Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Korzystanie z programu CyberLink Power2Go do tworzenia, nagrywania i kopiowania płyt (Windows 8)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych i przenośnych HP z programem CyberLink Power2Go i systemem Windows 8.
Program Power2Go umożliwia tworzenie, nagrywanie i kopiowanie dysków zawierających dane, muzykę i wideo.
Skorzystaj z instrukcji w niniejszym dokumencie, aby wykonać zadania dostępne w programie CyberLink Power2Go 8.
Uwaga:
Niniejszy dokument zawiera podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z programu CyberLink Power2Go. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w sekcji pomocy programu CyberLink Power2Go. Aby uzyskać dostęp do sekcji pomocy programu Power2Go, kliknij ikonę pomocy.

Otwieranie programu Power2Go

Aby uruchomić program Power2Go, wykonaj następujące czynności:
 1. Na ekranie startowym wpisz CyberLink Power2Go, aby otworzyć panel wyszukiwania.
 2. Kliknij pozycję CyberLink Power2Go na liście wyników.
  Rys. : Wyniki wyszukiwania
  Wyniki wyszukiwania
 3. Program Power2Go zostaje uruchomiony i zostaje wyświetlone menu główne.
  Rys. : Menu główne programu Power2Go
  Menu główne programu Power2Go

Ustawianie preferencji

CyberLink Power2Go udostępnia wiele ustawień umożliwiających modyfikację działania aplikacji. Preferencje należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu programu CyberLink Power2Go. Ustawienia są zapisywane w programie CyberLink Power2Go aż do następnej ich modyfikacji.
Aby ustawić lub zmienić preferencje, kliknij ikonę Preferencji w prawym górnym rogu menu głównego.
Na karcie Ogólne zostanie wyświetlone okno preferencji.
Rys. : Karta Ogólne
Karta Ogólne w oknie preferencji
Użyj kart w oknie preferencji, aby ustawić preferencje programu CyberLink Power2oGo.
Karta Ogólne :
 • Ustaw katalog Tymczasowy w celu określenia katalogu roboczego, w którym program CyberLink Power2Go będzie zapisywał pliki tymczasowe podczas nagrywania.
 • Wybierz opcję Wydrukuj etykietę po nagraniu, aby automatycznie uruchomić aplikację CyberLink LabelPrint po zakończeniu nagrywania dysku.
 • Skorzystaj z opcji Zresetuj wszystkie monity „Nie pytaj mnie o to ponownie”, aby zresetować ustawienie dotyczące wyświetlania okien dialogowych z przypomnieniem. Kliknij przycisk Resetuj, aby zresetować przypomnienia.
 • Wybierz opcję Podczas uruchamiania systemu Windows uruchom gadżet nagrywania z pulpitu, aby gadżet CyberLink Power2Go uruchamiał się podczas rozruchu systemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tej opcji, kliknij tutaj. Jest to jednorazowa procedura, której nie trzeba ustawiać dla każdego projektu osobno.
Rys. : Karta Pojemność
Karta Pojemność
Karta Pojemność: Ustaw niestandardowy rozmiar dysku CD, jeżeli może on pomieścić więcej niż 700 MB.
 • Wybierz opcję Automatyczne wykrywanie, aby włączyć automatyczne wykrywanie rozmiaru dysku w programie CyberLink Power2Go.
 • Zaznacz opcję Zmień pojemność dysku CD-R/RW, a następnie wprowadź nowy rozmiar w polu Minuty, aby ręcznie ustawić rozmiar dysku.
Rys. : Karta Baza danych
Karta Baza danych
Karta Baza danych: Wybierz opcję Automatycznie wyszukuj informacje na temat albumu/dysku z Internetu, aby program CyberLink Power2Go automatycznie wyszukiwał informacje na temat utworów i albumów podczas zgrywania plików audio.
Rys. : Karta Język
Karta Język
Karta Język:
 • Wybierz opcję Użyj domyślnego języka systemu, aby wyświetlić język ustawiony jako domyślny w systemie operacyjnym komputera.
 • Wybierz opcję Określony przez użytkownika, a następnie wybierz język z listy rozwijanej, aby użyć języka innego niż ustawiony jako domyślny w systemie operacyjnym komputera.

