Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Na panelu sterowania drukarki wielkoformatowej HP Officejet serii 7110 wyświetlany jest komunikat „Zacięcie papieru"

Problem

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Zacięcie papieru”.
Problemowi temu towarzyszyć mogą również następujące symptomy:
 • Drukarka drukuje.
 • Kontrolka zasilania jest włączona, a przycisk Wznów () i kontrolka alarmowa migają.
  Rys. : Kontrolka zasilania jest włączona, a przycisk Wznów i kontrolka alarmowa migają
  Ilustracja: Przycisk zasilania jest włączony, a przycisk Wznów i kontrolka alarmowa migają.
Uwaga:
Zacięcie papieru może, ale nie musi, faktycznie występować. Drukarka może zgłosić zacięcie papieru, nawet jeżeli rzeczywiście nie doszło do zacięcia. Poniższe czynności dotyczą zarówno faktycznych, jak i fałszywych komunikatów o zacięciu papieru.
Ważne: Aby rozwiązać problem, poniższe rozwiązania należy zastosować w podanej kolejności.

Rozwiązanie 1: Wyłącz i włącz drukarkę

Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie uruchomić drukarkę i wydrukować stronę testową.

Krok 1: Wyłącz i włącz drukarkę

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. Jeśli drukarka nie wyłącza się, przejdź do następnego rozwiązania.
 2. Odczekaj 60 sekund.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.
  Uwaga:
  Drukarka może przejść proces przygotowania do pracy, który może trwać kilka minut. Przed przejściem do kolejnych czynności poczekaj, aż proces przygotowywania do pracy zakończy się.
 • Jeśli drukarka wysuwa papier, a przycisk Wznów i kontrolka alarmowa nie migają, przejdź do następnego kroku w celu wydrukowania raportu stanu drukarki.
 • Jeśli drukarka nie wysuwa papieru, a przycisk Wznów i kontrolka alarmowa nadal migają, przejdź do następnego rozwiązania w celu usunięcia zacięcia w drukarce.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie raportu autotestu umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 1. Załaduj zwykły biały papier do zasobnika papieru.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Anuluj () i przytrzymaj go przez trzy sekundy. Zostanie wydrukowana strona testowa.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2: Usuń zacięty papier z urządzenia

Aby usunąć zakleszczony papier ze ścieżki podawania papieru, wykonaj następujące czynności.

Krok 1: Usuń zacięty papier od tylnej strony drukarki

Aby usunąć zacięty papier z tylnej części drukarki, należy wykonać następujące czynności.
 • Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem zostanie rozwiązany, nie trzeba kontynuować rozwiązywania problemu.
 • Jeśli problem nadal występuje, przejdź do kolejnego kroku.

Krok 2: Usuń zacięty papier z obszaru dostępu do wkładów atramentowych

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięty papier od strony obszaru dostępu do wkładów atramentowych.
  Przestroga:
Próba usunięcia zacięcia papieru od przodu może spowodować uszkodzenie mechanizmu drukowania urządzenia. Zacięcia papieru zawsze należy usuwać przez tylną pokrywę.
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda w tylnej części drukarki.
    Ostrzeżenie:
  W celu dotarcia do wnętrza drukarki HP należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub porażenia prądem.
 2. Jeżeli drukarka łączy się z komputerem poprzez kabel USB, odłącz kabel USB od gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 3. W przedniej części drukarki otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 4. Ostrożnie wyciągnij zacięty papier i resztki podartego papieru z obszaru dostępu do wkładów atramentowych. Aby uniknąć rozdarcia całych arkuszy papieru, wyciągaj papier obiema rękami.
  Rys. : Usuń zacięty papier z obszaru dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Wyjmij papier od strony obszaru dostępu do wkładów atramentowych.
 5. Przesuń karetkę na lewą stronę.
  Rys. : Przesuń karetkę w lewą stronę
  Ilustracja: Przesuń karetkę na lewą stronę drukarki.
 6. Wyjmij cały zacięty papier z prawej części karetki. Pociągnij papier przez górną część drukarki.
  Rys. : Wyjmij cały zacięty papier z prawej części karetki
  Ilustracja: Wyjmij papier z prawej części karetki.
 7. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Rys. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 8. Podłącz przewód zasilający do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
 9. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę.

