Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Wymiana SSM

Wprowadzenie

Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Przed rozpoczęciem
 • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
  Numer katalogowy zestawu
  Opis
  CF235–67904
  Zestaw SSM z przewodnikiem
Potrzebne narzędzia
 • Instalacja zestawu nie wymaga specjalnych narzędzi.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzeń elektrostatycznych, umieść produkt na macie elektrostatycznej (jeśli jest dostępna) i załóż na nadgarstek pasek ochronny podłączony do uziemionej powierzchni. Jeśli nie można skorzystać z maty ani stanowiska roboczego chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przed dotknięciem części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania, należy dotknąć metalowej obudowy.

Krok 1 - Wyjmij formatyzator

 1. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wyłącz urządzenie.
  2. Odłącz kabel zasilający.
  3. Odłącz wszystkie kable i akcesoria podłączone do formatyzatora.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć uszkodzenia, przed próbą serwisowania urządzenia wyłącz urządzenie, zaczekaj 5 sekund, a następnie odłącz przewód zasilania.
 2. Poluzuj dwie śrubki na formatyzatorze i wyciągnij go z urządzenia.

Krok 2 - Wyjmij SSM

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Obróć w lewo czarny plastikowy element na górze SMM.
 2. Zwolnij zaczep (odnośnik 1) i wysuń SSM z plastikowego uchwytu montażowego (odnośnik 2), aby wyjąć go z PCA formatyzatora.

Krok 3 - Rozpakuj nowy SSM

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
Wyjmij SSM z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych SSM.

Krok 4 - Zainstaluj nowy SSM

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Wsuń SSM do plastikowego uchwytu montażowego.
 2. Włóż czarny plastikowy element i obróć go, aby zablokował się na miejscu.

Krok 5 - Zainstaluj ponownie formatyzator

  Przestroga:
Część narażona na działanie wyładowań elektrostatycznych.
 1. Wyrównaj formatyzator z prowadnicami w dolnej i górnej jego obudowie i wsuń formatyzator w gniazdo, do pełnego osadzenia.
 2. Dokręć dwie śrubki motylkowe.
 3. Wykonaj następujące czynności:
  1. Podłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie urządzenia.

Krok 6 - Zainstaluj oprogramowanie sprzętowe urządzenia

 1. Odszukaj stronę internetową wsparcia produktu.
  • W Stanach Zjednoczonych:
  • Poza Stanami Zjednoczonymi:
   • Przejdź do witryny www.hp.com/support.
   • Wybierz kraj/region.
   • Wybierz opcję Drivers and Downloads (Sterowniki i materiały do pobrania.
   • Wprowadź nazwę produktu i wybierz opcję Go (Dalej).
   • Wybierz model produktu.
 2. Wybierz opcję Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.) (Pośrednie systemy operacyjne (BIOS, oprogramowanie sprzętowe, diagnostyka itd.).
 3. Odszukaj właściwą pozycję i naciśnij przycisk Download (Pobierz).
 4. Skopiuj plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do głównego katalogu napędu USB. Plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego ma rozszerzenie .bdl.
 5. Włóż napęd flash USB do portu USB na panelu sterowania urządzenia i włącz zasilanie.
 6. Na panelu sterowania wyświetlony zostanie następujący komunikat: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (Błąd: 99.09.63 Nieprawidłowy dysk). Dotknij przycisku OK, aby kontynuować.
 7. Zaczekaj na wyświetlenie menu Pre-Boot na panelu sterowania urządzenia, a następnie dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji 3 Administrator. Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 8. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji 6 Manage Disk (6 Zarządzaj dyskiem). Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 9. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji +6 Boot Device (Rozruch urządzenia). Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 10. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji 2 Erase / Unlock (Wymaż/Odblokuj). Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 11. Zostanie wyświetlony komunikat Proceed with Requested Action (Wykonaj żądane działanie). Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 12. Dotknij przycisku strzałki wstecz , aby powrócić do ekranu głównego menu Pre-Boot.
 13. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji 3 Administrator. Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 14. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji 1 Download (Pobieranie). Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 15. Dotknij przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do opcji 3 USB Thumbdrive (3 Nośnik USB). Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
 16. Użyj przycisku strzałki w dół , aby przewinąć do pliku z aktualizacją oprogramowania sprzętowego, który został pobrany w ramach czynności 4. Dotknij przycisku OK, aby wybrać.
  Uwaga:
  jeśli na liście nie ma pliku .bdl, spróbuj zapisać na innym nośniku USB.
 17. Zaczekaj na przesłanie pliku. Po przeniesieniu pliku wyświetli się komunikat Complete (Zakończono).
 18. Wyłącz urządzenie, odłącz napęd USB i włącz ponownie urządzenie. Poczekaj kilka minut na zainicjowanie urządzenia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...