Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise - Instalacja pamięci DIMM

Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje procedury demontażu i wymiany formatyzatora dla urządzeń wielofunkcyjnych HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Przed rozpoczęciem
 • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
  Numery katalogowe zestaw formatyzatora
  A2W77-67902 (tylko M855)
  Zestaw formatyzatora z przewodnikiem
Potrzebne narzędzia
 • Instalacja zestawu nie wymaga specjalnych narzędzi.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych, umieść produkt na macie elektrostatycznej (jeśli jest dostępna) i załóż na nadgarstek pasek ochronny podłączony do uziemionej powierzchni. Jeśli nie można skorzystać z maty ani stanowiska roboczego chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przed dotknięciem części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania, należy dotknąć metalowej obudowy.

Krok 1: Wyjmowanie formatyzatora

 1. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Odłącz kabel zasilający.
     Ostrzeżenie:
   Aby uniknąć uszkodzenia, przed próbą serwisowania urządzenia wyłącz urządzenie, zaczekaj 5 sekund, a następnie odłącz przewód zasilania.
  3. Odłącz wszystkie kable i akcesoria podłączone do formatyzatora.
 2. Poluzuj dwie śrubki na formatyzatorze i wyciągnij go z urządzenia.
  Rys. : Poluzuj dwie śrubki na formatyzatorze i wyciągnij go z urządzenia.
 3. Rys. :

Krok 2: Wyjmowanie starej pamięci DIMM

  Przestroga:
 1. Rys. :
 2. Rys. :

  Przestroga:
Uwaga:

Krok 4: Instalacja nowej pamięci DIMM

  Przestroga:
 1. Uważnie wsuń pamięć DIMM pod kątem do uchwytu formatyzatora.
  Uwaga:
  Umieść pamięć DIMM tak, by gniazdo DIMM wyrównało się z wypustką uchwytu.
  Rys. : Uważnie wsuń pamięć DIMM pod kątem do uchwytu formatyzatora.
 2. Obróć pamięć DIMM w kierunku wskazanym strzałką, by ją zainstalować.
  Rys. : Obróć pamięć DIMM w kierunku wskazanym strzałką, by ją zainstalować.
 3. Po zainstalowaniu pamięci DIMM upewnij się, że zaciski mocujące po prawej i lewej stronie pamięci DIMM wskoczyły na swoje miejsce.
  Rys. : Po zainstalowaniu pamięci DIMM upewnij się, że zaciski mocujące po prawej i lewej stronie pamięci DIMM wskoczyły na swoje miejsce.

Krok 5: Instalacja formatyzatora

  Przestroga:
 1. Wyrównaj formatyzator z prowadnicami w dolnej i górnej jego obudowie i wsuń formatyzator w gniazdo, do pełnego osadzenia.
  Rys. : Wyrównaj formatyzator z prowadnicami w dolnej i górnej jego obudowie i wsuń formatyzator w gniazdo, do pełnego osadzenia.
 2. Dokręć dwie śrubki motylkowe.
  Rys. : Dokręć dwie śrubki motylkowe.

Krok 6: Sprawdzanie instalacji

 1. Wykonaj następujące czynności:
  1. Ponownie podłącz wszystkie kable do formatyzatora.
  2. Podłącz przewód zasilający.
 2. Włącz zasilanie urządzenia.
  Uwaga:
  Aby sprawdzić, czy formatyzator jest prawidłowo zainstalowany, zwróć uwagę na działanie diod LED na formatyzatorze:
  • Wskaźnik LED (odwołanie 1) stanu sygnalizuje prawidłowe funkcjonowanie formatyzatora.
   • Kiedy urządzenie jest uruchamiane, dioda świeci się na czerwono przez około sekundę, po czym świeci się na zielono przez około 20 sekund.
   • Po zakończeniu sekwencji instalacji dioda LED miga, jeśli drukarka działa prawidłowo.
  • Wskaźnik LED (odwołanie 2) połączenia sygnalizuje prawidłowe osadzenie formatyzatora. Świeci się na zielono, kiedy zasilanie urządzenia jest włączone i pozostaje taki, jeśli formatyzator jest prawidłowo osadzony.
  Jeżeli diody LED nie działają prawidłowo, wyłącz urządzenie, usuń formatyzator i zainstaluj go ponownie (upewnij się, że formatyzator jest całkowicie osadzony przed dokręceniem śrubek motylkowych).
  Rys. : Jeżeli diody LED nie działają prawidłowo, wyłącz urządzenie, usuń formatyzator i zainstaluj go ponownie (upewnij się, że formatyzator jest całkowicie osadzony przed dokręceniem śrubek motylkowych).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...