Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet 6500 - Brak możliwości druku czarnym atramentem i inne problemy z jakością druku

Dokument dotyczy drukarek HP Officejet 6500 oraz Officejet 6500 Wireless All-in-One.
Jakość wydrukowanego dokumentu lub zdjęcia jest niezgodna z oczekiwaniami. Czynności opisane w tym dokumencie mają na celu pomóc użytkownikom w rozwiązaniu problemów z brakiem kolorów lub wyblakłymi kolorami na wydrukach, wydrukami pozbawionymi czarnego lub innych kolorów, wydrukami z rozmazanym lub niewyraźnym tekstem, pasami lub smugami atramentu na wydrukach i innymi problemami z jakością drukowania.

Krok 1: Używaj oryginalnych wkładów atramentowych firmy HP

Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić, czy wkłady atramentowe są oryginalne, przejdź do witryny Zapobieganie podrabianiu produktów HP (w języku angielskim).
Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.

Krok 2: Poczekaj, aż automatyczna procedura serwisowania zostanie zakończona

Niektóre problemy z jakością wydruku, które występują po zainstalowaniu nowego wkładu, są naprawiane przez zastosowanie wbudowanej automatycznej procedury serwisowania. Nie można w żaden sposób samodzielnie włączyć lub przyśpieszyć automatycznej procedury serwisowania. Wystarczy pozwolić drukarce odpocząć kilka godzin, a następnie ponowić próbę drukowania.
 • Jeśli po odczekaniu na zakończenie automatycznej procedury serwisowania problem został rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli po odczekaniu na zakończenie automatycznej procedury serwisowania problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.

Krok 3: Sprawdź papier

Na jakość druku w ramach zadania drukowania może wpływać gatunek i rodzaj papieru. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby sprawdzić, czy papier jest właściwie dobrany do zadania drukowania. Jeśli nie jest, umieść w podajniku papier odpowiedniego rodzaju.
Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony Sklep HP.
 • Włóż papier do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną do dołu. Wiele papierów ma stronę przeznaczoną do zadrukowania i stronę nienadającą się do zadrukowania, np. papier fotograficzny i koperty. Zwykłe gładsza z nich to strona do zadrukowania, a na stronie niezadrukowywanej jest czasami logo producenta papieru.
 • Nie używaj papieru, który jest pomarszczony lub pozaginany. Używaj tylko czystego, niepomarszczonego papieru.
  Nie używaj pomarszczonego papieru
 • Użyj papieru odpowiedniego do wykonywanego zadania.
  • Do drukowania standardowych dokumentów tekstowych najlepiej sprawdza się zwykły papier z technologią ColorLok. Papier z technologią ColorLok to standard branżowy, który dobrze współgra z atramentami HP.
   Logo ColorLok
  • W przypadku gęsto zadrukowanych dokumentów, np. grafik lub zdjęć o wysokim kontraście, aby uzyskać najlepszy efekt użyj papieru HP Advanced Photo.
  • Niektóre rodzaje papieru mogą nie wchłaniać atramentu równie dobrze co inne. Jeżeli wydruki łatwo się rozmazują, upewnij się, czy używasz zalecanego papieru.
 • Papier fotograficzny należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w zamykanym worku z tworzywa sztucznego. Papier powinien być przechowywany na płaskiej powierzchni, w chłodnym, suchym miejscu. Włóż 10-20 arkuszy papieru fotograficznego do drukarki na chwilę przed drukowaniem, a niewykorzystany papier włóż z powrotem do opakowania.
 • Spróbuj użyć innego papieru. Pozwoli to określić, czy problem ma związek ze stosowanym papierem.
Uwaga:
Użycie nieprawidłowego rodzaju papieru zazwyczaj powoduje pionowe smugi na wydrukach lub, jeżeli problem występuje na kopii, jego przyczyną jest zazwyczaj zanieczyszczona szyba skanera. Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug.
Przykłady poziomych i pionowych smug na wydruku
Rys. : Poziome smugi na wydruku
Ilustracja: Poziome smugi.
Rys. : Pionowe smugi na wydruku
Ilustracja: Pionowe smugi.
Wykonaj poniższe czynności, gdy na wydruku pojawiają się poziome smugi lub gdy oprócz smug pionowych występują inne problemy z jakością.
Nie wymieniaj wkładów drukujących w celu usunięcia pionowych smug na wydruku. Zamiast tego sprawdź papier w sposób opisany we wcześniejszej części tego dokumentu lub poszukaj dokumentu z opisem tego problemu. Powstawaniu pionowych smug na kopiach można zapobiec, czyszcząc szybę skanera.
Zastosuj się do opisanych powyżej wskazówek i ponów próbę drukowania.

