Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP - Nie można wykonać zadania HP ePrint wysłanego we wiadomości e-mail

Ten dokument dotyczy drukarek z usługami druku sieciowego obsługujących aplikację HP ePrint.
Po wysłaniu zadania drukowania, używając adresu e-mail ePrint, nic się nie drukuje. Wykonaj te czynności, aby rozwiązać problemy związane z anulowaniem zadania drukowania przez serwer HP ePrint lub komunikatem o błędzie.
Krok 1: Sprawdź stan drukarki i wymagania
Upewnij się, że drukarka jest włączona, skonfigurowana, połączona z siecią, a jej oprogramowanie jest zaktualizowane.
  Uwaga:
Jeżeli drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB, usługa HP ePrint nie będzie działać.
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
 2. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do Internetu.
  • Jeżeli drukarka jest połączona za pomocą połączenia przewodowego (Ethernet), sprawdź kabel i kontrolki na porcie Ethernet drukarki. Jeżeli kabel jest podłączony, zielona dioda połączenia powinna świecić się światłem ciągłym, a pomarańczowa pulsować, sygnalizując przesyłanie danych.
  • Jeśli drukarka jest podłączona za pomocą połączenia bezprzewodowego, sprawdź, czy funkcja połączenia bezprzewodowego jest włączona i czy drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer.
   Niektóre drukarki mają z przodu ikonę sieci bezprzewodowej i niebieską kontrolkę. Upewnij się, że kontrolka świeci w sposób ciągły.
  W razie problemów z połączeniem sieciowym przejdź do części Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w tym dokumencie.
 3. Upewnij się, że Usługi internetowe są włączone. Usługi internetowe muszą być cały czas włączone, aby móc używać usługi HP ePrint.
  Jeżeli w drukarce bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat łączenie z serwerem i Usługi internetowe nie mogą połączyć się z serwerem, przejdź do sekcji połączenie z siecią bezprzewodową kroku Rozwiąż problemy z połączeniem sieciowym w tym dokumencie.
 4. Sprawdź, czy oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Jeżeli oprogramowanie układowe jest nieaktualne, rozwiązanie HP ePrint może nie działać.
  Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, przejdź do opcji Centrum obsługi klienta HP. Wpisz model drukarki, a następnie wyszukaj dokument na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki.
 5. Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki świecą wskaźniki lub wyświetlane są komunikaty o błędzie.
  Jeżeli wystąpił problem, przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP. Wpisz model drukarki, a następnie wyszukaj frazę „migające wskaźniki” lub wyświetlany komunikat o błędzie.
Krok 2: Sprawdź wymagania dotyczące poczty e-mail i zadań drukowania
Sprawdź poniższe wymagania, aby upewnić się, że zadanie HP ePrint zostanie wykonane poprawnie.
 1. Sprawdź, czy w polu Do: wpisano poprawny adres e-mail drukarki .
  Jeśli w polu, w którym wpisano adres e-mail drukarki, znajdują się jeszcze inne adresy e-mail, serwer HP ePrint anuluje zadanie drukowania. Aby wysłać wiadomość również do innych odbiorców, wpisz ich adresy e-mail w polu Kopie do: .
 2. Upewnij się, że wiersz tematu został uzupełniony. Pozostawienie pustego pola w wierszu tematu wiadomości e-mail może spowodować anulowanie zadania drukowania przez serwer HP ePrint.
 3. Sprawdź, czy w skrzynce docelowej poczty e-mail jest wiadomość e-mail z błędem ePrint.
 4. Sprawdź następujące wymagania poczty e-mail rozwiązania HP ePrint:
  • Nie więcej niż 10 załączników na zadanie drukowania wysyłane wiadomością e-mail.
  • Łączny maksymalny rozmiar wiadomości e-mail to 10 MB, wraz z załącznikami.
