Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Officejet 4630 i HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One - Na panelu sterowania jest wyświetlany komunikat „Brak papieru" i drukarka nie pobiera papieru

Niniejszy dokument dotyczy urządzeń wielofunkcyjnych serii HP Officejet 4630 i HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One.
Na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat „Brak papieru”, a drukarka nie pobiera ani nie podaje papieru z podajnika lub automatycznego podajnika dokumentów (APD). Drukarka może wydawać dźwięki takie jak podczas drukowania, lecz nie przechodzi przez nią papier. Sprawdź stan papieru, upewnij się, że drukarka jest umieszczona na płaskiej powierzchni, dostosuj ustawienia papieru w sterowniku drukarki oraz wyczyść wałki, aby rozwiązać problem z podawaniem papieru. W niektórych przypadkach należy oddać drukarkę do serwisu.

Rozwiązanie 1: Sprawdź papier, a następnie włóż go z powrotem na miejsce

Problemy z podawaniem papieru mogą wynikać z korzystania z podartych, zakurzonych, pofałdowanych, pomarszczonych lub pogiętych arkuszy papieru. Jakość papieru też może mieć wpływ na występowanie tego problemu. Aby unikać występowania tego problemu, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami.
 • Używaj tylko papieru dobrej jakości, zgodnego ze specyfikacjami drukarki.
 • Przechowuj papier w suchym i chłodnym miejscu. Problemy z podawaniem papieru występują częściej w miejscach o dużej wilgotności.
 • Nie drukuj na już zadrukowanym papierze. Wilgotność tuszu może powodować sklejanie się arkuszy papieru.
 • Przed ponownym załadowaniem papieru poczekaj, aż drukarka dokończy zadanie drukowania lub wyświetli komunikat Brak papieru lub Włóż papier.

Krok 1: Sprawdź stan papieru

 1. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 2. Wyjmij cały papier z podajnika.
 3. Sprawdź, czy w podajniku nie ma żadnych zanieczyszczeń. Za pomocą latarki obejrzyj mechanizm w podajniku, aby sprawdzić, czy nic nie blokuje dostępu papieru do wałków. Problem z podawaniem papieru mogą spowodować nawet drobne skrawki papieru.
  Uwaga:
  Jeżeli znajdziesz przeszkody na ścieżce papieru, przejdź do następnego rozwiązania.
 4. Sprawdź stan papieru i wymień podarte, zakurzone, pofałdowane, pomarszczone lub pogięte arkusze papieru.
 5. Upewnij się, że wszystkie arkusze w stosie są tego samego rodzaju i rozmiaru. Nigdy nie wkładaj różnych rodzajów papieru do zasobnika. Podczas jednego zadania drukowania drukarka może obsłużyć tylko jeden rodzaj papieru.
 6. Uderz plikiem arkuszy papieru o płaską powierzchnię, aby wyrównać krawędzie.
 7. W pliku papieru powinno znajdować się nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 arkuszy.
  Uwaga:
  Zakres ten (od 10 do 25 arkuszy) obowiązuje tylko na potrzeby procedury rozwiązywania problemu. Po rozwiązaniu problemu można włożyć do podajnika tyle papieru, ile określono w specyfikacji pojemności podajnika dla danej drukarki.

Krok 2: Upewnij się, że drukarka jest umieszczona na płaskiej powierzchni

 1. Ostrożnie obróć drukarkę we właściwą stronę.
  Ilustracja: Wyciągnij podajnik
 2. Sprawdź, czy na powierzchni bezpośrednio pod drukarką i dookoła niej nie ma:
  • Kawałków papieru, które utknęły w zasobniku wejściowym
  • Małych, twardych przedmiotów, takich jak kabli, długopisów, ołówków i książek
  • Miękkich lub nierównych powierzchni, takich jak podkładki lub materiał podobny do dywanowego
 3. Usuń wszelkie nierówności, które mogły pozostać.
 4. Ustaw drukarkę z powrotem w normalnej pozycji.
 5. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
 6. Dotknij przycisk OK, aby skasować wszystkie komunikaty wyświetlane na panelu sterowania drukarki.