Tworzenie dysku z danymi

Program Power2Go umożliwia nagrywanie plików z danymi na dysk. Dysku można używać na innych komputerach, które umożliwiają czytanie takich samych typów dysków i danych.
Aby utworzyć dysk z danymi, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włóż pustą płytę z możliwością nagrywania do napędu CD, DVD lub Blu-ray.
 2. Uruchom program Power2Go.
 3. W menu głównym wybierz opcję Dysk z danymi.
  Rys. : Tworzenie dysku z danymi
  Tworzenie dysku z danymi
 4. Wybierz typ dysku do utworzenia, klikając opcję CD, DVDlub Blu-ray Disc.
  Uwaga:
  Niektóre typy dysków mogą nie być dostępne, jeśli stacja dysków CD, DVD lub Blu-ray w komputerze nie jest z nimi zgodna.
  Nastąpi otwarcie okna obszaru roboczego.
   Rys. : Obszar roboczy
   Obszar roboczy
  1. Okno multimediów (pliki multimediów/danych w komputerze)
  2. Zawartość dysku (pliki multimediów/danych do nagrania na dysku)
  3. Ikona dodawania plików
  4. Przycisk nagrywania
 5. W oknie multimediów zaznacz pliki lub foldery do nagrania na dysku.
 6. Przeciągnij zaznaczone pliki do okna zawartości dysku lub kliknij ikonę Dodawania plików.
 7. Po dodaniu wszystkich plików do okna zawartości dysku, kliknij przycisk Nagrywaj teraz .
 8. Aby ustawić opcje konfiguracji dla bieżącego zadania, zostanie wyświetlone okno Ustawienia/Informacje. Ustaw opcje konfiguracji na karcie ustawień/informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu użycia karty ustawień/informacji, kliknij tutaj.
 9. Kliknij przycisk Nagrywaj.
  Za pomocą programu Power2Go odbywa się nagrywanie dysku.

Tworzenie dysku z zabezpieczonymi danymi

Można nagrać dysk chroniony hasłem, by zapobiec uzyskaniu dostępu do poufnych danych bez użycia hasła. Aby zapewnić większą ochronę i prywatność, można też szyfrować nazwy plików.
Aby utworzyć dysk z zabezpieczonymi danymi, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż pustą płytę z możliwością nagrywania do napędu CD, DVD lub Blu-ray.
 2. Uruchom program Power2Go.
 3. W menu głównym wybierz opcję Dysk z danymi.
  Rys. : Tworzenie dysku z danymi
  Tworzenie dysku z danymi
 4. Zostanie wyświetlone okno dysku z danymi.
 5. Wybierz typ dysku do utworzenia, klikając opcję CD, DVDlub Blu-ray Disc.
  Uwaga:
  Niektóre typy dysków mogą nie być dostępne, jeśli stacja dysków CD, DVD lub Blu-ray w komputerze nie jest z nimi zgodna.
  Nastąpi otwarcie okna obszaru roboczego.
   Rys. : Obszar roboczy
   Obszar roboczy
  1. Okno multimediów (pliki multimediów/danych w komputerze)
  2. Okno zawartości dysku (pliki multimediów/danych do nagrania na dysku)
  3. Ikona dodawania plików
  4. Przycisk nagrywania
  5. Ikona dysku z zabezpieczonymi danymi
 6. W oknie obszaru roboczego kliknij ikonę Dysku z zabezpieczonymi danymi.
  Zostanie wyświetlone okno z hasłem.
  Rys. : Hasło do zabezpieczonych plików
  Hasło do zabezpieczonych plików
 7. W oknie Wpisz hasło dla zabezpieczonych plików, kliknij przycisk radiowy, aby wybrać poziom zabezpieczeń.
 8. Wprowadź hasło dla dysku z zabezpieczonymi danymi w polu Hasła. Następnie wpisz to samo hasło w polu Potwierdź hasło. W razie potrzeby wprowadź przypomnienia hasła w polu Przypomnienia hasła.
 9. Kliknij pole wyboru opcji Ukryj nazwy plików na zabezpieczonym dysku, aby zaszyfrować nazwy plików na dysku.
 10. Kliknij przycisk OK.
  Nastąpi ponowne otwarcie okna obszaru roboczego.
  1. Rys. : Obszar roboczy dysków z zabezpieczeniami
   Obszar roboczy z oknami zabezpieczonych i niezabezpieczonych danych
  2. Okno multimediów (pliki multimediów/danych w komputerze)
  3. Okno zabezpieczonych danych
  4. Okno niezabezpieczonych danych
 11. Użyj okna multimediów, aby znaleźć i wybrać pliki do nagrania na dysku. Następnie przeciągnij pliki do okna zabezpieczonych danych (zaznaczone na różowo) lub do okna niezabezpieczonych danych. Ewentualnie kliknij w oknie zabezpieczonych lub niezabezpieczonych danych, wybierz pliki, a następnie kliknij ikonę Dodawania plików , aby dodać pliki do okna.
 12. Po dodaniu wszystkich plików kliknij przycisk Nagrywaj teraz.
 13. Aby ustawić opcje konfiguracji dla bieżącego zadania, zostanie wyświetlone okno Ustawienia/Informacje. Ustaw opcje konfiguracji na karcie ustawień/informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu użycia karty ustawień/informacji, kliknij tutaj.
 14. Kliknij przycisk Nagrywaj.
  Za pomocą programu Power2Go odbywa się nagrywanie dysku.

