Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Instalacja oprogramowania drukarki w systemie Windows z użyciem kabla USB

Opcje instalacji i sterownika

Przejrzyj następujące informacje i ustal, którą opcję instalacyjną chcesz wybrać.
Instalacja z płyty CD
Pobieranie
W przypadku nowego urządzenia
Instalacja z CD jest również szybką i prostą metodą, ale może nie zawierać najnowszego dostępnego oprogramowania, nawet dla nowszych produktów.
Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla urządzenia, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.
W przypadku starszego urządzenia
Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.
Pobranie oprogramowania daje dobre rezultaty w wypadku starszych urządzeń i może pomóc uniknąć problemów z instalacją.
Informacje na temat oprogramowania
Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne jedynie w momencie wypuszczenia urządzenia na rynek.
Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojego produktu. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu urządzenia i płyty CD na rynek.
Poza opcjami instalacji oprogramowania istnieje kilka rodzajów sterowników druku dostępnych dla niektórych urządzeń. W wypadku systemu Windows dostępne mogą być następujące opcje.
Sterownik druku HP PCL 6: Sterownik druku HP PCL 6 jest dostępny na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami.
 • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne.
 • Zapewnia na ogół najlepszą szybkość, jakość druku i obsługę funkcji urządzenia dla większości zastosowań.
 • Zaprojektowany na uzyskanie najlepszej szybkości w systemach Windows z interfejsem GDI (Windows Graphic Device Interface).
 • Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5
Uniwersalny sterownik druku HP (UPD): Uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows ma za zadanie ułatwiać zarządzanie środowiskami druku w wypadku kilku drukarek podłączonych do sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku urządzenia wyłącznie drukującego, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.
Aby użyć UPD, należy go pobrać z witryny internetowej HP. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę www.hp.com/go/upd.

Instalacja systemu Windows® w wypadku połączenia USB za pomocą płyty CD dołączonej do opakowania

Wykonaj niżej opisane czynności, aby zainstalować oprogramowanie drukarki za pomocą płyty CD.
Uwaga:
Instalator może poprosić o sprawdzenie, czy w Internecie nie udostępniono najnowszych aktualizacji dla drukarki. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, firma HP zaleca kliknięcie opcji Tak, aby umożliwić instalatorowi sprawdzenie i ewentualne pobranie aktualizacji.
 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera, jeżeli jest podłączony.
 2. Naciśnij przycisk zasilania lub przełącznik, aby włączyć drukarkę, jeżeli nie została ona jeszcze włączona.
 3. Włóż dysk CD z oprogramowaniem systemu drukowania do napędu dysków CD-ROM. Instalator oprogramowania wykryje język systemu operacyjnego, a następnie wyświetli menu główne programu instalacyjnego w tym samym języku.
  Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się 30 sekundach, wykonaj poniższe czynności.
  1. W menu Start kliknij opcję Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenia: X:\SETUP.EXE (gdzie X jest oznaczeniem napędu CD-ROM).
  3. Kliknij przycisk OK. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego.
   Uwaga:
   Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.
 4. Na ekranie Wybór oprogramowania zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
  • Zalecana instalacja oprogramowania obejmuje sterownik druku PCL 6 oraz oprogramowanie dla wszystkich dostępnych funkcji urządzenia. Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij łącze Dostosuj opcje oprogramowania. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
 5. Przeczytaj treść umowy licencyjnej, kliknij pole wyboru Zapoznałem się i zgadzam się na warunki umowy instalacyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 6. Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji. Po zamknięciu instalatora kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 7. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wskaż opcję Podłącz bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.
 8. Podłącz urządzenie do komputera po pojawieniu się monitu na ekranie podłącz urządzenie teraz.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca używanie kabla USB o długości maksymalnie 2 m.
 9. Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran Konfiguracja urządzenia. Wybierz, czy urządzenie powinno być drukarką domyślną i czy ma wydrukować stronę testową. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Nastąpi wyświetlenie ekranu Włącz usługi sieciowe HP. Aby włączyć usługi sieciowe teraz, kliknij przycisk Dalej. Aby włączyć usługi sieciowe w późniejszym momencie, kliknij przycisk Anuluj. Do instalacji oprogramowania usługi sieciowe HP nie są wymagane.
  Więcej szczegółów na temat usług sieciowych HP i usługi HP ePrint można uzyskać poprzez kliknięcie tutaj w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji usługi HP ePrint.
 11. Zostanie wyświetlony ekran Zakończ. Z poziomu tego ekranu dostępne są kreatory instalacyjne umożliwiające konfigurowanie dodatkowych funkcji urządzenia. Skonfiguruj dodatkowe funkcje urządzenia teraz lub w późniejszym czasie.
 12. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację urządzenia.

