Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

    HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter Series - Komunikaty o błędach wyświetlane na panelu sterowania

Od czasu do czasu na wyświetlaczu panelu sterowania może być wyświetlany jeden z następujących komunikatów. W takim przypadku zastosuj się do porady w kolumnie Zalecenie.
Jeśli wyświetlony komunikat o błędzie nie jest opisany w tej tabeli i nie będzie wiadomo, jak na niego zareagować lub zalecane działanie nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
Komunikaty tekstowe
Komunikat
Zalecenie
[Color] cartridge altered (Wymieniono wkład koloru [kolor])
Sprawdź wkład.
[Color] cartridge has expired (Wkład koloru [kolor] jest przeterminowany)
Wymień wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
[Color] cartridge is low on ink (Niski poziom atramentu we wkładzie koloru [kolor])
Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.
[Color] cartridge is missing (Brak wkładu koloru [kolor])
Włóż wkład z odpowiednim kolorem. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
[Color] cartridge is out of ink (Brak atramentu we wkładzie koloru [kolor])
Wymień wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
[Color] cartridge is very low on ink (Bardzo niski poziom atramentu we wkładzie koloru [kolor])
Przygotuj nowy wkład tego samego koloru.
[Color] printhead #[n] error: not present (Błąd głowicy drukującej w kolorze [kolor] nr [n]: brak)
Włóż odpowiednią głowicę drukującą. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
[Color] printhead #[n] error: please remove (Błąd głowicy drukującej w kolorze [kolor] nr [n]: proszę usunąć)
Wyjmij nieprawidłową głowicę drukującą i włóż nową głowicę drukującą odpowiedniego typu (kolor i numer). Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
[Color] printhead #[n] error: wymiana
Wyjmij niesprawną głowicę drukującą i włóż nową głowicę drukującą odpowiedniego typu (kolor i numer). Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
[Color] printhead #[n] error: reseat (Błąd głowicy drukującej w kolorze [kolor] nr [n]: zainstaluj ponownie)
Wyjmij i włóż ponownie tę samą głowicę drukującą lub spróbuj wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest to konieczne, włóż nową głowicę drukującą. Zobacz Na panelu sterowania pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego zainstalowania lub wymiany głowicy drukującejNa panelu sterowania pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego zainstalowania lub wymiany głowicy drukującej.
Cutter replacement advised (Zalecenie wymiany obcinarki)
Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy HP, aby wymienić obcinarkę. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
Job queue notification (Powiadomienie o kolejce zadań)
Anuluj, wznów lub usuń zadanie. Zobacz Zarządzanie kolejkami zadańZarządzanie kolejkami zadań.
Maintenance #1 advised (Zalecenie konserwacji #2)
Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
Maintenance #2 advised (Zalecenie konserwacji #2)
Skontaktuj się z pomocą techniczną HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
Paper loaded incorrectly (Nieprawidłowo załadowany papier): (Nieprawidłowo ułożony papier: wyjmij papier)
Wyjmij papier i załaduj go ponownie.
Paper mispositioned: remove paper (Nieprawidłowo ułożony papier: wyjmij papier)
Wyjmij papier i załaduj go ponownie.
Paper path error: misaligned (Błąd ścieżki papieru: nieprawidłowe załadowanie)
Wyjmij papier i załaduj go ponownie.
Paper path error: misaligned (Błąd ścieżki papieru: nieprawidłowe wyrównanie)
Wyjmij papier i załaduj go ponownie.
Printhead replacement incomplete (Niezakończona wymiana głowicy drukującej). Uruchom go ponownie.
Ponownie uruchom proces wymiany głowicy drukującej.
Printheads need individual testing. Do replacement. (Głowice drukujące wymagają osobnego sprawdzenia. Dokonaj wymiany).
Sprawdź głowice drukujące za pomocą wydruku diagnostyki obrazu (zobacz Wydruk diagnostyki obrazuWydruk diagnostyki obrazu) i wymień wszystkie głowice, które nie działają prawidłowo.
Replace [color] cartridge (Wymień wkład koloru [kolor])
Wymień wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
Reseat [color] cartridge (Zainstaluj ponownie wkład koloru [kolor])
Wyjmij i ponownie zainstaluj ten sam wkład. Zobacz Obsługa wkładów atramentowych i głowic drukującychObsługa wkładów atramentowych i głowic drukujących.
Numeryczne kody błędów
Kod błędu
Zalecenie
01.0, 01.1, 01.2
Uruchom ponownie drukarkę.