Tworzenie dysku muzycznego

Można nagrywać pliki audio (w formacie MP3, WAV lub WMA) na dysku CD lub DVD w formacie MP3 lub WMA; lub tworzyć tradycyjne dyski CD audio, które można odtwarzać na odtwarzaczu CD.
Uwaga:
W zależności od nagrywarki w komputerze opcja ta może być niedostępna.
Aby utworzyć dysk muzyczny, należy wykonać następujące czynności:
 1. Włóż pustą płytę z możliwością nagrywania do stacji dysków CD i DVD.
 2. Uruchom program Power2Go.
 3. W menu głównym wybierz opcję Dysk muzyczny.
  Rys. : Dysk muzyczny
  Dysk muzyczny
 4. Wybierz typ dysku do utworzenia, klikając opcję Audio CD, WMA CD lub WMA Disc.
  Zostanie wyświetlony obszar roboczy.
  1. Rys. : Obszar roboczy
   Obszar roboczy
  2. Okno multimediów (pliki multimediów/danych w komputerze)
  3. Okno zawartości dysku
  4. Przycisk nagrywania
 5. W oknie multimediów zaznacz pliki lub foldery audio do nagrania na dysku.
 6. Przeciągnij zaznaczone pliki lub foldery do okna zawartości dysku lub kliknij ikonę Dodawania plików.
  Uwaga:
  Aby wyodrębnić ścieżkę audio z klipu wideo na dysk CD audio, dodaj plik klipu wideo do okna zawartości dysku.
 7. Aby dodać informacje tekstowe do każdej pozycji, takie jak tytuły piosenek i nazwiska kompozytorów, wykonaj następujące czynności.
  1. W oknie zawartości dysku kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder.
  2. Następnie w menu rozwijanym kliknij opcję Edytuj tekst dysku CD i wpisz odpowiednie informacje w polach.
  3. Kliknij przycisk OK.
 8. Po dodaniu wszystkich plików muzycznych do okna zawartości dysku, kliknij przycisk Nagrywaj teraz.
 9. Aby ustawić opcje konfiguracji dla bieżącego zadania, zostanie wyświetlone okno Ustawienia/Informacje. Ustaw opcje konfiguracji na karcie ustawień/informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu użycia karty ustawień/informacji, kliknij tutaj.
 10. Kliknij przycisk Nagrywaj.
  Za pomocą programu Power2Go odbywa się nagrywanie dysku.

