Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 and the HP LaserJet Pro MFP M521 - Konfigurowanie dostępu do sieciowej książki adresowej e-mail za pomocą LDAP i konfigurowanie domyślnego SMTP

Wprowadzenie

Funkcja Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) w urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet Pro 500 color M570 i HP LaserJet Pro M521 używa protokołu LDAPv3, najnowszej wersji LDAP, i zapewnia dostęp do sieciowej książki adresowej dla celów skanowania do wiadomości e-mail.
Uwaga:
W urządzeniu musi być zainstalowana poprawna wersja oprogramowania sprzętowego, aby zapewnić zgodność z funkcją LDAP.
 • Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 500 color M570 - kod daty oprogramowania sprzętowego 20131122 lub nowszy
 • Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M521 — kod daty oprogramowania sprzętowego 20131126 lub nowszy
Niniejszy dokument zawiera instrukcje korzystania z LDAP do podłączenia urządzenia HP LaserJet Pro do sieciowej książki adresowej e-mail i sposób konfigurowania domyślnego SMTP dla wiadomości e-mail wysyłanych z urządzenia.

Wyszukiwanie e-mail

Kiedy urządzenie HP LaserJet Pro używa LDAP do skanowania do wiadomości e-mail, przeszukuje bazę danych adresów e-mail. Kiedy użytkownik wprowadza adres e-mail i dotyka przycisku Szukaj, LDAP przeszukuje listę adresów e-mail pod kątem pasujących znaków. Użytkownik może dostosować wyniki wyszukiwania, wprowadzając dodatkowe znaki i przeprowadzając nowe wyszukiwanie.
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro obsługujące funkcję LDAP obsługują również korzystanie ze standardowego profilu poczty wychodzącej, przez co nie wymagają połączenia z serwerem LDAP do wysłania wiadomości.

Przed rozpoczęciem: Informacje wymagane do skonfigurowania LDAP

Administratorzy potrzebują następujących informacji przed rozpoczęciem procesu konfiguracji.
Konfiguracja kontaktów sieciowych:
 • Wymagania uwierzytelnienia serwera
 • Ścieżka do rozpoczęcia wyszukiwania (BaseDN, początek wyszukiwania) (np. o=mycompany.com)
 • Atrybuty dla pasującej wprowadzonej nazwy (np. cn lub samAccountName), pozyskiwanie adresu e-mail (np. mail) i sposób wyświetlania na panelu sterowania (np. displayName)
Domyślna konfiguracja SMTP:
 • Serwer SMTP (np. smtp.mycompany.com)
 • Port SMTP (np. 25, 587, 465)
 • Wymagania bezpiecznego połączenia (np. Zawsze używaj bezpiecznego połączenia (SSL/TLS)).
 • Wymagania uwierzytelniania serwera SMTP dla poczty wychodzącej, w tym nazwa użytkownika i hasło uwierzytelniania, jeśli są stosowane.

Konfigurowanie kontaktów sieciowych

Użyj strony Konfiguracja kontaktów sieciowych wbudowanego serwera internetowego HP (EWS), aby uzyskać dostęp do sieciowej książki adresowej.
Na stronie Konfiguracja kontaktów sieciowych możesz skonfigurować urządzenie tak, by uzyskiwało adresy e-mail z serwera LDAP, aby były dostępne, kiedy użytkownicy wyszukują na ekranie Skanuj do wiadomości e-mail.

