Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP -- instalacja alternatywnego sterownika druku na komputerze z systemem Windows 8 w przypadku podłączenia drukarki za pomocą kabla USB

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP i komputerów z systemem Windows 8.
Jeżeli musisz coś wydrukować, a masz problemy ze znalezieniem sterownika druku do systemu Windows 8, sterownik druku może być dostarczony wraz z systemem operacyjnym Windows 8. Nie ma potrzeby pobierania dodatkowego oprogramowania. Sterownik druku dla drukarki HP Deskjet 5550 lub HP Deskjet 990c działa jako alternatywny sterownik, który jest zgodny z wieloma typami drukarek HP. Po instalacji i konfiguracji alternatywnego sterownika druku drukarka będzie mogła wykonywać podstawowe operacje drukowania.

Krok 1: Znajdź i zainstaluj odpowiedni sterownik alternatywny na komputerze

Zainstaluj podstawowy sterownik drukarki przez Internet za pomocą usługi Microsoft Windows Update.
 1. Kabel USB nie może być podłączony do drukarki. Jeśli kabel USB został podłączony do drukarki, odłącz go.
 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, a następnie wpisz Urządzenia i drukarki.
 4. Kliknij Urządzenia i drukarki.
 5. Kliknij Dodaj drukarkę. Zostanie otwarte okno Dodaj drukarkę.
 6. Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.
 7. Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową za pomocą ustawień ręcznych i kliknij opcję Dalej.
 8. Wybierz opcję Użyj istniejącego portu, a następnie kliknij rozwijaną listę Użyj istniejącego portu i wybierz LPT1: (Port drukarki). Kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk Windows Update, aby wyświetlić sterownik druku do drukarki HP Deskjet 5550. Może to potrwać kilka minut.
 10. W sekcji Producent w oknie dialogowym Zainstaluj sterownik drukarki kliknij HP.
 11. W obszarze Drukarki wybierz HP Deskjet 5550 jako alternatywny sterownik drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. W polu tekstowym Nazwa drukarki zostanie wyświetlona nazwa drukarki. Kliknij przycisk Dalej. Rozpocznie się proces instalacji sterownika druku. Po zakończeniu instalacji komputer wyświetli komunikat o pomyślnym dodaniu drukarki.
 13. Zaznacz opcję Ustaw jako drukarkę domyślną, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 14. Podłącz kabel USB do drukarki i do komputera. Zostanie otwarte okno Oprogramowanie sterownika urządzenia nie zostało zainstalowane pomyślnie.
 15. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno.

Krok 2: Skonfiguruj sterownik

Skonfiguruj zainstalowany sterownik, zmieniając port równoległy na port DOT4.
 1. W oknie Urządzenia i drukarki prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę swojej drukarki, a następnie kliknij opcję Właściwości drukarki.
  Zostanie otwarte okno Właściwości drukarki.
 2. Kliknij kartę Porty.
 3. Kliknij menu rozwijane, a następnie zmień port z LPT1 na USB lub DOT4. W przypadku, gdy dostępny jest więcej niż jeden port USB/DOT4, należy wybrać port USB/DOT4 z najwyższym numerem.
  Uwaga:
  W celu odczytania pełnej nazwy portu należy rozszerzyć wiersz portów w oknie dialogowym Właściwości. W tym celu ustaw kursor nad pionową linią między polami Port i Opis, a następnie kliknij i przytrzymaj przycisk myszy. Przesuń kursor myszy w prawo, aż nazwa portu będzie widoczna.
 4. Kliknij OK.

Krok 3: Wydrukuj stronę testową

Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że sterownik druku działa poprawnie.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start () w lewym dolnym rogu ekranu, kliknij opcję Szukaj, a następnie wpisz Urządzenia i drukarki.
 2. Kliknij Urządzenia i drukarki.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nowo dodany sterownik druku (HP Deskjet 5550), a następnie kliknij Właściwości drukarki.
 4. Z poziomu karty Ogólne kliknij opcję Drukuj stronę testową.
  • Jeżeli strona zostanie wydrukowana, możesz korzystać z podstawowego sterownika druku. Inne funkcje, jak np. skanowanie i zaawansowane opcje drukowania, mogą nie być obsługiwane.
  • Jeśli strona nie zostanie wydrukowana, drukarka może nie być zgodna z podstawowym sterownikiem w systemie Windows 8. Możesz powtórzyć powyższe czynności i wypróbować inny sterownik HP Deskjet 990c lub wymienić urządzenie na drukarkę, która jest zgodna z systemem Windows 8.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...