Tworzenie dysku wideo

Do nagrania folderu DVD na dysk DVD można użyć opcji Video Disc.
Aby zgrać folder DVD na dysk, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż pustą płytę DVD z możliwością nagrywania do stacji dysków CD i DVD.
 2. Uruchom program Power2Go.
 3. W menu głównym wybierz opcję Dysk wideo.
  Rys. : Dysk wideo
  Dysk wideo
 4. W menu głównym wybierz opcję Nagraj folder DVD. Zostanie wyświetlone okno nagrywania folderu DVD.
  Rys. : Nagraj folder DVD
  Nagraj folder DVD
 5. W polu Z: wybierz folder do nagrania.
 6. W polu Do: zmień nazwę dysku w razie potrzeby. Następnie wybierz docelową stację dysków.
  Uwaga:
  Jeśli komputer ma tylko jedną stację dysków CD, DVD lub Blu-ray, źródłowa i docelowa stacja dysków są takie same. CyberLink Power2Go skopiuje dane z dysku źródłowego, dysk źródłowy zostanie wysunięty, a następnie pojawi się monit o włożenie pustego dysku z możliwością nagrywania.
 7. Ustaw prędkość zapisu. Wybierz prędkość zapisu z listy rozwijanej. Włącz tę opcję, by mieć pewność, że nie będzie zakłóceń w trakcie zapisywania danych na dysku. Cały proces zajmie więcej czasu, ale zmniejszy się prawdopodobieństwo utworzenia nieprawidłowego dysku. (Wybór prędkości zapisu jest możliwy tylko wtedy, gdy system jest wyposażony w kilka czytników optycznych.)
 8. Określ liczbę kopii do nagrania.
 9. Aby przeprowadzić symulację zapisu przed nagrywaniem dysku, wybierz pozycję Przeprowadź symulację zapisu. Włącz tę opcję, aby sprawdzić, czy za pomocą nagrywarki można zapisywać dane na dysk przy wybranej prędkości bez występowania błędów. Jeśli dysk nagrywano wcześniej przy użyciu takiej samej wybranej konfiguracji, symulacja zapisu nie jest wymagana.
 10. Kliknij przycisk Nagrywaj.
  Za pomocą programu Power2Go odbywa się nagrywanie dysku.
Uwaga:
Opcja nagrywania plików wideo na dysku Video CD (VCD) lub dysku DVD-Video wymaga aktualizacji do programu Power2Go.
Kliknij ikonę aktualizacji, aby otworzyć menu Aktualizacja.

Tworzenie dysku galerii zdjęć

Użyj opcji Dysk galerii zdjęć, aby utworzyć dysk CD lub DVD, który działa na komputerze. Dysku można używać do przeglądania kolekcji zdjęć lub odtwarzania pokazu slajdów w dołączonej przeglądarce.
Rys. : Dysk galerii zdjęć
Ilustracja przedstawiająca ekran galerii zdjęć
Użyj opcji Galeria zdjęć, aby utworzyć dysk z prezentacją zdjęć, który działa na komputerze. Dysku można używać do przeglądania kolekcji zdjęć i odtwarzania pokazów slajdów w dołączonej przeglądarce. Utworzenie dysku Galeria zdjęć wymaga aktualizacji do programu Power2Go. Kliknij ikonę Aktualizacji, aby otworzyć menu Aktualizacja.

Tworzenie dysku Odzyskiwanie systemu

Użyj opcji Odzyskiwanie systemu w celu utworzenia dysku odzyskiwania systemu, którego można użyć do przywrócenia komputera, jeśli system Windows przestanie działać.
Rys. : Ekran odzyskiwania systemu
Ekran odzyskiwania systemu
Utwórz dysk odzyskiwania systemu w celu przywrócenia komputera do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia poważnego problemu. Tworzenie dysku odzyskiwania systemu wymaga aktualizacji do programu Power2Go. Kliknij ikonę Aktualizacji, aby otworzyć menu Aktualizacja.

Korzystanie z funkcji Kopiuj dysk

Funkcji Kopiuj dysk można używać do kopiowania z jednego dysku na drugi, kopiowania z dysku do folderu na komputerze lub nagrywania obrazu z dysku.

Korzystanie z narzędzi dysku

Narzędzia dysku umożliwiają wykonanie różnych funkcji, takich jak wymazywanie dysku, tworzenie dysku do różnych nośników oraz zgrywanie dysku CD audio.

Korzystanie z gadżetu nagrywania z pulpitu

Gadżet nagrywania z pulpitu CyberLink Power2Go umożliwia szybkie i łatwe nagrywanie dysków. Ikona gadżetu nagrywania z pulpitu Power2Go Desktop Burning znajduje się na pulpicie.
Rys. : Gadżet nagrywania z pulpitu
Gadżet nagrywania z pulpitu

