Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP Slate 7 - włączanie funkcji ułatwień dostępu w tablecie HP (Android 4.1/Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP Slate 7 z systemem operacyjnym Android 4.1/Jelly Bean.
System operacyjny Android 4.1 jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu umożliwiające zwiększenie rozmiaru lub widoczności wyświetlanych elementów, włączenie informacji mówionych, dyktowanie wprowadzanego tekstu, zmianę sposobu, w jaki tablet reaguje na dotyk, i nie tylko. Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby włączyć funkcje ułatwień dostępu w tablecie HP.
Dodatkowe informacje dotyczące funkcji ułatwień dostępu w produktach Google preinstalowanych w tablecie znajdują się w dokumencie Making Google accessible (w języku angielskim).
Zwiększanie widoczności i łatwości obsługi tabletu
Informacje zawarte w tej części dotyczą funkcji ułatwień dostępu, które ułatwiają oglądanie ekranu tabletu i obsługiwanie go dotykiem. Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać dostęp do ustawień ułatwień dostępu:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie dotknij ikony Ustawienia .
 2. W sekcji System dotknij pozycji Ułatwienia dostępu.
  Rys. : Ułatwienia dostępu
  Ułatwienia dostępu w sekcji System menu Ustawienia
 3. Wybierz w menu ustawienie ułatwień dostępu. Na przykład zaznacz pole obok pozycji Duży tekst, aby zwiększyć rozmiar czcionek i ułatwić czytanie tekstu.
  Rys. : Ułatwienia dostępu
  Menu ustawień Ułatwienia dostępu
Dyktowanie wprowadzanego tekstu za pomocą funkcji Pisanie głosowe Google
Zamiast wpisywać tekst za pomocą klawiatury ekranowej możesz używać głosu do wprowadzania tekstu w tablecie. Wykonaj następujące czynności, aby podyktować tekst do wprowadzenia:
 1. Dotknij wnętrza obszaru wprowadzania tekstu, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
 2. Dotknij klawisza z ikoną mikrofonu na klawiaturze.
  Rys. : Klawisz mikrofonu
  Klawisz mikrofonu
  Klawiatura zostanie ukryta i pojawi się mikrofon z komunikatem Mów teraz.
 3. Zacznij wymawiać słowa, które chcesz umieścić na ekranie.
  • Wstrzymanie lub wznowienie: Aby wstrzymać wprowadzanie tekstu głosem, dotknij ikony mikrofonu lub przestań mówić na kilka sekund, aby wstrzymał działanie automatycznie. Dotknij ikony mikrofonu jeszcze raz, aby wznowić dyktowanie.
  • Powrót do klawiatury: Wstrzymaj dyktowanie, a następnie dotknij ikony klawiatury, aby zatrzymać funkcję dyktowania i wrócić do klawiatury.
  • Zmiana języka dyktowania: Dotknij menu rozwijanego języka i wybierz z niego język dyktowania. Więcej informacji na temat języków zawiera dokument pomocy technicznej HP: Zmiana języka w tablecie HP.
Włączanie czytnika ekranu TalkBack
System operacyjny Android Jelly Bean korzysta z czytnika ekranu o nazwie TalkBack, który przekazuje mówione komunikaty informujące o zawartości wyświetlanej na ekranie i opisujące dotykane elementy. Oferuje także mówione powiadomienia. Wykonaj następujące czynności, aby uruchomić funkcję TalkBack w tablecie:
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie dotknij ikony Ustawienia .
 2. W sekcji System dotknij pozycji Ułatwienia dostępu.
  Rys. : Ułatwienia dostępu
  Ułatwienia dostępu w sekcji System menu Ustawienia
 3. W sekcji Usługi dotknij opcji TalkBack.
  Rys. : TalkBack
  TalkBack
 4. Dotknij pozycji OFF/ON (WŁ./WYŁ.), aby włączyć lub wyłączyć funkcję TalkBack.
  Rys. : TalkBack WYŁ./WŁ.
