Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet - Zaawansowana konfiguracja przy użyciu programu HP Utility dla systemu OS X

Skorzystaj z narzędzia HP Utility do sprawdzania statusu drukarki, a także wyświetlania lub zmiany jej ustawień (za pomocą komputera).
Jeśli drukarka została podłączona przewodem USB lub pracuje w sieci opartej na protokole TCP/IP, można użyć programu HP Utility.
Otwieranie aplikacji HP Utility
 1. Na komputerze otwórz folder Aplikacje.
 2. Wybierz folder HP, a następnie opcję Konfiguracja HP.
Funkcje HP Utility
Pasek narzędzi HP Utility zawiera następujące elementy:
 • Urządzenia: Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub ukryć produkty Mac znalezione przez program HP Utility.
 • Wszystkie ustawienia: Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównego widoku programu HP Utility.
 • Pomoc techniczna HP: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę i przejść do witryny wsparcia technicznego HP.
 • Materiały eksploatacyjne: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową HP SureSupply.
 • Rejestracja: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową rejestracji HP.
 • Recykling: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę programu recyklingu HP Planet Partners.
Narzędzie HP Utility zawiera strony otwierane po kliknięciu listy Wszystkie ustawienia. W poniższej tabeli opisano czynności, które można wykonywać za pomocą narzędzia HP Utility.
Pozycja
Opis
Stan materiałów eksploatacyjnych.
Przedstawia stan materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnia łącza umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych online.
Informacje o urządzeniu
Zawiera informacje na temat aktualnie wybranej drukarki, w tym identyfikatora serwisowego urządzenia (jeśli jest przypisany), wersji oprogramowania sprzętowego (wersja FW), numeru seryjnego i adresu IP.
Polecenia
Wysyła znaki specjalne lub polecenia drukowania do drukarki po zakończeniu zadania wydruku.
  Uwaga:
Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu Widok i wybraniu polecenia Wyświetl zaawansowane.
Przesyłanie plików
Przesyła pliki z komputera do drukarki. Można wysyłać następujące rodzaje plików:
 • Język poleceń drukarki HP LaserJet (.PRN)
 • Portable document format (.PDF)
 • Postscript (.PS)
 • Tekst (.TXT)
Zarządzanie zasilaniem
Konfiguruje ustawienia oszczędzania w drukarce.
Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe
Przesyła plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do drukarki.
  Uwaga:
Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu Widok i wybraniu polecenia Wyświetl zaawansowane.
HP Connected
Dostęp do strony internetowej HP Connected.
Centrum wiadomości
Wyświetlanie zdarzeń zakończonych błędami, które wystąpiły w drukarce.
Ustawienia sieciowe
(Tylko drukarki z dostępem do sieci)
Konfiguracja ustawień sieciowych, takich jak ustawienia IPv4, IPv6, ustawienia Bonjour i inne ustawienia.
Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi
Umożliwia skonfigurowanie działania drukarki w przypadku, gdy kończy się czas żywotności materiałów eksploatacyjnych.
Konfiguracja podajników
Pozwala zmienić format i rodzaj papieru dla poszczególnych podajników.
Ustawienia dodatkowe
Otwarcie strony wbudowanego serwera internetowego (EWS) dla drukarki.
  Uwaga:
Połączenia USB nie są obsługiwane.
Ustawienia serwera proxy
Konfiguracja serwera proxy dla drukarki.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...