Krok 3: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie raportu autotestu umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem został rozwiązany i strona testowa została wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań. Podłącz kabel USB i ponów próbę drukowania.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 3: Sprawdź, czy karetka porusza się swobodnie

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy karetka może się swobodnie przemieszczać w poprzek drukarki.

Krok 1: Sprawdź, czy na torze karetki są jakieś przeszkody

Poniższe czynności wymagają użycia latarki do zidentyfikowania papieru zaciętego na ścieżce karetki.
 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę, o ile nie została włączona wcześniej.
 2. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
  Uwaga:
  Karetka może przesunąć się w obszar dostępu. W takim przypadku należy zaczekać, aż przesunie się w odpowiednie miejsce.
  Rys. : Otwórz pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
  Ilustracja: Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.
 3. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda z tyłu drukarki.
 4. Odłącz przewód zasilający od źródła zasilania lub gniazda elektrycznego.
    Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć porażenia prądem, przed ręcznym przesunięciem karetki i zresetowaniem mechanizmu podajnika papieru należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
 5. Znajdź pokrywę dostępu głowicy drukującej znajdującą się na górze, po prawej stronie obszaru dostępu do karetki, a następnie sprawdź, czy są obecne dwie śruby.
  Rys. : Przykład pokrywy dostępu głowicy drukującej z dwoma śrubami
  Ilustracja: Przykład pokrywy dostępu głowicy drukującej z dwoma śrubami
 6. Wybierz poprawną opcję, a następnie wykonaj poniższe czynności.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie raportu autotestu umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 4: Wyczyść wałki papieru

Czasami zabrudzenia, kurz lub resztki podartego papieru zbierają się na wałkach papieru, prowadząc do zacięcia papieru. Aby wyczyścić wałki, wykonaj następujące czynności.

Krok 1: Wyczyść wałki papieru

Wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić wałki papieru.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie strony testowej umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.
 • Jeżeli strona testowa nie zostanie wydrukowana, przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 5: Zresetuj drukarkę

Komunikat może być także wyświetlany nawet wówczas, gdy nie doszło do zacięcia papieru (fałszywe zacięcie papieru). Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić reset drukarki HP i usunąć w ten sposób fałszywy komunikat o zacięciu papieru.

Krok 1: Zresetuj drukarkę

 1. Naciśnij przycisk zasilania (), aby włączyć urządzenie.
 2. Gdy urządzenie jest włączone, odłącz przewód zasilający z gniazda z tyłu urządzenia.
 3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 4. Odczekaj przynajmniej 15 sekund.
 5. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda elektrycznego.
 6. Podłącz przewód zasilający z powrotem do gniazda z tyłu urządzenia.
 7. Jeżeli urządzenie nie włączy się automatycznie, naciśnij przycisk zasilania (), aby je włączyć.

Krok 2: Wydrukuj raport stanu drukarki

Wydrukowanie raportu autotestu umożliwia sprawdzenie, czy sprzęt działa prawidłowo.
 • Jeżeli w wyniku powyższych czynności problem zostanie rozwiązany a strona testowa zostanie wydrukowana, nie ma potrzeby stosowania kolejnych rozwiązań.
 • Jeśli strona testowa zostanie wydrukowana pomyślnie, ale problem z urządzeniem będzie występował nadal, problem nie wynika z usterki sprzętu.
 • Jeżeli urządzenie nie drukuje strony testowej, problem wynika z usterki sprzętu. Przejdź do następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 6: Oddaj drukarkę do naprawy

Oddaj urządzenie HP do naprawy lub wymiany dopiero po wykonaniu powyższych czynności.
Aby sprawdzić, czy produkt jest nadal na gwarancji, przejdź do strony sprawdzania gwarancji pod adresem http://www.support.hp.com/checkwarranty. Skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę. W regionie Azji i Pacyfiku skontaktuj się z pomocą techniczną HP, aby znaleźć lokalne centrum serwisowe w swoim obszarze.
W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...