Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Tablety HP -- Dostosowywanie głośności i ustawień dźwięku (Android KitKat, Jelly Bean)

Niniejszy dokument dotyczy tabletów HP i Compaq z systemem operacyjnym Android 4.4/KitKat oraz 4.2/Jelly Bean.
W tablecie istnieje możliwość dostosowania poziomu głośności odtwarzania multimediów, powiadomień i alarmów oraz zmiany ustawienia dźwięku w zależności od rodzaju odtwarzanego materiału. Ten dokument zawiera informacje dotyczące zmian ustawień głośności i dźwięku w tablecie HP.
Uwaga:
W zależności od wersji systemu Android zainstalowanej na tablecie niektóre obrazy zamieszczone w tym dokumencie mogą nie odpowiadać całkowicie Twojemu urządzeniu.

Regulacja głośności za pomocą przełącznika głośności na tablecie HP

Przełącznik głośności znajduje się w prawej górnej części z tyłu tabletu. Aby zmniejszyć głośność, naciśnij koniec przycisku z oznaczeniem -. Aby zwiększyć głośność, naciśnij koniec przycisku z oznaczeniem +. Aby całkowicie wyciszyć dźwięk, naciskaj przycisk - do momentu wyświetlenia ikony wyciszonego głośnika na ekranie komputera.

Regulacja głośności i ustawień dźwięku na ekranie tabletu HP

Po naciśnięciu przełącznika głośności jej poziom można wyregulować także na ekranie. Naciśnij koniec przełącznika głośności z oznaczeniem - lub +. Gdy na ekranie pojawi się suwak głośności, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Dotknij kółka na suwaku i przeciągnij je, aby wyregulować głośność. Przeciągnięcie suwaka w lewo zmniejsza głośność, a przeciągnięcie suwaka w prawo zwiększa głośność.
  Rys. : Suwak głośności
  Suwak głośności na ekranie
 • Naciśnij ikonę ustawień, aby rozwinąć pozostałe opcje regulacji głośności.
  Rys. : Ustawienia głośności
  Ustawienia głośności

Dostosowywanie dźwięków systemu na tablecie HP

W tablecie można oddzielnie ustawić poziomy głośności dla odtwarzania multimediów, powiadomień i alarmów. Można także zmienić dźwięk odtwarzany po otrzymaniu powiadomienia i włączyć lub wyłączyć dźwięki występujące w przypadku dotknięcia lub odblokowania ekranu. Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby dostosować zmienić ustawienia dźwięku systemowego tabletu.
 1. Na ekranie głównym dotknij ikony Wszystkie aplikacje, a następnie ikony Ustawienia.
 2. W sekcji Urządzenie dotknij opcji Dźwięk.
  Rys. : Dźwięk
  Dźwięk w sekcji Urządzenie menu Ustawienia
 3. Dotknij opcji Głośność, aby wybrać niestandardowe poziomy głośności dla odtwarzania multimediów, powiadomień i alarmów.
  Rys. : Głośność
  Głośność w menu Ustawienia dźwięku
 4. Dotknij kółka na suwaku i przeciągnij je, aby wyregulować głośność dla każdego typu dźwięków. Przeciągnięcie suwaka w lewo zmniejsza głośność, a przeciągnięcie suwaka w prawo zwiększa głośność. Po zakończeniu ustawiania głośności dotknij opcji OK.
  Rys. : Głośność
  Głośność w menu Ustawienia dźwięku
 5. Dotknij opcji Domyślny dźwięk powiadomień i wybierz preferowany dźwięk powiadomienia. Po wybraniu preferowanego dźwięku powiadomienia dotknij opcji OK.
  Rys. : Dźwięk powiadomień systemowych
  Dźwięk powiadomień systemowych w menu Ustawienia dźwięku
 6. Domyślnie opcje Dźwięki przy dotknięciu i Dźwięk blokady ekranu są włączone. Usuń zaznaczenia obok poszczególnych opcji, aby wyłączyć odpowiednie dźwięki systemowe.
  Rys. : Dźwięki przy dotknięciu i Dźwięk blokady ekranu (włączone)
  Dźwięki przy dotknięciu i Dźwięk blokady ekranu (włączone)

Wyłączanie wszystkich dźwięków za pomocą trybu cichego na tablecie HP

Tryb cichy wyłącza wszystkie dźwięki tabletu. Aby włączyć tryb cichy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji Tryb cichy.
Rys. : Tryb cichy
Tryb cichy
Aby wyłączyć tryb cichy i ponownie włączyć dźwięki, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji Tryb cichy.
Rys. : Tryb cichy
Tryb cichy


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...