Krok 4: Sprawdź ustawienia drukowania

Sprawdź, czy ustawienia drukowania są odpowiednio dobrane do zadania drukowania.

Krok 5: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Niski poziom atramentu może powodować pogorszenie jakości druku. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady drukujące lub wkłady z niskim poziomem atramentu zgodnie z uzyskanymi wynikami.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
Sprawdź szacowane poziomy atramentu na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki.
 1. Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu z poziomu ekranu głównego panelu sterowania drukarki. Na panelu sterowania poziomy atramentu są wyświetlane za pomocą ikon „wiader” znajdujących się nad oznaczeniem każdego koloru.
  Rys. : Wskaźniki szacunkowego poziomu atramentu wyświetlane na panelu sterowania drukarki
  Ilustracja: Wskaźniki szacunkowego poziomu atramentu wyświetlane na panelu sterowania drukarki.
 2. Określanie wkładów atramentowych z niskim poziomem atramentu lub pustych:
  • Wykrzyknikiem (!) w wiadrze wskazywany jest niski poziom atramentu we wkładzie atramentowym lub brak atramentu we wkładzie.
  • Wkład atramentowy, który nie jest pusty lub prawie pusty przedstawia szacunkowy poziom atramentu w wiaderku powyżej odpowiedniego oznaczenia koloru: magenta, cyjan, żółty i czarny.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania przedstawionego w tym dokumencie.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.

Krok 6: Wymień wkłady drukujące z niskim poziomem atramentu

Obejrzyj film wideo lub wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak wymienić pusty wkład atramentowy.

Film przedstawiający wymianę wkładów atramentowych

Klip wideo przedstawia sposób wymiany wkładu atramentowego.
.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
 1. Jeżeli drukarka nie jest włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed przejściem do wykonania kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka zatrzyma się.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, a następnie pociągnij go do siebie i do góry, aby wyjąć go z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
    Przestroga:
  W celu włożenia wkładów drukujących nie należy unosić szarego zatrzasku obok karetki. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów atramentowych i problemy z drukowaniem. Zatrzask musi pozostać opuszczony, aby umożliwić prawidłową instalację wkładów.
 4. Zerwij taśmę zabezpieczającą z nowego pojemnika z tuszem, pociągając wystający pomarańczowy pasek do tyłu.
  Rys. : Usuń taśmę ochronną
  Ilustracja: Zerwij taśmę zabezpieczającą.
 5. Przekręć pomarańczową osłonę w lewo, aby ją odłamać.
  Rys. : Usuń pomarańczową osłonę
  Ilustracja: Usuń pomarańczową osłonę.
 6. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda karetki stykami skierowanymi ku głowicy drukującej. Kolorowe ikony na wkładzie atramentowym i na głowicy drukującej wskazują gniazda odpowiadające poszczególnym wkładom.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy
  Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
 7. Dociśnij wkład do gniazda, tak aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Dociśnij wkład do gniazda
  Ilustracja: Dociśnij wkład atramentowy do gniazda.
 8. Powtórz te czynności w stosunku do każdego wkładu atramentowego, który wymaga wymiany.
 9. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka wkładów drukujących zostanie przesunięta na prawą stronę drukarki.

Krok 7: Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku

Wykonaj następujące czynności, aby wydrukować stronę testową, a następnie oceń jakość druku.
 1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk Setup (Konfiguracja) () tak, aby wyświetlić opcję Print Report (Drukuj raport), a następnie naciśnij przycisk OK.
 2. Naciśnij strzałkę w prawo (), aby wybrać polecenie Wydrukuj raport jakości druku, a następnie naciśnij przycisk OK. Raport zostanie wydrukowany.
  Rys. : Przykładowy raport jakości druku

