Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise M750 - Wymiana SSHD

Wprowadzenie
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Przed rozpoczęciem pracy
 • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
  Numer katalogowy zestawu
  Opis
  CE707–67901
  Pamięć solid-state z instrukcją instalacji
Potrzebne narzędzia
 • Instalacja tej części nie wymaga specjalnych narzędzi.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych, umieść produkt na macie elektrostatycznej (jeśli jest dostępna) i załóż na nadgarstek pasek ochronny podłączony do uziemionej powierzchni. Jeśli nie można skorzystać z maty ani stanowiska roboczego chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przed dotknięciem części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania, należy dotknąć metalowej obudowy.
Krok 1 - Wyjmij formatyzator
 1. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Odłącz kabel zasilający.
  3. Odłącz wszystkie kable i akcesoria podłączone do formatyzatora.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć uszkodzenia, przed próbą serwisowania urządzenia wyłącz urządzenie, zaczekaj 5 sekund, a następnie odłącz przewód zasilania.
 2. Poluzuj dwie śruby motylkowe formatyzatora.
 3. Wysuń formatyzator z urządzenia.
Krok 2 - Usuń SSHD
  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Zwolnij blokadę dysku twardego.
 2. Zdejmij blokadę z PCA.
 3. Odłącz moduł solid-state od PCA formatyzatora i wyjmij go.
Krok 3 - Rozpakuj nowy dysk SSHD
  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
Wyjmij dysk SSHD z opakowania.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych SSHD.
Krok 4 - Zainstaluj nowy dysk SSHD
  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Uważnie wsuń pamięć SSHD pod kątem do uchwytu formatyzatora.
 2. Załóż ponownie blokadę na PCA.
 3. Obróć blokadę dysku twardego w prawo, aby zamocować SSHD na miejscu.
Krok 5 - Zainstaluj ponownie formatyzator
  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Wyrównaj formatyzator z prowadnicami w dolnej i górnej jego obudowie i wsuń formatyzator w gniazdo, do pełnego osadzenia.
 2. Dokręć dwie śrubki motylkowe.
 3. Wykonaj następujące czynności:
  1. Podłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie urządzenia.
Krok 6 - Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe
 1. Przejdź na stronę www.hp.com/go/colorjM750_firmware i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać najnowsze pliki z aktualizacją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
 2. Skopiuj plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do głównego katalogu napędu USB. Plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego ma rozszerzenie .bdl.
 3. Włóż pamięć USB do portu USB w dolnej krawędzi panelu sterowania.
 4. Włącz urządzenie. Pojawi się następujący komunikat: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (Błąd: 99.09.63 Nieprawidłowy dysk). Naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
 5. Zaczekaj na wyświetlenie menu Pre-Boot na panelu sterowania urządzenia, a następnie przewiń do opcji 3 Administrator. Naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
 6. Przewiń do opcji 6 Zarządzanie dyskiem. Naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
 7. Zostanie wyświetlony komunikat Proceed with Requested Action (Wykonaj żądane działanie). Naciśnij przycisk OK.
 8. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego menu Pre-Boot.
 9. Przewiń do opcji 3 Administrator. Naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
 10. Przewiń do opcji 1 Pobieranie. Naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
 11. Przewiń do opcji USB Thumbdrive (Napęd flash USB). Naciśnij przycisk OK, aby ją wybrać.
 12. Na liście może się znaleźć kilka plików .bdl. Przejdź do pobranego pliku z aktualizacją oprogramowania sprzętowego. Naciśnij przycisk OK, aby go wybrać.
    Uwaga:
  Jeśli na liście nie ma pliku .bdl, spróbuj zapisać go w innym urządzeniu USB.
 13. Zaczekaj na przesłanie pliku. Po przeniesieniu pliku na ekranie wyświetli się komunikat Complete (Zakończono).
 14. Wyłącz urządzenie, wyjmij nośnik USB i włącz ponownie urządzenie. Poczekaj kilka minut na zainicjowanie urządzenia.
  • Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, wyślij ponownie plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego.
  • Jeśli aktualizacja ponownie się nie powiedzie, skontaktuj się z pomocą techniczną HP pod adresem www.hp.com/support/colorljM750.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...