Udostępnianie drukarki

Udostępnij drukarkę w sieci, aby inni użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do urządzenia i korzystać z niego. Wykonaj opisane czynności, aby udostępnić urządzenie w sieci.
Udostępnianie drukarki w systemie operacyjnym Windows® 7 lub wersjach starszych
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby znaleźć listę zainstalowanych drukarek.
  • Kliknij opcję Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy.
  • Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Drukarki. Możesz też najpierw kliknąć kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Drukarki.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, wybierz opcję Drukarki lub Drukarki i faksy.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.
 3. Kliknij polecenie Właściwości drukarki.
 4. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 5. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.
Systemy operacyjne Windows® 8 i Windows® Server 2012
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki lub Urządzenia i drukarki.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.
 5. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 6. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

Instalacja w systemie Windows® w wypadku połączenia USB poprzez pobranie oprogramowania

 1. Odłącz kabel USB od drukarki i od komputera, jeżeli jest podłączony.
 2. Naciśnij przycisk zasilania lub przełącznik, aby włączyć drukarkę, jeżeli nie została ona jeszcze włączona.
 3. Przejdź do strony Sterowniki i pobieranie: Sterowniki i pobieranie.
 4. Po wyświetleniu monitu wybierz urządzenie z listy podobnych urządzeń na stronie.
 5. Wybierz właściwy system operacyjny i kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij opcję Sterownik, a następnie przejrzyj dostępne opcje sterownika. Dostępne opcje różnią się w zależności od urządzenia.
  Uwaga:
  Firma HP zaleca opcję Pełne oprogramowanie, aby zoptymalizować wydajność produktu i jego funkcje.
 7. Kliknij wybrany sterownik, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz.
 8. Jeżeli wyświetli się okno Pobieranie pliku — Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź do wybranej lokalizacji na komputerze, aby zapisać plik.
 9. Kliknij przycisk Zapisz. Oprogramowanie zostanie pobrane do komputera. Zapisz lub zapamiętaj lokalizację zapisanego pliku.
 10. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Otwórz folder, a następnie kliknij pobrany plik. Nazwa pliku ma rozszerzenie .exe.
  Uwaga:
  Jeżeli ekran Pobieranie zakończone zostanie zamknięty, przejdź do zapisanej lokalizacji pliku .exe i kliknij go.
  Uwaga:
  Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.
 11. Zaakceptuj domyślne miejsce zapisania plików. Kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj, aż instalator wyodrębni pliki w celu przygotowania ich do instalacji.
 12. Na ekranie Wybór oprogramowania zostaną wyświetlone szczegóły oprogramowania, które ma być zainstalowane.
  • Zalecana instalacja oprogramowania obejmuje sterownik druku PCL 6 oraz oprogramowanie dla wszystkich dostępnych funkcji urządzenia. Aby wykonać zalecaną instalację oprogramowania, kliknij przycisk Dalej.
  • Aby dostosować instalowane oprogramowanie do swoich wymagań, kliknij łącze Dostosuj opcje oprogramowania. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
 13. Przeczytaj treść umowy licencyjnej, kliknij pole wyboru Zapoznałem się i zgadzam się na warunki umowy instalacyjnej, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 14. Nastąpi wyświetlenie ekranu Przygotowanie do instalacji. Po zamknięciu instalatora kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 15. Po wyświetleniu monitu o wybór typu połączenia wskaż opcję Podłącz bezpośrednio do komputera za pomocą kabla USB.
 16. Podłącz urządzenie do komputera po pojawieniu się monitu na ekranie podłącz urządzenie teraz.
 17. Po zakończeniu instalacji pojawi się ekran Konfiguracja urządzenia. Wybierz, czy urządzenie powinno być drukarką domyślną i czy ma wydrukować stronę testową. Kliknij przycisk Dalej.
 18. Nastąpi wyświetlenie ekranu Włącz usługi sieciowe HP. Aby włączyć usługi sieciowe teraz, kliknij przycisk Dalej. Aby włączyć usługi sieciowe w późniejszym momencie, kliknij przycisk Anuluj. Do instalacji oprogramowania usługi sieciowe HP nie są wymagane.
  Więcej szczegółów na temat usług sieciowych HP i usługi HP ePrint można uzyskać poprzez kliknięcie tutaj w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji usługi HP ePrint.
 19. Zostanie wyświetlony ekran Zakończ. Z poziomu tego ekranu dostępne są kreatory instalacyjne umożliwiające konfigurowanie dodatkowych funkcji urządzenia. Skonfiguruj dodatkowe funkcje urządzenia teraz lub w późniejszym czasie.
 20. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację urządzenia.

Udostępnianie drukarki

Udostępnij drukarkę w sieci, aby inni użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do urządzenia i korzystać z niego. Wykonaj opisane czynności, aby udostępnić urządzenie w sieci.
Udostępnianie drukarki w systemie operacyjnym Windows® 7 lub wersjach starszych
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby znaleźć listę zainstalowanych drukarek.
  • Kliknij opcję Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy.
  • Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Drukarki. Możesz też najpierw kliknąć kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Drukarki.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, wybierz opcję Drukarki lub Drukarki i faksy.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.
 3. Kliknij polecenie Właściwości drukarki.
 4. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 5. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.
Systemy operacyjne Windows® 8 i Windows® Server 2012
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki lub Urządzenia i drukarki.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki.
 5. Kliknij kartę Udostępnianie, a następnie wybierz opcję Udostępnij tę drukarkę.
 6. Przypisz nazwę udostępniania do drukarki, po czym kliknij polecenie Zastosuj.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości.

