Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP ENVY, DeskJet - Brak możliwości drukowania przy użyciu atramentu czarnego lub kolorowego

Dokument ten dotyczy następujących drukarek:
Model drukarki
Drukarka HP ENVY 5530 e-All-in-One
Drukarka HP ENVY 5536 e-All-in-One
Drukarka HP ENVY 5531 e-All-in-One
Drukarka HP ENVY 5539 e-All-in-One
Drukarka HP ENVY 5532 e-All-in-One
Drukarki HP DeskJet Ink Advantage 4515 e-All-in-One
Drukarka HP ENVY 5534 e-All-in-One
Drukarki HP DeskJet Ink Advantage 4518 e-All-in-One
Drukarka HP ENVY 5535 e-All-in-One
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
Rozwiązanie 1: Wyjmij czarny wkład drukujący
Jeżeli po dokonaniu konfiguracji drukarki zauważasz brak czarnego tuszu lub wydruki są wyblakłe, wykonaj poniższe czynności, aby wyjąć pojemnik z czarnym tuszem i drukować za pomocą tuszu kolorowego. W ten sposób urządzenie będzie pracować w trybie pojedynczego pojemnika z tuszem, mieszając trzy kolory tak, aby powstał czarny.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Zlokalizuj gniazda z lewej i prawej strony drukarki.
  Rys. : Zlokalizuj gniazda po bokach drukarki
  Ilustracja: Zlokalizuj gniazda po bokach drukarki
 3. Wsuń palce w dwa gniazda, następnie delikatnie podnieś je, otwierając pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 5. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 6. Wyciągnij pojemnik z czarnym wkładem drukującym i wyjmij go z gniazda.
   Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 7. Odłóż pojemnik z czarnym wkładem dyszami skierowanymi do góry.
  Rys. : Wkład drukujący z dyszami skierowanymi w górę
  Ilustracja: Wkład drukujący z dyszami skierowanymi w górę
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 9. Ponów próbę drukowania.
  • Jeżeli drukarka działa prawidłowo w trybie jednego wkładu drukującego, zostaw czarny wkład na kilka godzin lub na całą noc, po czym zamontuj go ponownie i ponów wydruk. Jeżeli jakość wydruku jest zadowalająca, przerwij rozwiązywanie problemu.
  • Jeżeli drukarka nie pracuje prawidłowo w tym trybie lub jakość druku pozostawia wiele do życzenia po zamontowaniu czarnego wkładu, przejdź do kolejnego rozwiązania.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 3: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Niski poziom atramentu może powodować pogorszenie jakości druku. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony atramentu (). Na panelu sterowania zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu.
  Rys. : Przykład szacunkowych poziomów atramentu
  Ilustracja: Przykład szacunkowych poziomów atramentu.
 2. Na podstawie wyświetlanych danych określ, które wkłady atramentowe są puste lub mają niski poziom atramentu, a następnie przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkłady z niskim poziomem atramentu lub puste wkłady atramentowe.
 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę skanera.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 5. Pociągnij wkład atramentowy, aby wyjąć go z gniazda.
   Rys. : Wyjmij wkład drukujący
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zerwij plastikową taśmę.
 7. Trzymaj wkład pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę tylnej części drukarki, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
 8. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
    Uwaga:
  Umieść wkład kolorowy w gnieździe z lewej strony. Umieść wkład czarny w gnieździe z prawej strony.
   Rys. : Wsuń wkład atramentowy
   Ilustracja: Włóż wkład atramentowy.
  1. Wsuń wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a wkład czarny po prawej
 9. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady drukujące (o ile to konieczne).
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Zamknij pokrywę skanera.
 12. Postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania rozpocznij procedurę wyrównywania wkładów. Drukarka przeprowadzi wyrównywanie wkładów i wydrukuje stronę wyrównywania.
Rozwiązanie 4: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
Aby wyczyścić głowicę drukującą, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij ikonę Ustawienia ().
 2. Naciśnij pozycję Narzędzia, a następnie polecenie Wyczyść głowicę drukującą. Drukarka wyczyści głowicę, a następnie wydrukuje stronę testową.
 3. Sprawdź jakość druku na stronie testowej.
  • Jeżeli jakość wydruku jest dobra, wybierz przycisk Gotowe.
  • W przeciwnym wypadku, skorzystaj z opcji Wyczyść ponownie. Drukarka dokona ponownego czyszczenia i wydrukuje kolejną stronę testową.
  Uwaga:
Konieczne może być kilkukrotne przeprowadzenie procesu czyszczenia głowicy w celu zapewnienia optymalnej jakości wydruku.
Rozwiązanie 5: Określ, a następnie wymień pojemnik, który powoduje problem
Jeżeli czyszczenie głowicy nie rozwiązało problemu, wykonaj następujące kroki w celu określenia i dokonania wymiany pojemnika, który powoduje problem.
 1. Sprawdź stronę testową wydrukowaną w ramach poprzednich czynności.
 2. Sprawdź jakość tekstu i kolorowych bloków.
 • Jeżeli tekst jest źle wydrukowany, oznacza to problem z wkładem atramentowym czarnym.
 • Jeżeli widoczne są źle wydrukowane pasy kolorowe, to problem występuje z wkładem atramentowym kolorowym.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Otwórz pokrywę skanera.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się do obszaru dostępu do wkładów atramentowych. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Aby wyjąć wkład atramentowy, unieś pokrywę gniazda wkładu, a następnie delikatnie naciśnij pokrywę, aż napotkasz opór.
 5. Pociągnij wkład atramentowy, aby wyjąć go z gniazda.
   Rys. : Wyjmij wkład drukujący
   Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
  1. Unieś pokrywę
  2. Delikatnie naciśnij pokrywę
  3. Pociągnij wkład atramentowy
 6. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zerwij plastikową taśmę.
 7. Trzymaj wkład pionowo pod niewielkim kątem ze stykami wkładu skierowanymi w stronę tylnej części drukarki, a następnie wsuń wkład do pustego gniazda.
 8. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić.
    Uwaga:
  Umieść wkład kolorowy w gnieździe z lewej strony. Umieść wkład czarny w gnieździe z prawej strony.
   Rys. : Wsuń wkład atramentowy
   Ilustracja: Włóż wkład atramentowy.
  1. Wsuń wkład atramentowy
  2. Zamknij pokrywę
  3. Wkład kolorowy jest po lewej stronie, a wkład czarny po prawej
 9. Powtórz powyższe czynności, aby zamontować pozostałe wkłady drukujące (o ile to konieczne).
 10. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 11. Zamknij pokrywę skanera.
 12. Postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania rozpocznij procedurę wyrównywania wkładów. Drukarka przeprowadzi wyrównywanie wkładów i wydrukuje stronę wyrównywania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...