Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Panel sterowania

Panel sterowania znajduje się z przodu po prawej stronie drukarki. Umożliwia on pełną obsługę drukarki: z panelu sterowania można drukować, wyświetlać informacje na temat drukarki oraz zmieniać jej ustawienia, przeprowadzać kalibracje i testy itd. W razie potrzeby na panelu sterowania są również wyświetlane alerty (ostrzeżenia i komunikaty o błędach). Informacje dotyczące określonego zastosowania panelu sterowania można znaleźć w różnych miejscach tej instrukcji.
 1. Port hosta USB Hi-Speed umożliwia podłączanie napędu flash USB zawierającego pliki przeznaczone do drukowania lub zapewnienie lokalizacji zapisywania zeskanowanych plików. Po podłączeniu napędu flash USB na ekranie głównym panelu sterowania zostanie wyświetlona ikona USB .
 2. Sam panel sterowania to: ekran dotykowy z graficznym interfejsem użytkownika.
 3. Głośniki.
 4. Przycisk Power (Zasilanie), który umożliwia włączenie i wyłączenie urządzenia. Po włączeniu drukarki przycisk zostanie podświetlony. Miga, gdy drukarka znajduje się w trybie uśpienia.
Na panelu sterowania znajduje się duży obszar centralny, na którym wyświetlane są informacje dynamiczne i ikony. Z lewej i prawej strony w różnych sytuacjach może zostać wyświetlonych maksymalnie sześć nieruchomych ikon. Zwykle nie są one wyświetlane wszystkie jednocześnie.
Nieruchome ikony z lewej i prawej strony
 • Naciśnij ikonę , aby powrócić do ekranu głównego.
 • Naciśnij przycisk , aby wyświetlić Pomoc dotyczącą bieżącego ekranu.
 • Naciśnij ikonę , aby przejść do poprzedniej pozycji.
 • Naciśnij , aby przejść do następnej pozycji.
 • Naciśnij , aby cofnąć się do poprzedniego ekranu. Nie spowoduje to utraty żadnych zmian wprowadzonych na bieżącym ekranie.
 • Naciśnij ikonę , aby anulować bieżący proces.
Ruchome ikony na ekranie głównym
Na ekranie głównym są wyświetlane wyłącznie poniższe elementy.
 • Naciśnij ikonę , aby wyświetlić ekran z informacjami o stanie drukarki i zeskanowanego obrazu, zmienić jej ustawienia lub zainicjować operacje, takie jak ładowanie papieru lub wymiana wkładów atramentowych.
 • Naciśnij ikonę , aby uwolnić papier ze skanera. Jeśli w skanerze nie ma papieru, przycisk nie jest wyświetlany.
 • Z prawej strony powyższego przycisku wyświetlany jest komunikat informujący o stanie drukarki lub najważniejszym aktywnym alercie.
 • Naciśnij ikonę , aby wydrukować plik. Zobacz DrukowanieDrukowanie.
 • Naciśnij ikonę , aby zeskanować arkusz papieru i zapisać obraz do pliku w folderze sieciowym lub w napędzie flash USB. Zobacz SkanowanieSkanowanie.
 • Naciśnij ikonę , aby skopiować arkusz papieru (zeskanować go i wydrukować). Zobacz KopiowanieKopiowanie.
 • Naciśnij ikonę , aby wyświetlić kolejki zadań drukowania i skanowania oraz zarządzać nimi. Jeśli istnieją zadania wstrzymane, pojawi się mniejsza ikona ostrzeżenia. Zobacz Zarządzanie kolejkami zadańZarządzanie kolejkami zadań.
 • Naciśnij ikonę , aby wyświetlić informacje na temat napędu flash USB. Ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy podłączony jest napęd flash USB.
 • Naciśnij ikonę , aby uzyskać dostęp do dostępnych aplikacji. Zobacz http://www.hp.com/go/designjeteprinters. Ikona jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zainstalowana jest co najmniej jedna aplikacja.

Ekran informacyjny

Aby uzyskać dostęp do ekranu informacyjnego, naciśnij na ekranie głównym.
Ikony dynamiczne na ekranie informacyjnym
 • Naciśnij , aby wyświetlić informacje na temat stanu papieru.
 • Naciśnij , aby wyświetlić informacje na temat wkładu atramentowego.
 • Naciśnij , aby wyświetlić informacje na temat stanu głowicy drukującej.
 • Naciśnij , aby wyświetlić informacje na temat stanu sieci.
 • Naciśnij , aby wyświetlić listę alertów.
 • Naciśnij , aby wyświetlić informacje na temat drukarki.
 • Naciśnij , aby wyświetlić i zmienić ustawienia drukarki lub zeskanowanego obrazu.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia to stan włączany po upływie określonego czasu bezczynności, w którym drukarka zużywa mniej energii, m.in. ze względu na wyłączenie panelu sterowania. W tym trybie można włączyć funkcje drukarki, która nadal pozostaje połączona z siecią i wychodzi z trybu uśpienia tylko wtedy, gdy to konieczne. Tryb uśpienia można wyłączyć, naciskając przycisk Power (Zasilanie), wysyłając zadanie drukowania lub podnosząc skaner, otwierając pokrywę roli lub pokrywę układarki. Drukarka wychodzi z tego trybu w kilka sekund i jest gotowa do pracy szybciej niż po włączeniu zasilania. W trybie uśpienia przycisk Power (Zasilanie) miga.
Aby zmienić czas, który musi upłynąć do przejścia do trybu uśpienia, naciśnij kolejno ikony , , a następnie Instalacja > Opcje panelu sterowania > Czas oczekiwania na tryb uśpienia. Czas, który można ustawić, wynosi od 1 do 240 minut. Ustawienie domyślne to 30 minut.
W trybie uśpienia dostępne są funkcje monitorowania drukarki (z buforem wydruku) i zdalnego zarządzania drukarką przy użyciu narzędzi HP Utility i Web JetAdmin. W ramach niektórych zadań zdalnego zarządzania istnieje możliwość zdalnego wybudzenia drukarki w razie potrzeby wykonania zadania.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...