Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Color LaserJet Pro MFP M476 - Konfiguracja drukarki (urządzenie)

Objaśnia on, w jaki sposób można skonfigurować fizyczne elementy produktu. Przed zainstalowaniem oprogramowania w komputerze należy wykonać poniższe czynności.
Jeśli urządzenie zostało już zmontowane, przejdź do sekcji ‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania na końcu tego dokumentu, która zawiera informacje na temat instalacji oprogramowania.
.
Jeśli masz problemy z wyświetleniem wideo albo chcesz go wyświetlić w innym formacie, kliknij tutaj, aby odtworzyć go w serwisie YouTube.
Dokument ten opisuje następujące czynności związane z konfiguracją produktu:

Rozpakowywanie produktu

 1. Wybierz miejsce umieszczenia urządzenia, które spełnia następujące warunki:
  • Stabilna powierzchnia robocza, miejsce charakteryzujące się dobrą wentylacją, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
  • Zakres temperatur: Od 15°C do 32,5°C
  • Zakres wilgotności: od 20% do 70%
    Przestroga:
  HP zaleca, by urządzenie przenosiły dwie osoby.
  Model M476nw waży 27,7 kg.
  Modele M476dw i M476dn ważą 28,9 kg.
 2. Wyjmij urządzenie HP z pudełka, a następnie usuń materiał opakowania. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji.
  Uwaga:
  W krajach/rejonach Azji-Pacyfiku zestaw zawiera kabel USB.
  Rys. : Zawartość opakowania
  Uwaga:
  HP zaleca, by materiały opakowania były poddawane recyklingowi.
  Wymagania urządzenia
  • Gniazdko zasilania
  • Gniazdko telefoniczne dla faksu
  • Kabel USB typu A-do-B lub kabel sieciowy
  • Router do sieci bezprzewodowej (tylko modele z siecią bezprzewodową)

Przygotuj urządzenie i załaduj papier

 1. Otwórz przednie drzwiczki.
  Rys. : Otwieranie przednich drzwiczek
 2. Otwórz szufladę na kasety tonerów, a następnie usuń plomby z kaset tonerów.
  Zamknij drzwiczki szuflady i drzwiczki przednie.
  Rys. : Usuń taśmę zabezpieczającą
 3. Otwórz tylne drzwiczki.
  Rys. : Otwórz tylne drzwiczki
 4. Usuń pomarańczową taśmę i zdejmij plastikowe elementy opakowania. Zamknij tylne drzwiczki.
  Rys. : Usuwanie materiałów pakunkowych
 5. Otwórz podajnik 2.
  Rys. : Otwieranie podajnika 2
 6. Wysuń prowadnicę długości i szerokości papieru. Aby włożyć papier w formacie Legal, wydłuż podajnik, naciskając i przytrzymując klapkę rozszerzającą, pociągając jednocześnie przód podajnika do przodu.
  Rys. : Dostosowanie prowadnic papieru
 7. Umieść papier w podajniku i upewnij się, że wszystkie cztery narożniki arkusza zostały rozprostowane. Przesuń boczne prowadnice szerokości papieru w taki sposób, aby zrównały się z oznakowaniem formatu papieru w dolnej części podajnika. Przesuń przednią prowadnicę długości papieru w taki sposób, aby dosunęła stos papieru do tylnej części podajnika.
  Rys. : Załaduj papier i dopasuj prowadnice
 8. Wsuń podajnik do urządzenia.
  Rys. : Zamykanie podajnika

Podłączanie kabla sieciowego (opcjonalnego)

Aby podłączyć urządzenie do sieci, podłącz teraz kabel sieciowy. Jeśli nie, pomiń tę czynność i przejdź do Podłącz kabel faksu i kabel zasilający, a następnie włącz urządzenie.
  Przestroga:
Nie należy podłączać jeszcze kabla USB. Aby użyć kabla USB do podłączania urządzenia do komputera, podłącz go po wyświetleniu stosownego komunikatu w trakcie instalacji oprogramowania.
Rys. : Podłączenie kabla sieciowego

Podłącz kabel faksu i kabel zasilający, a następnie włącz urządzenie

 1. Jeżeli użytkownik korzysta z funkcji faksu, należy podłączyć do urządzenia kabel telefoniczny. W niektórych krajach/regionach do podłączenia kabla do gniazdka telefonu może być wymagane użycie specjalnego adaptera kabla RJ11.
  Uwaga:
  Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji faksu.
  Rys. : Podłącz kabel telefoniczny
 2. Podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie do uziemionego gniazdka elektrycznego, po czym włącz urządzenie. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować dołączony kabel zasilający.
  Rys. : Podłącz kabel zasilający i włącz urządzenie
    Przestroga:
  Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji urządzenia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie produktu. Produkt wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.
  Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować przewód zasilający dołączony do urządzenia.
 3. Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, sieć rozpoznaje urządzenie i przydziela mu adres IP lub nazwę hosta.
 4. Postępując zgodnie z monitami wyświetlanymi na panelu sterowania, wybierz język i lokalizację. W obszarze Ustawienia domyślne wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Samodzielne zarządzanie: włącz narzędzie HP Updates, aby aktualizacje oprogramowania układowego mogły być automatycznie pobierane z internetu.
  • Zarządzanie w dziale IT: wyłącz narzędzie HP Updates, aby aktualizacje oprogramowania układowego nie mogły być automatycznie pobierane z internetu.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (opcjonalna, lecz zalecana)

HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia, aby móc korzystać z jego najnowszych funkcji.
Uwaga:
Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego skontaktuj się z administratorem sieci.
Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą panelu sterowania lub narzędzia Firmware Update Utility.

‎Łącza do instrukcji instalacji oprogramowania

Po wykonaniu powyższych czynności zainstaluj oprogramowanie drukarki:
Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji oprogramowania, kliknij łącze właściwe dla systemu operacyjnego komputera i rodzaju połączenia.
System Windows
System Mac OS X
Uwaga:
Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień produktu związanych z siecią, po zakończeniu instalacji oprogramowania w pasku adresu przeglądarki wpisz adres IP produktu. Adres IP wyświetli się po dotknięciu przycisku Sieć w panelu sterowania produktu.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o zaawansowanej konfiguracji z udziałem wbudowanego serwera EWS oraz aplikacji HP Device Toolbox (system Windows).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...