Dostęp do gadżetu nagrywania z pulpitu

Aby dodać gadżet nagrywania z pulpitu Power2Go do pulpitu systemu Windows 8, należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom Power2Go
 2. Kliknij ikonę preferencji.
 3. Wybierz kartę Ogólne.
  Rys. : Karta Ogólne w oknie preferencji
  Karta Ogólne w oknie preferencji
 4. Kliknij pole wyboru opcji Uruchom gadżet nagrywania z pulpitu podczas uruchamiania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.
  Rys. : Uruchom gadżet nagrywania z pulpitu podczas uruchamiania systemu Windows
  Uruchom gadżet nagrywania z pulpitu podczas uruchamiania systemu Windows
 5. Uruchom ponownie komputer, otwierając panel funkcji, wybierając Zasilanie i wybierając Uruchom ponownie.
 6. Po ponownym uruchomieniu na pulpicie zostanie wyświetlona ikona gadżetu nagrywania z pulpitu.
Gadżet nagrywania z pulpitu Power2Go udostępnia następujące funkcje:
Gadżet nagrywania z pulpitu
Funkcja Power2Go
Gadżet dysku z danymi
Gadżet dysku z danymi
Przeciągnij pliki danych do ikony, aby nagrać dysk danych.
Gadżet dysku CD Audio
Gadżet dysku CD Audio
Przeciągnij pliki muzyczne do ikony, aby nagrać muzyczny dysk CD Audio.
Wszystkie muzyczne dyski CD nagrane za pomocą gadżetu nagrywania z pulpitu Power2Go są nagrywane w formacie CD Audio.
Przeciąganie plików wideo do ikony dysku audio powoduje wyodrębnienie i nagranie audio z plików wideo.
Gadżet dysku wideo
Gadżet dysku wideo
Przeciągnij pliki wideo do tej ikony, aby nagrać dysk filmowy.
Przeciągnij pliki z obrazem do ikony dysku wideo, aby nagrać pokaz slajdów, pliki wideo, dysk wideo, pliki z obrazem jak i pliki wideo lub aby nagrać dysk z wideo i pokazem slajdów.
W pokazach slajdów utworzonych za pomocą gadżetu nagrywania z pulpitu Power2Go, czas trwania slajdów jest ustawiony domyślnie na trzy sekundy.
Uwaga:
Gadżet dysku wideo wymaga aktualizacji do programu Power2Go.
Aby uaktualnić program Power2Go, kliknij ikonę aktualizacji w menu głównym programu Power2Go.
Gadżet kopiowania dysku
Gadżet kopiowania dysku
Kliknij ikonę nagrywania na gadżecie kopiowania dysku, aby skopiować dysk.

