Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP 7 -- Korzystanie z aparatu w tablecie (Android 4.4/KitKat)

Ten dokument dotyczy tabletów HP z systemem operacyjnym Android 4.4/KitKat.
Tablet jest wyposażony w dwa aparaty: jeden znajduje się z tyłu tabletu, a drugi z przodu. W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące wykonywania zdjęć, nagrywania filmów i innych zastosowań aparatów tabletu.
Robienie zdjęć za pomocą tabletu
Wykonaj czynności opisane w tym rozdziale, aby zrobić zdjęcie za pomocą aparatu tabletu.
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony aplikacji Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Dotknij ikony po lewej stronie środkowego kółka, a następnie dotknij ikony aparatu.
  Rys. : Aparat
  Aparat
 3. Użyj gestów zsunięcia i rozsunięcia, aby powiększyć lub pomniejszyć obiekt. Zsuń (pomniejszenie) lub rozsuń (powiększenie) dwa palce na ekranie.
 4. Dotknij niebieskiego kółka lub przycisków głośności +/- w celu przechwytywania obrazu.
Robienie zdjęć panoramicznych za pomocą tabletu
Aplikacja Aparat umożliwia wykonanie zdjęć panoramicznych przez automatyczne połączenie wielu obrazów robionych podczas przesuwania aparatu. Wykonaj poniższe czynności, aby zrobić zdjęcie panoramiczne tabletem:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony aplikacji Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Dotknij ikony po lewej stronie środkowego kółka, a następnie wybierz ikonę panoramy.
  Rys. : Panorama
  Panorama
 3. Skadruj obraz w prawej lub w lewej części miejsca, w którym chcesz zacząć zdjęcie panoramiczne.
 4. Dotknij niebieskiego koła i powoli przesuwaj tablet w poziomie w lewo lub w prawo, utrzymując stałą wysokość.
  W dolnej części ekranu wyświetlany jest niebieski pasek postępu, który wskazuje, jaka część panoramy została zarejestrowana. Jeżeli ruch będzie zbyt szybki, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
    Uwaga:
  W celu uzyskania najlepszych efektów należy trzymać tablet oburącz, zachowywać jak najbardziej równą wysokość i poruszać nim powoli.
 5. Aby zakończyć zdjęcie panoramiczne, ponownie dotknij niebieskiego koła bądź kontynuuj rejestrowanie aż do zapełnienia niebieskiego paska postępu.
 6. Po zakończeniu rejestrowania panoramy odczekaj chwilę, aby obraz został przetworzony i zapisany.
Robienie fotosfery za pomocą tabletu
Aplikacja Aparat może służyć do wykonania zdjęcia typu fotosfera z wieloma obrazami automatycznie łączonymi ze sobą w celu uchwycenia pełnych widoków otoczenia (360 stopni). Wykonaj poniższe czynności, aby zrobić zdjęcie typu fotosfera za pomocą tabletu:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony aplikacji Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Dotknij ikony po lewej stronie środkowego kółka, a następnie wybierz ikonę Fotosfera.
  Rys. : Fotosfera
  Fotosfera
 3. Trzymaj tablet pionowo i przechyl kamerę, aż środkowe kółko zrówna się z niebieską kropką na ekranie.
 4. Tablet nagra pierwszy fragment fotosfery i pojawi się nowa niebieska kropka. Zrównaj środkowe kółko z niebieską kropką. Powtarzaj czynności za każdym razem, gdy pojawi się nowa niebieska kropka.
    Uwaga:
  Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wyśrodkuj tablet podczas rejestrowania obrazu.
 5. Aby usunąć ostatnie zdjęcia dodane do fotosfery, dotknij przycisku cofnięcia .
 6. Zdjęcie typu fotosfera jest kompletne, gdy wszystkie kąty sceny zostaną zarejestrowane i nie będzie żadnych pustych miejsc na ekranie. Dotknij niebieskiej kropki z białym kwadratem w środku, aby zakończyć robienie zdjęcia typu fotosfera.
  Rys. : Zatrzymaj fotosferę
  Zatrzymaj fotosferę
  Zaczekaj, aż obraz został przetworzony i zapisany.
