji Strony konfiguracji i stanu.
  3. Wybierz opcję Strona konfiguracji.
  4. Wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji i strony Jetdirect.
  5. Przy podłączaniu drukarki do sieci można znaleźć adres IP na stronie Jetdirect.
   • IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, to należy ręcznie skonfigurować adres IP. W innym wypadku sieć została skonfigurowana pomyślnie.
   • IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, to drukarka powinna być gotowa do pracy. W przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP.
   Rys. : Strona JetDirect
 2. Aby sprawdzić działanie podajnika dokumentów i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. W podajniku dokumentów umieść stronę konfiguracji stroną zadrukowaną do góry.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Kopiuj. Drukarka kopiuje, a następnie drukuje stronę.
 3. Aby sprawdzić działanie szyby skanera i kopiowania, wykonaj co następuje:
  1. Umieść dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu.
  2. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Kopiuj. Drukarka kopiuje, a następnie drukuje stronę.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)
HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym drukarki. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki, aby móc korzystać z jej najnowszych funkcji.
  Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego drukarki skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, by uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki z użyciem napędu flash USB lub wbudowanego serwera internetowego (EWS).
‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania
Po wykonaniu powyższych czynności zainstaluj oprogramowanie drukarki.
System Windows: Zainstaluj oprogramowanie drukarki z płyty CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji oprogramowania, patrz plik Install Notes (Uwagi na temat instalacji) na dołączonej do drukarki płycie CD.
System Mac: Ta drukarka obsługuje komputery Mac i urządzenia mobilne Apple. Sterownik druku Mac oraz aplikacje do zarządzania drukiem można pobrać ze strony hp.com lub przez Apple Software Update. Dołączona płyta CD nie zawiera oprogramowania HP Mac. Aby pobrać instalator oprogramowania Mac, wykonaj następujące czynności: Wejdź na stronę www.hp.com/support/ljMFPM630. Wybierz kolejno Opcje wsparcia > Opcje pobierania > Sterowniki i oprogramowanie (w tym sprzętowe). Kliknij wersję systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Jeśli zamierzasz użyć kabla USB do podłączania drukarki do komputera, należy go podłączyć podczas instalacji oprogramowania.
  Uwaga:
domyślnym sterownikiem do systemów OS X 10.8 Mountain Lion i OS X 10.9 Mavericks jest sterownik Apple AirPrint. Aby zainstalować pełny pakiet sterownika HP podczas dodawania drukarki, z rozwijanej listy drukarek wybierz odpowiedni sterownik HP w zależności od modelu: HP LaserJet MFP M630 lub HP LaserJet Flow MFP M630.
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X
Instrukcje dotyczące konfiguracji faksu i skanowania w sieci są dostępne w Instrukcji obsługi na dysku CD dołączonym do drukarki.
Konfiguracja została zakończona. Jeśli drukarka nie została zainstalowana podczas instalacji oprogramowania, odwiedź stronę www.register.hp.com, aby zrobić to teraz.
Więcej informacji
Więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi na dysku CD dołączonym do drukarki lub w witrynie pomocy technicznej do drukarki. Dotknij przycisku Pomoc na panelu sterowania drukarki, aby przejść do tematów Pomocy.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...