Krok 8: Sprawdź stronę testową pod kątem błędów

Sprawdź obszary diagnostyczne raportu jakości druku pod kątem występowania błędów. Błędy w raporcie mogą pomóc zdiagnozować i naprawić problem dotyczący jakości druku.
  Rys. : Obszary diagnostyczne raportu jakości druku
  Ilustracja: Obszary diagnostyczne na stronie testowej.
 1. Przykładowy tekst
 2. Wzorce wyrównania
 3. Kolorowe paski
Jeżeli drukarka i wkłady atramentowe działają prawidłowo, wszystkie kolorowe pasy na wydruku powinny być widoczne, bez smug, w jednolitym kolorze na całej szerokości strony. Na czarnym tekście na stronie nie powinno być smug atramentu.
Przykłady błędów widocznych w raporcie diagnostyki jakości druku zostały przedstawione w poniższej tabeli. Poniższe przykłady nie są wyczerpujące i przedstawiają tylko najczęstsze problemy z jakością druku.
Przykłady błędów widocznych na raporcie diagnostyki jakości druku
Błąd
Przykład
Tekst pisany dużą czcionką jest przerwany z jednej strony (możliwy problem z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Przerywany duży tekst.
Nieregularne smugi lub wyblakłe kolory na paskach koloru (możliwy problem z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Smugi lub wyblakłe kolorowe pasy.
Poprzerywane paski koloru (możliwe problemy z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Przerywane kolorowe pasy.
Smugi innego koloru na paskach koloru (możliwy problem z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Smugi na kolorowych pasach.
Nieregularne białe smugi na paskach koloru (możliwy problem z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Białe smugi na kolorowych pasach.
Całkowity brak (czarnego) koloru (możliwy problem z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Brak koloru (czerni).
Strona jest pusta lub prawie pusta (możliwy problem z wkładami lub głowicami drukującymi)
Ilustracja: Niemal pusta strona.
Nierówne wzory wyrównania (możliwy problem z wyrównaniem wkładów)
Ilustracja: Nierówne wzory wyrównania.
 • Jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku widać jeden lub kilka błędów, przejdź do następnych czynności.
 • Brak błędów na stronie raportu diagnostyki jakości druku oznacza, że mechanizm druku i wkłady atramentowe działają prawidłowo. Nie należy więc wykonywać żadnych innych czynności zaradczych opisanych w dalszej części tego dokumentu. Jeżeli jednak jakość druku jest nadal niezadowalająca, wykonaj poniższe procedury ogólne mające na celu poprawienie jakości druku:
  • Upewnij się, że drukowany obraz ma odpowiednią rozdzielczość. Powiększone obrazy mogą wyglądać na rozmyte lub rozmazane.
  • Jeżeli problem występuje wyłącznie na krawędzi wydruku, użyj oprogramowania zainstalowanego wraz z drukarką lub innego programu i obróć obraz o 180 stopni. Problem może nie występować na drugim końcu wydruku.
  • Unikaj pozostawiania niezabezpieczonych wkładów atramentowych poza drukarką na dłuższy czas.
  • Zawsze wyłączaj drukarkę, naciskając przycisk zasilania. Pozwala to chronić wkłady atramentowe przed wysychaniem.
Ilustracja: Przekręcony, nielogiczny tekst oraz niekompletny wydruk.
Tylko w przypadku systemu operacyjnego Windows: Jeżeli na wydrukach pojawia się przekręcony, pomieszany lub nielogiczny tekst, wydruki są niekompletne lub brakuje na nich tekstu lub grafiki, przejdź do dokumentu W systemie Windows drukowane są ciągi stron zawierające dziwny lub zniekształcony tekst.

Krok 9: Upewnij się, że wkłady atramentowe są należycie wentylowane i poprawnie zainstalowane