Nagrywanie filmów za pomocą tabletu
Wykonaj następujące czynności, aby nagrać film, korzystając z aplikacji Aparat w tablecie:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie ikony aplikacji Aparat.
  Rys. : Aplikacja Aparat
  Ikona aplikacji Aparat
 2. Dotknij ikony po lewej stronie środkowego kółka, a następnie wybierz ikonę kamery wideo.
  Rys. : Kamera wideo
  Kamera wideo
 3. Użyj gestów zsunięcia i rozsunięcia, aby powiększyć lub pomniejszyć obiekt. Zsuń (pomniejszenie) lub rozsuń (powiększenie) dwa palce na ekranie.
 4. Dotknij czerwonego koła, aby rozpocząć nagrywanie.
    Uwaga:
  Podczas nagrywania można robić zdjęcia, dotykając ekranu. Podczas robienia zdjęcia wokół obrazu wyświetlana jest czerwona ramka. Filmowanie nie zostanie zakłócone.
 5. Dotknij czerwonego koła z białym kwadratem w środku, aby zatrzymać nagrywanie.
Zmiana ustawień aparatu tabletu
Ustawienia aplikacji Aparat mogą zmieniać opcje ekspozycji, trybu Flash (tj. lampy błyskowej, jeżeli jest) i innych opcji kamery. W aplikacji Aparat kliknij lub dotknij białego konturu koła albo dotknij i przytrzymaj dowolne miejsce ekranu, aby wyświetlić ustawienia aparatu.
  Uwaga:
Opcje ustawień są niedostępne w trybie robienia zdjęcia panoramicznego lub fotosfery.
Ustawienia zdjęć robionych za pomocą tabletu
Następujące ustawienia są dostępne dla funkcji aparatu w aplikacji Aparat w systemie Android:
 • HDR (wysoki zakres dynamiki): Ustawienie HDR tworzy zdjęcia o mniejszym kontraście pomiędzy obszarami ekspozycji intensywnie oświetlonymi a ciemnymi. Obszary zdjęcia, które mogłyby pozostać ciemne w regularnej ekspozycji (cienie) są rozjaśnione, a jasne obszary są przyciemnione, co daje w rezultacie zdjęcie z wyraźniejszymi szczegółami. Dotknij opcji HDR , aby włączyć lub wyłączyć ustawienie.
  Rys. : HDR
  HDR
 • Ekspozycja: Dotknij ikony korekcji naświetlenia w celu zmiany wartości naświetlenia, tworząc obrazy jaśniejsze lub ciemniejsze. Wybierz wartość ujemną (-1 lub -2), aby przyciemnić obrazy, lub wartość dodatnią (+1 lub +2), aby rozjaśnić obrazy. Ustaw wartość naświetlenia na 0, aby wyłączyć korekcję naświetlenia
  Rys. : Wartość naświetlenia
  Wartość naświetlenia
 • Tryb Flash (w tabletach wyposażonych w lampę błyskową): Użyj ustawienia trybu Flash, aby włączyć automatyczne korzystanie z lampy błyskowej lub włączać i wyłączać lampę.
  Rys. : Tryb flash
  Tryb flash
 • Przełącz aparaty: Dotknij ikony z obracającym się aparatem, aby przełączyć między przednim a tylnym aparatem.
  Rys. : Przełącz między przednim a tylnym aparatem
  Przełącz między przednim a tylnym aparatem
 • Lokalizacja: Opcja umożliwia nagrywanie lokalizacji, czyli miejsca wykonania zdjęcia, oraz zapisuje dane lokalizacji w szczegółach właściwości pliku zdjęcia. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie lokalizacji, dotknij ikony Ustawienia i ikony Lokalizacja .
  Rys. : Lokalizacja (wyłączone)
  Ustawienie Lokalizacja wyłączone
 • Zegar odliczania: Zegar odliczania opóźnia migawkę, pozwalając ustawić czas oczekiwania (od 1 do 60 sekund) na zrobienie przez aparat zdjęcia. Dotknij ikony zegara odliczania i ustaw czas odliczania. Wybierz, czy chcesz, aby tablet generował sygnały dźwiękowego podczas odliczania, a następnie naciśnij przycisk Gotowe.