06:03
Uruchom ponownie drukarkę.
08:04
Uruchom ponownie drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
08:08
Ponów operację, która zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli ponownie zakończy się ona niepowodzeniem, ponownie uruchom drukarkę. Jeśli problem nadal występuje, zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
21, 21.1, 21:03, 21.1:03, 21:13, 21.2:13, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.x:03, 24
Uruchom ponownie drukarkę.
26:01, 26.x:01
Wykryto zły styk we wkładzie atramentowym (w takim przypadku x oznacza wkład w gnieździe x). Wyjmij i ponownie zainstaluj wkład. Jeżeli jest to konieczne, włóż nowy wkład.
26:14
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
27:01, 27.x:01
Zbyt wiele dysz głowic drukujących nie działa (w takim przypadku x oznacza głowicę w gnieździe x). Wyjmij i włóż ponownie głowicę drukującą lub spróbuj wyczyścić połączenia elektryczne. Jeżeli jest to konieczne, włóż nową głowicę drukującą. Zobacz Na panelu sterowania pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego zainstalowania lub wymiany głowicy drukującejNa panelu sterowania pojawia się komunikat z zaleceniem ponownego zainstalowania lub wymiany głowicy drukującej.
27:03
Błąd wyrównania głowicy drukującej. Uruchom ponownie drukarkę.
27:14
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
31:03, 41:03, 42:03, 45.1:03, 45.2:03, 47:03, 56:03
Uruchom ponownie drukarkę.
61:01
Format pliku jest nieprawidłowy i drukarka nie może go przetworzyć. Jeśli zadanie jest chronione hasłem, usuń ochronę hasłem i ponownie wyślij zadanie. W przeciwnym razie zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki i spróbuj ponownie. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
61:04,1, 61:04,2
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
61:08,1
Usuń ochronę hasłem i ponownie wyślij zadanie.
66:08
Zadanie nie może być drukowane, ponieważ do drukarki załadowano nieprawidłowy papier.
68:03
Uruchom ponownie drukarkę.
71.04
Out of memory. (Brak pamięci.)
71:03
Uruchom ponownie drukarkę.
74:04, 74,1:04
Aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się niepowodzeniem. Naciśnij przycisk OK i spróbuj ponownie. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
74,1
Spróbuj ponownie zaktualizować oprogramowanie układowe. Nie próbuj używać komputera, gdy trwa aktualizowanie.
74,8:04
Aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się niepowodzeniem. Plik oprogramowania układowego może być nieprawidłowy. Spróbuj pobrać go ponownie. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
76:03
Uruchom ponownie drukarkę.
77:04, 78,1:04
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
78:08
Drukowanie bez marginesów nie jest możliwe. Ustawienie nie zostało uwzględnione.
79:03
Uruchom ponownie drukarkę.
79:04, 79,1:04
Zaktualizuj oprogramowanie układowe drukarki. Zobacz Aktualizacja oprogramowania układowegoAktualizacja oprogramowania układowego.
81:01
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania. Może pojawić się prośba o wykonanie procedury testowej i zapisanie kodu liczbowego przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
81:03, 84:03
Uruchom ponownie drukarkę.
86:01
Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu panelu sterowania. Może pojawić się prośba o wykonanie procedury testowej i zapisanie kodu liczbowego przed skontaktowaniem się z Pomocą techniczną HP. Zobacz Kontakt z pomocą techniczną HPKontakt z pomocą techniczną HP.
94, 94.1, 94:08
Rozpocznij ponownie kalibrację kolorów. Zobacz Kalibracja kolorówKalibracja kolorów.
94:02
Niepowodzenie kalibracji kolorów. Sprawdź, czy rodzaj załadowanego papieru odpowiada wybranemu.
Dziennik błędów systemu
Drukarka zapisuje dziennik błędów systemu, do którego dostęp można uzyskać na następujące sposoby.
Przy użyciu napędu flash USB
  1. W napędzie flash USB utwórz pusty plik o nazwie pdipu_enable.log.
  2. Podłącz napęd flash USB do portu hosta USB Hi-Speed z przodu drukarki. Dziennik zostanie automatycznie skopiowany na napęd.
Przy użyciu wbudowanego serwera internetowego
  1. W przeglądarce internetowej przejdź na stronę http://adres IP drukarki/hp/device/webAccess/log.html.
  2. Wbudowany serwer internetowy wyśle plik o nazwie log.tar.gz zawierający dziennik błędów systemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...