Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia serii HP Officejet 6230 ePrinter - Drukarka nie drukuje za pomocą czarnego lub kolorowego atramentu bądź wysuwa puste strony

Dokument ten dotyczy drukarki HP Officejet Pro 6230 ePrinter.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.

Rozwiązanie 1: Używaj oryginalnych wkładów atramentowych firmy HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.

Rozwiązanie 2: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić szacunkowe poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.

Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić szacowany poziom atramentu.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Anuluj () i przytrzymaj go przez pięć sekund. Zostanie wydrukowany raport stanu drukarki.
  Rys. : Przykładowy raport stanu drukarki
  Ilustracja: Przykładowy raport stanu drukarki
 2. Sprawdź szacowane poziomy atramentu w Raporcie o stanie drukarki.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach atramentowych, nie trzeba ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.

Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu

Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkłady z niskim poziomem atramentu lub puste wkłady atramentowe.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, a następnie wyjmij wkład atramentowy z gniazda, wyciągając go w górę.
   Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Naciśnij wypustkę z przodu starego wkładu atramentowego
  2. Wyciągnij wkład atramentowy
  3. Wyjmij wkład atramentowy
 4. Wyjmij wkład atramentowy z opakowania, a następnie pociągnij za wystającą pomarańczową końcówkę.
    Przestroga:
  Upewnij się, że pomarańczowa końcówka i taśma zostały całkowicie usunięte, zanim zdejmiesz pomarańczową zaślepkę. W przeciwnym razie atrament może wyciec z wkładu atramentowego. Po usunięciu taśmy ochronnej nastąpi lekkie rozdarcie papierowej etykiety na górnej części wkładu. Jest to konieczne do prawidłowej wentylacji wkładu.
  Rys. : Pociągnij pomarańczową taśmę do tyłu
  Ilustracja: Pociągnij pomarańczową taśmę do tyłu.
 5. Chwyć wkład po bokach, a następnie przekręć pomarańczową nasadkę w lewo, aby ją odłamać.
  Uwaga:
  Do usunięcia zaślepki konieczne może być zastosowanie siły.
  Rys. : Przekręć pomarańczową zaślepkę, aby ją odłamać
  Ilustracja: Przekręć pomarańczową osłonę, aby odłamać ją z wkładu atramentowego.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
 6. Obróć wkład atramentowy, tak aby jego styki skierowane były ku dołowi, a następnie dopasuj kolor etykiety do kolorowej kropki na karetce.
 7. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij go, aż zatrzaśnie się na miejscu.
   Rys. : Włóż wkład atramentowy
   Ilustracja: Włóż wkład atramentowy.
  1. Wsuń wkład atramentowy do gniazda
  2. Naciśnij wkład atramentowy
  3. Wkład powinien zatrzasnąć się we właściwym położeniu
 8. W razie potrzeby powtórz powyższe czynności, aby wymienić pozostałe wkłady atramentowe.
 9. Przesuń palcem wzdłuż górnych części wkładów atramentowych, aby upewnić się, że żaden z nich nie wystaje. Jeżeli któryś z wkładów atramentowych wystaje, dociśnij go, tak aby wszystkie wkłady atramentowe zatrzasnęły się na swoim miejscu.
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Zaczekaj, aż drukarka zakończy wyrównywanie wkładów atramentowych. Po zakończeniu wyrównywania drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.

Krok 3: Uruchom ponownie zadanie drukowania

Spróbuj ponownie wydrukować dokument.

