Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Skonfiguruj zszywacz/układacz i wybierz opcje zszywania

Uwaga:
Czynności te różnią się w zależności od rodzaju panelu sterowania.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek

Skonfiguruj domyślne umiejscowienie zszywek dla dokumentów. Aby zastąpić ustawienie domyślne dla konkretnego zadania, możesz użyć panelu sterowania. Dla domyślnego umiejscowienia zszywek dostępne są następujące opcje:
 • Brak: Brak zszywek.
 • Górny lewy lub prawy: Jeśli dokument ma orientację pionową, zszywka zostanie umieszczona w górnym lewym rogu krótkiej krawędzi arkusza papieru. Jeśli dokument ma orientację poziomą, zszywka zostanie umieszczona w górnym prawym rogu dłuższej krawędzi arkusza papieru.
 • Lewy górny: Zszywka będzie znajdowała się w górnym lewym rogu krótszej krawędzi arkusza papieru.
 • Prawy górny: Zszywka będzie znajdowała się w górnym prawym rogu dłuższej krawędzi arkusza papieru.
  Rys. : Położenia zszywek
 1. Lewy górny róg krótszej krawędzi papieru
 2. Prawy górny róg dłuższej krawędzi papieru
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania produktu przewiń przycisku Administracja i wybierz go.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia zszywacza/układacza
  • Zszywanie
 3. Wybierz lokalizację zszywek z listy opcji, a następnie wybierz przycisk Zapisz.
FutureSmart 4
Aby uzyskać adres IP drukarki i skonfigurować domyślne ustawienie zszywek za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP, wykonaj następujące czynności:
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje , a następnie ikony Sieć , aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
 2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia tak, aby były identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się serwer EWS.
  Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
  Uwaga:
  Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony nie spowoduje uszkodzenia komputera.
 3. We wbudowanym serwerze internetowym HP wybierz kartę Kopiuj/Drukuj, a następnie wybierz opcję Zarządzanie zszywaczem/układarką w lewym menu.
 4. Wybierz lokalizację zszywek z menu rozwijanego Zszywanie, a następnie wybierz opcję Zastosuj.

Konfiguracja trybu pracy

Ta procedura umożliwia konfigurowanie sposobu w jaki urządzenie rozdziela zlecenia do pojemników wyjściowych. Dostępne są następujące opcje:
 • Układacz: Urządzenie układa wydruki w koszach od dołu do góry.
 • Sortownik: Urządzenie umieszcza wydruki w różnych koszach w zależności od tego, kto je wysłał.
 • Separator funkcji: Urządzenie umieszcza wydruki w różnych koszach w zależności od funkcji, na przykład drukowania, kopiowania lub faksowania.
FutureSmart 3
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania produktu przewiń przycisku Administracja i wybierz go.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Ustawienia zszywacza/układacza
  • Tryb pracy
 3. Wybierz tryb z listy opcji, a następnie wybierz przycisk Zapisz. Dostępne są następujące opcje:
FutureSmart 4
 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz opcję Ustawienia.
 2. Otwórz kolejno następujące menu:
  • Zarządzanie zszywaczem/układarką
  • Tryb pracy
 3. Wybierz tryb z listy opcji.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...