Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP OfficeJet 86xx - Błąd zacięcia papieru

Dokument dotyczy drukarek serii HP OfficeJet 8600 oraz drukarek HP OfficeJet Pro 8610, 8615, 8616, 8620, 8625, 8630, 8640 oraz 8660 e-All-in-One.
Podczas drukowania drukarka przestaje pobierać strony i wyświetlany jest komunikat o błędzie Wystąpiło zacięcie papieru.Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat o błędzie Usuń zacięty papier i naciśnij przycisk OK. Może to oznaczać, że wewnątrz drukarki zaciął się papier.
Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.

Krok 1: Wyłącz i ponownie włącz drukarkę

Wyłączenie drukarki i jej ponowne włączenie pozwala zresetować karetkę.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka się nie wyłączy, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Uwaga:
  Drukarka może przejść proces przygotowania do pracy, który może trwać kilka minut. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces przygotowywania do pracy zakończy się.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Poszukaj zaciętego papieru

Do zacięcia papieru może dojść w różnych częściach drukarki. Jeśli nie można znaleźć papieru w jednym miejscu, przejdź do następnego miejsca. Kontynuuj, aż do znalezienia zaciętego papieru.
  Przestroga:
Próba usunięcia zacięcia papieru od przodu może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania urządzenia. W miarę możliwości należy uzyskać dostęp do papieru od tyłu urządzenia i w ten sposób usunąć problem.
Jeżeli mimo sprawdzenia wszystkich tych miejsc i wyciągnięcia zaciętego papieru błąd nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać

Upewnij się, że karetka może poruszać się swobodnie po całym torze.
 1. Włącz drukarkę.
 2. Po włączeniu drukarki odłącz kabel zasilający od tylnej części drukarki, a następnie odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazdka elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć porażenia prądem, przed ręcznym przesunięciem karetki i zresetowaniem mechanizmu podajnika papieru należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
 3. Jeżeli drukarka łączy się z komputerem poprzez kabel, odłącz kabel USB lub Ethernet od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
   Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  1. Szczelina z boku drukarki
 5. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 6. Korzystając z latarki, sprawdź, czy wewnątrz drukarki nie pozostały żadne resztki papieru. Jeśli skrawki papieru pozostaną w drukarce, mogą się one przyczynić do wystąpienia kolejnych zacięć papieru.
  Ilustracja: Papier zacięty na torze karetki
 7. Ostrożnie wyciągnij zacięty lub podarty papier z wnętrza urządzenia.
 8. Sięgnij dłonią do obszaru dostępu do wkładów atramentowych, a następnie przesuń karetkę ręcznie.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z prawej strony toru, przesuń ją na lewą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana z lewej strony toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
  • Jeżeli karetka jest zablokowana na środku toru, przesuń ją na prawą stronę drukarki.
 9. Usuń wszelkie resztki luźnego lub podartego papieru.
 10. Sprawdź, czy karetka może się swobodnie poruszać na całej szerokości drukarki, delikatnie przepychając ją w lewo, a następnie w prawo.
 11. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów
 12. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
 13. Podłącz ponownie kabel USB lub Ethernet.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 3: Wyczyść wałki podawania papieru

Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując zacięcia oraz problemy z podawaniem papieru. Wyczyść rolki wewnątrz drukarki, a następnie ponów próbę drukowania.

Krok 4: Zresetuj drukarkę

Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Zresetuj drukarkę, co może usunąć fałszywy błąd zacięcia papieru, a następnie ponów próbę drukowania.
 1. Włącz drukarkę, jeśli nie została jeszcze włączona.
 2. Przed wykonaniem kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie do trybu oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od gniazda ściennego.
 5. Odczekaj przynajmniej 60 sekund.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda ściennego.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca podłączenie przewodu zasilającego drukarki bezpośrednio do gniazda elektrycznego.
 7. Podłącz ponownie przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki.
 8. Włącz drukarkę, jeżeli automatycznie się nie uruchomiła.
 9. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
Ponów próbę drukowania. Jeżeli problem nie ustąpił, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 5: Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.
Przejdź do sekcji Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.
Aby sprawdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...