Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Notebooki HP -- Czysta (niestandardowa) instalacja systemu Windows 8.1

Niniejszy dokument odnosi się do notebooków HP i dotyczy czystej instalacji systemu Windows 8.1 w wersji 64-bitowej. Możesz wykonać czystą instalację systemu Windows 8.1, jeżeli zakupiono płytę DVD z tym systemem lub kupiono jego wersję do pobrania.
Przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia zapoznaj się z poniższymi ważnymi informacjami. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu i zachowanie go w celu wykorzystania go w procesie instalacji.
  Uwaga:
Nie wszystkie funkcje systemu Windows 8.1 mogą być dostępne podczas aktualizacji/uaktualniania systemu do wersji Windows 8.1 z Windows 8. System może wymagać dodatkowych aktualizacji sprzętu, sterowników, oprogramowania i/lub BIOS. Uaktualnienie pomiędzy wersjami, np. z Windows 8 (poza Pro) do Windows 8.1 Pro i Media Center powodują naliczenie dodatkowych opłat. Aby uzyskać pełne informacje o aktualizacji, przejdź do strony www.windows.com/everywhere.
  Ostrzeżenie:
Aby uniknąć ryzyka utraty ważnych danych, należy utworzyć ich kopię zapasową (plików, zdjęć, filmów, dokumentów, aplikacji, wiadomości e-mail itd.) przed rozpoczęciem uaktualnienia.
 • Przed instalacją systemu Windows czysta (niestandardowa) instalacja usuwa wszystkie pliki oraz wszystkie partycje z dysku twardego. Oryginalne sterowniki i oprogramowanie dostarczone przez HP (oraz wszelkie inne oprogramowanie) nie będzie dostępne i musi zostać ponownie zainstalowane lub zamienione (zgodne wersje Windows 8/8.1).
 • Oprogramowanie opracowane dla systemu Windows 7 lub wcześniejszych systemów operacyjnych może nie działać po zainstalowaniu systemu Windows 8.1.
 • W przypadku wysłania komputera do serwisu lub naprawy po uaktualnieniu do Windows 8.1 na komputerze może zostać przywrócony obraz pierwotnego systemu operacyjnego Windows, a uzyskany w wyniku uaktualnienia system operacyjny Windows 8.1 zostanie usunięty. Po dokonaniu napraw użytkownik może zainstalować ponownie system Windows 8.1.
Czynność 1: Pobierz Oprogramowanie i sterowniki
Warto uzyskać wszystkie dostępne zalecane aktualizacje oprogramowania i sterowników w czasie, gdy komputer wciąż korzysta z systemu Windows 8.
 1. Przejdź na stronę internetową HP Customer Care (http://www.hp.com/support), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera. Pobierz i zapisz sterowniki sprzętu i pliki oprogramowania dla systemu Windows 8/8.1 na dysku twardym.
    Uwaga:
  Jeżeli system operacyjny Windows 8.1 jest wymieniony w menu rozwijanym, model komputera jest obsługiwany.
 2. Skopiuj pobrane pliki na płytę CD/DVD lub nośnik USB, aby skorzystać z nich po zainstalowaniu systemu Windows 8.1.
Czynność 2: Tworzenie płyt odzyskiwania systemu i kopii zapasowych ważnych plików
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, należy utworzyć zestaw płyt odzyskiwania systemu Windows 8. W przypadku wystąpienia problemu podczas procesu uaktualniania można użyć płyt odzyskiwania systemu, aby przywrócić w komputerze wyjściową konfigurację oprogramowania. Aby utworzyć własny zestaw płyt do odzyskiwania systemu, należy zapoznać się z częścią Tworzenie zestawu płyt odzyskiwania systemu lub zapisywanie obrazu odzyskiwania na dysku flash USB.
Aby utworzyć kopię zapasową plików Windows i przenieść je do systemu Windows 8.1, możesz użyć narzędzia Centrum kopii zapasowych i przywracania lub Łatwy transfer w systemie Windows firmy Microsoft.
Jeżeli chcesz utworzyć kopie zapasowe plików za pomocą innego oprogramowania, musisz najpierw upewnić się, czy jest ono zgodne z systemem Windows 8.1. Może to wymagać przeczytania dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych lub odwiedzenia w tym celu witryny internetowej sprzedawcy oprogramowania. Potrzebna też będzie kopia plików instalacyjnych na dysku USB lub płycie.
Nie używaj oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, które nie jest zgodne z systemem Windows 8.1! Jeżeli nie masz pewności, czy tak jest, firma HP radzi, aby użyć narzędzi Centrum tworzenia kopii zapasowych i przywracania lub Łatwy transfer w systemie Windows.
Po zakończeniu należy sprawdzić, czy tworzenie kopii zapasowej powiodło się i czy uzyskanie dostępu do plików jest możliwe.