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że wkłady atramentowe są należycie wentylowane i poprawnie zainstalowane

Sprawdź stan otworów wentylacyjnych w górnej części wkładów. Jeżeli są zatkane lub zakryte, mogą nie działać poprawnie. Sprawdź ponadto, czy wkłady atramentowe zostały prawidłowo zainstalowane.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Naciśnij skierowaną do środka wypustkę z przodu starego wkładu atramentowego, aby zwolnić jego mocowanie, a następnie wyjmij wkład atramentowy z gniazda (pociągając go w górę).
   Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Naciśnij wypustkę z przodu starego wkładu atramentowego
  2. Wyciągnij wkład atramentowy
  3. Wyjmij wkład atramentowy
 4. Sprawdź obszar wentylacyjny, znajdujący się nad logo HP, w górnej części wkładu atramentowego.
  Rys. : Sprawdź obszar wentylacyjny wkładu atramentowego
  Ilustracja: Sprawdź obszar wentylacyjny znajdujący się w górnej części wkładu atramentowego
 5. Jeżeli do wkładu jest nadal przymocowany pomarańczowy pasek, pociągnij za niego, aby go zerwać.
  Rys. : Zerwij pomarańczowy pasek
  Ilustracja: Zerwij pomarańczowy pasek
 6. Jeżeli otwór jest zapchany, usuń nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki.
   Rys. : Czyszczenie zapchanego otworu szpilką
  1. Zatkany otwór wentylacyjny
  2. Ostrożnie usuń nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki
  3. Udrożniony otwór wentylacyjny
 7. Obróć wkład atramentowy, tak aby jego styki skierowane były ku dołowi, a następnie dopasuj kolor etykiety do kolorowej kropki na karetce.
 8. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij go, aż zatrzaśnie się na miejscu.
   Rys. : Wsuń wkład atramentowy
   Ilustracja: Włóż wkład atramentowy.
  1. Wsuń wkład atramentowy do gniazda
  2. Naciśnij wkład atramentowy
  3. Wkład powinien zatrzasnąć się we właściwym położeniu
 9. Powtórz powyższe czynności i sprawdź otwory wentylacyjne wszystkich wkładów atramentowych.
 10. Upewnij się, że każdy wkład atramentowy jest prawidłowo zainstalowany we właściwym gnieździe. Przesuń palcem wzdłuż górnej krawędzi wkładów atramentowych, aby sprawdzić, czy żaden z nich nie wystaje. Dociśnij każdy wystający wkład atramentowy, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.

Rozwiązanie 4: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej

Czyszczenie głowicy drukującej za pomocą wbudowanego serwera internetowego.
Uwaga:
Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej, zawsze wyłączaj drukarkę przyciskiem zasilania, który jest umieszczony na drukarce.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika papieru.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowa () oraz Informacje (). Wydrukowana zostanie strona konfiguracji sieci.
 3. Adres IP możesz znaleźć w obszarze Informacje ogólne obok adresów URL wbudowanego serwera internetowego (EWS).
  Rys. : Przykładowy adres IP na stronie konfiguracji sieci
  Ilustracja: Przykładowy adres IP na stronie konfiguracji sieci
 4. Otwórz nowe okno lub kartę przeglądarki internetowej.
 5. Wpisz adres IP w polu adresu przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij klawisz Enter. Pojawi się okno wbudowanego serwera internetowego (EWS).
 6. W karcie Ekranu głównego kliknij Przybornik jakości wydruku.
 7. Kliknij przycisk Wyczyść znajdujący się obok przycisku Wyczyść głowicę drukującą. Dostępne są trzy etapy czyszczenia. Strona testowa (różniąca się od strony diagnostycznej jakości wydruku) drukowana między każdą fazą czyszczenia.
 8. Sprawdź stronę testową pod kątem jakości wydruku.
  • Jeżeli jakość wydruku nie jest satysfakcjonująca, kliknij Czyszczenie etapu 2 po pojawieniu się monitu o przejście do kolejnego etapu czyszczenia. W razie potrzeby powtórz te czynności w przypadku każdego etapu czyszczenia.
   Uwaga:
   Jeśli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. Jeśli tak, poczekaj 30 minut przed kolejnym wykonaniem wszystkich trzech etapów czyszczenia.
  • Jeżeli jakość wydruku jest satysfakcjonująca, kliknij Gotowe po pojawieniu się monitu o przejście do kolejnego etapu czyszczenia.
 9. Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 5: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk dołącz do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk umieść w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...