  • Poniżej przedstawiono obsługiwane formaty plików dokumentów: tekstowe (.txt), PDF, HTML, Microsoft Word (.doc, .docx), Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx) i Microsoft Excel (.xls i .xlsx).
  • Poniżej przedstawiono obsługiwane formaty plików obrazów: .bmp, .gif, .jpg, .png i .tiff.
  • Rozdzielczość pozioma i pionowa obrazów musi wynosić minimalnie 100 pikseli.
  • Dokumenty podpisane cyfrowo, zaszyfrowane lub chronione hasłem nie są obsługiwane przez usługę HP ePrint.
Krok 3: Sprawdź kolejkę historii drukowania (opcjonalne)
Jeżeli używasz serwisu HP Connected do zarządzania zadaniami ePrint, sprawdź historię drukowania w serwisie HP Connected, aby upewnić się, że zadanie drukowania jest w kolejce historii drukowania. Wykonanie zadania drukowania może potrwać kilka minut.
 1. Przejdź do serwisu HP Connected, a następnie zaloguj się na konto.
  Otworzy się karta Moje drukarki i wyświetli się lista podłączonych drukarek.
 2. Kliknij przycisk Historia ePrint dla swojej drukarki.
  Zostanie wyświetlona kolejka historii drukowania. Elementy w historii drukowania tracą ważność po 30 dniach od chwili ich odebrania.
  • Jeżeli zadanie drukowania jest w kolejce, poczekaj, aż plik zadania drukowania zostanie wysłany do drukarki. Drukarka może wykonywać inne zadania drukowania.
   Jeżeli zadanie nie zostanie wydrukowane w ciągu kilku minut, kliknij ikonę Usuń , kliknij przycisk OK, a następnie ponownie wyślij zadanie drukowania.
  • Jeżeli obok zadania drukowania jest wyświetlana ikona błędu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem, a następnie ponownie wyślij zadanie drukowania.
  • Jeżeli zadania drukowania nie ma w kolejce, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Sprawdź listę nadawców upoważnionych rozwiązania HP ePrint (opcjonalne)
Po dodaniu drukarki do konta w serwisie HP Connected dowolna osoba znająca adres e-mail drukarki może drukować na drukarce z obsługą sieci internetowej. Jeżeli w serwisie HP Connected włączono funkcję Tylko nadawcy upoważnieni, upewnij się, że adres e-mail, z którego zadania są wysyłane, jest na liście Nadawcy upoważnieni.
 1. Na karcie Moje drukarki kliknij opcję Ustawienia.
 2. W obszarze Dostęp do usługi ePrint kliknij przycisk Tylko dozwoleni nadawcy, a następnie kliknij przycisk Zarządzaj dozwolonymi nadawcami.
  Zostanie wyświetlona lista nadawców upoważnionych.
  Rys. : Przykład listy Dozwoleni nadawcy
  Przykład listy Dozwoleni nadawcy.
  • Jeżeli adres e-mail jest na liście, przejdź do następnego kroku.
  • Jeżeli adresu e-mail nie ma na liście, w polu tekstowym wprowadź adres e-mail, któremu chcesz przyznać dostęp do usługi, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Wprowadzony adres e-mail wyświetli się na liście Nadawcy upoważnieni.
   Ponownie wyślij zadanie drukowania. Jeżeli nie można wydrukować pliku, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Rozwiąż problemy z połączeniem sieciowym
Aby rozwiązać często występujące problemy z połączeniem, sprawdź następujące elementy, zależnie od typu połączenia. Jeżeli drukarka nie ma aktywnego połączenia internetowego, rozwiązanie HP ePrint nie będzie działać.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu podłączenia drukarki lub jeżeli wyświetla się komunikat o błędzie podczas próby nawiązania połączenia, przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP. Wprowadź model drukarki, a następnie wyszukaj dokument na temat instalacji drukarki w celu ustanowienia połączenia przewodowego lub bezprzewodowego albo dotyczący wyświetlanego komunikatu o błędzie.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...