Jeśli otwór na górze wkładu jest zapchany lub niedrożny, wkład może nie działać prawidłowo. Aby upewnić się, że wkłady atramentowe są należycie wentylowane i prawidłowo zainstalowane, wykonaj poniższe czynności.
 1. Jeżeli drukarka nie jest jeszcze włączona, naciśnij przycisk zasilania, aby ją włączyć.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Karetka przesunie się na środek drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Naciśnij wypustkę z przodu wkładu atramentowego, aby zwolnić mocowanie, a następnie wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy
  Ilustracja: Wyjmowanie wkładu atramentowego
    Przestroga:
  Nie unoś szarego zatrzasku obok karetki podczas wyjmowania wkładu atramentowego. Może to spowodować niewłaściwe umieszczenie wkładów atramentowych i problemy z drukowaniem.
 4. Sprawdź otwór wentylacyjny znajdujący się nad logo HP w górnej części wkładu atramentowego.
  Rys. : Otwór wentylacyjny wkładu atramentowego
  Ilustracja: Otwór wentylacyjny w górnej części wkładu atramentowego.
 5. Jeżeli do wkładu atramentowego jest nadal przymocowany pomarańczowy pasek, pociągnij za niego, aby go zerwać.
  Rys. : Pomarańczowy pasek
  Ilustracja: Pomarańczowy pasek.
 6. Jeśli otwór jest zapchany, usuń nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki.
   Rys. : Czyszczenie zapchanego otworu szpilką
   Ilustracja: Czyszczenie zapchanego otworu szpilką.
  1. Zatkany otwór wentylacyjny
  2. Ostrożnie usunąć nadmiar materiału przylepnego za pomocą szpilki
  3. Udrożniony otwór wentylacyjny
 7. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda karetki stykami skierowanymi ku głowicy drukującej. Kolorowe ikony na wkładzie atramentowym i na głowicy drukującej wskazują gniazda odpowiadające poszczególnym wkładom.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy
  Ilustracja: Włóż pojemnik z tuszem.
 8. Dociśnij wkład do gniazda, tak aby wskoczył na miejsce.
  Rys. : Dociśnij wkład do gniazda
  Ilustracja: Dociśnij wkład atramentowy do gniazda.
 9. Powtórz powyższe czynności i sprawdź otwory wentylacyjne wszystkich wkładów atramentowych.
 10. Upewnij się, że każdy wkład atramentowy jest prawidłowo zamocowany we właściwym gnieździe. Przesuń palcem wzdłuż górnej krawędzi wkładów atramentowych, aby sprawdzić, czy żaden z nich nie wystaje. Dociśnij każdy wystający wkład atramentowy, tak aby zatrzasnął się na miejscu.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 12. Ponów próbę drukowania.

Krok 10: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej

Aby wyczyścić głowicę drukującą, wykonaj poniższe czynności.
Uwaga:
Jeżeli głowica drukująca jest mocno zatkana, do przywrócenia normalnej jakości druku może być wymagane parokrotne czyszczenie.
 1. Do podajnika papieru włóż arkusz zwykłego białego papieru w formacie Letter, A4 lub Legal.
 2. Naciśnij przycisk Ustawienia ().
 3. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby zaznaczyć pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby zaznaczyć pozycję Wyczyść głowicę drukującą, a następnie naciśnij przycisk OK. Głowica drukująca zostanie wyczyszczona, a po ukończeniu czyszczenia zostanie wydrukowana strona testowa.
  Uwaga:
  Podczas procesu czyszczenia mogą pojawiać się mechaniczne hałasy.
 5. Sprawdź arkusz testowy pod kątem jakości wydruku. W przypadku poprawy rozważ ponowne czyszczenie. Czasami wymagane jest kilkukrotne powtórzenie procedury czyszczenia.
 6. Wyrzuć arkusz wyrównywania lub ponownie go wykorzystaj.
 7. Po zakończeniu czyszczenia naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania. Ponownie pojawi się menu Narzędzia.
 8. Ponownie wyrównaj drukarkę.
  Przestroga:
Nie wyłączaj drukarki, jeżeli wyjęto z niej wkłady atramentowe. Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej lub mogących spowodować uszkodzenia systemu atramentu, zawsze jak najszybciej instaluj wkłady atramentowe i wyłączaj drukarkę za pomocą przycisku zasilania.

Krok 11: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do wyrównania drukarki

Jeżeli na raporcie diagnostyki jakości druku znajdowały się błędy, wykonaj poniższe czynności, aby wyrównać głowice drukujące.
 1. Do podajnika włóż kartkę czystego, białego papieru formatu Letter, A4 lub Legal.
 2. Na panelu sterowania naciśnij przycisk Konfiguracja () tak, aby wyświetlić opcję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w prawo (), aby wybrać pozycję Wyrównaj drukarkę, a następnie naciśnij przycisk OK. Urządzenie wyrówna głowicę drukującą, a następnie wydrukuje stronę wyrównania.
  Rys. : Przykładowa strona wyrównywania
  Uwaga:
  W trakcie procesu wyrównywania mogą pojawiać się hałasy mechaniczne.
 4. Naciśnij przycisk Wstecz () aby powrócić do ekranu głównego, a następnie przetwórz lub wyrzuć stronę wyrównywania.

