Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka serii HP Photosmart e-All-in-One (D110a i D110b) drukuje puste strony lub nie drukuje czarnym lub kolorowym atramentem

Ten dokument dotyczy drukarek HP Photosmart e-All-in-One (D110a i D110b).
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
Aby rozwiązać ten problem, używaj tylko oryginalnych wkładów firmy HP. Ponadto możesz wyjąć czarny wkład, aby wydrukować tylko przy użyciu wkładu trójkolorowego, wymienić wkłady puste lub uszkodzone bądź oczyścić głowicę.
Jeżeli chcesz natychmiast coś wydrukować i nie zależy ci na jakości wydruków, możesz drukować w trybie rezerwowym.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
Rozwiązanie 2: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.
Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić szacowany poziom atramentu.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika papieru.
 2. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 3. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij OK.
 4. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Szacunkowe poziomy atramentu, a następnie naciśnij OK.
  Rys. : Szacunkowe poziomy atramentu pokazujący pełne wkłady
  Ilustracja: Szacunkowe poziomy atramentu
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkłady z niskim poziomem atramentu lub puste wkłady atramentowe.
Film wideo przedstawia sposób wymiany wkładu atramentowego.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj taśmy zabezpieczającej z powrotem na wkłady atramentowe. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj taśmy zabezpieczającej z powrotem na wkłady atramentowe. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
 6. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach, z dyszami skierowanymi w stronę drukarki, i wsuń go do gniazda z właściwym oznaczeniem kolorystycznym, aż wkład atramentowy wskoczy na miejsce. Upewnij się, że ikona na wkładzie odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w gnieździe z lewej strony.
  • Umieść wkład czarny w gnieździe z prawej strony.
  Rys. : Gniazda wkładów oznaczone kolorami
  Ilustracja: Gniazda wkładów oznaczone kolorami
  Rys. : Ilustracja przedstawiająca wkładanie trójkolorowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Włóż wkład drukujący z powrotem na miejsce
 7. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Krok 3: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Aby wyrównać wkłady, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Komputer musi być włączony, a papier załadowany.
 2. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 3. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij OK.
 4. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Wyrównaj drukarkę, a następnie naciśnij OK. Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 5. Unieś pokrywę drukarki.
 6. Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół. Stronę wyrównywania umieść przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 7. Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij OK, aby zakończyć wyrównanie.
 8. Odczekaj, aż urządzenie zeskanuje arkusz wyrównywania i zakończy proces wyrównywania.
Rozwiązanie 3: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
Jeśli masz problemy z drukowaniem, głowica drukująca może być zatkana. Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić automatyczne narzędzie czyszczące głowicę drukującą.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 2. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 3. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij OK.
 4. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Wyczyść głowicę, a następnie naciśnij OK. Drukarka rozpocznie proces czyszczenia głowicy.
    Uwaga:
  Podczas procesu czyszczenia mogą pojawiać się mechaniczne hałasy. Po zakończeniu procesu czyszczenia zostanie wydrukowana strona testowa.
 5. Sprawdź jakość druku na stronie testowej głowicy drukującej. Jeżeli jakość wydruku nadal nie jest satysfakcjonująca, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić Czyszczenie drugiego stopnia. Konieczne może być kilkukrotne przeprowadzenie procesu czyszczenia głowicy w celu zapewnienia jakości wydruku.
  Uwaga:
Aby uniknąć konieczności czyszczenia wkładów, zawsze wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.
Rozwiązanie 4: Ustal wkład powodujący problemy, a następnie go wymień
Jeżeli czyszczenie głowicy nie rozwiązało problemu, wykonaj następujące kroki w celu określenia i dokonania wymiany pojemnika, który powoduje problem.
Krok 1: Ustal, który wkład wymaga wymiany
Wykonaj poniższe czynności, aby określić, który wkład wymaga wymiany.