Czynność 3: Wyłączenie opcji Acceleration (Przyspieszenie) w programie Intel Rapid Storage
Niektóre komputery firmy HP są wyposażone w napędy Solid State mSATA o wysokiej prędkości oprócz podstawowego dysku twardego. Napęd pamięci podręcznej mSATA skraca czas rozruchu i zwiększa wydajność dysku twardego komputera. Przed wykonaniem czystej instalacji należy wyłączyć funkcję przyspieszania napędu pamięci podręcznej w programie Intel Rapid Storage Technology. Po czystej instalacji należy zainstalować program Intel Rapid Storage Technology i ponownie aktywować funkcję przyspieszenia napędu pamięci podręcznej mSATA.
Czego można się spodziewać podczas instalacji systemu Windows 8.1
 • Zakłócenia instalacji - Instalator może przerwać działanie lub zostać uruchomiony ponownie w określonych wcześniej sytuacjach. W przypadku ponownego uruchomienia komputera zestaw monitów umożliwi: wznowienie od miejsca przerwania lub rozpoczęcie od nowa.
 • Zabezpieczenie UAC - Funkcja kontroli konta użytkownika firmy Microsoft wyświetla monit i wymaga potwierdzenia zezwolenia na dokonanie zmian w komputerze przez wskazany program. To rozwiązanie zapobiega próbom instalacji oprogramowania przez złośliwe programu i wirusy.
  W przypadku wyświetlenia komunikatu Czy chcesz zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze? z nazwą programu Microsoft Windows i nazwą sprawdzonego wydawcy Microsoft Corporation, kliknij przycisk Tak, aby zezwolić na operację.
 • Wybierz nazwę użytkownika i hasło - System Windows 8 domyślnie umożliwia płynną integrację nowego komputera z Internetem lub chmurą zawierającą inne media społecznościowe oraz urządzenia korzystające z konta połączonego użytkownika Microsoft, np. konta Microsoft LiveID, Instant Messenger, Gmail lub AOL.
  • Konto lokalne - Można wprowadzić unikalną nazwę użytkownika i hasło, które będzie obowiązywać tylko na komputerze lokalnym, aby pozostał on niezależnym urządzeniem, które nie jest powiązane z innymi urządzeniami.. Wciąż będzie można ręcznie nawiązać połączenie z chmurą w celu udostępniania plików w przyszłości.
  • Konto Microsoft - Jeżeli użyjesz do logowania połączonego konta użytkownika Microsoft, komputer zostanie automatycznie powiązany ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami mobilnymi oraz danymi użytkownika zapisanymi we wszystkich kontach sieci społecznościowych.
 • Zezwól na wielokrotne restartowanie - Podczas procesu instalacji komputer kilkakrotnie uruchomi się ponownie. Podczas ponownego uruchomienia możesz wyjąć instalacyjną płytę DVD lub zignorować komunikat Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z płyty CD lub DVD...
Wykonaj czystą instalację, korzystając z płyty DVD lub napędu flash USB
Jeżeli kupiłeś system Windows 8.1 na płycie DVD lub utworzyłeś płytę DVD bądź dysk flash USB po zakupie i pobraniu systemu Windows 8.1, wykonaj następujące czynności w celu przeprowadzenia czystej instalacji.
 1. Podłącz komputer do sieci elektrycznej.
 2. Włącz komputer, aby system Windows uruchomił się normalnie. Włóż płytę DVD lub napęd flash USB z systemem Windows 8.1 i wyłącz komputer.
 3. Jeżeli masz Internet, podłącz komputer do Internetu, używając przewodu Ethernet (przewodowa sieć NIC) lub ustaw przełącznik łączności bezprzewodowej w pozycji włączenia (bezprzewodowa sieć LAN).
 4. Włącz komputer.
 5. Po wyświetleniu monitu Naciśnij dowolny klawisz, aby wykonać rozruch z płyty CD lub DVD i naciśnij klawisz Enter.
 6. Na stronie instalacji systemu WIndows podaj swój język i inne preferencje, po czym kliknij przycisk Dalej.
 7. Na stronie Przeczytaj warunki licencji po ich akceptacji kliknij opcję Akceptuję warunki licencji i kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Jaki typ instalacji wybierasz? kliknij opcję Niestandardowa.
 9. Na strnie Gdzie chcesz zainstalować system Windows? kliknij opcję Opcje napędów (zaawansowane).
  Aby kontynuować, zastosuj jedną z poniższych czynności i zainstaluj system Windows na partycji dysku twardego:
  • Instalacja na istniejącej partycji: Po prostu wybierz partycję z etykietą „OS” (System operacyjny) i kliknij przycisk Dalej. Spowoduje to usunięcie danych na istniejącej partycji Windows 8 w celu wykorzystania jej przez system Windows 8. Usunięcie pozostałych partycji nie będzie jednak możliwe i nadal będą zajmować przestrzeń na dysku twardym.
