Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise M712, HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Zestaw konserwacyjny urządzenia

Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem pracy
 • Użyj poniższej tabeli, aby zidentyfikować poprawny numer katalogowy części dla swojego urządzenia, a następnie przejdź do www.hp.com/buy/parts, by zamówić zestaw.
  Numer katalogowy zestawu
  Opis
  CF249A: 110 V
  Zestaw konserwacyjny z przewodnikiem (110 V)
  CF254A: 220 V
  Zestaw konserwacyjny z przewodnikiem (220 V)
Potrzebne narzędzia
 • Wkrętak krzyżowy nr 2 z magnetyczną końcówką, długość trzonka 152 mm (6 cali).
  Przestroga:
Należy zawsze używać wkrętaka krzyżowego. Nie należy używać wkrętaków krzyżowych typu pozidrive ani wkrętaków elektrycznych. Mogą one uszkodzić śruby lub gwinty.
Zawartość zestawu
Przed konserwacją urządzenia
 1. Wyłącz urządzenie.
 2. Odłącz przewód zasilający.
  Ostrzeżenie:
Aby uniknąć uszkodzenia, przed próbą serwisowania urządzenia wyłącz urządzenie, zaczekaj 5 sekund, a następnie odłącz przewód zasilania.
Instalacja nowego zespołu wkładki rozdzielającej podajnika 1
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij zespół wkładki rozdzielającej podajnika 1
 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i że przewód zasilania został odłączony.
 2. Otwórz drzwiczki podajnika 1.
 3. Zwolnij dwa sworznie zawiasów zespołu pokrywy.
 4. Unieś prowadnicę papieru i odszukaj zespół wkładki rozdzielającej.
 5. Odkręć śrubę na zespole wkładki rozdzielającej.
    Uwaga:
  Użyj śrubokrętu z magnetyczną końcówką, aby zapobiec wpadnięciu zespołu wkładki rozdzielającej do wnętrza urządzenia podczas odkręcania śruby.
 6. Wyjmij zespół wkładki rozdzielającej.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwego zespołu wkładki rozdzielającej.
Krok 2 - Rozpakuj zespół wkładki rozdzielającej podajnika 1
Wyjmij z opakowania nowy zespół wkładki rozdzielającej podajnika 1.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwego zespołu wkładki rozdzielającej.
Krok 3 - Zainstaluj zespół wkładki rozdzielającej podajnika 1
 1. Zainstaluj zespół wkładki rozdzielającej.
 2. Dokręć śrubę.
 3. Zabezpiecz dwa zatrzaski na zespole pokrywy.
 4. Zamknij drzwiczki.
Wymiana rolki podajnika 1
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij rolkę odbierającą podajnika 1
 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i że przewód zasilania został odłączony.
 2. Otwórz drzwiczki dostępu do wkładu z tonerem.
 3. Zwolnij dwa zaczepy uchwytu rolki odbierającej (odnośnik 1), a następnie wyjmij tę rolkę (odnośnik 2).
    Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwej rolki.
Krok 2 - Rozpakuj nową rolkę odbierającą podajnika 1
  Przestroga:
Nie dotykaj powierzchni nowych rolek. Naturalny odczyn skóry w kontakcie z rolkami może powodować problemy z pobieraniem papieru.
Wyjmij rolkę odbierającą podajnika 1 z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwej rolki.
Krok 3 - Zainstaluj nową rolkę odbierającą podajnika 1
 1. Wyrównaj rolkę.
 2. Obróć rolkę do wskazanej pozycji (odnośnik 1). Zatrzaśnij rolkę na swoim miejscu (odnośnik 2).
Wymiana rolki transferowej
  Przestroga:
Trzymając część zamienną, trzeba zwrócić uwagę, aby nie dotknąć czarnej błyszczącej powierzchni ITB lub gąbkowej powierzchni na rolce transferowej Tłuszcze gromadzące się na skórze mogą spowodować problemy z jakością wydruków.
