Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - nie można wykonać zadania HP ePrint

Ten dokument dotyczy podłączonych do Internetu drukarek z usługą ePrint.
Usługa ePrint umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca, które posiada dostęp do Internetu. Zadania drukowania są przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail, korzystając z adresu e-mail drukarki HP. Jeżeli zadanie ePrint nie zostanie wydrukowane, sprawdź połączenie drukarki z Internetem oraz wymagania dotyczące drukowania.

Krok 1: Sprawdź stan drukarki

Aby odbierać zadania ePrint, drukarka musi być podłączona do Internetu.
 1. Wyłącz drukarkę i włącz ponownie, aby usunąć występujące problemy.
 2. Wydrukuj stronę testową z urządzenia znajdującego się w tej samej sieci lokalnej. Jeśli wyświetli się błąd połączenia lub drukarka nie zostanie odnaleziona, oznacza to wystąpienie problemu z połączeniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów połączenia sieciowego drukarki.
 3. W drukarce muszą być włączone usługi sieci Web.
  • Drukarki z ekranem dotykowym lub wyświetlaczem LCD: Dotknij ikony HP ePrint, a następnie dotknij pozycji Ustawienia. Możesz również przejść do menu usług sieci Web w obszarze Konfiguracja sieci lub Ustawienia sieci bezprzewodowej. Stan usług sieci Web jest wyświetlany wraz z instrukcjami uruchomienia.
  • Drukarki bez ekranu dotykowego lub wyświetlacza LCD: Wydrukuj stronę konfiguracji sieci lub stronę autotestu, aby uzyskać adres IP drukarki, a następnie wprowadź go w polu adresu przeglądarki internetowej, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy. Kliknij kartę Usługi sieci Web, aby włączyć tę funkcję.
   Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Włączanie usług sieci Web.
 4. Wyślij zadanie ePrint. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Sprawdź wymagania ePrint dotyczące poczty e-mail i zadań drukowania

Potwierdź, że poprawnie skonfigurowano zadanie HP ePrint, a załącznik jest obsługiwanym typem pliku.
Przykładowy adres e-mail ePrint
 1. Sprawdź następujące wymagania adresu e-mail ePrint.
  • Wprowadź adres e-mail drukarki w polu „Do”: Wprowadzenie kilku adresów e-mail może anulować zadanie drukowania.
  • Dodaj tekst w polu „Temat”: Puste pole tematu może anulować zadanie drukowania.
  • Nie dołączaj więcej niż 10 elementów do wiadomości e-mail: Łączny maksymalny rozmiar wiadomości e-mail nie może przekraczać 10 MB wraz z załącznikami.
 2. Upewnij się, że załączony plik jest zgodny.
  • Zdjęcia: Pliki graficzne muszą być w formacie GIF, JPG, PNG, BMP lub TIFF, a rozdzielczość w pionie i poziomie powinna wynosić przynajmniej 100 pikseli.
  • Dokumenty: Pliki dokumentów muszą być w formacie PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint lub Excel. ePrint nie może drukować dokumentów podpisanych cyfrowo, zaszyfrowanych lub chronionych hasłem.
 3. Upewnij się, że nadawca wiadomości e-mail ma dostęp do usługi ePrint. Zaloguj się do HP Connected, kliknij Moje drukarki, a następnie upewnij się, że w obszarze Dostęp do usługi ePrint znajdują się prawidłowe adresy e-mail.
 4. Upewnij się, że ustawienia usługi ePrint zgadzają się z preferencjami zadań drukowania.
  • Domyślne ustawienia drukowania: Domyślnie ePrint wydrukuje jeden jednostronny wydruk kolorowy z taką samą orientacją, co oryginał. Dokumenty są drukowane w formacie A4 lub letter, natomiast zdjęcia są drukowane na papierze formatu 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 cali).
  • Niestandardowe ustawienia drukowania: Zaloguj się do usługi HP Connected, kliknij Moje drukarki, a następnie w obszarze Preferencje ePrint wybierz opcję druku monochromatycznego, papier zwykły lub fotograficzny i druk dwustronny (dupleks).
 5. Wyślij zadanie ePrint. Jeżeli problem nie ustąpi, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym drukarki

Rozwiązywanie często występujących problemów, które uniemożliwiają połączenie się drukarki z siecią lokalną.
 1. Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej jest włączona w drukarce i że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer lub urządzenie przenośne. Niektóre drukarki mają ikonę komunikacji bezprzewodowej z niebieskim wskaźnikiem na panelu sterowania drukarki. Upewnij się, że kontrolka świeci w sposób ciągły.
 2. Wiele drukarek HP jest wyposażonych w kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej w menu panelu sterowania Sieć lub Sieć bezprzewodowa. Użyj kreatora, aby połączyć drukarkę z siecią.
 3. Umieść drukarkę i komputer bliżej routera, ale nie bliżej niż w odległości 1,8 m. Sygnały sieci bezprzewodowej mogą być słabsze przy większej odległości. Pamiętaj także, aby ustawić drukarkę i komputer tak, aby metalowe przedmioty i urządzenia, które emitują sygnały radiowe, nie zakłócały sygnału sieci bezprzewodowej.
 4. Ponownie uruchom router. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z producentem routera, dostawcą usług internetowych lub administratorem sieci.
 5. Sprawdź ustawienie pasma routera. Wiele routerów może pracować w paśmie częstotliwości zarówno 2,4 GHz, jak i 5,0 GHz, ale nie wszystkie drukarki HP obsługują oba pasma. Upewnij się, że w routerze włączono pasmo 2,4 GHz i emisję. Jeżeli router wykorzystuje osobne nazwy sieci (SSID) dla każdego pasma, połącz drukarkę z identyfikatorem SSID pasma 2,4 GHz.
 6. Zapora sieciowa może blokować dostęp drukarki do komputera. Skonfiguruj zaporę sieciową, aby zezwolić na drukowanie w sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Blokowanie instalacji sterownika lub działania drukarki przez zaporę (Windows).
 7. Drukarka może pomijać automatyczne przypisywanie adresu IP przez DHCP i korzystać z dowolnego adresu IP, który wybierze użytkownik. Użyj menu na panelu przednim, aby wprowadzić adres IP odpowiedni do użytku w sieci lokalnej.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...