Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Officejet Pro 251dw, 276dw i 8600 nie drukują za pomocą czarnego ani kolorowego tuszu lub wysuwają pustą stronę.

Niniejszy dokument dotyczy drukarek HP Officejet Pro 251dw, 276dw i 8600.
Drukarka działa prawidłowo, lecz na wydrukach nie ma koloru czarnego lub co najmniej jednego innego koloru, wydruki są puste lub strony są drukowane z bardzo małą ilością atramentu.
W zasadzie niskie poziomy atramentu nie powinny wpływać na jakość druku. Jeżeli poziom atramentu spada za bardzo, drukarka przestaje drukować i wyświetla komunikat. Jednak może ona jeszcze przez jakiś czas drukować w „trybie awaryjnym” przy niskich poziomach atramentu. W trybie awaryjnym czerń na wydrukach może nie być odpowiednio głęboka. Możliwe też, że uzyskane wydruki będą w skali szarości (odcienie szarości zamiast zestawu barw). Wymień wkłady atramentowe o niskim poziomie atramentu, jeżeli nie można zaakceptować jakości druku w trybie awaryjnym.
Rozwiązanie 1: Sprawdź szacowane poziomy atramentu i wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić szacunkowe poziomy atramentu, a następnie wymienić puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu.
  Uwaga:
Wyświetlenie komunikatu z informacją o pustym wkładzie wymaga wymiany wkładu przed kontynuacją drukowania. Pewna ilość atramentu pochodząca z wszystkich wkładów konieczna jest do serwisowania głowicy drukującej i zapobiegania zatykaniu.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Nie trzeba wymieniać wkładów atramentowych do czasu pojawienia się komunikatu.
 1. Na panelu sterowania drukarki dotknij ikony Poziom atramentu () lub ().
    Uwaga:
  Ikona Poziom atramentu wyświetlana na panelu sterowania różni się w zależności od modelu drukarki.
  Na panelu sterowania w formie graficznej zostaną wyświetlone szacunkowe poziomy atramentu dla każdego wkładu.
  Rys. : Szacunkowe poziomy atramentu wyświetlane na panelu sterowania drukarki
  Ilustracja: Szacunkowe poziomy atramentu wyświetlane na panelu sterowania drukarki
 2. Na podstawie wyświetlanych danych określ, które wkłady atramentowe są puste lub mają niski poziom atramentu, a następnie przejdź do następnego kroku.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
Krok 2: Wymień puste wkłady atramentowe lub wkłady z niskim poziomem atramentu
Wykonaj poniższe kroki, aby wymienić puste wkłady, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.
Film przedstawia sposób wymiany wkładu drukującego.
Jeżeli podczas próby odtworzenia filmu wystąpi błąd lub chcesz obejrzeć go w innym formacie, kliknij tutaj i odtwórz go w serwisie YouTube.
Firma HP zaleca korzystanie z oryginalnych wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem HP. Firma HP nie może zagwarantować jakości i niezawodności regenerowanych wkładów atramentowych lub wkładów atramentowych innych producentów. Jeżeli używane są wkłady atramentowe inne niż firmy HP, wykonanie poniższych czynności może nie rozwiązać problemów. Aby sprawdzić oryginalność wkładów atramentowych, przejdź na stronę hp.com/go/anticounterfeit.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. W razie potrzeby wybierz kraj/region.
  Rys. : Selektor kraju/regionu
  Wybór kraju/regionu
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 1. Jeżeli drukarka jest wyłączona, naciśnij przycisk zasilania.
 2. Wsuń palce do szczeliny po lewej stronie drukarki, a następnie pociągnij, aby otworzyć pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. Karetka zostanie przesunięta na lewą stronę drukarki. Przed przejściem do kolejnych czynności zaczekaj, aż karetka przejdzie w stan oczekiwania i nie będzie wydawać żadnych dźwięków.
   Rys. : Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
   Ilustracja: Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  1. Szczelina do otwierania pokrywy dostępu do wkładów drukujących
 3. Naciśnij z przodu jeden z wkładów atramentowych, a następnie wysuń go z gniazda, ciągnąc do siebie.
  Rys. : Wyjmij wkład atramentowy z gniazda
  Ilustracja: Wyjmij wkład atramentowy z gniazda.
 4. Wyjmij nowy wkład atramentowy z opakowania.
 5. Chwyć wkład atramentowy w taki sposób, aby styki były zwrócone w stronę drukarki.
 6. Wsuń nowy wkład atramentowy do pustego gniazda, a następnie dociśnij go delikatnie, aż zatrzaśnie się na miejscu.
    Uwaga:
  Upewnij się, że kolorowa ikona na etykiecie wkładu atramentowego jest zgodna z tą na gnieździe wkładu atramentowego.
  Rys. : Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem
  Ilustracja: Włóż wkład atramentowy do gniazda oznaczonego odpowiednim kolorem.
    Przestroga:
  Przy wkładaniu wkładów drukujących nie unoś dźwigni zatrzasku na karetce. Może to spowodować nieprawidłowe umieszczenie głowicy lub wkładów drukujących, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu drukowania i przyczynić się do problemów z drukowaniem.