Krok 3: Załaduj papier ponownie

Włóż do podajnika czysty biały papier formatu U.S. letter lub A4. Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika stroną do zadrukowania lub stroną z połyskiem skierowaną w dół.
Uwaga:
Aby kupić papier w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przejdź do strony HP dla domu i małych biur.
 1. Otwórz pokrywę zasobnika wejściowego, a następnie pociągnij ją ku sobie, aby wysunąć zasobnik.
 2. Delikatnie wyciągnij przedłużenie zasobnika, a następnie unieś ogranicznik papieru.
  Rys. : Wyciąganie zasobnika wyjściowego i jego przedłużenia
  Ilustracja: Wyciąganie zasobnika wyjściowego i jego przedłużenia.
 3. Rozsuń prowadnice szerokości papieru maksymalnie na zewnątrz.
  Rys. : Dopasowywanie prowadnicy szerokości papieru
  Ilustracja: Dopasowywanie prowadnicy szerokości papieru.
 4. Włóż stos arkuszy papieru w formacie U.S. Letter lub A4 do zasobnika papieru krótszą krawędzią skierowaną do przodu, tak aby strona do zadrukowania była skierowana w dół.
  Rys. : Wkładanie papieru do zasobnika wejściowego
  Ilustracja: Wkładanie papieru do zasobnika wejściowego.
 5. Wsuń stos papieru do podajnika, aż do oporu.
 6. Dosuń prowadnice szerokości papieru do krawędzi papieru.
  Rys. : Dosuwanie prowadnic szerokości papieru
  Ilustracja: Dosuwanie prowadnic szerokości papieru.
 7. Przesuń zasobnik wejściowy do przodu, aż zatrzaśnie się na miejscu.
  Uwaga:
  Przesuń zasobnik wejściowy do przodu do końca w celu uniknięcia komunikatu o błędzie.
  Rys. : Przesuwanie zasobnika wejściowego do przodu do momentu zatrzaśnięcia się na miejscu
  Ilustracja: Przesuń zasobnik wejściowy do przodu, aż zatrzaśnie się na miejscu.

Krok 4: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukuj stronę testową, aby upewnić się, że sprzęt działa prawidłowo. Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana pomyślnie przy pierwszej próbie, włóż do podajnika zwykły papier innej marki lub inny rodzaj papieru, a następnie spróbuj ponownie wydrukować stronę testową.
 1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
 2. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby wybrać pozycję Raport stanu drukarki, a następnie naciśnij przycisk OK. Drukarka wydrukuje stronę testową.
  Rys. : Przykładowy raport stanu drukarki
  Ilustracja: Przykładowy raport stanu drukarki
 • Po pomyślnym wydrukowaniu strony testowej przejdź do kolejnego kroku.
 • Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Krok 5: Spróbuj drukować

Jeżeli strona testowa zostanie wydrukowana pomyślnie, spróbuj ponownie wydrukować dokument. Jeśli dokument zostanie wydrukowany, problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 2: Dostosuj ustawienia papieru w sterowniku drukarki

Jeśli format i rodzaj papieru w podajniku nie są zgodne z ustawieniami w sterowniku drukarki, drukarka może nie pobierać papieru. Ta funkcja pozwala uniknąć zmarnowania atramentu i papieru, jeśli papier nie odpowiada oczekiwaniom użytkownika. Wybierz swój system operacyjny w celu uzyskania instrukcji na temat zmiany ustawień formatu i typu papieru w sterowniku drukarki.

Rozwiązanie 3: Wyczyść wałki podawania papieru

Na wałkach podawania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia, powodując problemy z podawaniem papieru. Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki podawania papieru.

Krok 1: Przygotuj materiały do czyszczenia wałków

Przygotuj następujące materiały:
 • Długie, niestrzępiące się waciki bawełniane
 • Czysta, niestrzępiąca się ściereczka lub inny materiał, który nie drze się i nie pozostawia włókien
 • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)

