Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Deskjet -- Drukarka nie drukuje czarnym lub kolorowym atramentem

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Deskjet 2510, 2511, 2512, 2514, HP Deskjet Ink Advantage 2515, 2516, 2520hc All-in-One oraz HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2529.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
Potrzebujesz pełnej wersji oprogramowania HP, aby zakończyć niektóre z czynności opisanych w tym dokumencie.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 2: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Niski poziom lub brak atramentu może powodować problemy z jakością wydruku. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić szacunkowe poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe.
Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Sprawdź wskaźniki poziomu wkładu na panelu sterowania, aby określić poziomy atramentu.
Rys. : Wskaźniki poziomu wkładu
Ilustracja: Wskaźniki poziomu wkładu
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 2. Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
    Uwaga:
  Urządzenie przedstawione na filmie może różnić się od posiadanego urządzenia wyglądem, ale sposób postępowania jest taki sam.
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz.
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Usuń taśmę z wkładu.
 6. Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że wkład jest zainstalowany we właściwym gnieździe.
  Rys. : Wsuń właściwy wkład do odpowiedniego gniazda
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy.
 7. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
  Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu.
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 10. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
 11. Odczekaj 30 sekund, aż automatycznie zostanie wydrukowana strona wyrównania.
  Rys. : Strona wyrównania wydrukuje się automatycznie po 30 sekundach
  Ilustracja: Strona wyrównania wydrukuje się automatycznie po 30 sekundach.
    Uwaga:
  Drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania tylko po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego.
Krok 3: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Aby wyrównać wkłady, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Unieś pokrywę skanera.
 2. Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu. Stronę wyrównywania umieść przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę skanera.
 4. Naciśnij przycisk Skanuj (), aby rozpocząć skanowanie. Drukarka automatycznie wyrówna wkłady atramentowe.
Rozwiązanie 3: Użyj automatycznego narzędzia, aby wyczyścić wkłady atramentowe
Czyszczenie wkładów może pomóc w podnoszeniu jakości druku. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić automatyczne narzędzie czyszczące wkłady drukujące.
Rozwiązanie 4: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy
Jeżeli czyszczenie głowicy nie rozwiązało problemu, wykonaj następujące kroki w celu określenia i dokonania wymiany pojemnika, który powoduje problem.
Krok 1: Ustal, który wkład wymaga wymiany
Wykonaj poniższe czynności, aby określić, który wkład wymaga wymiany.
 1. Sprawdź stronę testową wydrukowaną w ramach poprzednich czynności.
 2. Sprawdź jakość tekstu i kolorowych bloków.
 • Jeżeli tekst jest źle wydrukowany, oznacza to problem z wkładem atramentowym czarnym.
 • Jeżeli widoczne są źle wydrukowane pasy kolorowe, to problem występuje z wkładem atramentowym kolorowym.
Krok 2: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkład atramentowy, będący przyczyną problemu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 2. Włóż zwykły biały papier do podajnika papieru.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
    Uwaga:
  Urządzenie przedstawione na filmie może różnić się od posiadanego urządzenia wyglądem, ale sposób postępowania jest taki sam.
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy.
    Przestroga:
  Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz.
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Usuń taśmę z wkładu.
 6. Chwyć wkład po bokach, dyszami skierowanymi w stronę drukarki, a następnie wsuń go do właściwego gniazda. Upewnij się, że wkład jest zainstalowany we właściwym gnieździe.
  Rys. : Wsuń właściwy wkład do odpowiedniego gniazda
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy.
 7. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
  Rys. : Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu
  Ilustracja: Dociśnij wkład, aby zatrzasnął się na miejscu.
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 10. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
 11. Odczekaj 30 sekund, aż automatycznie zostanie wydrukowana strona wyrównania.
  Rys. : Strona wyrównania wydrukuje się automatycznie po 30 sekundach
  Ilustracja: Strona wyrównania wydrukuje się automatycznie po 30 sekundach.
    Uwaga:
  Drukarka automatycznie wydrukuje stronę wyrównywania tylko po zainstalowaniu nowego wkładu atramentowego.
Krok 3: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Aby wyrównać wkłady, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Unieś pokrywę skanera.
 2. Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu. Stronę wyrównywania umieść przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 3. Zamknij pokrywę skanera.
 4. Naciśnij przycisk Skanuj (), aby rozpocząć skanowanie. Drukarka automatycznie wyrówna wkłady atramentowe.
Rozwiązanie 5: Oddaj drukarkę do naprawy
Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu, oddaj drukarkę do serwisu.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...