 7. W razie potrzeby powtórz te czynności, aby wymienić pozostałe wkłady atramentowe.
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 9. Zanim przystąpisz do następnych czynności, poczekaj, aż zakończy się sekwencja rozgrzewania i z drukarki przestaną wydobywać się dźwięki.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 2: Użyj zautomatyzowanego narzędzia do czyszczenia głowicy drukującej
Aby wyczyścić głowicę drukującą, wykonaj poniższe czynności.
  Uwaga:
Jeżeli głowica drukująca jest mocno zatkana, do przywrócenia normalnej jakości druku może być wymagane parokrotne czyszczenie.
 1. Włóż do zasobnika zwykły biały papier.
 2. Na panelu sterowania drukarki dotknij strzałki w prawo (), aby wyświetlić dodatkowe opcje.
 3. Dotknij ikony Ustawienia (), a następnie pozycji Narzędzia.
 4. Dotknij pozycji Wyczyść głowicę drukującą. Drukarka wyczyści głowicę, a następnie wydrukuje stronę testową.
 5. Oceń stronę testową pod kątem jakości wydruku.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej jest zadowalająca, dotknij przycisku Nie, aby powrócić do bieżącego zlecenia drukowania.
  • Jeśli jakość druku na stronie testowej nie jest zadowalająca, dotknij przycisku Tak, aby przejść do następnego etapu czyszczenia głowicy drukującej.
     Uwaga:
   Dostępne są trzy etapy czyszczenia głowicy drukującej: W razie potrzeby wykonaj wszystkie trzy etapy. Jeśli głowica drukująca jest mocno zatkana, może wymagać kolejnego cyklu czyszczenia. W takim przypadku zaczekaj 30 minut po ostatnim (trzecim) etapie czyszczenia, by jeszcze raz rozpocząć pierwszy etap cyklu czyszczenia.
  Przestroga:
Nie wyłączaj drukarki, jeżeli wyjęto z niej wkłady atramentowe. Pamiętaj, że brakujące wkłady atramentowe należy zainstalować jak najszybciej, aby uniknąć problemów z jakością druku i nadmiernego zużycia atramentu lub uszkodzenia systemu atramentu. Aby uniknąć problemów wymagających czyszczenia głowicy drukującej, zawsze wyłączaj drukarkę przyciskiem zasilania, który jest umieszczony na drukarce.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 3: Wymień głowicę drukującą
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nie ustąpił, wymień głowicę drukującą.
  Przestroga:
Wkłady atramentowe wyjmij dopiero po otrzymaniu nowego zespołu głowicy drukującej. Firma HP nie poleca pozostawiania wkładów drukujących poza drukarką dłużej niż przez 30 minut. Może to spowodować uszkodzenie zarówno drukarki, jak i wkładów.
Jeżeli wkład lub głowica drukująca jest uszkodzona, mogą być one objęte gwarancją. W celu sprawdzenia gwarancji na materiały eksploatacyjne (tusz lub toner) odwiedź stronę hp.com/go/learnaboutsupplies, a następnie przejrzyj informacje dotyczące ograniczonej gwarancji dla danego materiału.
Jeżeli mechanizm głowicy drukującej podlega wymianie w ramach gwarancji, użytkownik otrzyma od HP nowy mechanizm głowicy drukującej wraz z instrukcjami i pełnym zestawem wkładów atramentowych. Niezainstalowanie wkładów SETUP dołączonych do głowicy drukującej spowoduje błąd wkładów drukujących.
Jeżeli gwarancja mechanizmu głowicy drukującej wygasła, na stronie internetowej można wykupić nową.
 1. Jeśli jesteś spoza Stanów Zjednoczonych, przejdź do witryny HP How to Buy, a następnie wybierz swój kraj i język.
 2. Nastąpi wyświetlenie strony Zakupy w HP. Na tej stronie poszukaj łącza do sklepu z częściami firmy HP. Lokalizacja sklepu z częściami firmy HP zależy od regionu. Kliknij łącze Sklep z częściami HP.
 3. W polu Znajdź część(-ci) wpisz CR324A (Europa i Bliski Wschód), lub CR326A (Japonia i Azja-Pacyfik) w polu Wyszukaj wg numeru części . Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zamówić mechanizm głowicy drukującej.
Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, przejdź do witryny sklepu z częściami zamiennymi firmy HP (w języku angielskim), aby zakupić materiały eksploatacyjne.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
Rozwiązanie 4: Oddaj drukarkę do naprawy.
Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nadal występuje, należy oddać urządzenie do serwisu.
  Uwaga:
Zachowaj przykładowy wydruk ilustrujący problem. Jeżeli wkłady atramentowe, głowica drukująca lub drukarka są wymieniane w ramach gwarancji, pracownik pomocy technicznej poprosi o przykładowy wydruk. W przypadku odsyłania drukarki do HP przykładowy wydruk należy dołączyć do przesyłki. Przygotowując drukarkę do przesyłki, przykładowy wydruk należy umieścić w podajniku wyjściowym.
Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...