Krok 12: Sprawdź stan gwarancji głowicy drukującej

Przeważnie gwarancja drukarki obejmuje również głowicę drukującą. Co więcej głowice drukujące wymienione przez HP lub zakupione zamienne głowice drukujące są objęte 90-dniową gwarancją niezależnie od gwarancji drukarki. W razie wątpliwości, czy głowica drukująca jest objęta gwarancją, użyj narzędzia sprawdzania gwarancji HP do sprawdzenia, czy drukarka jest nadal objęta gwarancją, lub zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z zamienną głowicą drukującą.
 • Jeżeli głowica drukująca jest objęta gwarancją, skontaktuj się z HP, aby upewnić się, czy stan drukarki kwalifikuje się do wymiany głowicy drukującej na warunkach gwarancji produktu. Nie wykonuj poniższych czynności, jeżeli głowica drukująca jest objęta gwarancją. Przejdź do kroku dotyczącego przekazania urządzenia do naprawy.
 • Jeżeli głowica drukująca nie jest już objęta gwarancją, wykonaj czynności z pozostałych kroków, aby ręcznie wyczyścić głowicę drukującą.

Krok 13: Przygotuj się do czyszczenia głowicy drukującej

Przygotuj następujące materiały:
 • Czysty pojemnik, który pomieści wystarczającą ilość wody, aby można było zanurzyć w niej głowicę drukującą
 • Dwie czyste, niepozostawiające kłaczków szmatki, takie jak filtry do kawy
 • Przefiltrowana lub destylowana woda (woda kranowa lub mineralna może zawierać zanieczyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie głowicy drukującej)
 • Garnek i kuchenka lub inne rozwiązania umożliwiające podgrzanie wody
 • Jednorazowe rękawiczki
 • Ręczniki papierowe