 1. Sprawdź stronę testową wydrukowaną w ramach poprzednich czynności.
 2. Sprawdź jakość tekstu i kolorowych bloków.
 • Jeżeli widzisz źle wydrukowany tekst, to problem występuje z wkładem czarnym.
 • Jeżeli widzisz źle wydrukowane bloki, to problem występuje z wkładem kolorowym.
Krok 2: Wymień wkład atramentowy powodujący problemy
Wykonaj poniższe czynności, aby wymienić wkład atramentowy, będący przyczyną problemu.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner), odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, wybierz swój kraj/region, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Film wideo przedstawia sposób wymiany wkładu atramentowego.
W przypadku problemu z odtworzeniem tego filmu lub celem wyświetlenia go w innym formacie kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.
 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 3. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
 4. Delikatnie naciśnij wkład atramentowy, aby go zwolnić, a następnie pociągnij go do siebie i wyjmij z gniazda.
  Rys. : Wyjmowanie wkładu atramentowego
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj taśmy zabezpieczającej z powrotem na wkłady atramentowe. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Nie dotykaj styków ani dysz
  Ilustracja: Nie dotykaj styków ani dysz
 5. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania i pociągnij za końcówkę, aby usunąć plastikową taśmę.
    Przestroga:
  Nie dotykaj styków miedzianych ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj taśmy zabezpieczającej z powrotem na wkłady atramentowe. Może to spowodować zatkanie dysz, problemy z atramentem lub wadliwe połączenie elektryczne.
  Rys. : Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
  Ilustracja: Zerwij taśmę z tworzywa sztucznego
 6. Chwyć wkład atramentowy po obu stronach, z dyszami skierowanymi w stronę drukarki, i wsuń go do gniazda z właściwym oznaczeniem kolorystycznym, aż wkład atramentowy wskoczy na miejsce. Upewnij się, że ikona na wkładzie odpowiada ikonie umieszczonej na gnieździe.
  • Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w gnieździe z lewej strony.
  • Umieść wkład czarny w gnieździe z prawej strony.
  Rys. : Gniazda wkładów oznaczone kolorami
  Ilustracja: Gniazda wkładów oznaczone kolorami
  Rys. : Ilustracja przedstawiająca wkładanie trójkolorowego wkładu atramentowego
  Ilustracja: Włóż wkład drukujący z powrotem na miejsce
 7. Wciśnij wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 8. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić drugi wkład.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
Krok 3: Przeprowadź wyrównywanie drukarki
Aby wyrównać wkłady, wykonaj czynności opisane poniżej.
 1. Komputer musi być włączony, a papier załadowany.
 2. Naciśnij przycisk () znajdujący się obok ikony konfiguracji () w lewym dolnym rogu panelu sterowania.
 3. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij OK.
 4. Dotknij przycisku strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Wyrównaj drukarkę, a następnie naciśnij OK. Drukarka wydrukuje stronę wyrównywania.
 5. Unieś pokrywę drukarki.
 6. Umieść arkusz wyrównywania w prawym przednim rogu szyby skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół. Stronę wyrównywania umieść przy wyżłobionym oznaczeniu, znajdującym się obok szyby skanera.
  Rys. : Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
  Ilustracja: Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera
 7. Zamknij pokrywę, a następnie naciśnij OK, aby zakończyć wyrównanie.
 8. Odczekaj, aż urządzenie zeskanuje arkusz wyrównywania i zakończy proces wyrównywania.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.
Jeśli nie dysponujesz zamiennym wkładem drukującym, możesz wciąż drukować w trybie rezerwowym. Wyjmij wkład sprawiający problem i drukuj przy użyciu pozostałego wkładu.
 • Jeśli wyjęty zostanie wkład trójkolorowy, wydruk zostanie wykonany w skali szarości.
 • Jeśli usuniesz wkład czarny lub fotograficzny, urządzenie będzie drukować wolno, a kolory na wydruku mogą się różnić.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...