Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - korzystanie z programu CyberLink PowerDirector do przeprowadzenia cyfrowej edycji plików wideo (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych i przenośnych HP z programem CyberLink i PowerDirector i systemem Windows 8.
CyberLink PowerDirector jest programem do cyfrowej edycji wideo umożliwiającym tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów wideo oraz pokazów slajdów ze zdjęciami, które można wysłać znajomym pocztą elektroniczną, nagrać na dysk lub przekazać do Internetu. Program PowerDirector trzy tryby edycji nośników: Edytor z kompletem funkcji, Łatwy edytor i Kreator pokazu slajdów.
Uwaga:
Niniejszy dokument zawiera podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z programu CyberLink PowerDirector. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji pomocy programu CyberLink PowerDirector. Aby uzyskać dostęp do pomocy dla aplikacji CyberLink PowerDirector, kliknij ikonę Pomoc z poziomu jednego z programów do edycji, a następnie wybierz Pomoc programu PowerDirector z menu.

Uruchamianie programu CyberLink PowerDirector

Aby otworzyć oprogramowanie CyberLink PowerDirector, skorzystaj z jednej z następujących metod.
 1. Na ekranie startowym wpisz CyberLink PowerDirector, aby otworzyć panel wyszukiwania.
 2. Kliknij pozycję CyberLink PowerDirector na liście wyników.
 3. Program PowerDirector powoduje wyświetlenie menu głównego programu PowerDirector.
  Rys. : Menu główne programu PowerDirector
  Menu główne programu PowerDirector
  Menu umożliwia trzy sposoby tworzenia plików multimedialnych:
  • Edytor z kompletem funkcji zapewnia pełny dostęp do wszystkich funkcji używanych do przechwytywania, edycji i tworzenia nośników.
  • Prosty edytor pozwala na łatwe tworzenie materiałów wideo z posiadanych plików multimedialnych.
  • Kreator pokazu slajdów służy do tworzenia pokazu slajdów ze zdjęciami.

Używanie Edytora z kompletem funkcji programu PowerDirector

Edytor z kompletem funkcji umożliwia pełny dostęp do wszystkich funkcji służących do przechwytywania, edycji i tworzenia nośników.
 1. Kliknij Edytor z kompletem funkcji w menu głównym programu CyberLink PowerDirector.
  Rys. : Menu główne programu PowerDirector
  Menu główne programu PowerDirector z wyróżnioną pozycję Edytor z kompletem funkcji
 2. Program PowerDirector powoduje wyświetlenie okna Edytuj.
   Rys. : Okno Edytuj programu PowerDirector
   Okno Edytuj programu PowerDirector
  1. Okno Biblioteka
  2. Obszar roboczy

Używanie Łatwego edytora programu PowerDirector

Za pomocą Łatwego edytora można szybko utworzyć wideo z listy plików multimedialnych.
 1. Kliknij polecenie Łatwy edytor w menu głównym programu CyberLink PowerDirector.
  Rys. : Menu główne programu PowerDirector
  Menu główne programu PowerDirector z wyróżnionym programem Łatwy edytor
 2. Zostanie wyświetlone okno Kreator Magic Movie.
  Kliknij ikonę Importuj multimedia aby importować pliki multimedialne. Gdy wszystkie pliki multimedialne zostaną zaimportowane, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku.
  Rys. : Dodawanie plików źródłowych za pomocą Kreatora Magic Movie
  Okno Dodawanie plików źródłowych za pomocą kreatora Magic Movie
 3. Z menu Styl wybierz szablon, który zamierzasz użyć do filmu. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku.
  Rys. : Okno Wybieranie stylu za pomocą kreatora Magic Movie
  Okno Wybieranie stylu za pomocą kreatora Magic Movie
 4. Na ekranie Zmiany dodaj muzykę w tle, dostosuj poziom audio i określ czas trwania filmu.
  Rys. : Ekran Dodawanie muzyki
  Ekran Dodawanie muzyki
  • Kliknij przycisk Dodaj muzykę, aby przeglądać ścieżki muzyczne, które zostaną dodane do filmu.
  • Przesuń suwak, aby ustawić stopień między muzyką i wideo.
  • Ustaw czas trwania filmu.
  Po dodaniu całej muzyki i wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Dalej,aby przejść do kolejnego kroku.
 5. Wyświetlanie podglądu filmu.
  Rys. : Wyświetlanie podglądu filmu.
  Wyświetlanie podglądu filmu.
  Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Wstecz, aby wrócić i wprowadzić zmiany. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ostatniego kroku.
 6. W menu Produkcja kliknij polecenie Utwórz wideo, a następnie kliknij przycisk Koniec, aby utworzyć film.
  Rys. : Utwórz wideo
  Utwórz wideo
 7. Wykonaj kroki z okna Tworzenie gotowego filmu, aby utworzyć plik filmowy.
 8. Jeśli chcesz utworzyć dysk, wykonaj kroki z polecenia Nagrywanie filmu na dysk.