Użycie kreatora dodawania drukarki systemu Windows® do instalacji wyłącznie sterownika druku

Jeżeli zamierzasz zainstalować wyłącznie sterownik druku, wykonaj poniżej opisane czynności, aby pobrać sterownik z witryny internetowej i zainstalować go za pomocą kreatora dodawania drukarki systemu Windows.
 1. Na tej stronie internetowej w obszarze Strona główna centrum pomocy technicznej znajdź menu rozwijane Opcje pobierania, a następnie wybierz opcję Sterowniki, oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe.
 2. Wprowadź nazwę urządzenia w polu tekstowym i kliknij przycisk Dalej.
 3. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wybierz urządzenie z listy urządzeń podobnych na stronie.
 4. Z listy rozwijanej wybierz język, a następnie system operacyjny używany w komputerze.
 5. Kliknij opcję Sterownik, a następnie przejrzyj opcje sterownika dostępne dla urządzenia. Dostępne opcje różnią się w zależności od urządzenia.
  Uwaga:
  Aby zainstalować wyłącznie sterownik druku, wybierz opcję sterownika, która wskazuje tylko sterownik druku lub sterownik druku (bez instalatora).
 6. Kliknij pozycję, którą chcesz pobrać, przejrzyj szczegółowe informacje na temat sterownika i kliknij opcję Pobierz.
 7. Jeżeli pojawi się okno Pobieranie pliku — Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij opcję Uruchom. Plik zostanie pobrany do folderu tymczasowego na komputerze.
 8. Po zakończeniu pobierania kliknij ponownie przycisk Uruchom.
  Uwaga:
  Zapisz lokalizację folderu na ekranie programu wyodrębniającego. Tam znajdzie się wyodrębniony plik.
 9. Kliknij przycisk Tak, aby wyodrębnić pliki na komputerze.
 10. Otwórz kreator dodawania drukarki:
  • Windows Vista: w lewym dolnym rogu ekranu kliknij ikonę systemu Windows, następnie kliknij Panel sterowania, a następnie pozycję Drukarki. Kliknij opcję dodawania drukarki.
  • System Windows 7: w lewym dolnym rogu okna kliknij ikonę Windows, a następnie kliknij Urządzenia i drukarki. Kliknij opcję dodawania drukarki.
  • System Windows 8: kliknij prawym przyciskiem myszy lub dotknij palcem i przytrzymaj w lewym dolnym rogu ekranu komputera, aby wyświetlić menu. Kliknij lub naciśnij Panel sterowania, a następnie kliknij lub naciśnij Urządzenia i drukarki. Kliknij lub naciśnij opcję dodawania drukarki.
 11. Odpowiadaj na pytania w kreatorze dodawania drukarki aż do wyświetlenia ekranu z listą producentów drukarek.
 12. Kliknij przycisk Z dysku.
 13. Przejdź do katalogu, w którym znajdują się pobrane i wyodrębnione pliki.
 14. Wybierz odpowiedni plik INF.
 15. Kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 16. Wybierz odpowiedni sterownik druku.
 17. W celu dokończenia instalacji sterownika druku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przydzielanie portu

Po zakończeniu procesu instalacji może być konieczne przypisanie urządzenia do portu sieciowego, o ile nie zostało to wykonane podczas instalacji. Wykonaj jedną z następujących procedur:
Instalacja sterownika druku w systemie Windows® 7 lub wersjach starszych
 1. W zależności od systemu operacyjnego kliknij przycisk Start, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby znaleźć listę zainstalowanych drukarek.
  • Kliknij opcję Urządzenia i drukarki lub Drukarki i faksy.
  • Kliknij Panel sterowania, a następnie kliknij opcję Drukarki. Możesz też najpierw kliknąć kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Drukarki.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, wybierz opcję Drukarki lub Drukarki i faksy.
 2. Kliknij prawym przyciskiem urządzenie, które zostało przed chwilą zainstalowane.
 3. Kliknij opcję Właściwości lub Preferencje drukowania.
 4. Kliknij kartę Porty, aby zmienić informacje o porcie. Po wybraniu portu kliknij opcję Zastosuj.
 5. Aby upewnić się, że drukarka została zaktualizowana, kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
 6. Z menu rozwijanego Automatyczna konfiguracja wybierz opcję Aktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Systemy operacyjne Windows® 8 i Windows® Server 2012
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij lewy dolny róg ekranu komputera.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Kliknij opcję Wyświetl urządzenia i drukarki lub Urządzenia i drukarki.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę właśnie zainstalowanego urządzenia.
 5. Kliknij kartę Porty, aby zmienić informacje o porcie. Po wybraniu portu kliknij opcję Zastosuj.
 6. Aby upewnić się, że drukarka została zaktualizowana, kliknij kartę Ustawienia urządzenia.
 7. Z menu rozwijanego Automatyczna konfiguracja wybierz opcję Aktualizuj teraz. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...