Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu sterowania

Od czasu do czasu na wyświetlaczu panelu sterowania może być wyświetlany jeden z następujących komunikatów. W takim przypadku zastosuj się do porady w kolumnie Zalecenie.
Jeśli wyświetlony komunikat o błędzie nie jest opisany w tej tabeli i nie będzie wiadomo, jak na niego zareagować lub zalecane działanie nie rozwiązuje problemu, najpierw spróbuj uruchomić drukarkę ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Pomocą techniczną HP; zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
Komunikaty tekstowe
Komunikat
Zalecenie
[Color] cartridge altered (Wymieniono wkład koloru [kolor])
Sprawdź wkład.
[Color] cartridge has expired (Wkład koloru [kolor] jest przeterminowany)
Wymień wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
[Color] cartridge is low on ink (Niski poziom atramentu we wkładzie koloru [kolor])
Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.
[Color] cartridge is missing (Brak wkładu koloru [kolor])
Włóż wkład z odpowiednim kolorem. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
[Color] cartridge is non-HP ink (Wkład koloru [kolor] nie zawiera atramentu HP)
Zaleca się zainstalowanie oryginalnego systemu atramentowego HP w celu uzyskania optymalnej jakości.
[Color] cartridge is out of ink (Brak atramentu we wkładzie koloru [kolor])
Wymień wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
[Color] cartridge is very low on ink (Bardzo niski poziom atramentu we wkładzie koloru [kolor])
Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.
Błąd wyrównania głowicy drukującej. not present (Błąd głowicy drukującej w kolorze [kolor] nr [n]: brak)
Włóż głowicę drukującą. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
Błąd wyrównania głowicy drukującej. wymiana
Wyjmij niedziałającą głowicę drukującą i włóż nową. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
Błąd wyrównania głowicy drukującej. reseat (Błąd głowicy drukującej w kolorze [kolor] nr [n]: zainstaluj ponownie)
Wyjmij i włóż ponownie tę samą głowicę drukującą lub spróbuj wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest to konieczne, włóż nową głowicę drukującą. Zobacz Na panelu sterowania pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego zainstalowania lub wymiany głowicy drukującejNa panelu sterowania pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego zainstalowania lub wymiany głowicy drukującej.
Printhead out of warranty (Gwarancja na głowicę drukującą wygasła)
Gwarancja na głowicę przestała obowiązywać z powodu długości okresu eksploatacji, ilości zużytego atramentu lub użycia w systemie atramentu firmy innej niż HP. Zobacz dokument ograniczonej gwarancji.
Printhead replacement incomplete (Niezakończona wymiana głowicy drukującej). Uruchom go ponownie.
Ponownie uruchom proces wymiany głowicy drukującej.
Replace [color] cartridge (Wymień wkład koloru [kolor])
Wymień wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
Replace incorrect [color] cartridge (Wymień nieprawidłowy wkład koloru [kolor])
Wymień wkład. Sprawdź, jakie wkłady atramentowe są obsługiwane, i zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
Reseat [color] cartridge (Zainstaluj ponownie wkład koloru [kolor])
Wyjmij i ponownie zainstaluj ten sam wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującejObsługa wkładów atramentowych i głowicy drukującej.
Numeryczne kody błędów
Kod błędu
Zalecenie
05,5:10
Zaktualizuj BIOS drukarki.
08:04
Uruchom ponownie drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
08:08
Ponów operację, która zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli ponownie zakończy się ona niepowodzeniem, ponownie uruchom drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
09:01
Zacięcie papieru w skanerze. Wyjmij cały papier ze skanera i spróbuj ponownie
09:02
Skalibruj skaner. Zobacz Kalibracja skaneraKalibracja skanera.
09:04
Uruchom ponownie drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
39,1:01
Rola 1 została nieoczekiwanie rozładowana. Włóż rolę.
39,2:01
Rola 2 została nieoczekiwanie rozładowana. Włóż rolę.
61:01
Format pliku jest nieprawidłowy i drukarka nie może go przetworzyć.
 • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Power (Zasilanie) z przodu urządzenia.
 • Wyłącz drukarkę przy użyciu przełącznika zasilania z tyłu urządzenia.
 • Odłącz przewód zasilający.
 • Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki i włącz ją.
 • Wyślij jeszcze raz to samo zadanie do drukarki.
 • Upewnij się, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
61:04,1, 61:04,2
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
61:08
Wyślij zadanie ponownie.
61:08,1
Nie można wydrukować zadania, ponieważ dokument jest chroniony hasłem.
61:08,2
Nie można wydrukować zadania, ponieważ zawiera błędy. Wyślij zadanie ponownie z poziomu wbudowanego serwera internetowego.
61:09
Wyślij zadanie ponownie.
63:10
 • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Power (Zasilanie) z przodu urządzenia.
 • Wyłącz drukarkę przy użyciu przełącznika zasilania z tyłu urządzenia.
 • Odłącz przewód zasilający.
 • Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki i włącz ją.
 • Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony.
 • Upewnij się, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
63:20
W interfejsie sieciowym wykryto potencjalny błąd.
 • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Power (Zasilanie) z przodu urządzenia.
 • Wyłącz drukarkę przy użyciu przełącznika zasilania z tyłu urządzenia.
 • Odłącz przewód zasilający.
 • Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki i włącz ją.
 • Wyślij jeszcze raz to samo zadanie do drukarki.
 • Upewnij się, że oprogramowanie układowe drukarki jest aktualne. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
71.03, 71.08
Out of memory. (Brak pamięci.) Aby tego uniknąć, w sterowniku HP-GL/2 wybierz kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie polecenie Send job as a bitmap (Wyślij zadanie w postaci mapy bitowej).
74,01
Podczas wczytywania pliku aktualizacji oprogramowania układowego wystąpił błąd.
 • Wyłącz drukarkę za pomocą przycisku Power (Zasilanie) z przodu urządzenia.
 • Wyłącz drukarkę przy użyciu przełącznika zasilania z tyłu urządzenia.
 • Odłącz przewód zasilający.
 • Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki i włącz ją.
 • Ponownie wczytaj plik aktualizacji oprogramowania układowego do drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
74,1:04
Spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie układowe. Nie próbuj używać komputera, gdy trwa aktualizowanie.
74,8:04
Aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się niepowodzeniem. Plik oprogramowania układowego może być nieprawidłowy. Spróbuj pobrać go ponownie. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
75,11:10
Zaleca się profilaktyczną konserwację nr 1. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
75,21:10
Zaleca się profilaktyczną konserwację nr 2. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
76:03
Dysk twardy drukarki jest pełny. Można użyć funkcji Disk Wipe (Czyszczenie dysku) do zwolnienia części przestrzeni; zobacz Czyszczenie dyskuCzyszczenie dysku.
78:08
Drukowanie bez marginesów nie jest możliwe. Ustawienie zostało zignorowane. Upewnij się, że na załadowanym papierze można drukować bez obramowania.
79:03, 79:04
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
81:01
Otwórz skaner i upewnij się, że nie ma żadnych ciał obcych utrudniających ruch wałka napędu. Jeśli papier zaciął się, usuń go, wykonując instrukcje wyświetlane na panelu sterowania.
86:01
Otwórz skaner i upewnij się, że nie ma żadnych ciał obcych utrudniających ruch karetki głowicy drukującej. Jeśli papier zaciął się, usuń go, wykonując instrukcje wyświetlane na panelu sterowania.
94, 94.1
Rozpocznij ponownie kalibrację kolorów. Zobacz Kalibracja kolorówKalibracja kolorów.

Dziennik błędów systemu

Drukarka zapisuje dziennik błędów systemu, do którego dostęp można uzyskać na następujące sposoby.
Przy użyciu napędu flash USB
 1. W napędzie flash USB utwórz pusty plik o nazwie pdipu_enable.log.
 2. Włóż napęd flash USB do portu hosta USB Hi-Speed w panelu przednim. Dziennik zostanie automatycznie skopiowany na napęd.
Przy użyciu wbudowanego serwera internetowego
 1. W przeglądarce internetowej przejdź na stronę http://adres IP drukarki/hp/device/webAccess/log.html.
 2. Wbudowany serwer internetowy wyśle plik o rozszerzeniu .trb zawierający dziennik błędów systemu.
Alternatywnie wybierz kartę Support (Pomoc techniczna), a następnie polecenia Service Support (Serwis) > Download Diagnostic Package (Pobierz pakiet diagnostyczny).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...