Pobieranie kontaktów z serwera LDAP

 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.
   Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 2. Kliknij kartę Skanowanie.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Konfiguracja użytkowników sieciowych.
 4. Wybierz Włącz kontakty sieciowe (użyj serwera LDAP dla wyszukiwania e-mail).
 5. W polu Adres serwera LDAP wpisz nazwę serwera LDAP (np. ldap.mycompany.com).
  Uwaga:
  Jeśli serwer LDAP nie jest znany, skontaktuj się z administratorem serwera, aby poznać adres sieciowy i kody atrybutów serwera.
 6. Aby włączyć bezpieczne połączenie (SSL), zaznacz pole wyboru obok pola Zawsze używaj bezpiecznego połączenia (SSL/TLS).
 7. Jeśli serwer LDAP wymaga uwierzytelniania, wybierz odpowiedni typ uwierzytelniania dla serwera LDAP w obszarze Wymagania uwierzytelnienia serwera. W zależności od typu uwierzytelniania niektóre z pól mogą nie być dostępne, gdy nie są wymagane. Wprowadź informacje w wymaganych polach. Upewnij się, że wykorzystywane nazwy są zgodne z ustawieniami serwera LDAP.
  Uwaga:
  W przypadku użytkowników zalogowanych z użyciem poświadczeń systemu Windows można wybrać opcję umożliwiającą wykorzystanie tych poświadczeń w celu przeprowadzenia uwierzytelniania na serwerze LDAP.
  Wymagania uwierzytelnienia
  Typy uwierzytelniania
  Opis
  Serwer nie wymaga uwierzytelniania
  Brak
  Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do bazy danych serwera LDAP, nie jest konieczne podanie danych uwierzytelniających.
  Serwer wymaga uwierzytelniania
  Użyj danych logowania użytkownika, aby połączyć po zarejestrowaniu w panelu sterowania
  Użyj danych logowania dla zalogowanego użytkownika, aby uzyskać dostęp do bazy danych LDAP.
  Dane logowania do systemu Windows
  Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do bazy danych serwera LDAP, konieczne jest wprowadzenie danych logowania, a przesyłane w sieci dane i hasła są szyfrowane.
  Pole domeny i opcja wykorzystania danych logowania użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego są włączone.
  Proste dane logowania
  Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do bazy danych serwera LDAP, konieczne jest wprowadzenie danych logowania, ale przesyłane w sieci hasło nie jest szyfrowane.
  Pola nazwy i hasła użytkownika są włączone.
 8. W polu Ścieżka rozpoczęcia wyszukiwania (BaseDN, początek wyszukiwania) wpisz ścieżkę, by rozpocząć przeszukiwanie bazy danych (np. o=mycompany.com).
 9. W polu Dopasuj wprowadzoną nazwę do tego atrybutu wpisz nazwę atrybutu (np. cn lub samAccountName).
 10. Urządzenie używa atrybutu „mail” dla opcji Nazwa atrybutu dla adresu e-mail odbiorcy. Aby zmienić to ustawienie, wpisz nazwę innego atrybutu w polu.
 11. Aby sprawdzić poprawne skonfigurowanie odzyskiwania LDAP, wpisz przynajmniej trzy znaki nazwy kontaktu sieciowego w polu Testuj, a następnie kliknij przycisk Testuj. Jeśli test zakończy się pomyślnie, wyświetlona zostanie lista możliwych dopasowań.
 12. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja została zakończona.