Korzystanie z Kreatora pokazów slajdów w programie PowerDirector

Korzystaj z Kreatora pokazu slajdów, aby utworzyć wideo z pokazu slajdów utworzonego przy użyciu zdjęć.
 1. W menu głównym programu PowerDirector kliknij polecenie Kreator pokazów slajdów.
  Rys. : Menu główne programu PowerDirector
 2. Zostanie wyświetlone menu Kreatora pokazów slajdów.
  Kliknij przycisk Importuj multimedia, aby importować zdjęcia. Gdy wszystkie zdjęcia zostaną zaimportowane, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku.
  Rys. : Dodawanie plików multimedialnych w Kreatorze pokazów slajdów
  Dodawanie zdjęć za pomocą Kreatora pokazów slajdów
 3. Na ekranie Styl i Muzyka wybierz styl pokazu slajdów.
  1. Kliknij przycisk Dodaj muzykę i przeglądaj pliki muzyczne.
  2. Kliknij kartę Muzyczne preferencje, aby wprowadzić następujące zmiany w muzyce, następnie kliknij przycisk OK:
   • Zaznacz opcje Stopniowe pojawianie się i Stopniowe zanikanie.
   • Przytnij plik audio poprzez przesuwanie suwaka.
   • Wyreguluj głośność.
    Rys. : Wybierz styl i muzykę
    Wybierz styl i muzykę
  3. Po wybraniu stylu i muzyki kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić podgląd pokazu slajdów.
 4. Wyświetl pokaz slajdów w oknie Podgląd.
  Rys. : Okno podglądu slajdów
  Okno podglądu slajdów
  1. Aby dodać do pokazu slajdów funkcje niestandardowe, kliknij polecenie Dostosuj. Wprowadź zmiany na wyskakującym ekranie, a następnie kliknij przycisk OK, aby powrócić do ekranu Podglądu:
   • Dodawanie lub usuwanie zdjęć.
   • Wybierz maksymalną liczbę zdjęć za pomocą suwaka.
   • Zmień kolejność zdjęć w pokazie slajdów.
   • Ustaw na zdjęciu obszar ostrości.
  2. Aby zmienić styl lub muzykę, kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu Styl i muzyka.
  3. Kliknij przycisk Dalej, aby utworzyć pokaz slajdów.
 5. Zostanie wyświetlony ekran Produkcja. Wybierz opcję Utwórz wideo, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć wideo.
  Rys. : Utwórz wideo
  Utwórz wideo
 6. Wykonaj kroki z okna Tworzenie gotowego filmu, aby utworzyć plik filmowy.
 7. Jeśli chcesz utworzyć dysk, wykonaj kroki z polecenia Nagrywanie filmu na dysk.

Dodatkowe zasoby

Szczegółowe informacje na temat korzystania z wszystkich funkcji CyberLink PowerDirector należy pobrać kopię instrukcji z witryny internetowej CyberLink.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...