Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfigurowanie ustawień sieci

Konfigurowanie ustawień sieci

Ustawienia sieciowe można wyświetlić i skonfigurować we wbudowanym serwerze internetowym, programie HP Utility lub na panelu sterowania.
W tym celu w oknie wbudowanego serwera internetowego wybierz kartę Instalacja, a następnie opcję Sieć.
W programie HP Utility w systemie Windows wybierz kartę Ustawienia, a następnie opcję Ustawienia sieciowe. W systemie Mac OS X wybierz opcje Konfiguracja > Ustawienia sieciowe.
Możliwe są następujące ustawienia:
 • Metoda konfiguracji protokołu IP: Określa sposób ustawienia adresu IP; dostępne są opcje BOOTP, DHCP, Automatyczny adres IP lub Ręcznie.
 • Nazwa hosta: Określa nazwę IP urządzenia. Nazwa może zawierać maksymalnie 32 znaki ASCII.
 • Adres IP: Określa adres IP drukarki. Zduplikowane adresy IP w sieci TCP/IP uniemożliwiają komunikację.
  Uwaga:
  Upewnij się, że połączenie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej jest prawidłowe. Jeśli wartości w tych trzech polach będą niespójne, nie będzie można w ogóle połączyć się z drukarką, aż do rozwiązania tego problemu na panelu przednim.
  Uwaga:
  Po zmianie bieżącego adresu IP i kliknięciu przycisku Zastosuj przeglądarka utraci bieżące połączenie z drukarką, ponieważ będzie ona korzystała ze starego adresu. Aby połączyć się ponownie, użyj w przeglądarce nowego adresu IP.
 • Maska podsieci: Określa maskę podsieci. Ustala ona bity identyfikujące sieć oraz bity jednoznacznie identyfikujące węzeł w sieci.
 • Domyślna brama: Określa adres IP routera lub komputera, który jest używany do łączenia z innymi sieciami lub podsieciami. Jeśli żaden z nich nie istnieje, należy użyć adresu IP komputera lub adresu IP drukarki.
 • Nazwa domeny: Określa nazwę domeny DNS, w której znajduje się drukarka (np. support.hp.com).
  Uwaga:
  Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta: nie jest to w pełni kwalifikowana nazwa domeny, taka jak printer1.support.hp.com.
 • Limit czasu przestoju: Określa czas, w którym bezczynne połączenie może pozostawać otwarte, gdy komputer zdalny czeka na drukarkę. Wartością domyślną jest 280 sekund. W przypadku ustawienia wartości 0 limit czasu zostaje wyłączony a połączenie pozostaje otwarte przez czas nieokreślony.
 • Domyślny adres IP: Określa adres IP używany wówczas, gdy drukarka nie będzie mogła uzyskać adresu IP z sieci podczas włączania lub podczas ponownej konfiguracji obsługi protokołu BOOTP lub DHCP.
 • Wysyłaj żądania DHCP: Określa, czy żądania DHCP są okresowo przesyłane po automatycznym przypisaniu domyślnego adresu IP lub adresu starszego typu.
Aby skonfigurować te same ustawienia sieciowe za pomocą panelu sterowania, naciśnij kolejno opcje , , a następnie Łączność >Połączenia sieciowe > Gigabit Ethernet > Modyfikuj konfigurację.
W menu Łączność > Połączenia sieciowe > Zaawansowane są dostępne różne inne opcje.
 • Limit czasu we/wy: Określa czas, w którym bezczynne połączenie może pozostawać otwarte, gdy drukarka czeka na komputer zdalny. Wartością domyślną jest 30 sekund. W przypadku ustawienia wartości 0 limit czasu zostaje wyłączony a połączenie pozostaje otwarte przez czas nieokreślony.
 • Zezwalaj na SNMP: Służy do określenia, czy protokół SNMP jest dozwolony.
 • Wbudowany serwer internetowy > Zezwalaj na używanie wbudowanego serwera internetowego: Określa, czy wbudowany serwer internetowy będzie włączony.
 • Usługi sieci Web > Program HP Utility: Umożliwia wyświetlenie ustawień oprogramowania HP Utility.
 • Usługi sieci Web > Zarządzanie kolorami i papierem: Umożliwia wyświetlenie ustawień zarządzania kolorami i papierem.
 • Przywróć ustawienia fabryczne: Przywracanie początkowych domyślnych wartości ustawień sieciowych.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...