Krok 2: Wyczyść wałki podawania papieru

W celu podawania papieru wałki muszą działać prawidłowo i być czyste.
 1. Wyłącz drukarkę, jeżeli nie została jeszcze wyłączona.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, o ile nie został odłączony wcześniej.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 3. Zlokalizuj gniazda z lewej i prawej strony drukarki.
  Ilustracja: Zlokalizuj gniazda po bokach drukarki
 4. Wsuń palce w dwa gniazda, następnie delikatnie podnieś je, otwierając pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 5. Zlokalizuj pokrywę ścieżki papieru za obszarem dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zlokalizuj pokrywę ścieżki papieru.
 6. Aby zdjąć pokrywę ścieżki papieru, zsuń zaczepy, a następnie unieś pokrywę.
   Ilustracja: Zdejmij pokrywę ścieżki papieru.
  1. Zsuń zaczepy
  2. Unieś pokrywę
 7. Lekko zwilż niepozostawiającą włókien ściereczkę wodą destylowaną lub butelkową i wyciśnij z niej nadmiar płynu.
 8. Przyciśnij wacik do znajdujących się wewnątrz drukarki rolek i obracaj je palcami w górę. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
  Ilustracja: Wyczyść wałki znajdujące się wewnątrz drukarki
 9. Pozostaw wałki do wyschnięcia na 10–15 minut.
 10. Sprawdź wałki na spodzie pokrywy ścieżki papieru. Upewnij się, że wszystkie wałki znajdują się na swoim miejscu, mogą się łatwo obracać i że są elastyczne pod naciskiem. Jeżeli wałki są uszkodzone, wymień pokrywę ścieżki papieru.
  Ilustracja: Sprawdź wałki na pokrywie ścieżki papieru
 11. Załóż pokrywę ścieżki papieru, z zaczepami dociskanymi sprężynami skierowanymi do przodu drukarki. Delikatnie dociśnij pokrywę od strony lewej i prawej krawędzi. Pokrywa zatrzaśnie się na miejscu.
  Uwaga:
  Upewnij się, że obie krawędzie pokrywy ścieżki papieru znajdują się na swoim miejscu.
  Ilustracja: Załóż pokrywę ścieżki papieru.
 12. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 13. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda z tyłu drukarki, a następnie włącz drukarkę.
 14. Naciśnij przycisk OK, aby skasować wszystkie komunikaty wyświetlane na panelu sterowania drukarki.

Krok 3: Wyczyść wałki automatycznego podajnika dokumentów i wkładkę separatora (opcjonalnie)

Jeśli chcesz skopiować dokument lub wysłać go faksem, a automatyczny podajnik dokumentów (ADF) nie pobiera dokumentu, wyczyść wałki automatycznego podajnika dokumentów i wkładkę separatora. Jeżeli automatyczny podajnik dokumentów (APD) nie jest używany, przejdź do kolejnego kroku.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę, o ile nie została wyłączona wcześniej.
 2. Odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki, o ile nie został odłączony wcześniej.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 3. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel USB, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 4. Podnieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów.
  Rys. : Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
  Ilustracja: Unieś pokrywę automatycznego podajnika dokumentów
 5. Delikatnie zwilż czystą, niestrzępiącą się ściereczkę wodą destylowaną lub butelkowaną i wyciśnij nadmiar wody.
 6. Przyciśnij ściereczkę do wałków i obracaj je w górę palcami. Naciskając z umiarkowaną siłą, usuń nagromadzony kurz i zanieczyszczenia.
 7. Lekko zwilżoną szmatką przetrzyj wkładkę separatora.
   Rys. : Czyszczenie rolek i wkładki separatora
   Ilustracja: Czyszczenie rolek i wkładki separatora.
  1. Wałki
  2. Podkładka separująca
 8. Pozostaw rolki i wkładkę separatora do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).
 9. Opuść automatyczny podajnik dokumentów (APD), aż spodnia strona zatrzaśnie się na swoim miejscu.
 10. Dokładnie zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów na obu końcach.
  Rys. : Dokładnie zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów na obu końcach
  Ilustracja: Dokładnie zamknij pokrywę automatycznego podajnika dokumentów na obu końcach.
 11. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 12. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
 13. Jeżeli drukarka jest połączona z komputerem przez kabel USB, podłącz kabel USB do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 14. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
 15. Naciśnij przycisk OK, aby skasować wszystkie komunikaty wyświetlane na panelu sterowania drukarki.

Krok 4: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie raportu autotestu umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 • Po pomyślnym wydrukowaniu strony testowej przejdź do kolejnego kroku.
 • Jeśli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Krok 5: Spróbuj drukować

Jeżeli strona testowa zostanie wydrukowana pomyślnie, spróbuj ponownie wydrukować dokument. Jeśli dokument zostanie wydrukowany, problem został rozwiązany.

Rozwiązanie 4: Oddaj drukarkę do naprawy

Ważne: Drukarkę należy oddać do serwisu tylko po zastosowaniu wszystkich powyższych rozwiązań i kiedy drukarka nie drukuje strony testowej na zwykłym białym papierze.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...