Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Podłączanie komputera do drukarki przez sieć (Mac OS X)

W systemie Mac OS X drukarkę można połączyć z siecią, używając następujących metod:
 • Bonjour
 • TCP/IP
Uwaga:
Usługa Bonjour jest zalecana tylko w sieci lokalnej; w innych sieciach zalecany jest protokół TCP/IP.
Aby drukować z aplikacji przy użyciu sterownika drukarki, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami. Zobacz informacje o alternatywnych sposobach drukowania w części DrukowanieDrukowanie.
Przed przystąpieniem do podłączenia sprawdź sprzęt.
 • Drukarka powinna być zainstalowana i włączona.
 • Przełącznik lub router Ethernet powinien być włączony i działać poprawnie.
 • Drukarka i komputer powinny być podłączone do sieci (przewodowej lub bezprzewodowej). Zobacz Podłączanie drukarki do sieciPodłączanie drukarki do sieci.
Teraz możesz zainstalować oprogramowanie drukarki i podłączyć drukarkę.

Połączenie Bonjour

 1. Przejdź do panelu sterowania i naciśnij kolejno opcje i . Zanotuj nazwę usługi mDNS tej drukarki.
 2. W celu uzyskania jak najlepszych wyników podczas używania sterownika HP zaleca się zmianę usługi Bonjour Highest Priority Service z IPP Printing na 9100 Printing. To ustawienie można zmienić we wbudowanym serwerze internetowym (zob. Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowegoUzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego): wybierz Networking (Praca w sieci) > Other settings (Inne ustawienia) > Bonjour settings (Ustawienia Bonjour), zmień ustawienie zgodnie z zaleceniem, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Włóż dysk DVD HP Start-up Kit do napędu DVD.
 4. Otwórz ikonę DVD na pulpicie.
 5. Otwórz program Mac OS X HP Designjet Installer.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 7. Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterowniki drukarki i inne oprogramowanie HP, takie jak program HP Utility. Zaleca się dysponowanie aktywnym połączeniem internetowym w celu przeprowadzenia pełnej instalacji obejmującej najnowsze oprogramowanie.
  Jeśli w drukarce włączono usługi internetowe, można na niej drukować za pośrednictwem poczty e-mail. Adres e-mail można znaleźć na panelu sterowania drukarki: naciśnij kolejno ikony i . Następnie wyślij plik, który chcesz wydrukować, na dany adres e-mail jako załącznik.
 8. Po zainstalowaniu oprogramowania program HP Printer Setup Assistant jest uruchamiany automatycznie w celu skonfigurowania połączenia z drukarką. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Po wyświetleniu ekranu Select Printer (Wybór drukarki) odszukaj nazwę usługi mDNS tej drukarki (zanotowaną w kroku 1) w kolumnie Printer Name (Nazwa drukarki).
  • Po odszukaniu właściwej nazwy w razie potrzeby przewiń listę suwakiem w bok, aby wyświetlić kolumnę Connection Type (Typ połączenia), i sprawdź, czy jest w niej napisane Bonjour. Następnie wyróżnij ten wiersz. W przeciwnym wypadku kontynuuj wyszukiwanie dalej w dół listy.
  • Jeśli nie możesz znaleźć nazwy drukarki z rodzajem połączenia Bonjour, zaznacz pole wyboru My printer is not in the list (Mojej drukarki nie ma na liście).
  Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
 10. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu Printer Queue Created (Utworzono kolejkę druku) kliknij przycisk Quit (Zamknij), aby zakończyć, lub Create New Queue (Utwórz nową kolejkę), aby podłączyć inną drukarkę do sieci.
 11. Po zakończeniu pracy programu HP Printer Setup Assistant wyjmij dysk DVD ze stacji dysków DVD.
Jeśli sterownik drukarki jest już zainstalowany, to program HP Printer Setup Assistant można uruchamiać w dowolnym momencie z dysku DVD.

Połączenie TCP/IP

 1. Przejdź do panelu przedniego i zanotuj adres URL drukarki (zobacz Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowegoUzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego).
 2. Włóż dysk DVD HP Start-up Kit do napędu DVD.
 3. Otwórz ikonę DVD na pulpicie.
 4. Otwórz program Mac OS X HP Designjet Installer.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 6. Zostanie zainstalowane oprogramowanie drukarki, w tym sterowniki drukarki i inne oprogramowanie HP, takie jak program HP Utility. Zaleca się dysponowanie aktywnym połączeniem internetowym w celu przeprowadzenia pełnej instalacji obejmującej najnowsze oprogramowanie.
  Jeśli w drukarce włączono usługi internetowe, można na niej drukować za pośrednictwem poczty e-mail. Adres e-mail można znaleźć na panelu sterowania drukarki: naciśnij kolejno ikony i . Następnie wyślij plik, który chcesz wydrukować, na dany adres e-mail jako załącznik.
 7. Po zainstalowaniu oprogramowania program HP Printer Setup Assistant jest uruchamiany automatycznie w celu skonfigurowania połączenia z drukarką. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 8. Po wyświetleniu ekranu Select Printer (Wybór drukarki) odszukaj adres URL tej drukarki (zanotowany w kroku 1) w kolumnie Printer Name (Nazwa drukarki).
  • Po odszukaniu właściwej nazwy w razie potrzeby przewiń listę suwakiem w bok, aby wyświetlić kolumnę Connection Type (Typ połączenia), i sprawdź, czy jest w niej napisane IP Printing (Drukowanie IP). Następnie wyróżnij ten wiersz. W przeciwnym wypadku kontynuuj wyszukiwanie dalej w dół listy.
  • Jeśli nie możesz znaleźć nazwy drukarki z rodzajem połączenia IP Printing (Drukowanie IP), zaznacz pole wyboru My printer is not in the list (Mojej drukarki nie ma na liście).
  Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
 9. Kontynuuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu ekranu Printer Queue Created (Utworzono kolejkę druku) kliknij przycisk Quit (Zamknij), aby zakończyć, lub Create New Queue (Utwórz nową kolejkę), aby podłączyć inną drukarkę do sieci.
 10. Po zakończeniu pracy programu HP Printer Setup Assistant wyjmij dysk DVD ze stacji dysków DVD.
Jeśli sterownik drukarki jest już zainstalowany, to program HP Printer Setup Assistant można uruchamiać w dowolnym momencie z dysku DVD.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...