Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Wymiana zespołu obwodu drukowanego faksu

Wprowadzenie

Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Przed rozpoczęciem
 • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
  Numer katalogowy zestawu
  Opis
  CF066–67912
  Zestaw PCA faksu z przewodnikiem
Potrzebne narzędzia
 • Instalacja zestawu nie wymaga specjalnych narzędzi.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych, umieść produkt na macie elektrostatycznej (jeśli jest dostępna) i załóż na nadgarstek pasek ochronny podłączony do uziemionej powierzchni. Jeśli nie można skorzystać z maty ani stanowiska roboczego chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przed dotknięciem części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania, należy dotknąć metalowej obudowy.

Krok 1 - Wyjmij formatyzator

 1. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Odłącz kabel zasilający.
  3. Odłącz wszystkie kable i akcesoria podłączone do formatyzatora.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć uszkodzenia, przed próbą serwisowania urządzenia wyłącz urządzenie, zaczekaj 5 sekund, a następnie odłącz przewód zasilania.
 2. Poluzuj dwie śruby motylkowe formatyzatora.
 3. Wysuń formatyzator z urządzenia.

Krok 2 - Wyjmij płytkę faksu

Odłącz płytę PCA faksu (odnośnik 1) od złącza w formatyzatorze (odnośnik 2), a następnie obróć płytę do góry i wyjmij ją z formatyzatora.

Krok 3 - Rozpakuj nową płytkę faksu

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
Wyjmij nową PCA faksu z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwej PCA faksu.

Krok 4 - Zainstaluj nową PCA faksu

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
Umieść końcówkę portu PCA faksu (odnośnik 1) w szczelinie w tacy formatyzatora, odwróć PCA faksu w dół, w stronę formatyzatora (odnośnik 2), a następnie wciśnij ją w złącze w formatyzatorze (odnośnik 3).

Krok 5 - Zainstaluj ponownie formatyzator

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Wyrównaj formatyzator z prowadnicami w dolnej i górnej jego obudowie i wsuń formatyzator w gniazdo, do pełnego osadzenia.
 2. Dokręć dwie śrubki motylkowe.

Krok 6 - Przetestuj instalację

 1. Wykonaj następujące czynności:
  1. Podłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie urządzenia.
 2. Aby sprawdzić, czy formatyzator jest prawidłowo zainstalowany, zwróć uwagę na działanie diod LED na formatyzatorze:
  • Wskaźnik LED (odwołanie 1) stanu sygnalizuje prawidłowe funkcjonowanie formatyzatora.
   • Kiedy urządzenie jest uruchamiane, dioda świeci się na czerwono przez około sekundę, po czym świeci się na zielono przez około 20 sekund.
   • Po zakończeniu sekwencji instalacji dioda LED miga, jeśli drukarka działa prawidłowo.
  • Wskaźnik LED (odwołanie 2) połączenia sygnalizuje prawidłowe osadzenie formatyzatora. Świeci się na zielono, kiedy zasilanie urządzenia jest włączone i pozostaje taki, jeśli formatyzator jest prawidłowo osadzony.
  Jeżeli diody LED nie działają prawidłowo, wyłącz urządzenie, usuń formatyzator i zainstaluj go ponownie (upewnij się, że formatyzator jest całkowicie osadzony przed dokręceniem śrubek motylkowych).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...