Konfigurowanie domyślnego SMTP dla opcji Skanuj do wiadomości e-mail

Domyślna konfiguracja SMTP jest używana, kiedy uwierzytelniony użytkownik sieciowy używa funkcji Skanuj do wiadomości e-mail. Administrator może skonfigurować ustawienia tak. by adres e-mail zalogowanego użytkownika automatycznie wypełnił pole Od. Dodatkowo administrator może wybrać, by pole Do automatycznie wypełniło się adresem e-mail zalogowanego użytkownika sieciowego, jeśli to pożądane.
Użyj strony Domyślna konfiguracja SMTP wbudowanego serwera internetowego HP (EWS) do skonfigurowania domyślnych ustawień SMTP.
Otwórz stronę Domyślna konfiguracja SMTP za pomocą EWS:
 1. Otwórz wbudowany serwer internetowy.
  1. Na ekranie głównym panelu sterowania urządzenia dotknij przycisku Sieć, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta urządzenia.
  2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz w wierszu adresu adres IP lub nazwę hosta urządzenia, identyczne z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania produktu. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Otworzy się EWS.
   Rys. : Przykład adresu IP w oknie przeglądarki
 2. Kliknij kartę Skanowanie.
 3. Kliknij Domyślna konfiguracja SMTP w lewym okienku nawigacji.
 4. Aby wyłączyć profile e-mail poczty wychodzącej, wybierz Włącz domyślny serwer SMTP.
 5. W polu Adres serwera SMTP wpisz adres serwera SMTP (np. mycompany.com).
 6. W polu Port SMTP wpisz port SMTP (np. 25, 587 i 465).
  Uwaga:
  W większości przypadków wartości domyślnej nie trzeba zmieniać.
 7. W razie konieczności wybierz opcję Zawsze używaj bezpiecznego połączenia (SSL/TLS).
  Uwaga:
  W przypadku korzystania z usług pocztowych Google™ Gmail wybierz Zawsze używaj bezpiecznego połączenia (SSL/TLS).
 8. W razie konieczności skonfiguruj identyfikator użytkownika i hasło SMTP w obszarze Uwierzytelnianie SMTP.
  1. Wybierz opcję Serwer SMTP wymaga uwierzytelniania dla wychodzących wiadomości e-mail.
  2. W polu Identyfikator użytkownika SMTP wpisz identyfikator użytkownika.
  3. W polu Hasło SMTP wpisz hasło.
  Uwaga:
  Jeśli nie znasz identyfikatora użytkownika i hasła SMTP, skontaktuj się ze swoim działem IT, dostawcą usług internetowych lub dostawcą poczty e-mail.
 9. Opcjonalnie: Ustaw maksymalny rozmiar dla załączników e-mail. Z listy rozwijanej Maksymalny rozmiar dla załączników e-mail wybierz żądany maksymalny rozmiar pliku.
 10. Ustaw domyślny adres, który wyświetli się w polu Od w poczcie wychodzącej. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Domyślne Od - wpisz adres Od w polu Domyślne Od (np, LaserJet MFP@Pietro2 lub LaserJet MFP@Mycompany). Wpisz wyświetlaną nazwę w polu Domyślna wyświetlana nazwa
   Uwaga:
   Domyślna wyświetlana nazwa to ustawienie opcjonalne. Jeśli zostanie ustawione, zamiast domyślnego adresu Od zostanie pokazana wyświetlana nazwa.
  • Adres użytkownika (wymagane zalogowanie) – adres e-mail zalogowanego użytkownika pojawi się w polu Od w wychodzącej wiadomości e-mail.
 11. Domyślnie pole Do w wychodzącej wiadomości e-mail może być edytowane przez użytkownika. Aby zmienić ustawienie tak, by wychodząca wiadomość e-mail była wysyłana tylko do zalogowanego użytkownika, wybierz Adres użytkownika (wymagane zalogowanie) z listy rozwijanej Do i usuń pole Edytowalne przez użytkownika.
 12. Aby sprawdzić ustawienia SMTP, wpisz prawidłowy adres e-mail w polu Wyślij testową wiadomość e-mail do i kliknij przycisk Zapisz i testuj. Jeśli test jest pomyślny, zostanie wyświetlony komunikat Test został zakończony pomyślnie i wiadomość e-mail zostanie wysłana pod wprowadzony adres.
  Kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony domyślnej konfiguracji SMTP.
 13. Aby dodać adresy e-mail do książki adresowej urządzenia, kliknij Książka adresowa e-mail w lewym okienku nawigacyjnym, a następnie wprowadź wymagane informacje. Skonfigurować można indywidualne adresy e-mail lub grupy e-mail.
 14. Aby skonfigurować domyślne opcje, kliknij Opcje e-mail w lewym okienku nawigacyjnym, a następnie wpisz domyślny temat, treść i inne ustawienia skanowania dla wiadomości e-mail.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...