  TalkBack WYŁ./WŁ.
 5. Okno powiadomienia Użyć usługi TalkBack prosi o potwierdzenie uprawnień usługi TalkBack do gromadzenia danych. Przeczytaj komunikat i dotknij opcji OK, aby korzystać z funkcji TalkBack, lub dotknij opcji Anuluj.
  Rys. : Użyć usługi TalkBack?
  Użyć usługi TalkBack?
 6. Domyślnie włączenie usługi TalkBack powoduje także włączenie funkcji Czytanie dotykiem, która zmienia sposób, w jaki tablet reaguje na dotyk i gesty. Informacje dotyczące funkcji ułatwień dostępu Czytanie dotykiem znajdują się w temacie Łatwiejsze gesty dotykowe dzięki funkcji Czytanie dotykiem.
  Dotknij w oknie dialogowym Włącz czytanie dotykiem opcji OK, aby włączyć Czytanie dotykiem, lub opcji Anuluj, aby korzystać z funkcji TalkBack, nie włączając funkcji Czytanie dotykiem.
  Rys. : Włączyć Czytanie dotykiem?
  Włączyć Czytanie dotykiem?
Łatwiejsze gesty dotykowe dzięki funkcji Czytanie dotykiem
Czytanie dotykiem to ustawienie ułatwień dostępu, które zmienia sposób, w jaki tablet reaguje na dotyk i gesty, co ułatwia obsługę. Na przykład zamiast dotykać elementu jeden raz, aby go wybrać, po włączeniu funkcji Czytanie dotykiem należy dwukrotnie dotknąć elementu, aby go wybrać, a zamiast używać jednego palca do przewijania ekranu, można używać dwóch palców. Funkcja Czytanie dotykiem podaje słowny opis każdego dotkniętego palcem elementu na ekranie.
Wykonaj czynności opisane w tym temacie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Czytanie dotykiem oraz uruchomić samouczek zawierający praktyczne ćwiczenia pokazujące sposób działania nowych ustawień dotyku i gestów w tablecie.
 1. Dotknij ikony Wszystkie aplikacje , a następnie dotknij ikony Ustawienia .
 2. W sekcji System dotknij pozycji Ułatwienia dostępu.
  Rys. : Ułatwienia dostępu
  Ułatwienia dostępu w sekcji System menu Ustawienia
 3. W sekcji Usługi dotknij opcji TalkBack.
  Rys. : TalkBack
  TalkBack
 4. Upewnij się, że przełącznik TalkBack WYŁ./WŁ. jest ustawiony w pozycji WŁ.. Dotknij opcji Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu, aby uzyskać dostęp do menu Ustawienia TalkBack.
 5. Zaznacz pole wyboru obok opcji Czytanie dotykiem.
  Rys. : Czytanie dotykiem
  Czytanie dotykiem
 6. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić.
 7. Samouczek funkcji Czytanie dotykiem zostanie uruchomiony automatycznie. Słuchaj i wykonuj ćwiczenia zawarte w samouczku, aby nauczyć się korzystać z funkcji Czytanie dotykiem, albo dwukrotnie dotknij opcji Wyjście, aby zakończyć samouczek.
    Uwaga:
  W każdej chwili możesz powtórzyć samouczek funkcji Czytanie dotykiem. Wróć do menu Ustawienia TalkBack i dotknij opcji Uruchom samouczek „Czytanie dotykiem”.
 8. Aby wyłączyć funkcję Czytanie dotykiem, wróć do menu Ustawienia aplikacji TalkBack i dwukrotnie dotknij pozycji Czytanie dotykiem, aby usunąć zaznaczenie. W oknie potwierdzenia dwukrotnie dotknij opcji OK.
  Uwaga:
Po kliknięciu jednego lub kilku powyższych łączy nastąpi zamknięcie strony firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...