Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP - Zmiana formatu godziny i daty oraz ich ustawień (Android KitKat, Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP i Compaq z systemem operacyjnym Android 4.4/KitKat oraz 4.2/Jelly Bean.
Tablet powinien automatycznie wyświetlać prawidłową datę i godzinę dla strefy czasowej użytkownika. Jeżeli automatyczne ustawienia są błędne lub istnieje potrzeba wybrania innej strefy czasowej, należy wykonać czynności opisane w tym dokumencie, aby wybrać strefę czasową oraz ustawić datę i godzinę. W tym dokumencie znajdują się również instrukcje zmiany formatu wyświetlania godziny na 24-godzinny oraz zmiany formatu wyświetlania daty w tablecie HP.
  Uwaga:
W zależności od wersji systemu Android zainstalowanej na tablecie niektóre obrazy zamieszczone w tym dokumencie mogą nie odpowiadać całkowicie Twojemu urządzeniu.
Ustawienie strefy czasowej, daty i godziny w tablecie HP
Tablet powinien automatycznie wyświetlać prawidłową datę i godzinę dla strefy czasowej użytkownika. Jeżeli domyślne ustawienia automatyczne są aktywne, pola Ustaw datę i Ustaw godzinę w menu Data i godzina są niedostępne.
Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby wybrać strefę czasową oraz, jeżeli istnieje taka potrzeba, ręcznie ustawić datę i godzinę w tablecie HP.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony Ustawienia.
 2. W sekcji System dotknij pozycji Data i godzina.
  Rys. : Data i godzina
  Data i godzina w sekcji System menu Ustawienia
 3. Dotknij pozycji Wybierz strefę czasową, a następnie wybierz z listy strefę czasową.
  Rys. : Wybierz strefę czasową
  Wybierz strefę czasową
 4. Jeżeli po zmianie strefy czasowej data i godzina wciąż nie są poprawne, usuń zaznaczenie obok pozycji Automatyczna data i godzina.
  Rys. : Automatyczna data i godzina
 5. Dotknij pozycji Ustaw datę, a następnie przewiń listy, aby wybrać poprawny dzień, miesiąc i rok. Dotknij pozycji Gotowe, gdy data będzie poprawna.
  Rys. : Ustaw datę
  Ustaw datę
 6. Dotknij pozycji Ustaw godzinę, a następnie przewiń listy, aby wybrać poprawną godzinę i minutę oraz porę dnia AM (przed południem) lub PM (po południu). Dotknij opcji Gotowe, gdy godzina będzie poprawna.
  Rys. : Ustaw godzinę
  Ustaw godzinę
Zmiana formatu godziny i daty w tablecie HP
Wykonaj poniższe czynności, aby godzina była wyświetlana w formacie 24-godzinnym i aby zmienić format wyświetlania daty:
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony Ustawienia.
 2. W sekcji System dotknij pozycji Data i godzina.
  Rys. : Data i godzina
  Data i godzina w sekcji System menu Ustawienia
 3. Aby godzina była wyświetlana w formacie 24-godzinnym, umieść zaznaczenie obok pozycji Używaj formatu 24-godzinnego.
  Rys. : Używaj formatu 24-godzinnego
  Używaj formatu 24-godzinnego
 4. Dotknij opcji Wybierz format daty. Dotknij opcji formatu, aby ją wybrać.
  Rys. : Wybierz format daty
  Wybierz format daty

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...