Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP -- Konfigurowanie tabletu HP (Android KitKat/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP i Compaq z systemem operacyjnym Android 4.4/KitKat oraz 4.2/Jelly Bean.
W tym dokumencie zawarto informacje dotyczące konfigurowania tabletu HP przy pierwszym użyciu, nawiązywania połączenia z Internetem i dodawania konta właściciela.
  Uwaga:
W zależności od wersji systemu Android zainstalowanej na tablecie niektóre obrazy zamieszczone w tym dokumencie mogą nie odpowiadać całkowicie Twojemu urządzeniu.
Pierwsza konfiguracja tabletu HP
Aby skonfigurować tablet, wykonaj następujące czynności:
 1. Rozpakuj pudełko i usuń z tabletu i zasilacza wszelkie elementy opakowania.
 2. Podłącz kabel zasilający do tabletu.
 3. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
 4. Zdejmij folię ochronną z ekranu urządzenia.
 5. Przycisk zasilania znajduje się z tyłu tabletu, w prawym górnym rogu. Aby włączyć tablet, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do momentu wyświetlenia na ekranie logo firmy HP.
Po włączeniu tabletu zostanie wyświetlony ekran powitalny. Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby zakończyć proces konfiguracji.
Krok 1: Wybór preferowanego języka w tablecie HP
Wybierz preferowany język na ekranie powitalnym.
 1. Przesuwaj palcem w górę i w dół ekranu dotykowego, aby przewijać menu języka, aż zostanie zaznaczony preferowany język.
  Rys. : Menu Język
  Menu Język
    Uwaga:
  Jeżeli preferowanego przez Ciebie języka nie ma na liście, możesz zainstalować język po zakończeniu konfiguracji. Wyszukaj język w witrynie Sklepu Google Play (w języku angielskim), pobierz go, a następnie wykonaj czynności opisane w dokumencie pomocy technicznej HP Zmiana języka, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia w wybranym języku.
 2. Dotknij przycisku Start lub strzałki do przodu, aby przejść do następnego ekranu.
Krok 2: Konfiguracja połączenia Wi-Fi w tablecie HP
Połączenie z Internetem podczas pierwszej konfiguracji jest opcjonalne. Jeżeli jednak nie chcesz konfigurować połączenia z siecią Wi-Fi, tablet będzie miał ograniczoną funkcjonalność do momentu ustanowienia połączenia. Bez połączenia z Internetem nie można logować się za pomocą konta Google i aktualizować oprogramowania ani pobierać aplikacji.
Jeżeli router bezprzewodowy do nawiązania połączenia wymaga podania adresu MAC, użyj innej sieci Wi-Fi lub pomiń łączenie się z siecią Wi-Fi w wypadku pierwszej konfiguracji. Wykonaj czynności w celu znalezienia adresu MAC opisane w dokumencie wsparcia HP Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową.
Aby pominąć stronę wyboru sieci Wi-Fi, dotknij opcji Pomiń, a następnie Pomiń mimo to. Aby kontynuować procedurę konfiguracji tabletu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.
Wykonaj następujące czynności, aby połączyć się z siecią Wi-Fi podczas pierwszej konfiguracji.
  Uwaga:
Niektóre sieci Wi-Fi (np. w pokojach hotelowych) mają stronę internetową logowania, która wymaga uzyskania dostępu do Internetu w celu zalogowania się. Podczas nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi po raz pierwszy (podczas procedury konfiguracji) nie używaj sieci Wi-Fi, która ma internetową stronę logowania.
 1. Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy dostępnych sieci na ekranie Wybierz Wi-Fi.
    Uwaga:
  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z ukrytą siecią Wi-Fi podczas procedury konfiguracji, a tablet jej nie wykrywa lub nie łączy się z nią, tymczasowo wyłącz ukrywanie sieci do momentu zakończenia konfiguracji.
  Rys. : Wybierz Wi-Fi
  Wybierz Wi-Fi
 2. Jeżeli hasło jest wymagane, wpisz je, a następnie dotknij opcji Połącz. Przejdź do następnego kroku, aby skonfigurować konto.
Krok 3: Konfiguracja konta w tablecie HP
Gdy zalogujesz się, używając adresu e-mail i hasła swojego głównego konta Google, nastąpi automatyczne zalogowanie do wszystkich witryn i serwisów powiązanych z tym kontem (na przykład Gmail i Google Play). Pierwsze konto dodane w tablecie jest kontem właściciela. Przypisane są do niego uprawnienia specjalne (np. możliwość usuwania innych kont użytkownika przechowywanych w tablecie, a także możliwość resetowania tabletu). Po dodaniu konta podczas początkowej konfiguracji można dodać maksymalnie siedem (7) dodatkowych kont użytkownika. Więcej informacji zawiera dokument pomocy technicznej HP: Tworzenie i korzystanie z kont.
Wykonaj czynności opisane w jednej z poniższych części, aby skonfigurować konto w tablecie za pomocą istniejącego lub nowego konta Google lub bez użycia takiego konta.
Krok 4: Zakończenie procesu konfiguracji tabletu HP i rejestracja urządzenia
Po wyświetleniu ekranu zakończenia konfiguracji dotknij opcji Zakończ. Nastąpi wyświetlenie strony rejestracji produktu. Przeczytaj i zaakceptuj warunki licencji firmy HP, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarejestrować tablet, lub pomiń rejestrację, dotykając opcji Pomiń rejestrację.
Rys. : Strona rejestracji
Strona rejestracji
Tablet jest skonfigurowany i gotowy do użytku.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...