  Rys. : Zegar odliczania
  Zegar odliczania
 • Rozmiar zdjęcia: Ustawienie Rozmiar zdjęcia pozwala zmienić wielkość pliku i rozdzielczość robionych zdjęć. Dotknij ikony Ustawienia , a następnie ikony Rozmiar . Wybierz rozmiar zdjęcia w megapikselach. Opcje rozmiaru różnią się w zależności od modelu tabletu.
  Rys. : Rozmiar zdjęcia (przykład)
  Rozmiar zdjęcia z różnymi opcjami megapikseli
 • Balans bieli: Możliwość dostosowania balansu bieli do ciepłego lub zimnego oświetlenia sprawia, że barwy na obrazie są bardziej naturalne. Dotknij ikony Ustawienia , a następnie dotknij wskaźnika balansu bieli, aby wybrać balans bieli odpowiadający bieżącym warunkom oświetlenia (od lewej do prawej): Żarzące się, Fluorescencyjne, Automatyczne (domyślnie), Światło dzienne lub Zachmurzenie.
  Rys. : Balans bieli
  Opcje oświetlenia balansu bieli
 • Tryb sceny: Wybór trybu sceny dostosowuje ustawienia aparatu do określonych warunków, w których robione jest zdjęcie. Dotknij ikony Ustawienia , a następnie opcji SCE, aby wybrać tryb żądany tryb (od lewej do prawej): Akcja, Noc, (brak), Zachód słońca.
  Rys. : Tryb sceny
  Tryb sceny
Ustawienia wideo tabletu
Następujące ustawienia są dostępne dla funkcji kamery wideo w aplikacji Aparat w systemie Android:
 • Balans bieli: Możliwość dostosowania balansu bieli do ciepłego lub zimnego oświetlenia sprawia, że barwy na obrazie są bardziej naturalne. Dotknij wskaźnika balansu bieli, aby wybrać balans bieli odpowiadający bieżącym warunkom oświetlenia (od lewej do prawej): Żarzące się, Fluorescencyjne, Automatyczne (domyślnie), Światło dzienne lub Zachmurzenie.
  Rys. : Balans bieli
  Opcje oświetlenia balansu bieli
 • Przełącz aparaty: Dotknij ikony z obracającą się kamerą, aby przełączyć między przednim a tylnym aparatem.
  Rys. : Przełącz między przednim a tylnym aparatem
  Przełącz między przednim a tylnym aparatem
 • Tryb Flash (w tabletach wyposażonych w lampę błyskową): Dotknij wskaźnika Flash, aby włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Kontrolka świeci, gdy lampa błyskowa jest włączona w trybie wideo.
  Rys. : Tryb flash
  Tryb flash
 • Poklatkowy: Wybierz ustawienie Poklatkowy i ustaw interwał, aby utworzyć wideo poklatkowe. Kamera rejestruje pojedyncze klatki w regularnych interwałach po to, aby podczas odtwarzania wideo zapisane obrazy zmieniały się znacznie szybciej niż w czasie normalnym. Dotknij ikony Ustawienia , pozycji WYŁ./WŁ. dla ustawienia Poklatkowy, wybierz żądany interwał, a następnie dotknij pozycji Gotowe.
  Rys. : Interwał wideo poklatkowego
  Interwał wideo poklatkowego
 • Jakość wideo: Zmień rozdzielczość i rozmiar pliku wideo za pomocą ustawienia Jakość wideo. Dotknij ikony Ustawienia , a następnie pozycji Jakość wideo. Wybierz preferowaną jakość wideo.
  Rys. : Jakość wideo
  Jakość wideo
 • Miejsce zapisu: Ustawienie Miejsce zapisu rejestruje lokalizację, w której nagrano film. Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie lokalizacji, dotknij ikony Ustawienia , po czym dotknij pola wyboru obok opcji Miejsce zapisu.
  Rys. : Miejsce zapisu
  Miejsce zapisu
Inne aplikacje do obsługi aparatu dla systemu Android
Inne aplikacje, których można używać do obsługi aparatów tabletu, są dostępne w witrynie Google Play Store (w języku angielskim).

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...