  • Usuń wszystkie partycje i zainstaluj system na jednej partycji o maksymalnym rozmiarze (zaawansowane): Wybierz opcje napędów, aby aktywować więcej opcji na tym ekranie, a następnie wybierz i usuń wszystkie partycje z listy. Po usunięciu wszystkich partycji możesz utworzyć jedną, nową partycję o maksymalnym dostępnym rozmiarze, a następnie sformatować ją. Po utworzeniu i sformatowaniu jednej partycji wybierz ją i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
  • Utwórz więcej niż jedną partycję i przeprowadź instalację na jednej z nich (zaawansowane): Wybierz opcje napędów, aby aktywować więcej opcji na tym ekranie i usuń wszystkie partycje z listy. Po usunięciu wszystkich partycji możesz utworzyć nowe partycje o różnych rozmiarach i sformatować je. Jedna z tych partycji musi mieć rozmiar co najmniej 20 GB, aby zainstalowanie systemu Windows 8 było możliwe. Korzystanie z tej metody umożliwia pozostawienie oddzielnych partycji z wolnym miejscem do użytku w systemie Windows 8 w charakterze dodatkowych woluminów danych (w widoku Menedżer plików i Komputer). Po utworzeniu i sformatowaniu jednej partycji, wybierz partycję, której rozmiar wynosi co najmniej 20 GB i kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 10. Po zakończeniu formatowania kliknij przycisk Dalej.
 11. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować system Windows 8.1.
    Uwaga:
  Sprawdź, czy masz klucz produktu Windows 8.1, gdy pojawi się stosowny monit.
Czynności do wykonania po uaktualnieniu do systemu Windows 8.1
 1. Połącz komputer z Internetem, jeśli jeszcze nie został połączony.
 2. Zainstaluj zaktualizowane sterowniki wideo - W celu uzyskania najlepszej jakości zainstaluj najnowsze sterowniki dla swojego komputera. Jeżeli sterowniki zostały pobrane wcześniej, użyj sterowników Windows 8.1 zapisanych na nośniku CD/DVD lub USB.
  Przejdź do strony internetowej HP Customer Care (http://www.hp.com/support), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera. Pobierz i zainstaluj zgodne z systemem Windows 8.1 sterowniki dla swojego komputera.
 3. Utwórz dysk odzyskiwania systemu Windows - Utworzenie dysku odzyskiwania systemu na nośniku DVD lub USB może pomóc w rozwiązaniu problemów z rozruchem i przywrócić system Windows 8.1 w razie wystąpienia problemów w przyszłości.
  Na pasku paneli funkcji systemu Windows 8.1 wybierz opcję Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Wpisz odzyskiwanie, a następnie kliknij pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.
 4. Przywróć pliki kopii zapasowych - W przypadku uaktualniania do systemu Windows 8.1 metodą czystej instalacji można przywrócić pliki, których kopie zapasowe zostały przygotowane przed instalacją. Instrukcje można znaleźć w części Przywracanie plików z kopii zapasowej.
 5. Jeżeli komputer był wyposażony w programy Recovery Partition i Recovery Manager dla Windows 7 lub 8, instalacja systemu Windows 8.1 spowodowała usunięcie ich. Jeżeli chcesz przywrócić wyjściowy system operacyjny po uaktualnieniu, musisz użyć nośnika odzyskiwania systemu utworzonego przed uaktualnieniem, uzyskać nośnik odzyskiwania systemu od firmy HP lub nabyć wersję handlową wybranego systemu operacyjnego Windows.
  Przestroga:
Nawet jeżeli już zaktualizowałeś sterowniki, konieczna może być ponowna instalacja niektórych z nich, ponieważ pewne sterowniki systemu Windows mogą nie migrować automatycznie do wersji Windows 8.1. Aby upewnić się, że masz najlepsze sterowniki dla komputera HP, sprawdź, czy zainstalowałeś najnowsze wersje sterowników systemu. Przejdź na stronę internetową HP Customer Care (www.hp.com/support), wybierz pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie wprowadź numer modelu swojego komputera. Pobierz i zapisz sterowniki sprzętu i pliki oprogramowania dla systemu Windows 8.1 na dysku twardym.
Naucz się korzystać z systemu Windows 8.1 - Przeczytaj dokument HP Poznawanie systemu Windows 8.1, aby poznać nowe funkcje systemu Windows 8, aplikacje dostępne w systemie Windows 8.1, sposób korzystania z kafelek do wyszukiwania oprogramowania i uzyskiwania dostępu do większej liczny opcji i wiele innych zagadnień.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...