Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Wymiana PCA faksu

Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje procedury demontażu i wymiany płytki faksu.
Przed naprawą
 • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
  Numery katalogowe płytki faksu
  A2W77-67910
  Zestaw PCA faksu z przewodnikiem
Potrzebne narzędzia
 • Instalacja zestawu nie wymaga specjalnych narzędzi.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych, umieść produkt na macie elektrostatycznej (jeśli jest dostępna) i załóż na nadgarstek pasek ochronny podłączony do uziemionej powierzchni. Jeśli nie można skorzystać z maty ani stanowiska roboczego chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przed dotknięciem części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania, należy dotknąć metalowej obudowy.
Krok 1: Wyjmowanie formatyzatora
 1. Wykonaj poniższe czynności:
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Odłącz kabel zasilający.
     Ostrzeżenie:
   Aby uniknąć uszkodzenia produktu, przed próbą serwisowania wyłącz go, odczekaj 30 sekund, a następnie odłącz przewód zasilający.
  3. Odłącz wszystkie kable i akcesoria podłączone do formatyzatora.
 2. Poluzuj dwie śruby motylkowe formatyzatora.
  Rys. : Wyjmowanie formatyzatora
 3. Wysuń i wyjmij formatyzator z produktu.
  Rys. : Wyjmowanie formatyzatora
Krok 2: Instalacja modułu faksu
  Przestroga:
Zespół jest czuły na wyładowania elektrostatyczne.
 1. Zlokalizuj płytkę faksu zainstalowaną w formatyzatorze.
  Rys. : Lokalizowanie płytki faksu
 2. Obróć końcówkę łącznika (z dala od portu telefonu) płytki faksu do góry i w stronę przeciwną do formatyzatora, aby ją zwolnić.
  Rys. : Zwolnij krawędź złącza płytki faksu
 3. Ostrożnie wyjmij PCA faksu z uchwytów formatera.
    Uwaga:
  odłóż tę część na bok. Zostanie ona zamontowana na nowej płycie głównej.
  Rys. : Instalacja modułu faksu
Krok 3: Rozpakowywanie nowej płytki faksu
Wyjmij zespół zamienny z opakowania.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych zespołów.
Rys. : Ilustracja przedstawiająca recykling i rozpakowywanie
Krok 4: Instalacja modułu faksu
  Przestroga:
Zespół jest czuły na wyładowania elektrostatyczne.
 1. Włóż port faksu płytki do uchwytu w podajniku formatyzatora.
  Rys. : Włóż port faksu modułu faksu do uchwytu
 2. Obróć końcówkę złącza płytki faksu w kierunku wskazanym strzałką, aby ją zainstalować.
  Rys. : Instalacja modułu faksu
Krok 5: Instalacja formatyzatora
  Przestroga:
Zespół jest czuły na wyładowania elektrostatyczne.
 1. Wyrównaj formatyzator z prowadnicami w dolnej i górnej jego obudowie i wsuń formatyzator w gniazdo, do pełnego osadzenia.
  Rys. : Wyrównaj formatyzator z prowadnicami i wepchnij go do gniazda
 2. Dokręć dwie śrubki motylkowe.
  Rys. : Dokręć dwie śruby motylkowe
Krok 6: Sprawdzanie instalacji
 1. Wykonaj poniższe czynności:
  1. Ponownie podłącz wszystkie kable do formatyzatora.
  2. Podłącz przewód zasilający.
 2. Włącz zasilanie urządzenia.
    Uwaga:
  Jeżeli produkt nie uruchamia się przy włączaniu zasilania sprawdź, czy pamięć DIMM jest prawidłowo zamontowana.
  Aby sprawdzić, czy formatyzator jest prawidłowo zainstalowany, zwróć uwagę na działanie diod LED na formatyzatorze:
  • Wskaźnik LED (odwołanie 1) stanu sygnalizuje prawidłowe funkcjonowanie formatyzatora.
   • Kiedy urządzenie jest uruchamiane, dioda świeci się na czerwono przez około sekundę, po czym świeci się na zielono przez około 20 sekund.
   • Po zakończeniu sekwencji instalacji dioda LED miga, jeśli drukarka działa prawidłowo.
  • Wskaźnik LED (odwołanie 2) połączenia sygnalizuje prawidłowe osadzenie formatyzatora. Świeci się na zielono, kiedy zasilanie urządzenia jest włączone i pozostaje taki, jeśli formatyzator jest prawidłowo osadzony.
  Jeżeli diody LED nie działają prawidłowo, wyłącz urządzenie, usuń formatyzator i zainstaluj go ponownie (upewnij się, że formatyzator jest całkowicie osadzony przed dokręceniem śrubek motylkowych).
  Rys. : Sprawdź, czy formatyzator działa

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...