Krok 14: Ręcznie wyczyść głowicę drukującą

Wyczyść głowicę drukującą ręcznie.
Podczas ręcznego czyszczenia głowicy drukującej dysze głowicy trzeba zanurzyć w bardzo ciepłej wodzie na nie dłużej niż 10 minut. Wykonaj poniższe czynności jedynie w ostateczności i tylko jeżeli głowica drukująca i tak zostałaby wyrzucona.
  Przestroga:
Ręczne czyszczenie głowicy drukującej należy wykonywać, tylko gdy głowica drukująca nie jest już objęta gwarancją.
 1. Umieść garnek na kuchence, a następnie napełnij go przefiltrowaną lub destylowaną wodą.
    Przestroga:
  Nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników. Może to spowodować uszkodzenie głowicy drukującej, powodując rozwarstwienie, co będzie się wiązać z koniecznością jej wymiany.
 2. Podgrzewaj wodę, aż będzie bardzo ciepła w dotyku, ale nie doprowadzaj jej do wrzenia.
 3. Na spodzie jednorazowego pojemnika umieść stos ręczników papierowych o wysokości 6,5 mm.
 4. Nalej ciepłą wodę z garnka do jednorazowego pojemnika do wysokości 5 cm i powyżej ręczników papierowych.
 5. Załóż jednorazowe rękawiczki, aby zapobiec zabrudzeniu skóry lub ubrań atramentem.
 6. Naciśnij wypustkę z przodu wkładów atramentowych, aby zwolnić ich mocowanie, a następnie wyjmij wkłady atramentowe z głowicy drukującej.
  Uwaga:
  Po wyjęciu wkładu atramentowego nie trzymaj go poza drukarką dłużej niż 30 minut. Głowica drukująca i wkłady atramentowe mogą zostać uszkodzone w przypadku narażenia na działanie powietrza poza drukarką.
  Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 7. Umieść wkłady atramentowe górą do dołu na ręcznikach.
  Umieść wkłady atramentowe górą do dołu
 8. Unieś zatrzask karetki do wyczucia oporu, a następnie delikatnie unieś głowicę drukującą, aby wyjąć ją z drukarki.
  Wyjmij głowicę drukującą
 9. Zwilż jedną czystą, niepozostawiającą kłaczków szmatkę ciepłą wodą i oczyść nią spód głowicy drukującej. Kilkakrotnie delikatnie przetrzyj obszar dysz, aż na szmatce nie będą zostawać ślady czarnego ani kolorowego tuszu. Nie dociskaj szmatki do obszaru dysz, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
    Przestroga:
  Nie wlewaj wody do głowicy drukującej, ponieważ może to spowodować jej rozwarstwienie.
  Przetrzyj dysze
 10. Umieść głowicę drukującą w jednorazowym pojemniku, tak aby spód głowicy leżał na papierowych ręcznikach. Pozostaw na 10 minut.
   Zanurz głowicę drukującą
  1. Ręczniki papierowe
  2. Poziom wody
 11. Wyjmij głowicę drukującą, a następnie delikatnie zetrzyj pozostałą wodę suchą, niepozostawiającą kłaczków szmatką.
    Przestroga:
  Nie używaj suszarki do włosów do suszenia głowicy drukującej. Może to spowodować zaschnięcie atramentu w dyszach i ich zatkanie.
 12. Ułóż głowicę drukującą na ręcznikach papierowych z dyszami skierowanymi ku górze i zostaw na 15 minut do wyschnięcia.
    Przestroga:
  Nie używaj sprężonego powietrza do przedmuchiwania głowicy drukującej. Może to spowodować rozwarstwienie głowicy drukującej.
  Suszenie głowicy drukującej z dyszami skierowanymi ku górze
 13. Włóż głowicę drukującą do karetki, a następnie delikatnie opuść zatrzask.
  Uwaga:
  Upewnij się, że kolorowe kształty z boku głowicy odpowiadają kształtom na karetce.
  Zainstaluj nową głowicę drukującą
  Opuszczanie dźwigni zatrzasku
 14. Wsuń wkład atramentowy do odpowiedniego gniazda karetki stykami skierowanymi ku głowicy drukującej. Kolorowe ikony na wkładzie atramentowym i na głowicy drukującej wskazują gniazda odpowiadające poszczególnym wkładom.
  Dociśnij wkład do gniazda, tak aby wskoczył na miejsce.
  Włóż pojemnik z tuszem.
 15. Powtórz te czynności dla każdego wkładu atramentowego.
Uwaga:
Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Problem z głowicą drukującą”, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
Po ręcznym wyczyszczeniu głowicy drukującej należy uruchomić automatyczne narzędzie do czyszczenia głowicy drukującej.

Krok 15: Wyczyść głowicę drukującą przy pomocy automatycznego narzędzia

Z poziomu panelu sterowania użyj zautomatyzowanego narzędzia do ponownego czyszczenia głowicy drukującej po ręcznym jej czyszczeniu.
 1. Do głównego podajnika papieru włóż arkusz nieużywanego zwykłego białego papieru w formacie Letter, A4 lub Legal.
 2. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Ustawienia ().
 3. Naciskaj strzałkę w prawo (), aby zaznaczyć opcję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 4. Naciśnij przycisk ze strzałką w dół (), aby podświetlić opcję Wyczyść głowicę drukującą, a następnie naciśnij przycisk OK. Drukarka wyczyści głowicę.
 5. Press the Back button () to return to the main screen.
Jeżeli wyczyszczenie głowicy drukującej nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.

Krok 16: Zamów głowicę drukującą

  Przestroga:
Pojemniki z tuszem wyjmij dopiero po otrzymaniu nowego zespołu głowicy drukującej. Firma HP nie poleca pozostawiania wkładów drukujących poza drukarką dłużej niż przez 30 minut. Może to spowodować uszkodzenie zarówno drukarki, jak i wkładów.
 1. Przejdź do witryny sklepu HP z częściami.
  W regionie Azji i Pacyfiku nastąpi przekierowanie do lokalnego centrum serwisowego w danym obszarze.
 2. Wyszukaj numer katalogowy CN643A.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Po odebraniu nowej głowicy drukującej przejdź do Wymiana głowicy drukującej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące wyjmowania starej głowicy i instalacji nowej.
Jeżeli wymiana głowicy drukującej nie pozwoli rozwiązać problemu, przejdź do następnego kroku.

Krok 17: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.
Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk dołącz do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk umieść w podajniku wyjściowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...