Ustawianie opcji konfiguracji

W sekcjach poniżej opisano, jak korzystać z karty Ustawienia/Informacje w celu skonfigurowania programu CyberLink Power2Go.
Uwaga:
Wyświetlane karty i opcje dostępne na każdej z nich zależą od wybranej funkcji nagrywania.
 • Karta Informacje wyświetla informacje na temat wybranego napędu, dysku w napędzie oraz bieżącego zadania.
  Rys. : Karta Informacje
  Karta Informacje
  Kliknij znak plus obok elementu, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji.
 • Na karcie Dane wyświetlane są opcje nagrywania dysku z danymi, CD Extra lub dysku CD trybu mieszanego.
  Rys. : Karta Dane
  Karta Dane
  Skonfiguruj program CyberLink Power2Go za pomocą ustawień dostępnych na karcie Dane wymienionych poniżej:
  • Utwórz dysk z opcją automatycznego uruchamiania: Po włączeniu tej opcji komputer otworzy wybrany plik automatycznego uruchamiania po włożeniu dysku do napędu. Kliknij przycisk Przeglądaj..., a następnie wyszukaj plik automatycznego uruchamiania, który ma zostać użyty. Po wyłączeniu tej opcji komputer nie podejmuje żadnego działania po włożeniu dysku do napędu.
  • Zmień ikonę dysku: Zmień ikonę, która się pojawi, kiedy dysk jest wyświetlany w eksploratorze Windows. Kliknij przycisk Przeglądaj..., a następnie wyszukaj plik ikony (.ICO), która ma zostać użyta.
  • System plików: Wybierz system plik dysku do nagrywania.
  • Podziel zawartość audio według pojemności dysku: umożliwia automatyczne dzielenie plików do nagrywania na woluminy (porcje) według rozmiaru dysku docelowego.
 • Karta Typowe wyświetla opcje dostępne podczas nagrywania różnych rodzajów dysków.
  Rys. : Karta Typowe
  Karta Typowe
  Skonfiguruj program CyberLink Power2Go za pomocą ustawień dostępnych na karcie Typowe wymienionych poniżej:
  • Nazwa dysku: Wprowadź nazwę dysku. Nazwa dysku pojawia się w odtwarzaczu płyt, kiedy dysk jest odtwarzany.
   Uwaga:
   W programie Power2Go dyskom z danymi są automatycznie przypisywane nazwy MY_DATA z bieżącą datą. Na przykład: MY_DATA_092412.
  • Skorzystaj z oryginalnej daty i godziny: Opcja ta korzysta z oryginalnej daty i godziny plików, które zostaną nagrane na dysk.
  • Skorzystaj z oryginalnej daty i godziny: Ta opcja wykorzystuje bieżącą datę i godzinę w komputerze.
  • Skorzystaj z oryginalnej daty i godziny: Ta opcja umożliwia wpisanie w dostępnych polach wybranej daty i godziny.
 • Karta Nagrywarka wyświetla informacje na temat nagrywarki i opcje umożliwiające kontrolowanie jej funkcji.
  Karta Nagrywarka
  Skonfiguruj program CyberLink Power2Go za pomocą ustawień dostępnych na karcie Nagrywarka wymienionych poniżej:
  • Nagrywarka: Zawiera stację dysków CD lub DVD, która została wybrana jako nagrywarka dysku.
  • Prędkość zapisu: Wybierz prędkość zapisu z listy rozwijanej. Włącz tę opcję, by mieć pewność, że nie będzie zakłóceń w trakcie zapisywania danych na dysku. Cały proces zajmie więcej czasu, ale zmniejszy się prawdopodobieństwo utworzenia nieprawidłowego dysku. (Wybór prędkości zapisu jest możliwy tylko wtedy, gdy system jest wyposażony w kilka czytników optycznych)
  • Kopie: Wprowadź liczbę kopii dysku do nagrywania.
  • Włącz ochronę przed niedopełnieniem buforu: Włączenie tej opcji pomaga zyskać pewność, że zapisywanie danych na dysku odbędzie się bez zakłóceń. (Zakłócenie w przepływie danych może spowodować utworzenie dysku niezdatnego do użytku.)
  • Przeprowadź symulację zapisu: Włącz tę opcję, aby sprawdzić, czy za pomocą nagrywarki można zapisywać dane na dysk przy wybranej prędkości bez występowania błędów. Jeśli włączona jest ochrona przed niedopełnieniem buforu lub dysk nagrywano wcześniej przy użyciu takiej samej wybranej konfiguracji, symulacja zapisu nie jest wymagana.
  • Zamknij dysk (nie można dodawać kolejnych danych): Włącz tę opcję, aby żadne inne dane nie zostały dodane do dysku po bieżącej sesji nagrywania.
  • Weryfikuj zapisane dane: Włącz tę opcję, aby porównać zapisane dane z danymi źródłowymi po zakończeniu nagrywania i zweryfikuj, czy dane zostały zapisane na dysku prawidłowo.
  • Włącz zarządzanie usterkami: Zaznacz tę opcję, aby włączyć program CyberLink Power2Go w celu wykrywania i zarządzania usterkami na dysku.
 • Karta Audio CD wyświetla opcje dotyczące tworzenia muzycznego dysku CD audio, CD Extra lub dysku CD trybu mieszanego.
  Rys. : Karta Audio CD
  Karta Audio CD
  Skonfiguruj program CyberLink Power2Go za pomocą ustawień dostępnych na karcie Audio CD wymienionych poniżej:
  • Włącz tekst dysku CD: Umożliwia ręczne dodanie informacji (nazwy albumu lub wykonawcy) do ścieżek audio w dostępnych polach.
  • Znormalizuj głośność wszystkich ścieżek na dysku CD: Ustaw głośność wszystkich ścieżek audio na dysku CD na takim samym poziomie.
  • Podziel zawartość audio według pojemności dysku: Ta opcja umożliwia automatyczne dzielenie plików do nagrywania na woluminy (porcje) według rozmiaru dysku docelowego.
  • Wprowadź przerwę audio pomiędzy ścieżkami: Dodaje ciszę między ścieżkami. Wpisz odpowiedni czas trwania w polu Sekundy.
 • Karta WMA CD wyświetla opcje dotyczące tworzenia muzycznych dysków WMA.
  Rys. : Karta WMA CD
  Karta WMA CD
  Skonfiguruj program CyberLink Power2Go za pomocą ustawień dostępnych na karcie WMA CD wymienionych poniżej:
  • Jakość: Wybierz odpowiednią jakość z listy rozwijanej.
  • Automatycznie generowana lista odtwarzania: umożliwia utworzenie listy odtwarzania opartej na piosenkach dodanych do dysku.
  • Wprowadź przerwę audio pomiędzy ścieżkami: Dodaje ciszę między ścieżkami. Wpisz odpowiedni czas trwania w polu Sekundy.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...