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij rolkę transferową
 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i że przewód zasilania został odłączony.
 2. Wyjmij kasetę z tonerem.
 3. Odszukaj rolkę transferową.
 4. Po prawej stronie rolki pociągnij zaczep, aby poluzować rolkę.
 5. Unieś rolkę transferową od strony prawego końca, aby wyjąć ją z urządzenia.
    Uwaga:
  Upewnij się, że tuleja po lewej stronie rolki transferowej nie spadła z rolki podczas jej wyjmowania.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację rolki transferowej.
Krok 2 - Rozpakuj nową rolkę transferową
Wyjmij nową rolkę transferową z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację rolki transferowej.
Krok 3 - Zainstaluj nową rolkę transferową
 1. Włóż lewy koniec rolki transferowej do urządzenia (odnośnik 1).
 2. Opuść prawy koniec rolki transferowej do wskazanej pozycji (odnośnik 2).
 3. Zatrzaśnij Opuść prawy koniec rolki transferowej na swoim miejscu (odnośnik 3).
 4. Zdejmij materiał ochronny z rolki transferowej (odnośnik 4).
 5. Wymień wkład z tonerem (odnośnik 1) i zamknij drzwiczki dostępu do wkładu z tonerem (odnośnik 2).
Wymiana utrwalacza
  Ostrzeżenie:
Utrwalacz bywa gorący. Firma HP zaleca odczekanie 30 minut przed wyłączeniem zasilania urządzenia, aby schłodzić utrwalacz.
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij utrwalacz
  Ostrzeżenie:
Utrwalacz bywa gorący.
 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i że przewód zasilania został odłączony.
 2. Firma HP zaleca odczekanie 30 minut przed wyłączeniem zasilania urządzenia, aby schłodzić utrwalacz.
 3. Wyjmij duplekser. Jeżeli nie ma dupleksera, zdejmij pokrywę dupleksera.
 4. Otwórz lewe drzwiczki.
 5. Unieś ramię przytrzymujące (odnośnik 1), aby zwolnić z zespołu drzwiczek (odnośnik 2).
 6. Wyjmowanie zespołu drzwiczek
 7. Obróć oba zatrzaski we wskazanym kierunku (odnośnik 1), a następnie wyciągnij utrwalacz z urządzenia (odnośnik 2).
    Uwaga:
  Sięgnij za uchwyt drzwiczek utrwalacza, aby uzyskać dostęp do prawego zatrzasku.
Krok 2 - Rozpakuj nowy utrwalacz
Wyjmij utrwalacz z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwego utrwalacza.
Krok 3 - Zainstaluj nowy utrwalacz
 1. Zainstaluj nowy utrwalacz (odnośnik 1) i obróć dwa zatrzaski we wskazanym kierunku (odnośnik 2).
 2. Załóż drzwiczki utrwalacza.
 3. Zamknij drzwiczki.
 4. Zainstaluj duplekser. Jeżeli nie ma dupleksera, załóż pokrywę dupleksera.
Wymiana rolek odbierających podajników 2 i 3
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij rolki
 1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i że przewód zasilania został odłączony.
 2. Wyjmij podajniki 2 i 3 z urządzenia.
 3. Odszukaj rolki odbierające podajników 2 i 3 w zagłębieniu podajnika. Obróć stopery w dół i popchnij rolki odbierające w prawo, aby je wyjąć.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwej rolki.
Krok 2 - Rozpakuj nowe rolki
  Przestroga:
Nie dotykaj powierzchni nowych rolek. Naturalny odczyn skóry w kontakcie z rolkami może powodować problemy z pobieraniem papieru.
Wyjmij rolki podajników 2 i 3 z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych rolek.
Krok 3 - Zainstaluj nowe rolki
 1. Zainstaluj rolki odbierające podajników 2 i 3.
 2. Zamocuj zatrzask.
Wymiana rolek rozdzielających podajników 2 i 3
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij rolki rozdzielające
 1. Odkręć śruby.
 2. Wyjmij zespoły rolki rozdzielającej.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych rolek rozdzielających.
Krok 2 - Rozpakuj nowe rolki rozdzielające
Wyjmij nowe rolki rozdzielające z opakowania.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych rolek rozdzielających.
Krok 3 - Zainstaluj nowe rolki rozdzielające
 1. Wsuń nowe zespoły rolki rozdzielającej na swoje miejsce.
 2. Przykręć śruby.
 3. Zainstaluj ponownie podajniki papieru.
Wymiana rolek podajników 4-5 (podajniki na 500 arkuszy)
  Uwaga:
Aby obejrzeć krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij rolki
 1. Wyciągnij podajniki z urządzenia.
 2. Znajdź rolki z prawej strony komory podajnika.
 3. Odblokuj zaczepy, a następnie wyciągnij rolki w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
    Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych rolek.
Krok 2 - Rozpakuj nowe rolki
Wyjmij nowe rolki z opakowania.
  Przestroga:
Podczas obsługi nowej rolki nie dotykaj powierzchni gąbczastej rolki. Tłuszcze gromadzące się na skórze mogą spowodować problemy z jakością wydruków.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
Krok 3 - Zainstaluj nowe rolki
 1. Ustaw odpowiednio rolki i wciśnij je na miejsce.
    Uwaga:
  Upewnij się, że rolki znajdują się na właściwym miejscu.
 2. Zainstaluj ponownie podajniki papieru.
Wymiana rolek podajnika HCI
  Uwaga:
Aby wyświetlić krótki film demonstrujący tę procedurę, kliknij tutaj.
Krok 1 - Wyjmij rolki
 1. Otwórz podajniki o dużej pojemności.
 2. Wyjmij papier.
 3. Opuść dźwignie zwalniające podajniki.
 4. Wyjmij podajniki.
 5. Zlokalizuj rolki we wgłębieniu podajnika.
 6. Zwolnij wypust i pociągnij rolkę w kierunku wskazanym przez strzałkę (odnośnik 1). Powtórz tę czynność dla drugiej rolki (odnośnik 2).
 7.   Uwaga:
  Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych rolek.
Krok 2 - Rozpakuj nowe rolki
  Uwaga:
Zestaw konserwacyjny składa się z 6 rolek. Do każdego podajnika HCI potrzebne są tylko 2 rolki.
Wyjmij nowe rolki z opakowania.
  Przestroga:
Podczas obsługi nowej rolki nie dotykaj powierzchni gąbczastej rolki. Tłuszcze gromadzące się na skórze mogą spowodować problemy z jakością wydruków.
Jeżeli część wymaga zwrotu lub recyklingu, przejdź do części Zwrot i recykling produktów.
  Uwaga:
Firma HP zaleca odpowiedzialną utylizację wadliwych rolek.
Krok 3 - Zainstaluj nowe rolki
 1. Ustaw odpowiednio rolki i wciśnij je na miejsce.
    Uwaga:
  Upewnij się, że rolki znajdują się na właściwym miejscu.
 2. Zainstaluj ponownie podajniki HCI.
 3. Załaduj ponownie papier do podajników HCI.
Wykonywanie procedury konserwacji
 1. Podłączanie przewodu zasilającego
 2. Włącz urządzenie.
 3. Urządzenie HP Laserjet 700 M712: Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Ekran główny . Wybierz opcje Administration (Administracja) > Manage Supplies (Zarządzaj materiałami eksploatacyjnymi) > Reset Supplies (Resetuj materiały eksploatacyjne) > New Maintenance Kit (Nowy zestaw do konserwacji) > Tak >.
 4. Urządzenie HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725: Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisków Administration (Administracja) > Manage Supplies (Zarządzaj materiałami eksploatacyjnymi) > Reset Supplies (Resetuj materiały eksploatacyjne) > New Maintenance Kit (Nowy zestaw do konserwacji) > Yes (Tak) > Save (Zapisz) > .

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...